Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.119. 2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Lista załączników:
Zarządzenie Burmistrza [0 bajtów]