Archiwum
2018/04/03, Koncert Premier Teatru Tańca Ego Vu
Teatr Tańca EGO VU intensywnie przygotowuje się do tradycyjnego koncertu premier. Tegoroczne prezentacje zaplanowane są na 13 i 14 kwietnia i odbędą się jak zwykle w Gryfińskim Domu Kultury. Bliźniacze koncerty rozpoczynać się będą o godzinie 19.
Bilety na taneczne wieczory kosztować będą 20 zł. Informacje na temat kupna biletów i programu koncertu podamy wkrótce.

Zespół zaplanował prezentację ośmiu choreografii. W większości będą to krótsze formy ruchowe, ale jak podkreślają tancerze, pojawią się również opowieści taneczne. Oprócz choreografii autorstwa szefowej EGO VU Elizy Hołubowskiej, podczas koncertów zobaczyć będzie można także dzieła samych tancerzy.
Prezentowane spektakle będą w większości premierami. Jednak tradycją kwietniowych koncertów stały się już retrospekcyjne podróże do bogatego dorobku artystycznego zespołu. Obok zupełnych nowości, tancerze zaprezentują choreografie sprzed lat. Widzowie ponownie będą mogli zobaczyć takie spektakle jak "Pora ReLaksu (PRL)" oraz nową wersję spektaklu solowego Elizy Hołubowskiej "UMBRA ". Oba spektakle nadal lubiane są przez publiczność a zespół w ostatnim sezonie prezentował je na festiwalach.
Jak co roku koncertom towarzyszyć będą wystawy fotograficzne.

Teatr Tańca EGO VU to obecnie dwa składy - grupa repertuarowa oraz grupa młodsza.
Do sekcji repertuarowej należą tancerze dorośli. Liczy ona dziewięć osób. Tancerze pochodzą z Gryfina i Szczecina.
Skład zespołu: Monika Barańska, Anna Bartczak, Anna Deptuła, Dominika Lara, Katarzyna Łyczakowska, Anna Radziszewska, Maja Szymkowiak, Karolina Wojdyła, Bartosz Wilniewicz.

W grupie młodszej TT EGO VU działa obecnie dwanaście dziewcząt w wieku 12-19 lat.
Skład zespołu: Alicja Kadłubek, Julia Kupnicka, Julia Łopata, Weronika Marosek, Kamila Matusiak, Martyna Perlińska, Lena Prusik, Klaudia Purtak, , Maja Wiczkowska, Karolina Wojdyła, Justyna Wójcikowska, Lara Żelech

Podczas koncertu na scenie zobaczymy jeszcze Julię Lewandowską, Krzysztofa Gmitera, Sebastian Zemankiewicza i kilku gości, których nazwiska na razie niech pozostaną dla widzów niespodzianką.
 
 
 
 
 
 
 

2018/04/05, Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej - IV Turniej Piłki Ręcznej Gryf CUP 2018"

 

2018/04/10, Zamknięcie dróg B 2 i B 113

Na terenie gminy Mescherin, podlegającej Urzędowi w Gartz, odkryto amunicję z czasów II wojny światowej. Z uwagi na brak możliwości przetransportowania ładunku, 12 kwietnia br. materiały te zostaną zdetonowane na miejscu przez policjantów ze specjalnej sekcji minersko-pirotechnicznej. W związku z tym przez około godzinę całkowicie zamknięte będą fragmenty dróg krajowych B 2 i B 113.

Podczas sprawdzania terenu przez policję, na południe od miejscowości Neurochlitz w okolicach skrzyżowania drogi krajowej B 2 i B 113 znaleziono amunicję. Łącznie odkryto osiem granatów moździerzowych 8 cm. W ocenie policji znalezione ładunki nie nadają się do transportu. Zamknięty zostanie obszar w promieniu 500 m od miejsca znalezienia i detonacji granatów.

12 kwietnia 2018 pomiedzy godziną 11.15 a 12.15 całkowicie zablokowane będą drogi krajowe nr 2 (B 2) i 113 (B 113) w odległości 500 metrów przed skrzyżowaniem, i to ze wszystkich czterech kierunków (z Tantow, Gartz, Szczecina i Gryfina). Teren zabezpieczać będą siły policji krajowej Brandenburgii oraz pracownicy Urzędu Gmin Gartz n. Odrą.

 

2018/04/05, Warsztaty i koncert muzyki gitarowej 10 kwietnia w Pałacyku pod Lwami
We wtorek 10 kwietnia 2018 w Pałacyku pod Lwami odbędzie się drugi tegoroczny koncert w ramach cyklu Muzyczny Pałacyk.
Tym razem w Pałacyku rozbrzmiewać będzie muzyka gitarowa. O godzinie 18 rozpocznie się recital w wykonaniu Jakuba Mazura i Mateusza Leonowicza z Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie.

Przed południem rozpoczną się z kolei warsztaty gitarowe. Zajęcia poprowadzi mgr Piotr Pałac - nauczyciel Zespołu Szkół Muzycznych im.Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie. Warsztaty odbywać się będą w godzinach 13.30 - 17.30.

Organizatorami gitarowej odsłony cyklu Muzyczny Pałacyk są: Gryfiński Dom Kultury Pałacyk pod Lwami oraz Szkoła Muzyczna I Stopnia w Gryfinie.

