Aktualności
 

 

 

2017/11/28, 12. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży "Włóczykij"

11 dni festiwalu, około 100 prelegentów i ponad 100 wydarzeń. Tak w skrócie wyglądać będzie najbliższy 12. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij, który odbędzie się w Gryfinie w terminie od 22 lutego do 4 marca 2018.
Od lat "kręgosłupem" programu festiwalu są spotkania z ludźmi, którzy opowiadają o swoich wyprawach, dziełach oraz przedsięwzięciach realizowanych w różnych częściach świata. Gryfino staje się miejscem gdzie przecinają się szlaki reportażystów, etnologów, alpinistów, filmowców czy miłośników turystyki rowerowej czy kajakowej. Oprócz prezentacji podróżniczych nie zabraknie koncertów, degustacji potraw, wycieczek krajoznawczych, pokazów filmów z Azji i Ameryki Południowej, warsztatów dla dzieci i młodzieży, ekstremalnego rajdu na orientację (dystanse 25 km i 50 km) czy Balu Włóczykija.
Organizatorami imprezy są: Urząd Miasta i Gminy Gryfino, Gryfiński Dom Kultury, Zakrzywienie Czasoprzestrzeni,

HARMONOGRAM SPRZEDAŻY WEJŚCIÓWEK NA FESTIWAL:
6 grudnia 2017 - rozpoczęcie sprzedaży karnetów. Wejściówki w cenie 150 zł będzie można zakupić w sekretariacie Gryfińskiego Domu Kultury przy ul. Szczecińskiej 17
Regulamin zakupu karnetów i biletów oraz formularz zakupu online ( aktywny od 6 grudnia) znajduje się na stronie festiwalu
http://wloczykij.com/index.php?plik=bilet&bilety_ID=48
styczeń 2018 - rozpoczęcie zapisów na 11. Ekstremalny Nocny Rajd na Orientację Włóczykij Trip Extreme 2018.
od połowy stycznia do początku lutego 2018 - okres sprzedaży zniżkowych biletów na koncerty, wycieczki i Bal Włóczykija oraz odbiór darmowych wejściówek na koncerty dla posiadaczy karnetów.
początek lutego 2018 - rozpoczęcie sprzedaży biletów na koncerty, wycieczki i Bal Włóczykija dla osób bez karnetów.
początek lutego 2018 - rozpoczęcie sprzedaży biletów jednodniowych.

 

2017/12/08, XLII sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 21 grudnia 2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad

 

2017/11/30, Budżet Obywatelski 2018 rozstrzygnięty!

Poznaliśmy już wyniki głosowania na realizację zadań budżetu obywatelskiego na rok 2018.

Dziękujemy bardzo za udział w głosowaniu w którym wzięło udział 7974 osoby.

Do realizacji zakwalifikowano następujące zadania:

1. Zadanie nr 1 –„Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfinie”

2. Zadanie nr 4 – „Kolorowy zakątek – ogród sensoryczny w Gryfinie”

Protokół Zespołu do spraw budżetu obywatelskiego

Pełne informacje na temat wyników głosowania na zadania budżetu obywatelskiego znajdziecie Państwo na stronie https://gryfino.budzet-obywatelski.org/ oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gryfino.pl.

 

2017/12/11, Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko instruktor terapii

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ.

1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 8A, 74-100 Gryfino.
2. STANOWISKO PRACY: Instruktor terapii zajęciowej
3. WYMIAR CZASU PRACY: pełny etat
4. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
- wykształcenie minimum średnie o specjalności umożliwiającej wykonywania zadań instruktora terapii zajęciowej lub wyższe i podyplomowe o kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika, terapia zajęciowa,
- co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- obywatelstwo polskie,
- stan zdrowia pozwalający podjęcie pracy na ww. stanowisku,
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
- nieposzlakowana opinia.
5. WYMAGANIA DODATKOWE:
- umiejętności organizacyjne i pracy w zespole,
- umiejętność współpracy z osobami niepełnosprawnymi,
- umiejętność rozwiązywania konfliktów,
- odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność,
- łatwość nawiązywania kontaktów,
- cierpliwość, wrażliwość, sumienność, zaangażowanie,
- mile widziane zdolności kulinarne, plastyczne, artystyczne, wokalne, teatralne, gra na instrumentach.
6. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:
- prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii z uczestnikami ŚDS z uwzględnieniem różnych metod,
- opracowywanie indywidualnych planów postępowania wspierająco - aktywizującego,
- praca w zespole terapeutyczno- wspierającym i realizowanie jego ustaleń,
- prowadzenie merytorycznej dokumentacji uczestników ŚDS,
- zapewnienie bezpieczeństwa uczestników w toku zajęć,
- pomoc w organizowaniu uroczystości według rocznego planu pracy,
- wykonywanie pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
7. WYMAGANE DOKUMENTY:
- życiorys CV opatrzony podpisem i oświadczeniem kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922),
- list motywacyjny opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922),
- kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia ukończonych kursach, szkoleniach),
- kopie dokumentów potwierdzające półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz najmniej roczne doświadczenie w pracy z zakresu realizacji zadań z zakresu pomocy lub rehabilitacji społecznej,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności,
- oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko instruktora terapii zajęciowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gryfinie”, termin składania do dnia 14.12.2017r. do godz. 12.00.
Aplikacje składane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie II etapu naboru.

