Rok 2015

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębie 5 miasta Gryfino

Lista załączników:
OBWIESZCZENIE [159201 bajtów]
Studium - rysunek 1 [33890502 bajtów]
Studium - rysunek 1 [20950855 bajtów]
Studium - tekst [6585200 bajtów]