Sesja nr II

UCHWAŁA NR II/24/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2002 r.

UCHWAŁA NR II/24/02
RADY MIEJSKIEJ w GRYFINIE
z dnia 16 grudnia 2002 r.


 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2002 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 / Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 374.790 zł 

 • W dziale 750                                     o kwotę -      22.869 zł ,
 • W dziale 750 rozdziale 75073 § 203  o kwotę -      22.869 zł,
 • W dziale 851                                     o kwotę -     344.121 zł,
 • W dziale 851 rozdziale 85154 § 048  o kwotę -     344.121 zł,
 • W dziale 853                                      o kwotę -        7.800 zł,
 • W dziale 853 rozdziale 85328 § 201  o kwotę -         7.800 zł

§ 2

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 1.182.144 zł

 • W dziale 700                                     o kwotę -    182.550 zł,
 • W dziale 700 rozdziale 70005 § 069 o kwotę -       32.550 zł,
 • W dziale 700 rozdziale 70095 § 270 o kwotę -     150.000 zł,
 • W dziale 710                                      o kwotę -       3.500 zł,
 • W dziale 710 rozdziale 71035 § 202 o kwotę -         3.500 zł,
 • W dziale 751                                       o kwotę -    83.925 zł,
 • W dziale 751 rozdziale 75109 § 201 o kwotę -       83.925 zł,
 • W dziale 756                                     o kwotę -    363.983 zł,
 • W dziale 756 rozdziale 75618 § 048 o kwotę -     344.121 zł,
 • W dziale 756 rozdziale 75618 § 048 o kwotę -       19.862 zł,
 • W dziale 758                                     o kwotę -      63.061 zł,
 • W dziale 758 rozdziale 75805 § 292 o kwotę -       63.041 zł,
 • W dziale 758 rozdziale 75814 § 092 o kwotę -              20 zł,
 • W dziale 801                                      o kwotę -   172.378 zł,
 • W dziale 801 rozdziale 80101 § 203 o kwotę -     110.762 zł,
 • W dziale 801 rozdziale 80110 § 203 o kwotę -       36.658 zł,
 • W dziale 801 rozdziale 80195 § 203 o kwotę -       23.908 zł,
 • W dziale 801 rozdziale 80195 § 203 o kwotę -         1.050 zł,
 • W dziale 851                                     o kwotę -        3.525 zł,  
 • W dziale 851 rozdziale 85149 § 096 o kwotę -         3.525 zł,
 • W dziale 853                                     o kwotę -    140.709 zł,
 • W dziale 853rozdziale 85314 § 201 o kwotę -          8.700 zł,
 • W dziale 853 rozdziale 85315 § 203 o kwotę -       29.920 zł,
 • W dziale 853 rozdziale 85316 § 201 o kwotę -       23.200 zł,
 • W dziale 853 rozdziale 85319 § 201 o kwotę -        4.400 zł,
 • W dziale 853 rozdziale 85334 § 203 o kwotę -      22.869 zł,
 • W dziale 853 rozdziale 85395 § 201 o kwotę -        1.620 zł,
 • W dziale 853 rozdziale 85395 § 203 o kwotę -      50.000 zł
 • W dziale 854                                     o kwotę -       5.503 zł,
 • W dziale 854 rozdziale 85401 § 203 o kwotę -        4.714 zł,
 • W dziale 854 rozdziale 85407 § 203 o kwotę -      16.550 zł,
 • W dziale 854 rozdziale 85495 § 203 o kwotę -        4.239 zł
 • W dziale 900                                     o kwotę -   120.000 zł,
 • W dziale 900 rozdziale 90015 § 201 o kwotę -    120.000 zł,
 • W dziale 921                                     o kwotę -     23.010 zł,
 • W dziale 921 rozdziale 92116 § 231 o kwotę -        5.000 zł,
 • W dziale 921 rozdziale 92195 § 270 o kwotę -      18.010 zł,

