Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.13.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17.03.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu pojazdu służbowego

ZARZĄDZENIE NR 120.13.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17.03.2015


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu pojazdu służbowego

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie zmienionego zarządzeniem Nr 120.15.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 maja 2014 r., oraz zarządzeniem Nr 120.25.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 sierpnia 2014 r., zarządzam, co następuje:

§ 1 Zarządzam przeprowadzenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nw. samochodu służbowego:

  1. Samochód osobowy marki – PEUGEOT -, model 607, rok produkcji 2003.

§ 2 Do przeprowadzenia przetargu powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:

  1. Pasztaleniec Helena - przewodnicząca Komisji
  2. Woldańska Jolanta - członek Komisji
  3. Skwarzyński Jacenty - członek Komisji
  4. Nowakowski Henryk - członek Komisji

§ 3. Rozpoczęcie przetargu ustalam na dzień 02 kwietnia 2015 r.

§ 4. Osoby powołane do Komisji Przetargowej ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującym Regulaminem przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu służbowego – Załącznik do Zarządzenia  Nr 120.12.2015 r. z dnia 17 marca 2015 r.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie:

W związku z planowaną sprzedażą samochodu służbowego Peugeot 607, rok produkcji 2003 niezbędne jest powołanie Komisji Przetargowej.

Sporządził:
Jacenty Skwarzyński