 

2017/12/11, Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko instruktor terapii zajęciowej

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ.

1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 8A, 74-100 Gryfino.
2. STANOWISKO PRACY: Instruktor terapii zajęciowej
3. WYMIAR CZASU PRACY: pełny etat
4. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
- wykształcenie minimum średnie o specjalności umożliwiającej wykonywania zadań instruktora terapii zajęciowej lub wyższe i podyplomowe o kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika, terapia zajęciowa,
- co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- obywatelstwo polskie,
- stan zdrowia pozwalający podjęcie pracy na ww. stanowisku,
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
- nieposzlakowana opinia.
5. WYMAGANIA DODATKOWE:
- umiejętności organizacyjne i pracy w zespole,
- umiejętność współpracy z osobami niepełnosprawnymi,
- umiejętność rozwiązywania konfliktów,
- odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność,
- łatwość nawiązywania kontaktów,
- cierpliwość, wrażliwość, sumienność, zaangażowanie,
- mile widziane zdolności kulinarne, plastyczne, artystyczne, wokalne, teatralne, gra na instrumentach.
6. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:
- prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii z uczestnikami ŚDS z uwzględnieniem różnych metod,
- opracowywanie indywidualnych planów postępowania wspierająco - aktywizującego,
- praca w zespole terapeutyczno- wspierającym i realizowanie jego ustaleń,
- prowadzenie merytorycznej dokumentacji uczestników ŚDS,
- zapewnienie bezpieczeństwa uczestników w toku zajęć,
- pomoc w organizowaniu uroczystości według rocznego planu pracy,
- wykonywanie pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
7. WYMAGANE DOKUMENTY:
- życiorys CV opatrzony podpisem i oświadczeniem kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922),
- list motywacyjny opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922),
- kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia ukończonych kursach, szkoleniach),
- kopie dokumentów potwierdzające półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz najmniej roczne doświadczenie w pracy z zakresu realizacji zadań z zakresu pomocy lub rehabilitacji społecznej,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności,
- oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko instruktora terapii zajęciowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gryfinie”, termin składania do dnia 14.12.2017r. do godz. 12.00.
Aplikacje składane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie II etapu naboru.

 

2017/12/11, Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Pomoc dla osób ubogich, bezdomnych z terenu gminy Gryfino znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, w tym organizacja wieczerzy wigilijnej".

 

2017/12/08, Roztańczone mikołajki 2017
W środę 6 grudnia 2017 na Placu Księcia Barnima I odbyła się wielka zabawa dla najmłodszych i tych nieco starszych mieszkańców Gryfina pn. "Roztańczone Mikołajki". Motywem przewodnim imprezy w tym roku był taniec.

Na pełną niespodzianek, konkursów i prezentów grudniową zabawę dzieciaki czekały już od kilku miesięcy. Punktualnie o godzinie 16.30, kiedy plac przed gryfińskim kościołem zapełnił się dzieciakami, ich rodzicami i opiekunami, uroczystego otwarcia Mikołajek dokonał burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn. Do wspólnej zabawy zaprosił także reprezentant dzieciaków - Damian. Mikołajkowe szaleństwo poprowadziła Katarzyna Pawlak z FitDance Studio.
Na scenie po kolei prezentowały się gryfińskie przedszkola: Przedszkole nr 5 im. Calineczki, Przedszkole nr 4 im. Pszczółki Mai, Przedszkole nr 1 im. Krasnala Hałabały, Przedszkole nr 3 im. Kubusia Puchatka i Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka. Wystąpił także zespół Szkraby, Cantare oraz duet AN-NA.
W przerwach między występami Kasia Pawlak przeprowadzała konkursy, podczas których dzieci mogły zdobyć ciekawe upominki. Wielką popularnością cieszyło się pisanie listów do Mikołaja. Każdy, kto przygotował świąteczną listę życzeń dla Mikołaja, dostawał bombkę, którą dekorowano mikołajkową choinkę. Mikołajki- wolontariuszki częstowały dzieci słodkimi upominkami.

