Rok 2020
Data ogłoszenia:2020-12-14
Tytuł:OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2024

ccc

Gryfino, 14.12.2020 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2024.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza wszystkich zainteresowanych do włączenia się w proces wypracowania ostatecznej wersji dokumentu poprzez zgłaszanie uwag.

Termin konsultacji: 14.12.2020 r – 14.01.2021 r.

Forma konsultacji: Pisemne uwagi i propozycje do projektu można składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie – w skrzynce podawczej, wejście od ul. Parkowej, lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie – w skrzynce podawczej, wejście A lub przesłać na adres e-mail sekretariat@ops.gryfino.pl

Projekt Programu zamieszczony został na stronie internetowej - na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie www.gryfino.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gryfino.pl, na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie www.ops.gryfino.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie www.bip.ops.gryfino.pl oraz jest dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie – wejście od ul. Parkowej oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie – wejście A, w godzinach urzędowania.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.


Aktualne:Nie
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych