Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-62/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 02 czerwca 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 0151-62/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 02 czerwca 2010 r.


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010 r. Nr 72 poz. 467) zarządzam, co następuje: 

§ 1.

 1. Powołuje się obwodowe komisje wyborcze na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w obwodach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.
 2. Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych określają załączniki od  nr 1 do  nr 21 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Przepis art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010r. Nr 72 poz. 467) wskazuje burmistrza gminy, jako organ właściwy do powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych. Składy te są tworzone na podstawie zgłoszeń dokonanych przez komitety wyborcze, które zarejestrowały w Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta RP. Z urzędu, w skład każdej obwodowej komisji wyborczej wchodzi, jako jej członek, pracownik gminnej jednostki samorządowej.

Sporządziła:
Krystyna Więch

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151-62 /10
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 02 czerwca 2010 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Gryfinie
z siedzibą w Gryfińskim Domu Kultury w Gryfinie ul. Szczecińska 17

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Górska Beata
 2. Młyńska Krystyna Alicja
 3. Ostrowski Krzysztof
 4. Wawrzyniak Elżbieta
 5. Antkowicz Emilia
 6. Cieślak Katarzyna
 7. Sikorska Danuta
 8. Bloch Kazimierz
 9. Kopystyńska Aneta

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151-62 /10
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 02 czerwca 2010 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Gryfinie
z siedzibą w Gryfińskim Domu Kultury w Gryfinie „Pałacyk Pod Lwami” ul. Bol. Chrobrego 48

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Ferenc Dorota
 2. Żeglin Romana Maria
 3. Berner Marcin
 4. Sipiora Tadeusz
 5. Kruszona Katarzyna
 6. Rożko Sebastian
 7. Kwietniewska – Łacny Urszula
 8. Guga Anna
 9. Ostrowski Piotr

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151-62 /10
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 02 czerwca 2010 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Gryfinie
z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryfinie ul. Tadeusza Kościuszki 17

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Kot Katarzyna
 2. Urbański Maciej
 3. Dzieniarz Agnieszka
 4. Skała Zbigniew
 5. Jama Patrycja
 6. Piznal Małgorzata
 7. Kujawa Lucyna
 8. Grygiel Krzysztof
 9. Urbanowicz Franciszka

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151-62 /10
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 02 czerwca 2010 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Gryfinie
z siedzibą w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie ul. Niepodległości 16

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Rozmyślak Marta
 2. Kowalczuk Jolanta Elżbieta
 3. Rolirad Weronika
 4. Kawka Urszula
 5. Szuliński Piotr
 6. Gładkow Jan
 7. Nadała Maja
 8. Czekan Radosław
 9. Sołtys Alicja

 

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151-62 /10
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 02 czerwca 2010 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Gryfinie
z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfinie ul. Łużycka 22

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Demowski Marian
 2. Młynarska Mirosława
 3. Żurowska Barbara
 4. Rolirad Albert
 5. Rybicki Zygmunt
 6. Skrzypiński Damian Piotr
 7. Warkocz – Bulsa Elżbieta
 8. Siwek Rafał Łukasz
 9. Bełch Urszula Maria

 

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151-62 /10
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 02 czerwca 2010 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Gryfinie
z siedzibą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie ul. Łużycka 91

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Martyniak Barbara Zofia
 2. Koczan Piotr
 3. Rolirad Waldemar
 4. Turowski Tomasz
 5. Staszek Mariola
 6. Nikitińska – Mazur Anna
 7. Golisowicz Marcin
 8. Kowalik Agata
 9. Roszkowski Dariusz

 

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151-62 /10
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 02 czerwca 2010 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Gryfinie
z siedzibą w Przedszkolu Nr 5 w Gryfinie ul. Stefana Żeromskiego 12

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Pomykała Janina
 2. Zmaczyński Michał
 3. Czajkowski Jakub
 4. Figas Katarzyna
 5. Gładkow Maksym
 6. Domżalska Maria
 7. Węgrzynek Hermenegilda
 8. Fischbach Bożena
 9. Hudzińska Jadwiga

 

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 0151-62 /10
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 02 czerwca 2010 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Gryfinie
z siedzibą w Przedszkolu Nr 3 w Gryfinie ul. Zygmunta Krasińskiego 29

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Nikitenko Bogdan Krzysztof
 2. Pomykała Henryk
 3. Łoik Agnieszka
 4. Śmierzchalski Zdzisław
 5. Talko Tomasz Waldemar
 6. Schabek Krzysztof
 7. Lechowski Hubert
 8. Suszek Halina
 9. Małolepsza Mariola

 

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 0151-62 /10
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 02 czerwca 2010 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Gryfinie
z siedzibą w Zespole Szkół w Gryfinie ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Kolanko Zbigniew
 2. Maćkowiak Teresa
 3. Żebiełowicz Andrzej
 4. Podszus Patryk
 5. Suchomski Marek
 6. Rosiński Andrzej
 7. Szczepaniak Andrzej
 8. Hajduk – Filipowicz Zofia
 9. Maj Marta

 

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 0151-62 /10
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 02 czerwca 2010 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Gryfinie
z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie ul. 9 Maja 4

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Marzec – Demowska Krystyna
 2. Strzewiczek Norbert
 3. Wiertelak Katarzyna
 4. Dzieniarz Małgorzata
 5. Kozłowska Joanna
 6. Smug Danuta
 7. Karpierz Katarzyna
 8. Pukar Zuzanna
 9. Fabjańczuk Arleta

