Sesja nr VI

UCHWAŁA NR VI/43/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Gryfino w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat

Lista załączników:
UCHWAŁA NR VI/43/19 [118201 bajtów]