§ 3

Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 326.942 zł

 • W dziale 700                                       o kwotę -  230.500 zł,
 • W dziale 700 rozdziale 70005 § 6060 o kwotę -   230.500 zł,
 • W dziale 750                                        o kwotę -     5.902 zł,
 • W dziale 750 rozdziale 75023 § 4410 o kwotę -      2.703 zł,
 • W dziale 750 rozdziale 75023 § 4440 o kwotę -      3.199 zł,
 • W dziale 757                                       o kwotę -    50.000 zł,
 • W dziale 757 rozdziale 75702 § 8070 o kwotę -     50.000 zł,
 • W dziale 853                                       o kwotę -      7.800 zł,
 • W dziale 853 rozdziale 85328 § 4300 o kwotę -       7.800 zł,
 • W dziale 900                                       o kwotę -    22.040 zł,
 • W dziale 900 rozdziale 90001 § 4300 o kwotę -            40 zł,
 • W dziale 900 rozdziale 90003 § 4300 o kwotę -     22.000 zł,
 • W dziale 921                                       o kwotę -    10.700 zł,
 • W dziale 921 rozdziale 92109 § 4260 o kwotę -       5.000 zł,
 • W dziale 921 rozdziale 92116 § 4010 o kwotę -       3.700 zł,
 • W dziale 921 rozdziale 92116 § 4270 o kwotę -       2.000 zł,