Także gryfińskie służby mundurowe włączyły się w mikołajkową zabawę. Dzieci obdarowywano m.in. odblaskami, tak przydatnymi w okresie zimowym. Zebrane na placu dzieci cierpliwie czekały na najważniejszego gościa całej zabawy, czyli Mikołaja. Ten przybył tanecznym krokiem w otoczeniu elfów z zespołu Step By Step. Świąteczny gość obiecał spełnić wszystkie dziecięce marzenia. Na koniec zabawy każdy chętny mógł sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem.
ORGANIZATORZY "Roztańczonych Mikołajek" :
GRYFIŃSKI DOM KULTURY
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
FITDANCE STUDIO Katarzyny Pawlak

WSPÓŁORGANIZATORZY IMPREZY:
POWIATOWA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - WOLONTARIAT
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GRYFINIE
POWIATOWA KOMENDA POLICJI
NADLEŚNICTWO GRYFINO
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH

SPONSORZY:
PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A ODDZIAŁ ZE DOLNA ODRA
MOZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ 80" ZE DOLNA ODRA
DEFF W SZCZECINIE
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW
BANK SPÓŁDZIELCZY W GRYFINIE
Nad bezpieczeństwem uczestników zabawy czuwali ratownicy z Gryfińskiego Stowarzyszenia Ratowniczego.
 
 
 
 
 
 
 

2017/12/01, Nagroda dla 11-letniego chłopca z SP nr 2

W niedzielę 12 listopada w jednym gryfińskich mieszkań doszło do zatrucia tlenkiem węgla. 11-letni uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie wykazał się niezwykłą postawa dzwoniąc po pomoc do służb ratowniczych. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino postanowił podziękować chłopcu za reakcję oraz postawę godną do naśladowania wręczając statuetkę oraz drobne upominki. Profilaktyka oraz działania służb ratowniczych prowadzone na terenie Gminy Gryfino przynoszą pozytywne skutki.

 

2017/12/04, Ogłoszenie

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

Gmina Gryfino wprowadziła mechanizm dofinansowywania zadań prośrodowiskowych.

Dofinansowanie polega na udzieleniu dotacji celowej, w formie refundacji części kosztów realizacji zadania w roku 2018.  

Dotacja celowa może być udzielona:  osobom fizycznym,  wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym,  przedsiębiorcom, jednostkom sektora finansów publicznych będącym gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Dotacja może być przyznana na dofinansowanie realizacji następujących zadań:

-  zakup przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, w szczególności na nieruchomościach położonych w obszarze aglomeracji Gminy Gryfino, wyznaczonej stosowną uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego obejmującą miejscowości: Gryfino, Radziszewo, Daleszewo, Łubnica, Nowe Brynki, Czepino, Dębce, Żabnica, Wełtyń, Pniewo, Żórawki;

-    zakup przydomowej oczyszczalni ścieków, na nieruchomościach poza wyznaczoną aglomeracją;

Pod warunkiem że lokalizacja nie koliduje z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ustaleniami decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

zakup kotła (gazowego, olejowego, elektrycznego, na biomasę/pellet, na opał stały – wyłącznie niskoemisyjny kocioł retortowy, bez dodatkowego rusztu),
z przeznaczeniem na ogrzanie budynku oraz wody użytkowej.

Dofinansowanie do biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków, czyli zakupu samego urządzenia wyniesie 50% kosztów, nie więcej niż 4.000 zł.

Dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków, czyli zakupu samego urządzenia wyniesie 50% kosztów, nie więcej niż 2.000 zł.

Dofinansowanie do zakupu nowego kotła, czyli zakupu samego urządzenia wyniesie 50% kosztów, nie więcej niż 3000 zł.

Zakup urządzeń podlegających dotacji jest możliwy, po podpisaniu umowy dotacji z Gminą Gryfino.

Rozliczenie zadania winno nastąpić nie później, niż do końca listopada 2018r.

Wnioski można składać do końca stycznia 2018r.

Druki dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska pok. nr 13 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie
(w zakładce „Jak załatwić sprawę”).

Wszelkie informacje można uzyskać pod tel. 91 416 20 11 wew. 113.

 

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXXIX/376/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 7 września 2017r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej, zmieniona Uchwałą Nr XL/398/17 z dnia 27 października 2017r.

 

2017/12/01, Wdrażanie Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji zadań zawartych w Projekcie Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie wraz z firmą Sweco Consulting Sp. z o.o., pełniącą rolę Konsultanta Pomocy Technicznej, przygotowuje się do realizacji zadania Przywrócenie walorów przyrodniczych Doliny Dolnej Odry poprzez poprawę zdolności retencyjnych i przeciwpowodziowych Międzyodrza. W związku z tym mamy przyjemność poinformować o konferencji, której tematem jest prezentacja aktualnego stanu zaawansowania prac przygotowawczych.

Konferencja odbędzie się w Auli Auditorium Maximum Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, przy ul. J. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin w dniu 15 grudnia 2017 r. (piątek) w godzinach 12.00 – 17.00. Podczas Konferencji zostaną przedstawione informacje z zakresu analizy hydraulicznej oraz środowiskowej, które będą wykorzystane przy opracowaniu koncepcji realizacji działań na Międzyodrzu. Konferencja ma charakter otwarty, bezpłatny i każdy zainteresowany może wziąć w niej udział.

Część spotkania przeznaczona będzie na debatę zgromadzonych uczestników. Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, mający na celu poprawę ochrony przed powodzią dla osób mieszkających w wybranych obszarach dorzecza Odry oraz wzmocnienie zdolności instytucjonalnych administracji publicznej do bardziej skutecznego ograniczania skutków powodzi, realizowany jest przy pomocy międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (nazywanego również Bankiem Światowym) oraz Banku Rozwoju Rady Europy.

 

2017/12/05, Sukces gryfińskich recytatorek

Amelia Maciążek i Nel Tarczyńska recytatorki z Pracowni Teatru i Recytacji Gryfińskiego Domu Kultury prowadzonej przez Dorotę Krutelewicz-Sobieralską, zostały wyróżnione w XIII Regionalnym Konkursie Recytatorskim "Szczeciński Parnas" - poświęconym twórczości pisarzy ziemi szczecińskiej. Konkurs odbył się 25 listopada 2017 w Teatrze Polskim w Szczecinie. Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, Szkoła Podstawowa Nr 48 i Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Szczecinie. Konkurs odbył się pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Kuratora Oświaty i Szczecińskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

Wyróżnione recytatorki należą od wielu lat do grona najlepszych w województwie, mają w swoim dorobku zwycięstwa w wielu innych prestiżowych konkursach.

 

2017/12/05, Od poniedziałku dwie nowe ekspozycje w gryfińskim CIT

Od 4 grudnia zapraszamy do małej galerii Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie na nową wystawę. Tym razem zaprezentujemy Państwu równocześnie dwie ekspozycje.

Pierwsza wystawa "Ekspresja w tańcu" to pokonkursowa prezentacja prac plastycznych. Konkurs, którego organizatorami byli Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie i Środowisko Inicjatyw Artystycznych HYBADU odbył się w ramach festiwalu Jesienna Scena Tańca. Jego celem było promowanie sztuki tańca, propagowanie różnych technik z dziedziny plastyki, rozwijanie wrażliwości plastycznej młodzieży i konfrontacja dokonań artystycznych pracowni plastycznych. Na wystawie zobaczymy nagrodzone prace autorstwa: Karoliny Wojdyły (I miejsce), Weroniki Gałęzowskiej (II miejsce), Ewy Błaszczak (III miejsce), Wiktorii Budny (IV miejsce) i Basi Wilczyńskiej (wyróżnienie specjalne).

Druga ekspozycja to wystawa ceramiki artystycznej. Prace, które zaprezentujemy powstały podczas zajęć, które w Gryfińskim Domu Kultury prowadzi artysta ceramik Małgorzata Iwanicka. W października ruszył drugi już sezon pracy z gliną. Formowanie z gliny jest świetną kreatywną zabawą, podczas której można odkrywać swoje możliwości i talenty, realizować fantastyczne pomysły, cieszyć się tworzeniem rzeczy pięknych i niepowtarzalnych. Teoria i praktyka, które uczestnicy zdobywają na warsztatach pozwala na tworzenie unikatowych form zarówno użytkowych jak i dekoracyjnych. Każdy uczestnik mógł tworzyć to co chce, korzystając z fachowej pomocy artysty plastyka. Zobaczą Państwo prace zarówno instruktora, jak i uczestników zajęć: Anny Snoch, Angeliki Obitko, Marty Żołnowskiej, Aleksandry Marchowskiej, Elżbiety Ulanowskiej. Małgorzata Iwanicka - artysta plastyk, ceramik, członek Polskiego Związku Artystów Plastyków PSU Oddział w Warszawie, certyfikowany terapeuta ręki I i II stopnia, pasjonat sztuki. Zajmuje się rzeźbą ceramiczną, ceramiką artystyczną i użytkową, wzornictwem, projektowaniem, zdobieniem form ceramicznych. Prowadzi pracownię ceramiki artystycznej Glipianka.

Obie wystawy potrwają do 29 grudnia. Zapraszamy!

 

2017/12/04, "Młodzi samorządowcy jak działać i pracować na rzecz swojego środowiska"

W ramach projektu „Młodzi samorządowcy jak działać i pracować na rzecz swojego środowiska” odbyła się konferencja podczas której przedstawiono diagnozę badań przeprowadzonych przez gryfińskich wolontariuszy w szkołach Gminy Gryfino. Projekt skierowany był do uczniów ze szkół, samorządowców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Celem projektu było rozpoznanie problemów i potrzeb środowiska młodzieży z Gminy Gryfino. Zorganizowana konferencja pozwoliła na wymianę poglądów i doświadczeń dotyczących potrzeb i oczekiwań młodzieży.

