Rok 2019
Data ogłoszenia:2019-01-15
Tytuł:Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza mieszkańców sołectw z terenu gminy Gryfino do udziału w konsultacjach w sprawie zmiany statutów sołectw

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza mieszkańców sołectw z terenu gminy Gryfino do udziału w konsultacjach w sprawie zmiany statutów sołectw.

Konsultacje przeprowadzane będą w okresie od dnia 16 stycznia 2019 r. do dnia 13 lutego 2019 r. w formie zbierania pisemnych opinii i uwag do projektu uchwały na formularzu, który wraz z projektem uchwały został udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie www.gryfino.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gryfino.pl. Formularz ankiety i projekt uchwały dostępne są również w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Wypełniony formularz ankiety można złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w Biurze Obsługi Interesantów lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: boi@gryfino.pl.

Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

 

Załączniki:


Aktualne:Nie
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych