Wrota Gryfina
gospodarka
 
Strona główna » Infrastruktura
Infrastruktura


Komunikacja


Układ komunikacyjny miasta i gminy Gryfino pełni funkcję o charakterze wewnątrz regionalnych i ponadregionalnych powiązań komunikacyjnych. Wewnątrz regionalne osie komunikacyjne uzupełniają osie ponadregionalne, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego regionu.

Ponadregionalne powiązania obszaru gminy w europejskim systemie komunikacji to:

• droga: Malmö/Ystad - Świnoujście - Goleniów - Szczecin - Gryfino - Zielona Góra - Jelenia Góra
• linia kolejowa: Ystad - Świnoujście - Szczecin - Gryfino - Zielona Góra - Wrocław
• droga wodna: Świnoujście- Szczecin - Gryfino - Wrocław Są to ponadregionalne osie komunikacyjne przebiegające w kierunku północ - południe.

Regionalne osie komunikacyjne przebiegające przez teren gminy to:

• droga: Świnoujście - Szczecin - Gryfino
• droga wodna: Berlin - Eberswalde - Hohensaaten - Widuchowa - Gryfino - Szczecin - Świnoujście
• droga wodna: Świnoujście - Szczecin - Gryfino - Hohensaaten

Układ komunikacyjny gminy tworzą:

a. odcinek drogi krajowej nr 31 relacji Szczecin - Gryfino- Kostrzyn - Słubice;
b. trzy odcinki dróg wojewódzkich nr 119, 120,121;
c. sieć dróg powiatowych;
d. siec dróg gminnych i wewnętrznych;
e. układ ulic w mieście Gryfino;
f. odcinek linii kolejowej magistrali relacji Szczecin - Gryfino - Wrocław;
g. odcinek linii kolejowej relacji Gryfino - Chwarstnica - Pyrzyce (nieczynny);
h. odcinek linii kolejowej relacji Chwarstnica - Banie (nieczynny);
i. drogi wodne;
j. ścieżki rowerowe;

Drogi

Przez teren gminy przebiega na odcinku 19,2 km droga krajowa nr 31 relacji Szczecin - Gryfino - Chojna - Sarbinowo - Kostrzyń - Słubice. Jest to najważniejsza arteria komunikacyjna w gminie. Droga ta obciążona jest dużym ruchem tranzytowym. Przechodzi przez tereny mocno zurbanizowane, stanowiąc dużą uciążliwość dla mieszkańców.

Główne ulice miasta znajdują się w ciągach drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej. Dotyczy to ulic:

• Pomorska, Flisacza, Chrobrego, Łużycka - znajdująca się w ciągu drogi krajowej nr 31;
• Piastów, Chrobrego, Grunwaldzka, Wojska Polskiego - znajdująca się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 relacji Granica Państwa - Stare Czarnowo;
• Armii krajowej - znajduje się w ciągu drogi powiatowej nr 41 - 445 relacji Gryfino - Wirów - Linie;

Gmina pokryta jest siecią dróg o następujących długościach:

• krajowe (w tym A-6 - 1,7 km) 20,9 km
• wojewódzkie 29,1 km
• powiatowe 70,5 km
• gminne 98,6 km
• wewnętrzne 84,8 km
razem 303,9 km
Gęstość sieci drogowej na terenie gminy wynosi 120 km/100 km2.


Drogi w gminie Gryfino

Lp.

Nazwa drogi

Nr drogi

Długość km

 

KRAJOWE

 

 

1.

Szczecin - Gryfino - Chojna - Sarbinowo - Kostrzyń - Słubice

31

19,2

2.

Autostrada

A-6

1,7

 

 

Razem

20,9

 

WOJEWÓDZKIE

 

 

1.

Radziszewo - Chlebowo - Gardno

119

10,620

2.

Granica państwa - Gryfino - Stare Czarnowo

120

11,700

3.

Pniewo - Banie - Rów

121

6,772

 

 

Razem

29,092

 

POWIATOWE

 

 

1.

Gardno - Pyrzyce

41-433

6,400

2.

Gryfino - Linie

41-445

15,977

3.

Daleszewo - Chlebowo

41-448

5,689

4.

Chlebowo - Binowo

41-449

4,015

5.

