Plan pracy na 2013 r.

Załącznik nr 3 do
UCHWAŁY NR XXIX/245/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN PRACY
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
Rady Miejskiej w Gryfinie na 2013 rok

Styczeń

 1. Zapoznanie się z planami ferii zimowych organizowanych przez szkoły, Bibliotekę Publiczną jej filie, GDK i świetlice wiejskie
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2012
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Luty

 1. Analiza sprawozdań z ferii zimowych przeprowadzonych w szkołach w Bibliotece Publicznej jej filach oraz GDK i świetlicach wiejskich
 2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Biblioteki Publicznej i Gryfińskiego Domu Kultury w Gryfinie za rok 2012.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Marzec

 1. Analiza realizacji wniosków złożonych przez Komisję za rok 2011 i 2012
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Kwiecień

 1. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.
 2. Komisja wyjazdowa do Szkoły Specjalnej i Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Maj

 1. Zapoznanie się ze stanem dróg gminnych.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Czerwiec

 1. Zapoznanie się z przygotowaniem miejsc wypoczynku w gminie Gryfino
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Lipiec

 1. Przerwa wakacyjna.

Sierpień

 1. Komisja wyjazdowa. Przygotowanie wybranych placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2013-2014 (przedszkola i szkoły)
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Wrzesień

 1. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
 2. Zapoznanie się z sytuacją osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Październik

 1. Komisja wyjazdowa. Zapoznanie się z działalnością i warunkami lokalowymi wybranych świetlic wiejskich.
 2. Przygotowanie propozycji do projektu budżetu na 2014 rok
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Listopad

 1. Zapoznanie się z sytuacją osób oczekujących na mieszkania. Spotkanie z komisją mieszkaniową
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Grudzień

 1. Przygotowanie planu pracy na 2014r.
 2. Omówienie projektu budżetu na 2014 rok
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Komisji
Janina Nikitińska