Rok 2015

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA w SZCZECINIE zawiadamia o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko oraz zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej 400/220 kV wraz z wprowadzeniami liniowymi oraz likwidacja skrzyżowania linii 220 kV relacji Krajnik -Gorzów i Krajnik - Morzyczyn", realizowanego na terenie województwa zachodniopomorskiego na terenie gminy Gryfmo.

Lista załączników:
OBWIESZCZENIE [536665 bajtów]