Steklno - Babinek

41-450

3,199

6.

Daleszewo - Czepino

41-451

4,437

7.

Wełtyń - Gajki

41-452

8,631

8.

Steklno - Widuchowa

41-453

3,210

9.

Drzenin - Chwarstnica

41-454

7,252

10.

Stacja PKP Chwarstnica - Chwarstnica

41-455

0,468

11.

Chwarstnica - Bartkowo

41-456

4,157

12.

Szczawno - Bartkowo

41-458

3,267

13.

Szczawno - Pniewo

41-459

2,748

14.

Krzypnica - Krajnik

41-460

2,332

15.

Roznowo - Borzym

41-657

1,765

 

 

Razem

70,547

 

GMINNE

 

 

1.

Żabnica - Żabnica

410402

1,1

2.

Czepino - Stare Brynki

4104005

3,5

3.

Czepino - droga gm. 04005

4104006

1,0

4.

Radziszewo - Łubnica

4104011

1,6

5.

Radziszewo - przejazd PKP

4104012

0,2

6.

Radziszewo - droga wojewódzka nr 119

4104013

1,4

7.

Daleszewo - Chlebowo

4104016

4,9

8.

Radziszewo - Stare Brynki

4104017

4,0

9.

Daleszewo - droga powiatowa nr 41448

4104018

1,5

10.

Daleszewo - Stare Brynki

4104020

2,4

11.

Nowe Brynki - Stare Brynki

4104021

2,2

12.

Chlebowo - Podjuchy

4104023

1,0

13.

Stare Brynki - Wełtyń

4100027

2,8

14.

Wysoka - Binowo

4104028

1,2

15.

Wełtyń - Wełtyń

4104031

2,9

16.

droga powiatowa nr 41452 - Wełtyń

4104034

1,5

17.

Wełtyń - Chwarstnica

4104035

5,0

18.

Gardno - Wełtyń

4104036

3,0

19.

Drzenin - Chwarstnica

4104040

4,3

20.

Sobieradz - droga gminna nr 4040

4104041

2,0

21.

Sobieradz - Sobieradz

4104043

1,5

22.

Sobieradz - Parsówek

4104044

2,5

23.

Sobieradz - Borzym

4104046

3,7

24.

Sobieradz - Dołgie

4104047

3,5

25.

Dołgie - st PKP Sosnowo

4104058

3,0

26.

Dołgie - Sosnowo

4104059

1,8

27.

Borzym - osada leśna

4104062

4,1

28.

Pniewo - Bartkowo

4104069

2,5

29.

Pniewo - Żórawie - Pniewo

4104072

4,0

30.

Bartkowo - Żórawki

4104073

1,4

31.

Steklno - Nowe Czarnowo

4104079

4,7

32.

Pniewo - Nowe Czarnowo

4104080

2,0

33.

Nowe Czarnowo - droga wojewódzka nr 12

4104082

3,3

34.

droga krajowa nr 31 - Elektrownia "Dolna Odra"

4104083

1,5

35.

droga krajowa nr 31 - Krzypnica

4104085

0,8

36.

Gryfino - Elektrownia "Dolna Odra"

4104086

0,8

37.

Gryfino - Elektrownia "Dolna Odra" -Nowe Czarnowo

4104087

1,6

38.

Borzym - Sobiemyśl

4104091

5,9

 

 

Razem

98,6


Komunikacja zbiorowa

Komunikację zbiorową na terenie gminy stanowią:

• komunikacyjny układ kolejowy (linia magistralna i linia o znaczeniu lokalnym - nieczynna);
• komunikacja autobusowa (publiczna, prywatna, szkolna i zakładowa);
• transport wodny - obecnie o znaczeniu marginalnym;

Przez teren gminy przebiega magistralna linia kolejowa relacji Szczecin - Gryfino - Wrocław. Jest to linia dwutorowa, zelektryfikowana, łącząca region Śląska z Elektrownią "Dolna Odra" i portem szczecińskim. Linia ta przechodzi wzdłuż miasta, gdzie w jego centrum zlokalizowany jest dworzec kolejowy.