§ 4

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1.134.296 zł

 • W dziale 700                                       o kwotę -  235.550 zł,
 • W dziale 700 rozdziale 70005             o kwotę -    56.865 zł w tym:
 • W dziale 700 rozdziale 70005 § 4270 o kwotę -     3.865 zł,
 • W dziale 700 rozdziale 70005 § 4300 o kwotę -   41.000 zł,
 • W dziale 700 rozdziale 70005 § 4430 o kwotę -   12.000 zł,
 • W dziale 700 rozdziale 70095             o kwotę – 178.685 zł w tym:
 • W dziale 700 rozdziale 70095 § 4270 o kwotę -   28.685 zł,
 • W dziale 700 rozdziale 70095 § 6050 o kwotę - 150.000 zł, 
 • W dziale 710                                       o kwotę -   10.500 zł,
 • W dziale 710 rozdziale 71035 § 4270 o kwotę -     3.500 zł,
 • W dziale 710 rozdziale 71035 § 4300 o kwotę -     7.000zł,
 • W dziale 750                                       o kwotę -   86.400 zł,
 • W dziale 750 rozdziale 75023             o kwotę -   86.400 zł w tym:
 • W dziale 750 rozdziale 75023 § 4010 o kwotę -   50.000 zł,
 • W dziale 750 rozdziale 75023 § 4210 o kwotę -   30.500 zł,
 • W dziale 750 rozdziale 75023 § 4430 o kwotę -     5.900 zł,
 • W dziale 751                                        o kwotę -   83.925 zł,
 • W dziale 751 rozdziale 75109             o kwotę -    83.925 zł w tym:
 • W dziale 751 rozdziale 75109 § 3030 o kwotę -   52.601 zł,
 • W dziale 751 rozdziale 75109 § 4110 o kwotę -        749 zł,
 • W dziale 751 rozdziale 75109 § 4120 o kwotę -        103 zł,
 • W dziale 751 rozdziale 75109 § 4210 o kwotę -     8.645 zł,
 • W dziale 751 rozdziale 75109 § 4300 o kwotę -   21.827 zł,
 • W dziale 801                                       o kwotę -  172.378 zł,
 • W dziale 801 rozdziale 80101 §           o kwotę -  110.762 zł w tym:
 • W dziale 801 rozdziale 80101 § 4010 o kwotę -    87.143 zł,
 • W dziale 801 rozdziale 80101 § 4110 o kwotę -    15.740 zł,
 • W dziale 801 rozdziale 80101 § 4120 o kwotę -      2.157 zł,
 • W dziale 801 rozdziale 80101 § 4440 o kwotę -      5.722 zł,
 • W dziale 801 rozdziale 80110             o kwotę -     36.658 zł w tym:
 • W dziale 801 rozdziale 80110 § 4010 o kwotę -     28.703 zł,
 • W dziale 801 rozdziale 80110 § 4110 o kwotę -       5.302 zł,
 • W dziale 801 rozdziale 80110 § 4120 o kwotę -          726 zł,
 • W dziale 801 rozdziale 80110 § 4440 o kwotę -       1.927 zł,
 • W dziale 801 rozdziale 80195             o kwotę -      24.958 zł w tym:
 • W dziale 801 rozdziale 80195 § 4300 o kwotę -       1.050 zł,
 • W dziale 801 rozdziale 80195 § 4440 o kwotę -     23.908 zł,
 • W dziale 851                                       o kwotę -     23.387 zł,
 • W dziale 851 rozdziale 85149 § 4300 o kwotę -       3.525 zł,
 • W dziale 851 rozdziale 85154 § 4300 o kwotę -     19.862 zł,
 • W dziale 853                                       o kwotę -   117.842 zł,
 • W dziale 853 rozdziale 85314 § 3110 o kwotę -       8.700 zł,
 • W dziale 853 rozdziale 85315 § 3110 o kwotę -     29.920 zł,
 • W dziale 853 rozdziale 85316 § 3110 o kwotę -     23.200 zł,
 • W dziale 853 rozdziale 853 19            o kwotę -       4.400 zł w tym:
 • W dziale 853 rozdziale 85319 § 4210 o kwotę -       2.800 zł,
 • W dziale 853 rozdziale 85319 § 4300 o kwotę -       1.600 zł
 • W dziale 853 rozdziale 85395             o kwotę -     51.622 zł w tym:
 • W dziale 853 rozdziale 85395 § 2910 o kwotę -              2 zł,
 • W dziale 853 rozdziale 85395 § 3110 o kwotę -     51.620 zł,
 • W dziale 854                                       o kwotę -     25.503 zł,
 • W dziale 854 rozdziale 85401             o kwotę -       4.714 zł w tym:
 • W dziale 854 rozdziale 85401 § 4010 o kwotę -       3.716 zł,
 • W dziale 854 rozdziale 85401 § 4110 o kwotę -          665 zł,
 • W dziale 854 rozdziale 85401 § 4120 o kwotę -            91 zł,
 • W dziale 854 rozdziale 85401 § 4440 o kwotę -          242 zł,
 • W dziale 854 rozdziale 85407             o kwotę -       16.550 zł w tym:
 • W dziale 854 rozdziale 85407 § 4010 o kwotę -       13.438 zł,
 • W dziale 854 rozdziale 85407 § 4110 o kwotę -         2.074 zł,
 • W dziale 854 rozdziale 85407 § 4120 o kwotę -             284 zł,
 • W dziale 854 rozdziale 85407 § 4440 o kwotę -            754 zł,
 • W dziale 854 rozdziale 85495 § 4440 o kwotę -         4.239 zł,
 • W dziale 900                                       o kwotę -     342.040 zł,
 • W dziale 900 rozdziale 90001 § 4570 o kwotę -              40 zł,
 • W dziale 900 rozdziale 90003 § 4210 o kwotę -       22.000 zł,
 • W dziale 900 rozdziale 90015             o kwotę -      320.000 zł w tym:
 • W dziale 900 rozdziale 90015 § 4260 o kwotę -       81.859 zł,
 • W dziale 900 rozdziale 90015 § 4270 o kwotę -       38.141 zł,
 • W dziale 900 rozdziale 90015 § 6050 o kwotę -     200.000 zł,
 • W dziale 921                                       o kwotę -      36.771 zł,
 • W dziale 921 rozdziale 92109 § 4210 o kwotę -         5.000 zł,
 • W dziale 921 rozdziale 92116             o kwotę -        13.741 zł w tym:
 • W dziale 921 rozdziale 92116 § 4210 o kwotę -         6.000 zł,
 • W dziale 921 rozdziale 92116 § 4240 o kwotę -       1.000 zł,
 • W dziale 921 rozdziale 92116 § 4300 o kwotę -       6.700 zł,
 • W dziale 921 rozdziale 92116 § 4410 o kwotę -            41 zł,
 • W dziale 921 rozdziale 92195 § 4210 o kwotę -     18.030 zł,

§ 5  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

W budżecie gminy na 2002 r. dokonuje się następujących zmian: 

Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 374.790 zł

 • 22.869 zł – Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców – dotację przenosi się do rozdziału 85334 – Pomoc dla repatriantów – zgodnie z klasyfikacją budżetową,
 • 344.121 zł – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki przenosi się do rozdziału
 • 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podstawie umów – zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 • 7.800 zł – Usługi opiekuńcze – zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 446/2002 z dnia 15 listopada 2002 r.  
 • Zwiększa się dochody gminy o kwotę 1.182.144 zł
 • 32.550 zł – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wpływy z różnych opłat ( odstępne do przetargu mienia komunalnego ),
 • 150.000 zł – Pozostała działalność – subwencja z AWRSP w Szczecinie,
 • 3.500 zł – Cmentarze – dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 350/2002 z dnia 25 września 2002r.
 • 83.925 zł – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – dotacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie,
 • 344.121 zł – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu teryt.  na podstawie umów – środki z przeniesienia zgodnie z klasyfikacją budżetową, są to wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
 • 9.862 zł – Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw –dodatkowe wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
 • 63.041 zł – Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin – subwencja w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych – zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4820-68/2002 z dnia  1 października 2002 r.
 • 20 zł – Różne rozliczenia finansowe – odsetki,
 • 110.762 – Szkoły podstawowe – dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z zarządzeniem Nr 372/2002 z dnia 10.10.2002r. i Nr 417/2002 z dnia 6.11.2002r.
 •  36.658 zł – Gimnazja – dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie  z zarządzeniem Nr 372/2002 z dnia 10.10.2002r. i Nr 418/2002 z dnia 8.11.2002r.
 •  23.908 zł – Pozostała działalność – dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego   Nr 367/2002 z dnia 7.10 2002 r. i Nr 418/2002 z dnia 8.11.2002 r.
 • 1.050 zł – Pozostała działalność – dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego  zgodnie z zarządzeniem Nr 412/2002 z dnia 6.11.2002 r.
 • 3.525 zł – Programy polityki zdrowotnej – wpłaty od mieszkańców gminy na badanie   mammograficzne,
 •  8.700 zł – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 447/2002 z 15.11.2002 r.
 • 29.920 zł – Dodatki mieszkaniowe – dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego  Nr 394/2002 z dnia 28 października 2002 r. i Nr 444/2002 z 15 listopada 2002 r.
 • 23.200 zł – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego zarządzenie Nr 437/2002 z dnia 15 listopada 2002 r.
 • 4.400 zł – Ośrodki pomocy społecznej – zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 447/2002 z 15.11.2002 r.
 • 22.869 zł – Pomoc dla repatriantów – środki przeniesione z rozdziału 75073 – Urzędy do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców,
 • 1.620 zł – Pozostała działalność – dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 423/2002 z dnia 14 listopada 2002 r.
 • 50.000 zł – Pozostała działalność- dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 378/2002 d dnia 16 października 2002 r.
 • 4.714 zł – Świetlice szkolne – dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 372/2002 z 10.10.2002 r. Nr 417/2002 z dnia 6.11.2002 r.
 • 16.550 zł – Placówki wychowania pozaszkolnego – dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr  372/2002 z dnia 10.10.2002 r .i Nr 417/2002 z 6.11.2002r. 4.239 zł – Pozostała działalność – dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 367/2002 r. z 7.10.2002 r. i Nr 418/2002 z 8.11.2002 r.
 • 120.000 zł – Oświetlenie ulic, placów i dróg – dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 443/2002 z 15 listopada 2002 r.
 • 5.000 zł – Biblioteki – dotacja z Powiatu Gryfińskiego na podstawie aneksu do porozumienia z dnia 05.11.2002r.
 • 18.010 zł – Pozostała działalność – środki z PHARE,
Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 326.942 zł
 • 230.500 zł – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne,
 • 2.703 zł – Urzędy gmin – podróże służbowe krajowe,
 • 3.199 zł – Urzędy gmin – Odpisy na ZFŚS,
 • 50.000 zł – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu  terytorialnego – odsetki od pożyczek i kredytów,
 • 7.800 zł – Usługi opiekuńcze – zakup usług pozostałych,
 •  40 zł – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zakup usług pozostałych,
 • 22.000 zł – Oczyszczanie miast i wsi – zakup usług pozostałych,
 • 5.000 zł – Dom Kultury –GDK- zakup energii,
 • 3.700 zł – Biblioteki – wynagrodzenia osobowe pracowników,
 • 2.000 zł – Biblioteki – zakup usług remontowych

 Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1.134.296 zł

 • 3.865 zł – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – remont lokali użytkowych,
 •  41.000 zł – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zakup usług pozostałych,
 • 12.000 zł – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – różne opłaty i składki ( zwrot kaucji mieszkaniowych, należnych po wykupie przez najemców gminnych lokali mieszkalnych,
 • 28.685 zł – Pozostała działalność – remont mieszkań komunalnych,
 • 150.000 zł – Pozostała działalność – subwencja z AWRSP z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji wodociągu w Dębcach,
 • 3500 zł – Cmentarze – dotacja z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i pielęgnację obiektów cmentarnictwa wojennego zgodnie z założeniami porozumień, 7.000 zł – Cmentarze – zakup usług pozostałych,
 • 50.000 zł – Urzędy gmin – zwiększa się kwotę na wynagrodzenie z przeznaczeniem na odprawy i ekwiwalent za urlop dla burmistrzów kończących kadencję,
 • 30.500 zł – Urzędy gmin – zakup materiałów i wyposażenia,
 • 5.900 zł – Urzędy gmin – różne opłaty i składki,
 • 52.601 zł – Wybory do rad gmin – różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
 • 749 zł – Wybory do rad gmin – składki na ubezpieczenie społeczne,
 • 103 zł – Wybory do rad gmin – składki na Fundusz pracy,
 • 8.645 zł – Wybory do rad gmin – zakup materiałów i wyposażenia
 • 21.827 zł – Wybory do rad gmin- zakup usług pozostałych,
 • 87.143 zł – Szkoły podstawowe – wynagrodzenie osobowe pracowników,
 • 15.740 zł – Szkoły podstawowe – składki na ubezpieczenie społeczne,
 • 2.157 zł – Szkoły podstawowe – składki na Fundusz Pracy,
 • 5.722 zł – Szkoły podstawowe – odpisy na ZFŚS,
 • 28.703 zł – Gimnazja – wynagrodzenie osobowe pracowników,
 • 5.302 zł – Gimnazja – składki na ubezpieczenie społeczne,
 • 726 zł – Gimnazja – składki na Fundusz pracy,
 • 1.927 zł – Gimnazja – odpisy na ZFŚS,
 • 1.050 zł – Pozostała działalność – dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli,
 • 23.908 zł – Pozostała działalność – dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych,
 • 3.525 zł – Programy polityki zdrowotnej – sfinansowanie badań mammograficznych,
 • 19.862 zł – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zakup usług pozostałych,
 • 8.700 zł – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – dotacja z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej,
 • 29.920 zł – Dodatki mieszkaniowe – dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w październiku, listopadzie i grudniu 2002 r.
 • 23.200 zł – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – dotacja z przeznaczeniem na realizację wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych z opieki społecznej,
 • 2.800 zł – Zasiłki i pomoc w naturze – zakup materiałów i wyposażenia,
 • 1.600 zł – Zasiłki i pomoc w naturze – zakup usług pozostałych,
 • 2 zł – Pozostała działalność – zwrot niewykorzystanej dotacji,
 • 50.000 zł – Pozostała działalność – dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego Gminy w zakresie dożywiania uczniów, zgodnie z „ Rządowym programem wspierania gmin w dożywianiu uczniów”,
 • 1.620 zł – Pozostała działalność – dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej w formie zasiłku celowego w wysokości 90 zł – dla dzieci rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej w roku 2002/2003,
 • 3.716 zł – Świetlice szkolne – wynagrodzenie osobowe pracowników,
 • 665 zł – Świetlice szkolne – składki na ubezpieczenie społeczne,
 •  91 zł – Świetlice szkolne – składki na Fundusz Pracy,
 • 242 zł – świetlice szkolne – odpisy na ZFŚS,
 • 13.438 zł – Placówki wychowania pozaszkolnego – wynagrodzenie osobowe pracowników,
 • 2.074 zł – Placówki wychowania pozaszkolnego – składki na ubezpieczenie społeczne,
 • 284 zł – Placówki wychowania pozaszkolnego – składki na Fundusz Pracy,
 • 754 zł – Placówki wychowania pozaszkolnego – odpisy na ZFŚS,
 • 4.239 zł – Pozostała działalność – dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników placówek oświatowych,
 • 40 zł – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – odsetki od nieterminowych wpłat,
 • 22.000 zł – Oczyszczanie miast i wsi – zakup materiałów i wyposażenia ( zakup koszy, ławek),
 •  81.859 zł – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zakup energii,
 • 38.141 zł – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zakup usług remontowych,
 • 200.000 zł – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki inwestycyjne,
 • 5.000 zł – Dom Kultury –GDK – zakup materiałów i wyposażenia,
 • 6.000 zł – Biblioteki – zakup materiałów i wyposażenia,
 • 1.000 zł – Biblioteki – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
 • 6.700 zł – Biblioteki – zakup usług pozostałych,
 • 41 zł – Biblioteki – podróże służbowe krajowe,
 • 18.030 zł – Pozostała działalność – zakup materiałów i wyposażenia,