Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego za 2011 rok

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVI/147/12
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 stycznia 2012 r.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
od początku VI kadencji do 31 grudnia 2011r.

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego pracowała w następującym składzie:

 1. Janina Nikitińska – Przewodnicząca Komisji
 2. Witowska Jolanta – Z-ca Przewodniczącej Komisji
 3. Guga Rafał – członek komisji
 4. Robak Eugeniusz – członek komisji
 5. Kuduk Eugeniusz – członek komisji
 6. Radawiec Ryszard – członek komisji
 7. Trzepacz Zenon – członek komisji

w oparciu o plan pracy na 2011r. przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr III/15/10 dnia 30 grudnia 2010 r.
W okresie objętym sprawozdaniem Komisja odbyła 15 posiedzeń. Poza wypracowaniem stanowisk do projektów uchwał Komisja zrealizowała następujące zadania:

 1. Zapoznała się ze stanem prac związanych z remontem zabytkowego budynku przepompowni ścieków przy ulicy Targowej dofinansowanym przez stronę niemiecką.
 2. Zapoznała się z planem ferii w jednostkach kulturalno-oświatowych na terenie gminy.
 3. Otrzymała sprawozdanie z działalności GDK i Biblioteki Publicznej.
 4. Otrzymała informację nt. podziału środków finansowych na stowarzyszenia: sportowe, kulturalne i inne, oraz na remonty zabytków.
 5. Otrzymała sprawozdanie z wykonania planu ferii zimowych.
 6. Otrzymała sprawozdanie z działalności OPS w Gryfinie.
 7. Otrzymała sprawozdanie z działalności komisji i spotkanie z przedstawicielami komisji d.s. rozwiązywania problemów alkoholowych.
 8. Otrzymała sprawozdanie z działalności OSP w ujęciu rocznym.
 9. Zapoznała się z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez TPD, świetlic wiejskich i Biblioteki w Pniewie - komisja wyjazdowa.
 10. Zapoznała się ze stanem dróg w okolicy Taras Północ II.
 11. Bezpieczeństwo w mieście i gminie Gryfino. Spotkanie z przedstawicielami: policji, straży miejskiej, straży pożarnej.
 12. Otrzymała informacja dotycząca wyników nauczania w placówkach oświatowych
 13. Przygotowanie placówek oświatowych do roku 2011/2012 - komisja wyjazdowa.
 14. Zapoznała się z sytuacją ludzi oczekujących na mieszkania socjalne i komunalne. Spotkanie z komisją mieszkaniową.
 15. Przygotowała planu pracy na 2012r.
 16. Otrzymała informacja dotycząca osiągnięć kulturalnych i sportowych w 2011 r.
 17. Zapoznała się z działalnością organizacji pozarządowych. Spotkanie  z przedstawicielami.

Wnioski Komisji wypracowane do Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta i Gminy

 • Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego nie dostrzegła w projekcie budżetu na 2011r. środków finansowych przeznaczonych na remont zabytkowego budynku przepompowni ścieków przy ulicy Targowej. W związku z tym Komisja wnioskowała  o zabezpieczenie przed dalszą degradacją obiektu zabytkowego.
 • Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskowała o zorganizowanie pomocy dla ludzi bezdomnych.
 • Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskowała o wyremontowanie schodów w SP1, montaż rolety w Przedszkolu nr 1, remont dachu w SP4.
 • Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskowała o rozwiązanie problemu osób bezdomnych wspólnie z DPS Dębce – remont pomieszczeń oraz pokrycie kosztów dezynfekcji i usunięcia świerzbu w DPS Dębce w okresie zimy 2010/2011
 • Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskowała o przekształcenie parkingu vis-a-vis urzędu w parking płatny.

 

Przewodnicząca Komisji

Janina Nikitińska