Ponadto przez teren gminy przechodzą linie kolejowe o znaczeniu lokalnym. Są to linie relacji:

• Gryfino - Chwarstnica - Pyrzyce;
• Chwarstnica - Banie.
Obecnie linie te są nieczynne.

Dość dobrze rozwinięta jest w gminie komunikacja aglomeracyjna na liniach podmiejskich i dalekobieżnych. Na terenie gminy Gryfino kursują autobusy komunikacji aglomeracyjnej, miejskiej, podmiejskiej i sezonowej, obsługiwane przez Przedsiębiorstwo PKS w Szczecinie na trasach:

• linia nr 1 i 1A relacji: - aglomeracyjne
Szczecin - Gryfino - Szczecin;
Szczecin - Gryfino - Dolna Odra - Szczecin
• linia nr 2 i 2A relacji: - miejskie
Gryfino - Dolna Odra - Gryfino;
• linia nr 3 relacji: - sezonowa
Gryfino – Wirów (jezioro) - Gryfino;

Przez obszar gminy przechodzą również trasy linii autobusowych dalekobieżnych, kursujących między innymi w kierunkach: Banie, Cedynia, Chojna, Dębno, Dłusko, Dłużyna, Górnowo, Kartno, Kołbacz, Krajnik Dolny, Myślibórz, Parnica, Pyrzyce, Szczecin, Trzcińsko Zdrój, Widuchowa, Żarczyn, Żelechowo, Żelewo.

Rzeka Odra stanowi główną drogę transportu wodnego w zachodniej Polsce. Na terenie gminy zlokalizowany jest port rzeczny w Nowym Czarnowie. Obecnie transport wodny ma dla gminy znaczenie marginalne.


Gospodarka wodna

Zasoby wody

Teren gminy leży w bezpośrednim zasięgu zlewni Odry Zachodniej i Odry Wschodniej oraz zlewni jeziora Miedwie. Odra stanowi największą rzekę w regionie a będąc jedną z większych zlewni Bałtyku pełni wiele funkcji użytkowych o ponadlokalnym zasięgu. Drogi wodne Euroregionu prowadzą przez Odrę, kanał Odra - Havela oraz przez Morze Bałtyckie i wody Zalewu Szczecińskiego. Odra stanowi również bazę dla rozwoju rybołówstwa śródlądowego oraz różnych form turystyki i rekreacji o zasięgu międzynarodowym. Wody Odry wykorzystywane są w procesie technologicznym elektrowni Dolna Odra.
Podstawową siec rzeczną gminy tworzą dopływy Odry Wschodniej, a mianowicie: Tywa, Pniewa, Strumień Wełtyński oraz rzeki Krzekna i Bielica. Rzeki te ze względu na niewielkie zasoby wody mają ograniczone możliwości wykorzystywania ich do celów gospodarczych.

Największe jeziora położone na terenie gminy to:

• Wełtyńskie, o powierzchni ok. 350 ha;
• Steklno, o powierzchni ok. 50 ha;

Na obszarze gminy położone są 23 jeziora pochodzenia lodowcowego (powyżej 1 ha) o łącznej powierzchni ok. 600 ha. Stan czystości wód powierzchniowych, zwłaszcza rzek jest niezadowalający. Wody Odry niosą ze sobą ponadnormatywne zanieczyszczenia. Odra w obecnym stanie czystości nie nadaje się do kąpieli i uprawiania niektórych sportów wodnych, lecz sytuacja z roku na rok ulega poprawie. Wody gruntowe pierwszego poziomu występują na różnych głębokościach w zależności od ukształtowania terenu i materiału, z którego składa się jego podłoże. W gruntach torfowych i w obniżeniach terenu, wody występują na powierzchni lub tuż pod powierzchnią. Obszar gminy położony jest w dwóch podregionach hydrogeologicznych. W podregionach doliny dolnej Odry poziom wodonośny występuje na głębokości od kilku do kilkunastu metrów p.p.m. Wydajność eksploatacyjna tych złóż wody wynosi średnio ok. 100 m3/h. Natomiast w podregionie Gryfino - Żelisławiec - Banie poziom wodonośny występuje na głębokości 5 - 40 m. p.p.m. Wydajność tych warstw waha się w granicach od kilku do 50 m3/d. W podregionie doliny dolnej Odry znajduje się zbiornik wód podziemnych o powierzchni 133 km2 i zasobach wody szacowanych na ok. 38,4 tys. m3/d. W regionie Gryfina występują podziemne wody mineralne oraz złoża wód termalnych.

