ePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Nowa strona 2
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie
Adresy skrytek ePUAP Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie wskazanych do  przesyłania pism w formie dokumentów elektronicznych: /UMIGG/skrytka
/UMIGG/SkrytkaESP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest usługą służącą do przesyłania dokumentów elektronicznych do urzędu.

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

Załatwienie spraw następuje poprzez:

Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem:

Profil zaufany

Zobacz - jak uzyskać Profil Zaufany

Pełen wykaz punktów potwierdzających Profil Zaufany

Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 16 marca 2010 nr 40 poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne sa ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia ich wniosków w formie dokumentów elektronicznych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu realizującego zadania publiczne, założonej i wyposażonej w zestandaryzowane formularze elektroniczne na ePUAP zgodne z Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.