Sesja nr XLIX

UCHWAŁA NR XLIX/493/18 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Gryfino

Lista załączników:
UCHWAŁA NR XLIX/493/18 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE [119090 bajtów]