Zaopatrzenie w wodę

Ze zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę korzysta zdecydowana większość mieszkańców miasta i gminy Gryfino, a mianowicie: prawie 98% mieszkańców m. Gryfino i 66% mieszkańców wsi.

Z wodociągów grupowych zaopatrywane są następujące miejscowości:

• Gryfino (ujęcie wody) Żabnica (część wsi) - Czepino (część wsi) - Żórawki - Pniewo - (część wsi);
• Drzenin (ujęcie wody) - Gardno;
• Chwarstnica (ujęcie wody) - Sobieradz;
• Chlebowo (ujęcie wody) - Stare Brynki - Raczki;
• Krzypnica (ujęcie wody) - Pastuszka - Krajnik - Nowe Czarnowo - Pniewo (część wsi) - elektrownia "Dolna Odra";
• Parsówek (ujęcie wody);
• Bartkowo (ujęcie wody) - Żórawie - Wirów - Wirówek - Mielenko - Szczawno;
• Dębce (ujęcie wody) - Żabnica (część wsi);
• Pniewo

Z wodociągów zbiorowych zaopatrywane są miejscowości: Borzym, Dołgie, Sobiemyśl, Steklinko, Steklno, Wełtyń, Wysoka Gryfińska. W miejscowościach gdzie nie ma zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę lub są tylko w części wsi, funkcjonują wodociągi zagrodowe.

Odprowadzenie ścieków i odpadów płynnych

W gminie istnieje pięć mechaniczno - biologicznych oczyszczalni ścieków. Są to oczyszczalnie:

• Dołgie: oczyszczalnia typu „rów cyrkulacyjny” o przepustowości 100 m3/d. Odbiornikiem jest rzeka Tywa.
• Drzenin: oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna o przepustowości 50 m3/d.
• Gardno: oczyszczalnia typu Bioblok Mu 200 i Mu 100.
• Sobiemyśl: oczyszczalnia typu Bioblok Mu 100. Odbiornikiem ścieków jest rzeka Tywa.
• Gryfino: Oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna o przepustowości 7 500 m3/d. Odbiornikiem ścieków jest rzeka Odra.

Usuwanie odpadów stałych

W Gryfinie zlokalizowane jest gminne wysypisko odpadów stałych. Pojemność wysypiska wynosi 172 tys. m3. Większość miejscowości w gminie objęta jest zorganizowanym wywozem odpadów. Niedawno zakończono rekultywację nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych i rozpoczęto pierwszy etap przebudowy i rozbudowy Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych.

Regulacja stosunków wodnych

Obszar zmeliorowanych gruntów wynosi 4 123 ha w tym: grunty orne 3 366 ha, użytki zielone 757 ha. Mechanicznie odwadnianych jest 1501 ha.

Sieć wodną gminy tworzą rzeki, kanały i rowy melioracyjne. Długość rzek na terenie gminy wynosi - 40,0 km.
Długość kanałów - 66,2 km

Tereny położone w dolinie rzeki Odry i w dolinie ujścia rzeki Tywy zagrożone są powodziami. Łączna długość wałów przeciwpowodziowych (bez Międzyodrza) wynosi 25,8 km. Największe zagrożenie powodzią występuje podczas spiętrzenia wód w Zatoce Pomorskiej. Cofające się wody w zatoce podnoszą poziom wód zalewu i akwenów dolnej Odry. Większość obszarów zagrożonych powodzią chroniona jest wałami, których stan techniczny jest niezadowalający.Elektroenergetyka

Elektroenergetyka ma dla gminy Gryfino szczególne znaczenie, głównie ze względu na lokalizację na jej terenie elektrowni Dolna Odra o mocy 1 600 MW. W miejscowości Krajnik znajduje się stacja elektroenergetyczna 400/220 kV o znaczeniu krajowym. Przez teren gminy przechodzą sieci energetyczne najwyższych i wysokich napięć, również o znaczeniu krajowym.