 

2017/12/07, Koncert "Klara spotyka Edith" w Świetlicy Wiejskiej w Wirowie

W piątek 1 grudnia 2017 w Świetlicy Wiejskiej w Wirowie odbył się koncert pn. "Klara spotyka Edith". Podczas wieczoru wystąpiła szansonistka i aktorka Klara Gmiter, akompaniował jej instrumentalista Miłosz Wojciechowski. Bilety - "cegiełki" na koncert rozeszły się bardzo szybko. Zainteresowanie wydarzeniem było duże i organizatorzy musieli dodrukować pulę wejściówek, wprowadzono także listę rezerwowych miejsc dla chętnych, liczących na to że akurat ktoś zrezygnuje z uczestnictwa w imprezie. Do świetlicy przybyło ponad 80 osób, nie licząc organizatorów oraz osób pomagających. Klara Gmiter oczarowała publiczność swoim wyjątkowym głosem i charyzmą.

Wieczór śladami Edith Piaf to płacz, śmiech, miłość, tęsknota i piękno...Pieśni francuskiej legendy przeniosły słuchaczy do królestwa serca. Klara Gmiter, będąc daleko od próby naśladowania tej Wielkiej Damy, otwiera się na nią i pozwala jej w sobie brzmieć. Tego wieczoru publiczność usłyszała najsłynniejsze utwory z repertuaru Edith Piaf jak "La vie en rose", "Padam padam...", "Milord" ale również i te mniej znane, acz równie piękne szansons jak "La Foule", "Mon Dieu" czy "Elle frequentait la rue Pigalle". Mieszkańcy Wirowa, jak również inne osoby, które miały przyjemność wysłuchania koncertu, wspominają oraz przeżywają wzruszające momenty, nie mogąc wyjść z podziwu nad pięknym głosem Klary Gmiter i magiczną interpretacją kultowych pieśni. Organizatorzy dziękują: Firmie ArtsMedia za częściowe pokrycie kosztów związanych z organizacją koncertu Sołtysowi Zenonie Gorzkiewicz i Krzysztofowi Gmiterowi za pomoc w organizacji wydarzenia.

 

2017/12/05, 11. Festiwal komedii "Szpak" zawitał do GDK

W sobotę i w niedzielę, 2 i 3 grudnia 2017 w Gryfińskim Domu Kultury, gryfinianie mieli okazję zobaczyć dwie odsłony tegorocznej edycji 11 Festiwalu Komedii SZPAK. Ze swoi programami wystąpili stand-uperzy Mieszko Minkiewicz i Tomasz Kołecki. Z programem dla dzieci Kazio Sponge Show zaprezentowała się Anna Makowska-Kowalczyk. Przypomnijmy, że Festiwal Komedii SZPAK to szczeciński konkurs dla zespołów i solistów, a także pokazy pozakonkursowe, w których udział biorą gwiazdy, znani konferansjerzy i uznane autorytety polskiej estrady. Przez dziesięć lat realizacji festiwal SZPAK stał się największym wydarzeniem związanym ze sztuką kabaretu i komedii w regionie Pomorza Zachodniego i jednym z ważniejszych punktów na festiwalowej mapie Polski. 11. edycja Festiwalu Komedii SZPAK trwała od 30 listopada do 3 grudnia 2017 . SZPAK zawitał także kolejny rok z rzędu do miejscowości w regionie, gdzie swoje programy prezentowali uczestnicy szczecińskiego festiwalu.

W sobotę 2 grudnia 2017 na deskach GDK zaprezentowali się stand-uperzy Mieszko Minkiewicz i Tomasz Kołecki. Mieszko Minkiewicz działający na scenie kabaretowej od dekady, zaprezentował program ukazujący ogromny dystans kabareciarza do siebie samego, do swego życia, wad i zalet. Tomasz Kołecki - najmłodszy komik w Polsce swoim występem przybliżył publice rozterki i emocje targające młodym człowiekiem wchodzącym w świat dorosłości. Obaj panowie prezentowali humor zdecydowanie przeznaczony dla widzów dorosłych. W niedzielę 3 grudnia przed najmłodszą gryfińską publicznością wystąpiła aktorka wrocławskiego teatru lalek Anna Makowska-Kowalczyk w programie Kazio Sponge Show. Kazio Sponge to nie tylko lalka - to postać, która potrafi zawładnąć sercami widowni w każdym wieku. Jedni mówią o nim, że jest kochanym i uroczym zbójem, inni uważają go za małego cwaniaczka. Kazio po wizycie w Gryfinie zyskał nowych małych przyjaciół a dzieciaki biorące udział w przedstawieniu długo będą pamiętać wspólną, pełną humoru zabawę z gąbkowym koleżką.

 

2017/12/05, Koncert Zespołu Trupięgi za nami

W niedzielę 3 grudnia 2017 w Pubie Wrota do Sławy "U Suszka" odbył się koncert zespołu Trupięgi. Współorganizatorem koncertu był Gryfiński Dom Kultury. Trupięgi urzekli publiczność uduchowioną, nastrojową muzyczną interpretacją poezji Bolesława Leśmiana. Trupięgi to zespół powstały z młodzieńczej fascynacji wierszami Bolesława Leśmiana, a także z potrzeby upamiętnienia poety w roku, w którym obchodzimy jednocześnie 140 rocznicę jego urodzin i 80 rocznicę śmierci.

Trupięgi, budują nieco mroczny, nieco uduchowiony nastrój, choć czasami śmieją się, drwiąc "z ziemskiej mitręgi". Drwią też sami z siebie, improwizują i bawią się swawolnie dźwiękiem i słowem. Wszystkie uczucia wyzwalają w miksturze podczas koncertów, budując nastrój i w mig go obalając. Koncert Trupięgów to romantyczna przygoda i zaskakująca żonglerka emocjami. Trupięgi na żywo, to koncert, który zostawia trwały ślad i pozwala odsunąć na bok to, co dręczy. Tak też było podczas gryfińskiego występu, kiedy metafizyka poezji Leśmiana przeniosła słuchaczy w przestrzeń refleksji i emocjonalnego dystansu do codzienności, a muzyka sprawiła, że mroźny grudniowy wieczór stał się cieplejszy.

 

2017/11/30, XLI sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 30 listopada odbyła się XLI sesja Rady Miejskiej w Gryfinie. Podczas sesji radni podjęli uchwały dotyczące m.in. nadania nazw ulic w miejscowości Chlebowo, stwierdzenia przekształcenia szkół w gminie Gryfino w związku z reformą edukacji. Przyjęto sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi, budżetu obywatelskiego oraz z działalności Żłobka Miejskiego.

 

2017/04/25, Konsultacje społeczne

DOBRE KONSULTACJE, DOBRY PLAN

Drodzy Państwo! Zakończyliśmy pierwszy etap konsultacji społecznych, dotyczących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego z śródmiejskiej części Nabrzeża, realizowanych w ramach projektu grantowego „Dobre konsultacje, dobry plan”. Na tym etapie zależało nam na zebraniu Państwa wniosków, pomysłów i sugestii do opracowywanego dokumentu.

W ramach procesu partycypacyjnego zaprosiliśmy Państwa do udziału w:

1. Badaniach fokusowych, dedykowanych:

- Radnym Rady Miejskiej oraz członkom Młodzieżowej Rady Miejskiej

- Kupcom Miejskim,

- „Wodniakom” - wędkarzom, żeglarzom, kajakarzom oraz osobom zawodowo i hobbistycznie związanym z nabrzeżem rzeki,

- Mieszkańcom Miasta i Gminy Gryfino,

- Władającym oraz użytkownikom kompleksu handlowego przy ul. Rapackiego.

Oprócz bezpośredniego zysku informacyjnego (związanego z pozyskanymi od Państwa informacjami), badania stały się częścią kampanii informowania mieszkańców o przygotowywanych zmianach.

2. Spotkaniach w Tawernie na Nabrzeżu podczas cyklicznej imprezy „Dni Gryfina”, gdzie zapraszaliśmy Państwa do dzielenia się własnymi pomysłami z wykorzystywaniem przygotowanych plakatów oraz do budowy modelu przestrzennego (interaktywnej makiety nabrzeża). Plakaty przekazaliśmy również do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, a także do Biblioteki Publicznej. Ponadto można je było wypełnić w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino. Wypełnione plakaty umieściliśmy na oknach Tawerny, w celu podzielenia się z Mieszkańcami, zawartymi w ich treści uwagami i wnioskami.

3. Dwóch spotkaniach otwartych w utworzonym w Tawernie punkcie konsultacyjnym, jednym - z udziałem autorek projektu planu miejscowego - przedstawicielek firmy Urbanika z Poznania. Panie zaprezentowały cel projektu, a także przedstawiły i omówiły całą procedurę planistyczną. Uczestnicy spotkania otrzymali kopie załączników graficznych – map poglądowych, przedstawiających obszar opracowania, mieli także okazję do skorzystania z przygotowanej makiety przestrzennej.

4. Spacerach badawczych z przewodnikiem (dwa rejsy katamaranem oraz spacery po Nabrzeżu). Spacery badawcze prowadzone były wg ustalonego scenariusza. Kluczem do zrozumienia i zastosowania spaceru badawczego w ramach konsultacji społecznych była maksyma: „spojrzeć w przestrzeń ze swojej perspektywy: użytkowania przestrzeni, identyfikując problematyczne miejsca i sytuacje oraz miejsca i pomysły na rozwój przestrzeni”.

Założeniem było spojrzenie na konkretne miejsca i elementy wymagające interwencji. W ramach projektu, w istniejącym budynku Tawerny na Nabrzeżu utworzyliśmy punkt konsultacyjny, w którym odbywały się wszystkie spotkania. Został on wyposażony w niezbędny sprzęt komputerowy, rzutnik, ekran, klimatyzator, meble (stoły, krzesła, wieszaki), czajnik i podstawowe naczynia, by stworzyć przyjazny Mieszkańcom punkt, w którym mogli w miłej atmosferze zapoznać się z materiałami informacyjnymi, składać swoje opinie i uwagi. Stworzyliśmy Państwu możliwość zgłaszania uwag konsultacyjnych za pomocą poczty elektronicznej: joanna.ekiert@op.pl; katarzyna.krasowska@gryfino.pl; z wykorzystaniem platformy: stacjakonsultacja.pl; mediów społecznościowych oraz Systemu Informacji Przestrzennej. Wszystkim Państwu, którzy poświęcili swój czas i wzięli udział w konsultacjach społecznych pragniemy bardzo podziękować za zainteresowanie, za cenne wnioski, uwagi i spostrzeżenia. Przyjemnością było gościć Państwa w nowoutworzonym punkcie konsultacyjnym i móc wysłuchać Państwa głosu. Analiza zgłoszonych w trakcie konsultacji wniosków i uwag konsultacyjnych, pozwoliła na ich pogrupowanie i sformułowanie generalnych wniosków, uwag i postulatów oraz propozycji ich rozpatrzenia w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

L.p.

Treść szczegółowa wniosków/uwag postulatów (pisownia oryginalna)

Treść generalna wniosków/uwag/postulatów

 

Propozycja rozpatrzenia w projekcie mpzp

1.

1. Pozostawienie Nabrzeża bez zabudowy

2. Rzadka i niska zabudowa

3. Brak zabudowy mieszkaniowej

4. Potrzebny jest spójny pomysł na cały teren nabrzeża. Wprowadzenie funkcji mieszkaniowej zakłóci ten spójny pomysł

5. Wysoka zabudowa mieszkaniowa byłaby problematyczna dla pozostałych mieszkańców i pogorszyłaby sytuację nabrzeża

6. Rezygnacja z funkcji mieszkaniowej przy części wyremontowanego nabrzeża („skwer zamiast kamienic”)

Brak aprobaty dla wprowadzania zabudowy mieszkaniowej (zwłaszcza wysokiej) na kwartałach nadbrzeżnych z uwagi na utratę powiązań widokowych, prywatyzację przestrzeni publicznej bez możliwości jej zagospodarowania.

 

Projekt planu uwzględni te postulat częściowo, ponieważ zagospodarowanie całości terenu w formie przestrzeni publicznej będzie zbyt dużym wyzwaniem finansowym dla gminy. Zapisy planu będą ukierunkowane również na możliwie słuszne zachowanie powiązań widokowych.

2.

1. Nabrzeże tętniące życiem artystycznym, kulturalnym i turystycznym

2. Chciałbym, aby nabrzeże w Gryfinie było miejscem prospołecznym - abym mógł tam spędzić czas z rodziną czy znajomymi. Powinny zostać umieszczone miejsca do odpoczynku (ławki wieloosobowe, np ze stolikami), lodziarnie, kawiarnie, może jakieś specjały regionalne. Nabrzeże powinno przyciągać mieszkańców, ale także turystów.Ciekawym rozwiązaniem okazałyby się pokazy fontann, czy miejsca dla występów lokalnych artystów.
Sam chętnie udałbym się w podróż promem czy barką po okolicznych wodach, która cumowałaby na nabrzeżu.

3. Całoroczny obiekt z widokiem na Międzyodrze (miejsce spotkań)

4. Wprowadzenie rozwiązań zmieniających nabrzeże w promenadę (żywą przestrzeń publiczną) – leżaki, punkty gastronomiczne, które generowałyby ruch pieszych. Do tego celu powinny być przeprojektowane miejsca do siedzenia.

5. Dużo zieleni

6. Miejsca spotkań młodzieży

7. Więcej zieleni (nasadzenia średnie i wysokie)

8. Drzewa, krzewy, miejsca spotkań (ławki, alejki, fontanna)

9. Fontanny

10. Plac z fontannami i ławkami

11. Rejsy statkiem (po Odrze) jako sposób na ożywienie nabrzeża i wprowadzenie funkcji gastronomicznej

12. Ogólnodostępna toaleta

Stworzenie żywej przestrzeni publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt planu uwzględni możliwość realizacji postulatu. .

3.

1. Kawiarnia (bez alkoholu)

2. Pub, restauracja z widokiem na rzekę

3. Klimatyczne kawiarenki

4. Restauracje, kafejki – przy brzegu

5. Miejsca wypoczynku – lodziarnia, kawiarnia

6. Automaty na napoje

7. Gdy wracam do domu, to chciałabym mieć miejsce, aby spotkać sie z przyjaciółmi
Takim miejscem mogłoby być nabrzeże, gdyby znajdowały się tam budynki usługowe. Ale nie chodzi o kolejne banki czy biura, ale kawiarnie, restauracje, może miejsce gdzie można wypić piwo. Brakuje takich miejsc w Gryfinie

8. Bufet

9. Kawiarnia i ogródki

10. Sieci Fast – food (McDonalds, KFC)

11. Uważam, że powinny się pojawić na nabrzeżu punkty gastronomiczne, i lokale usługowe

12. Bar i ogródek piwny

13. Całoroczny lokal gastronomiczny z tarasem widokowym oraz działalnością kulturalną (okazjonalne koncerty, wystawy itp.)