Wstęp na wydarzenia jest wolny.
 
 

2018/04/06, Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

K O M U N I K A T

Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

z dnia 06 kwietnia 2018 roku

W nawiązaniu do pisma Wojewody Zachodniopomorskiego informuję, że w dniu 10 kwietnia 2018 r. o godzinie 8:41 zostanie przeprowadzony trening uruchomienia syren alarmowych na terenie miasta Gryfina oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna – Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie w okresie 1 minuty.

Celem treningu jest sprawdzenie funkcjonowania systemu wykrywania, alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach.

Podstawa prawna: §10, ust. 4. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013, poz.96).

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn
 

2018/04/04, Muzyczny Pałacyk

W sobotę 7 kwietnia 2018 w Pałacyku pod Lwami odbędzie się koncert muzyki perkusyjnej. Muzyczne spotkanie to pierwsza tegoroczna odsłona cyklu Muzyczny Pałacyk. Początek koncertu o godzinie 16. Inicjatorem koncertu jest Jacek Szwajczuk, gryfiński instrumentalista i pedagog.

W koncercie wezmą udział młodzi adepci gry na ksylofonie, kotłach oraz zestawie perkusyjnym. Program koncertu obejmuje utwory muzyki klasycznej oraz rozrywkowej.

Celem koncertu jest zaprezentowanie zróżnicowanego brzmienia wielu nie do końca znanych instrumentów perkusyjnych o różnej budowie i skali wydobycia dźwięku. Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników gry na wymienionych instrumentach.

 

2018/03/26, Życzenia Wielkanocne

 

2018/02/19, Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce”

Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce” (MoN)

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rusza z kolejną, ósmą już, rekrutacją do programu „Marzenie o Nauce”. Wniosek zgłoszeniowy I fazy rekrutacji należy wypełnić online w terminie od 15 lutego do 31 marca 2018 roku za pośrednictwem strony ww.efc.edu.pl. Wyniki I fazy zostaną ogłoszone 15 kwietnia 2018 roku. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację drogą mailową. Wybranych kandydatów odwiedzą osobiście w miejscu zamieszkania Koordynatorzy regionalni. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji  15 czerwca 2018 roku.
Program „Marzenie o Nauce” adresowany jest do uczniów III klas gimnazjów, którzy uzyskali średnią ocen za I semestr III klasy co najmniej 4,5 i zamieszkują na stałe w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców. Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym kandydata nie może przekraczać 900 zł netto. Warunkiem otrzymania stypendium jest przyjęcie do jednego z liceów współpracujących z Fundacją (pełna lista placówek udostępniona jest na stronie www.efc.edu.pl).
W ramach stypendium Fundacja EFC pokrywa opłaty szkolne, koszty ubezpieczenia oraz zakwaterowania i wyżywienia w szkolnej bursie, udostępnia podręczniki, finansuje wycieczki klasowe i naukę języka angielskiego, a podczas ferii i wakacji zapewnia swoim Stypendystom wyjazdy na obozy narciarskie i windsurfingowe.
Wszystkim Kandydatom życzymy powodzenia!
 

2018/03/12, Badanie opinii na temat jakości usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Od 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 jako potwierdzenie jakości świadczonych usług. Zgodnie z ustanowioną Polityką Jakości nadrzędnym celem działalności Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie jest skuteczność
i profesjonalizm w realizacji zadań publicznych.

W celu zbadania Państwa opinii na temat jakości usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie przygotowane zostały ankiety.Państwa odpowiedzi pomogą usprawnić pracę Urzędu, a tym samym dostosować poziom świadczonych usług do Państwa oczekiwań.

Ankiety dostępne są w Biurze Obsługi Interesantów, w wydziałach Urzędu oraz można je pobrać tutaj. Wypełnione ankiety należy wrzucać do urny znajdującej się w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres boi@gryfino.pl w terminie do dnia 26 marca 2018 r.

 

2018/01/30, Informacje dotyczące kwalifikacji wojskowej w 2018 roku

Na terenie Gminy Gryfino w okresie od 01 marca do 26 marca 2018 r. w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie przy ulicy Łużyckiej 91 przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa:

- od 01 marca do 08 marca 2018r. - mężczyźni urodzeni w 1999r. (rocznik podstawowy) oraz 1994-1998r. (roczniki starsze)

- 23 marca 2018r. - kobiety urodzone w latach 1994 – 1999 (posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych)

Osoby stające do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy zobowiązane są przedstawić: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, w przypadku kłopotów zdrowotnych również dokumentację dotyczącą stanu zdrowia, dokument stwierdzający poziom wykształcenia lub pobierania nauki (np. aktualna legitymacja szkolna), oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Nieotrzymanie wezwania imiennego lub nie przyjęcie wezwania od Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które dotychczas do niej nie stawały od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu www.gryfino.pl/umgryfino/chapter_108275.asp?soid=871C514A75A74AC0A55D50CC5D1597DE

Osoby, które dostaną wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w terminie kolidującym z innymi ważnymi przedsięwzięciami, mogą zgłaszać się w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 91-416-20-11 wew. 204.

 
Pobierz Adobe Acrobat Reader Pobierz Real Player

    wstecz . do góry . strona główna . mapa serwisu . archiwum wiadomości                         Wersja XML tej strony

© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja | Uwagi i sugestie
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl