Rok 2015

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznych linii elektroenergetycznych: 220kV Krajnik-Glinki, 220kV Krajnik-Morzyczyn, 220kV Krajnik-Gorzów

Lista załączników:
Obwieszczenie [0 bajtów]