 

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 0151-62 /10
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 02 czerwca 2010 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Gryfinie
z siedzibą w Przedszkolu Nr 1 w Gryfinie ul. Wojska Polskiego 11

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Nikitenko Kamila Angelika
 2. Borkowska Danuta
 3. Andrzejczyk Jarosław
 4. Waszczyk Anna
 5. Domański Szymon
 6. Siwiera Wojciech
 7. Zwolak Julia
 8. Karpierz Jacek
 9. Jabłońska Małgorzata

 

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 0151-62 /10
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 02 czerwca 2010 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Żabnicy
z siedzibą w Szkole Podstawowej w Żabnicy ul. Długa 20

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Fuks Barbara
 2. Czopek Ewelina
 3. Wesołowski Dawid
 4. Piotrowska Małgorzata
 5. Gatkowska Barbara
 6. Świtlik Tomasz
 7. Hiszpańska Jowita
 8. Butrymowski Piotr
 9. Stefańska Ewa

 

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 0151-62 /10
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 02 czerwca 2010 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w Radziszewie
z siedzibą w w Szkole Podstawowej w Radziszewie ul. Szczecińska 54

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Fuks Sławomir
 2. Kozdra Adrian Mateusz
 3. Wiśniewska Danuta
 4. Jäger Leszek
 5. Oleszczyk Jadwiga
 6. Kępińska Grażyna
 7. Skonecki Czesław
 8. Chrzanowska Helena

 

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 0151-62 /10
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 02 czerwca 2010 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Wełtyniu
z siedzibą w Świetlicy wiejskiej w Wełtyniu ul. Niepodległości 18

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Kiljan Dawid
 2. Sobczak Barbara
 3. Bieniewicz Wiesława
 4. Wojtasik Anna
 5. Łopata Bożenna Emilia
 6. Niełacny Maciej
 7. Kuziemko Małgorzata
 8. Muś Katarzyna
 9. Świtelska Małgorzata

 

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 0151-62 /10
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 02 czerwca 2010 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w Gardnie
z siedzibą w Zespole Szkół w Gardnie ul. Niepodległości 1

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Klimas Marzanna
 2. Dudek Janina
 3. Bieniewicz Tomasz
 4. Musiał Krystyna
 5. Ulitko Andrii
 6. Caryk Joanna
 7. Bandurowski Andrzej
 8. Zakrzewska Iwona
 9. Mumot Alina

 

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 0151-62 /10
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 02 czerwca 2010 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 16 w Chwarstnicy
z siedzibą w Zespole Szkół w Chwarstnicy ul. Gryfińska 19

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Czyż Michał
 2. Kochanowska Justyna Anna
 3. Tarka Anna
 4. Rzechółka Robert
 5. Bącela Grażyna
 6. Motyliński Tomasz
 7. Gorzkiewicz Bronisława
 8. Krzemiński Andrzej
 9. Kwok Monika

 

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr 0151-62 /10
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 02 czerwca 2010 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Borzymiu
z siedzibą w Świetlicy wiejskiej w Borzymiu

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Karbowska Danuta
 2. Feller Tadeusz Jerzy
 3. Świderek Danuta
 4. Pytlik Emil
 5. Smug Monika
 6. Oleszczyk – Szalkowska Małgorzata
 7. Świątek Józef
 8. Zakrzewski Marcin
 9. Mucha Agnieszka

 

Załącznik Nr 18
do Zarządzenia Nr 0151-62 /10
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 02 czerwca 2010 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w Nowym Czarnowie
z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 66

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Żebiełowicz Małgorzata
 2. Daniszewska Wanda
 3. Krakowiak Alicja
 4. Markiewicz Barbara
 5. Gorzkiewicz Mariusz
 6. Ratajczak Paweł
 7. Kiedrowska Jolanta
 8. Misiak Jarosław
 9. Matysiak Narcyz

 

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr 0151-62 /10
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 02 czerwca 2010 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 19 w Pniewie
z siedzibą w Lokalu usługowym w Pniewie ul. Gryfińska 20A

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Aniśko Mieczysław
 2. Wilczek Paweł Łukasz
 3. Markiewicz Łukasz
 4. Stachów Jolanta
 5. Motylińska Danuta
 6. Gonciarska Grażyna
 7. Hajduk Agnieszka
 8. Wiśniewska Aneta

 

Załącznik Nr 20
do Zarządzenia Nr 0151-62 /10
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 02 czerwca 2010 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 20 w Dębcach
z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach 11

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Fuks Krzysztof
 2. Pluskota Władysław Adrian
 3. Krakowiak Zbigniew
 4. Więch Andrzej
 5. Spychalska Ewelina
 6. Skórska Małgorzata
 7. Sikorski Lech
 8. Chludzińska – Lewczuk Ewa
 9. Masłowiec Barbara

 

Załącznik Nr 21
do Zarządzenia Nr 0151-62 /10
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 02 czerwca 2010 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 21 w Nowym Czarnowie
z siedzibą w Zakładzie Psychiatrycznym Pielęgnacyjno – Opiekuńczym w Nowym Czarnowie 70

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Chyłła Rafał
 2. Steczkowski Andrzej Leszek
 3. Krakowiak Tomasz
 4. Więch Kamil
 5. Suchomska Monika
 6. Smug Agnieszka
 7. Felska Monika
 8. Szala Michał
 9. Tyszkiewicz Anna