Sesja nr LIII

UCHWAŁA NR LIII/520/18 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLV/486/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru

Lista załączników:
Uchwała Nr LIII/520/18 [113254 bajtów]