Wrota Gryfina
gospodarka
 
Strona główna » Gospodarka i otoczenie gospoda..
Gospodarka i otoczenie gospodarcze

Największym zakładem przemysłowym Gryfina jest węglowa elektrownia "Dolna Odra", w której znajduje zatrudnienie wielu mieszkańców miasta. Zakład ten, w początkowym okresie znacznie zanieczyszczający środowisko naturalne, w ostatnich latach przeznacza ogromne fundusze na ochronę środowiska. Tereny wokół elektrowni stanowią strefę działalności przemysłowej. Korzystają na tym nie tylko polskie firmy, ale również przemysłowcy zagraniczni. Obok energetycznego potentata Firma Fliegel-Textil-Service wybudowała nowoczesną pralnię dającą zatrudnienie 120 osobom a Jürging Natürdärme uruchomiła zakład produkcji naturalnych osłonek do wędlin.
Do większych zakładów należy również "Gryfskand" - spółka powstała z przekształcenia najstarszej w Gryfinie Fabryki Suchej Destylacji Drewna. Przy współudziale kapitału szwedzkiego produkuje ona węgiel drzewny.

Największą inwestycją komunalną ostatnich lat była budowa miejskiej oczyszczalni ścieków, która powstała w oparciu o technologię duńską - jest jedną z najnowocześniejszych oczyszczalni na Pomorzu Zachodnim. W roku 2003 rozpoczęto jej rozbudowę, dzięki której zwiększono przepustowość do 7500m3 na dobę. Wybudowano również kanalizację sanitarną o długości około 50 km i przyłączono do niej miejscowości Radziszewo, Daleszewo, Nowe Brynki, Czepino i Żabnicę.
Pod nowe tereny przemysłowe wyznaczono rejon wzdłuż drogi do Elektrowni "Dolna Odra" i na jej zapleczu ze względu na możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury transportowej (kolej, droga, rzeka), oraz tereny przy ulicy Fabrycznej w Gryfinie.

Szansą rozwoju gospodarczego gminy jest przynależność do strefy przygranicznej. Możliwości pozyskania kapitałów i technologii w ramach współpracy międzynarodowej (euroregionalnej), rozwój ekonomiczny regionu, budowa drogi szybkiego ruchu S-3, rozwój systemu transportu oraz realizacja już funkcjonujących programów tj. Program dla Odry 2006, Program Współpracy Transgranicznej w ramach Euroregionu Pomerania, Projekt Baltic Bridge i wiele innych już realizowanych założeń przyczyni się do dalszego rozwoju ekonomiczno - gospodarczego i wzrostu atrakcyjności gminy Gryfino w perspektywie przyszłych lat.

Na terenie miasta i gminy zlokalizowane są następujące większe zakłady pracy:


1. Zakłady produkcyjne to m.in.:


o Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie,
o "Gryfskand" Sp. z o.o. w Gryfinie
o "He-Gru" Sp. z o.o. w Gryfinie
o "Fliegel Textilservice" w Nowym Czarnowie
o "Odra Land" Sp. z o.o. w Radziszewie
o "Jürging" Sp. z o.o. w Pniewie
o "Alumet" Sp. z o.o. Daleszewo


2. Spółdzielnie:

o PSS Społem w Gryfinie
o GS Samopomoc Chłopska w Gryfinie
o Spółdzielnia Pracy Piast w Gryfinie
o Spółdzielnia Mieszkaniowa Regalica w Gryfinie
o Spółdzielnia Mieszkaniowa Taras Północ w Gryfinie
o Spółdzielnia Mieszkaniowa Dolna Odra w Gryfinie

3. Spółki prawa handlowego:


o WKI Isoliertechnik Sp. z o.o. w Wełtyniu
o Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
o Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
o Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
o Insmont Sp. z o.o.
o Interbau Sp. z o.o.


4. Spółki cywilne m.in.:

o Deef  w Szczawnie
o Gryf - Sped w Gryfinie


5. Pozostałe. Wśród spółek z osobowością prawną są spółki z kapitałem zagranicznym takie jak:


o Jurging w Pniewie /kapitał niemiecki/,
o Fliegel Textilservice w Nowym Czarnowie /kapitał niemiecki/,
o He Gru w Gryfinie /kapitał niemiecki/,
o Gryfskand w Gryfinie /kapitał szwedzki/,
o Odra Land w Daleszewie i Radziszewie /kapitał szwedzki/,
o Scan-Pol Farming w Drzeninie /kapitał duński/.

Rolnictwo

Rolnictwo na terenie Gminy Gryfino skupia znaczne zasoby w postaci siły roboczej oraz majątku trwałego.

Czynnikami stymulującymi rozwój rolnictwa w gminie są korzystne warunki przyrodnicze - duży obszar kompleksów glebowo - rolniczych dobrych i bardzo dobrych, znaczne zasoby siły roboczej oraz zainwestowanie w postaci obiektów inwentarskich i z zakresu infrastruktury technicznej. Ograniczenia w racjonalnym wykorzystaniu zasobów rolnych to występowanie obszarów chronionych, wysoka liczba gospodarstw małoobszarowych - ponad 80 % gospodarstw na wsi nie przekracza wielkości 15 ha, niski poziom uprzedmiotowienia pracy, brak odpowiedniej bazy z zakresu przechowalnictwa i przetwórstwa oraz dekapitalizacja systemów melioracyjnych we wschodniej części gminy. Najbardziej aktualny obraz gryfińskiego rolnictwa przedstawiają wyniki Powszechnego Spisu Rolnego z roku 2002.

POWSZECHNY SPIS ROLNY

Powszechny Spis Rolny 2002 był przeprowadzony na terenie całego kraju w dniach od 21 maja do 8 czerwca 2002 roku - według stanu w dniu 20 maja 2002r. o godz. 2400. Zostały nim objęte indywidualne gospodarstwa rolne, działki rolne, osoby fizyczne będące właścicielami zwierząt gospodarskich, nie posiadające użytków rolnych lub posiadające użytki rolne o powierzchni mniejszej niż 0,1 ha oraz pozostałe gospodarstwa rolne będące w użytkowaniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.


 


© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl