Plan pracy na 2009 r.

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR XXXIV/352/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 19 grudnia 2008r.

Załącznik nr 1 do
UCHWAŁY NR XXXIV/352/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 19 grudnia 2008r.

 

PLAN PRACY
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Gryfinie na 2009 rok

styczeń

 1. Dokończenie kontroli rozpoczętych w roku 2008.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

luty

 1. Kontrola wydatków związanych z delegacjami, podróżami służbowymi i szkoleniami pracowników za rok 2008.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

marzec

 1. Kontrola wydatków związanych z delegacjami, podróżami służbowymi i szkoleniami pracowników za rok 2008.
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2008.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

kwiecień

 1. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2008 r. wraz z wnioskiem w sprawie  udzielenia, bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

maj

 1. Kontrola przyznawania i rozliczania dotacji dla klubów sportowych za rok 2008.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

czerwiec

 1. Kontrola przyznawania i rozliczania dotacji dla klubów sportowych za rok 2008.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

lipiec

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

sierpień

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

wrzesień

 1. Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2009r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

październik

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

listopad

 1. Analiza projektu budżetu Gminy Gryfino na 2010 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

grudzień

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

Przewodnicząca Komisji
Magdalena Chmura - Nycz