Rok 2015

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 9 sztuk drzew z działki nr 30/6 obręb Gryfino 4

Gryfino, dnia 29.12.2015 r.

BMK.6131.221.2015.ML

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino na podstawie art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz. 1651) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” z siedzibą przy ulicy Piastów 9 b

 zawiadamia

o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 9 sztuk drzew z działki nr 30/6 obręb Gryfino 4: 6 sztuk sumaków o obwodach pni kolejno: 35 cm, 43 cm, 70 cm, 46 cm, 39 cm, 32 cm, jesionu o obwodzie pnia 38 cm, klonu o obwodzie pnia 48 cm i robinii obwodzie pnia 32 cm, rosnących na działce nr 30/6 obręb Gryfino 4.

Informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy. Dokumentacja jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino, pokój nr 14, w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00 i od wtorku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30.