Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.22. 2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok.

Lista załączników:
Zarzadzenie Nr 0050.22.2016 [46775 bajtów]