Wrota Gryfina
turystyka
 
Strona główna » Przyroda gminy
 
Przyroda gminy

Przyroda to największe bogactwo gminy.  Szeroko rozlana dolina Odry, płynąca przez starorzecza i rozlewiska oraz otaczające je wzgórza morenowe są podstawowymi wyznacznikami miejscowego krajobrazu. Dolina Tywy, liczne jeziora, kompleksy leśne, obszary specjalnej ochrony ptaków i siedlisk stanowią o niezwykłych walorach przyrodniczych i turystycznych.


Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry
Leży na obszarze Międzyodrza. Jest to obszar usiany siecią ok. 200 km wodnych naturalnych i sztucznych kanałów między Odrą Wschodnią i Zachodnią, tuż przy granicy z Niemcami. Niezwykły świat roślin i zwierząt niespotykanych nigdzie indziej w Europie. Raj dla przyrodników, wędkarzy, kajakarzy.
więcej >>>

Pomniki przyrody
W gminie Gryfino znajdują się dwa pomniki przyrody:
1.
Krzywy Las - fragment lasu sosnowego, w którym kilkaset drzew ma niezwykłe wykrzywione kształty. więcej >>>
2. Porośnięty bluszczem świerk o obwodzie 260 cm w miejscowości Żórawki.

 
Rezerwaty przyrody
Na terenie gminy znajdują się jeden rezerwat przyrody:
1. florystyczny Kanał Kwiatowy- utworzony w 1976 roku na powierzchni 3 hektarów na terenie Międzyodrza. Powstał w celu ochrony rzadkich gatunków roślin wodnych i bagiennych, m.in. salwinii pływającej, grzybieńczyka wodnego.

Proponowane obszary do ochrony:
1.  faunistyczno-florystyczny Łąki Storczykowe - znajduje się na wschodnim brzegu jeziora Wełtyńskiego. Ochronie podlega stanowisko storczyków i miejsce występowania chronionych gatunków zwierząt.
2. krajobrazowo-biocenotyczny Wysoka Skarpa Rzeki Tywy - znajduje się na skarpie rzeki między miejscowościami Żórawie i Szczawno. Ochronie podlega dolina rzeczna z grądem zboczowym. Znajdują się tu najładniejsze partie grądu grabowego lasów bukowo-dębowych, które porastają malownicze zbocza doliny Tywy.
3. faunistyczno-florystyczny Mszar Gajki - znajduje się na północ od Steklna. Chronione jest śródleśne torfowisko wysokie z charakterystyczną roślinnością. Znajdują się tu stanowiska m.in. rosiczki okrągłolistnej. Liczne gatunki płazów i gadów.

Jeziora
Na obszarze gminy znajduje się wiele jezior, z których 23 mają powierzchnię powyżej 1 ha. Największa liczba jezior występuje w środkowej części Równiny Wełtyńskiej. Stanowią one bardzo ważny element lokalnych ekosystemów, są także bardzo istotnym elementem krajobrazu gminy, decydującym o jej niepodważalnych walorach krajobrazowych.
więcej >>>


 
Parki podworskie i wiejskie
stanowią cenny element krajobrazu gminy, zlokalizowane w: Chlebowie, Drzeninie, Wirówku, Wysokiej Gryfińskiej i Dębcach.
więcej >>>

 
Użytki ekologiczne
W obszarze gminy znajdują się dwa użytki ekologiczne:
1. Zgniły Grzyb na obszarze Szczecińskiego Parku Krajobrazowego Puszcza Bukowa nad jez. Zgniły Grzyb w obrębie Wysokiej Gryfińskiej - nieużytki lasów, łąk i pastwisk, będące miejscem rozmnażania się, żerowania i odpoczynku rzadkich gatunków ssaków i ptaków.
2. Dolina Storczykowa - znajduje się na południowy wschód od Gryfina (1km za Grajdołkiem) przy drodze do Wirowa. Użytek obejmuje ochronę trzcinowiska z bogatą roślinnością przywodną, miejsce bytowania i gniazdowania licznych gatunków ptaków wodno-błotnych.

Proponowany do ochrony użytek ekologiczny:
1. Perkozek - śródpolne oczko wodne znajdujące się na południowy wschód od Gryfina (przy ścieżce rowerowej do jeziora Wełtyńskiego). Występują w nim grzybienie białe, grążel żółty. Miejsce występowania licznych płazów, ptaków (błotniak stawowy) i ssaków (wydra)

 


© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl