Plan pracy na 2009 r.

Załącznik nr 3 do
UCHWAŁY NR XXXIV/352/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 19 grudnia 2008r.

PLAN PRACY
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
Rady Miejskiej w Gryfinie na 2009 rok

Styczeń

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2008 rok.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Luty

 1. Promocja Gryfina w kontekście przygotowań do obchodów 755-lecia Gryfina, katalog imprez towarzyszących.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Marzec

 1. Koncepcja reorganizacji oświaty – II etap.
 2. Realizacja wykonania dokumentacji i planu budowy budynku komunalnego w Nowym Czarnowie.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Kwiecień

 1. Sprawozdanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego za rok 2008 (zatrucie wody, podsumowanie akcji).
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Maj

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Czerwiec

 1. Zapoznanie się z planem pracy Gryfińskiej Rady Kultury.
 2. Zapoznanie się z problemami osób niepełnosprawnych.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Lipiec

 1. Informacja nt. koncepcji budowy sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Mieście i Gminie Gryfino. Utylizacja eternitu w Gminie Gryfino.
 2. Realizacja II etapu inwestycji uzbrojenia terenu Gryfino Północ oraz terenu ul. Jana Pawła II i ul. Reymonta.
 3. Koncepcja utworzenia Muzeum Regionalnego w Gryfinie – wybór lokalizacji.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Sierpień

 1. Bezpieczna Gmina, działania Straży Miejskiej, Policji i Straży Pożarnej.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Wrzesień

 1. Przegląd wybranych placówek oświatowych, remonty przedszkoli i szkół.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Październik

 1. Realizacja budowy boisk sportowych „Orlik” w Gminie Gryfino z udziałem środków Ministerstwa Sportu.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwal Rady Miejskiej.

Listopad

 1. Stan bezpieczeństwa na drogach gminnych, ciągach dla pieszych.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Grudzień

 1. Realizacja programu utylizacji eternitu w Gminie Gryfino.
 2. Przygotowanie planu pracy komisji na 2010 rok.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Komisji
Wanda Kmieciak