Rejestr interpelacji

1/2018

  • Dot. procedur antymobbingowych w jednostkach gminnych
    Otrzymałem informację od kilku mieszkańców naszej gminy o dotyczących tych osób zdarzeniach, które noszą znamiona mobbingu. Sprawy te dotyczą relacji pomiędzy kierownictwem a pracownikami w co najmniej trzech gminnych jednostkach. Proszę o zwrócenie uwagi na tego typu sygnały i odpowiedź na pytanie:
    • Czy w jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino, w tym w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino, a także spółkach gminnych, istnieją opracowane procedury antymobbingowe pozwalające zapewnić ochronę, dyskrecję i pomoc pracownikom mobbingowanym?