Sesja nr XLIV

UCHWAŁA NR XLIV/565/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Gryfinie odnośnie prywatyzacji Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A.

UCHWAŁA NR XLIV/565/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 listopada 2005 r.
 

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Gryfinie odnośnie prywatyzacji Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) uchwala się co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Gryfinie i Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino solidaryzują się z załogą oraz związkami zawodowymi Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. w walce o rozwój Zespołu Elektrowni Dolna S.A. i bezpieczeństwo pracowników.

§ 2. Apelujemy do wszystkich jednostek samorządowych, stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych o podjęcie podobnych uchwał i przesłanie ich do Premiera rządu RP, Ministra Skarbu Państwa oraz posłów i senatorów Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

W związku z trwającym procesem prywatyzacyjnym Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie, organy Gminy Gryfino przyłączając się do apelu solidaryzują się z załogą oraz związkami zawodowymi Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A., jako największego pracodawcy w naszym regionie, w dążeniach do zapewnienia rozwoju Zespołu Elektrowni Dolna S.A. i bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników.