Sesja nr IV

UCHWAŁA NR IV/35/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 stycznia 2019 r. W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Lista załączników:
UCHWAŁA NR IV/35/19 [115466 bajtów]