Z elektrowni Dolna Odra wychodzą linie energetyczne relacji:

• Gryfino - Szczecin - 110 kV
• Widuchowa - Chojna - Bielin - 110 kV

Ze stacji elektroenergetycznej Krajnik wychodzą linie relacji:

• Krajnik - Poznań (Plewiska) - 400 kV
• Krajnik - GPZ Dunowo - 400 kV
• Krajnik - Vierraden - 400 kV
• Krajnik - Glinki - 220 kV
• Krajnik - Gorzów - 220 kV
• Krajnik - Morzyczyn - 220 kV

Wokół elektrowni, stacji elektroenergetycznej i linii najwyższych napięć rozciągają się strefy ochronne. Strefy te ograniczają budowę i rozbudowę domów mieszkalnych, wypoczynkowych, budynków użyteczności publicznej i innych. Energia elektryczna dla miasta i gminy dostarczana jest na poziomie napięcia SN - 15 kV ze stacji elektroenergetycznej 110/15 kV zlokalizowanej w Gryfinie. Stacja ta zasilana jest dwustronnie liniami wysokiego napięcia z GPZ Klęskowo i z elektrowni Dolna Odra. Miejscowości położone na południowym krańcu gminy zasilane są z terenu gminy Widuchowa. Optymalne długości linii 15 kV na terenie gminy kwalifikują ją do obszarów o bardzo dobrych warunkach zasilania.


Telekomunikacja

Do sieci telefonicznej włączone są wszystkie miejscowości gminy. Na terenie gminy funkcjonują w systemie automatycznym centrale telefoniczne zlokalizowane w miejscowościach: Gryfino, Radziszewo, Borzym, Pniewo, Wełtyń. Na stu mieszkańców gminy średnio 25 (w mieście 32, a na wsi 9), ma dostęp do usług operatora telekomunikacyjnego. Wskaźnik ten w przypadku miasta jest wysoki, a w przypadku terenów wiejskich niższy od średniej krajowej. Długość sieci telefonii przewodowej na terenie gminy wynosi 247 km. Gęstość telefoniczna wynosi 0,97 km/km2. Prawie z całego terenu gminy można uzyskać połączenie za pomocą bezprzewodowej telefonii komórkowej (Era GSM, Plus GSM, Orange, niemiecki D-1 i D-2).


Zaopatrzenie w gaz

Do sieci gazowniczej włączonych jest pięć miejscowości. Miasto Gryfino zasilane jest z sieci średniego ciśnienia gazociągiem o średnicy 150 mm. Na terenie miasta zlokalizowane są dwie stacje redukcyjno - pomiarowe średniego i niskiego ciśnienia o przepustowości 1600 m3/h oraz 1200 m3/h. Odbiorcy w pozostałych miejscowościach zasilani są gazem niskiego ciśnienia ze stacji redukcyjnych w Radziszewie i Daleszewie o przepustowości 500 m3/h. Na przyłączenie do sieci gazowniczej oczekuje ok. 170 gospodarstw domowych. Gazyfikacją objętych jest obecnie kilka miejscowości w gminie. Najbardziej zaawansowane prace prowadzone są w Pniewie.


Zaopatrzenie w energię cieplną

Największym źródłem energii cieplnej jest Elektrownia Dolna Odra. Pracuje ona na paliwie stałym, jakim jest węgiel kamienny. W ostatnich latach zrealizowano w niej inwestycje poprawiające sytuację związaną z emisją zanieczyszczeń. Miasto pobiera energię wytworzoną w elektrowni w ilości 50 MW.
Nośnikiem energii dla większości kotłowni znajdujących się na terenie gminy jest jeszcze paliwo stałe - głównie węgiel.


Źródła energii o mocy pow. 1 MW znajdujące się na terenie gminy Gryfino

L.p.

Lokalizacja

Użytkownik

Orientacyjna moc (MW)

1.

Nowe Czarnowo

Elektrownia "Dolna Odra"

50,00

2.

Gryfino

GRYFSKAND

8,09

3.

Wełtyń

PPB "Cera + bud" Sp. z o.o.

2,28

4.

Gardno

Szkoła

1,80

5.

Borzym

"Kormet" Gosp. Rolne

1,14

6.

Mielenko

"Augustan"

1,14


                            
 


© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl