Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.133. 2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Lista załączników:
Zarządzenie Nr 0050.133.2015 [141069 bajtów]