Sesja nr XIV

UCHWAŁA NR XIV/187/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 października 2003r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie.

UCHWAŁA NR XIV/187/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z  dnia  30 października  2003r.
 

  w  sprawie  wyboru  ławników  do  Sądu  Rejonowego  w  Gryfinie

Na  podstawie  art.  160  §  1  ustawy  z  dnia  27  lipca  2001r.  -  Prawo  o  ustroju  sądów  powszechnych  (Dz.  U.  Nr  98  poz.  1070,  zm.  z  2001r.  Dz.  U.  Nr  154,  poz. 1787, z  2002r.  Dz  U.  Nr  213,  poz.  1802,  z  2003r.  Dz.  U.  Nr  240,  poz.  2052)   Rada  Miejska  w  Gryfinie  po  przeprowadzeniu  głosowania  tajnego  stwierdza  co  następuje:

§1.  Na  ławników  do  Sądu  Rejonowego  w  Gryfinie  do  orzekania  w  sprawach  cywilnych,  karnych  i  rodzinnych  wybrani  zostali  jak  w  załączniku  nr  1.

§2.  Na  ławników  do  Sądu  Rejonowego  w  Gryfinie  do  orzekania  w  sprawach   z  zakresu  prawa  pracy  i  ubezpieczeń  społecznych  wybrani  zostali  jak  w  załączniku  nr  2.

§3.  Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Jan  Ragan

Ławnicy  do  Sądu  Rejonowego  w  Gryfinie  do  orzekania  w  sprawach cywilnych,  karnych  i  rodzinnych

 1.  Adamek  Stanisława
 2.  Arcisz  Józef
 3.  Bara  Janusz
 4.  Basista  Ewa  Jadwiga
 5.  Bernadyn  Krystyna
 6.  Bis Irena
 7.  Bloch  Kazimierz
 8.  Chać  Janusz  Stanisław
 9.  Czerniachowska  Sabina  Ewa
 10.  Dragan  Kazimiera
 11.  Figas  Tadeusz  Stanisław
 12.  Gołembiewski  Leszek
 13.  Goraj  Irena
 14.  Gorzkiewicz  Bronisława
 15.  Graf  Cecylia  Anastazja
 16.  Granis  Czesława
 17.  Habińska - Chołodowska  Barbara  Zofia
 18.  Hełminiak  Marek  Józef
 19.  Hołub  Władysław
 20.  Izdebska  Janina  Zofia
 21.  Jakubik  Henryk
 22.  Jaz  Wioletta  Anna
 23.  Judzińska  Barbara
 24.  Jusza  Małgorzata  Anna
 25.  Juszkiewicz  Mieczysław
 26.  Kacprzak  Włodzimierz  Tomasz
 27.  Kluczyńska  Zofia
 28.  Kopija  Stanisław
 29.  Kozicka  Elżbieta
 30.  Krzemińska  Danuta
 31.  Kujawa  Krystyna
 32.  Kulawiec  Stefania
 33.  Łodykowska  Józefa
 34.  Łopata Bożena
 35.  Matoszko  Andrzej
 36.  Młyńczyk  Marek  Janusz
 37.  Mucha  Agnieszka  Lidia
 38.  Muś  Janina  Stanisława
 39.  Najmrodzka  Krystyna  Maria
 40.  Nawrocka  Jadwiga
 41.  Ogrodnik  Aleksandra  Janina
 42.  Olejarz  Ewa  Lidia
 43.  Ostrowska  Anna
 44.  Ostrówka  Krystyna
 45.  Paradowska  Krystyna
 46.  Pomykała  Janina  Irena
 47.  Potocka  Joanna
 48.  Rajfur  Anna
 49.  Różak  Józefa
 50.  Ruszczycka  Maria
 51.  Skonecki  Czesław
 52.  Smolnik  Zbigniew
 53.  Soroko  Anna  Stanisława
 54.  Stawiarski  Roman
 55.  Stępień  Halina  Czesława
 56.  Szapkowska  Grażyna  Czesława
 57.  Szczegura  Stefan
 58.  Szczur  Ewa
 59.  Sztylke  Lucyna
 60.  Świderek  Danuta  Wacława
 61.  Teterycz  Helena
 62.  Tomaszczyk  Elżbieta
 63.  Tomczewski  Stanisław
 64.  Tuszyńska  Czesława
 65.  Wegner  Tadeusz  Franciszek
 66.  Wiszniowski  Marian
 67.  Włodarczyk  Zbigniew  Józef
 68.  Wołowczyk  Bożena
 69.  Wyrzykowska  Bożena  Teresa
 70.  Zakrzewska  Benedykta
 71.  Zawadzka  Janina  Kazimiera
 72.  Zawierucha  Regina

Ławnicy  do  Sądu  Rejonowego  w  Gryfinie  do  orzekania w  sprawach z  zakresu  prawa  pracy  i  ubezpieczeń  społecznych

 1. Barticzka  Czesław
 2. Bodnar  Mariusz  
 3. Franczak  Krystyna  Józefa  
 4. Graj  Anna  Halina  
 5. Kluczyński  Józef    
 6. Kmita  Marian  
 7. Kowalska  Grażyna
 8. Kucharska  Eulalia  Julianna
 9. Kuziara  Jerzy
 10. Lisowska  Irena  
 11. Michalski  Roman  Jan
 12. Muszyński  Kazimierz
 13. Pietruszkiewicz  Piotr
 14. Piotrowska  Małgorzata  
 15. Pomykała  Henryk  
 16. Staruk  Teresa
 17. Strzępek  Wiktor  
 18. Suchomski  Antoni  Józef
 19. Truszkiewicz  Barbara  
 20. Wronkowski  Andrzej