Sesja nr XLIX

UCHWAŁA NR XLIX/492/18 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/318/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Gryfino

Lista załączników:
UCHWAŁA NR XLIX/492/18 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE [114872 bajtów]