Rok 2015

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon ul. Reymonta oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Lista załączników:
Obwieszczenie [0 bajtów]