14. Pizzeria

15. Pizzeria ze stolikami na świeżym powietrzu

Potrzeba realizacji lokali gastronomicznych, co pozytywnie wpłynie na ruch pieszy na Nabrzeżu.

 

Projekt planu uwzględni możliwość realizacji postulatu

4.

1. Rynek z prawdziwego zdarzenia na miejsce obecnego

2. Poprawa estetyki obecnego targowiska

3. Pozostawienie targowiska w tym miejscu [w którym jest obecnie], ale w nowszej infrastrukturze – w budowie której mogliby partycypować kupcy. Przeniesienie dzikiego handlu z okolicy Biedronki ożywiłoby targowisko (postulat kumulacji handlu targowego), które mogłoby bardziej otworzyć się na nabrzeże. Warto zainwestować w modernizację tego terenu, bo pozostawiony w tej formie odstrasza.

4. Ryneczek spożywczo – kwiatowy

5. Hale targowe

6. Utrzymanie funkcji komercyjnej – w obszarze nabrzeża, ale przede wszystkim w części południowej (rejon ul. Rapackiego). Postulat zapisania funkcji komercyjnej (nieuciążliwej) bez zbędnych uszczegółowień (tak, aby nie ograniczać potencjału rozwojowego oraz zaspokojenia potrzeb miasta i mieszkańców w przyszłości). Zbyt szczegółowe zapisy w dokumentach planistycznych blokują rozwój. W mieście, jakim jest Gryfino, ograniczonym przez Odrę, linię kolejową i tarasowe ukształtowanie terenu, potrzeba jest utrzymania istniejącej funkcji komercyjnej. Taki zapis byłby więc wsparciem lokalnych przedsiębiorców.

7. Centrum handlowe

Brak zmiany funkcji handlowych targowiska i lokali handlowych przy ul. Rapackiego.

Projekt planu uwzględni możliwość realizacji tych postulatów, jednak niezbędna jest zmiana dotychczasowej formy przestrzennej tych miejsc, które obecnie są zagospodarowane zabudową substandardową.

5.

1. Deptak

2. Kładka wysunięta na wodę

3. Stworzenie promenady/deptaku prowadzącego do nabrzeża

4. Stojak z rowerami do użytku publicznego

5. Nabrzeże jest enklawą (Ścieżki rowerowe donikąd. Konieczne jest odblokowanie – zapewnienie ciągłości traktu pieszego, ścieżek rowerowych, otwarcie targowiska miejskiego w stronę nabrzeża) – uruchomiłoby to zarówno targowisko jak i samo nabrzeże (wprowadzenie funkcji komercyjnej).

Rozbudowa stref ruchu pieszego i rowerowego w połączeniu z bulwarami nadodrzańskimi.

 

Projekt planu uwzględni możliwość realizacji tych postulatów.

6.

1. Likwidacja „Rynku”

2. Rynek z prawdziwego zdarzenia na miejsce obecnego

3. Rynek sezonowy (warzywa, owoce, ryby), bez baraków z ubraniami

4. Pozostawienie targowiska jako miejsca sprzedaży sezonowej (owoce, warzywa itp.), natomiast w okresie jesienno – zimowym jako możliwość organizacji imprez. Targowisko zadaszone (dach przezroczysty)

5. Remont lub likwidacja targowiska

6. Przeniesienie Targowiska po za centrum miasta np. przy ul. Rapackiego

7. Zlikwidować sklepy budowlane , w zamian dużo zieleni, dzikie sady (ul. Rapackiego)

Zasadność zachowania targowiska miejskiego i kompleksu handlowego przy ul. Rapackiego

 

Niezbędna jest zmiana dotychczasowej formy przestrzennej tych miejsc, które obecnie są zagospodarowane zabudową substandardową. Projekt planu będzie zawierał elastyczne zapisy co do możliwości lokalizacji tej funkcji.

 

7.

1. Idealnym pomysłem byłoby też połączenie nabrzeża z miejską plażą, gdzie można by spędzić czas z rodziną, wypożyczyć kajak czy rower wodny

2. Połączenie Nabrzeża z plażą miejską

3. Połączenie nabrzeża z plażą (dawnym „grzybkiem”)

4. Odblokowanie przejścia do plaży i wypożyczalni sprzętu sportowego (udrożnienie komunikacji). Korzystanie z kajaków i sprzętu wodnego byłoby realizacją postulatu zwrócenia się do rzeki

5. Przedłużenie plaży z pomostem

Połączenie Nabrzeża z plażą miejską.

 

Projekt planu uwzględni możliwość realizacji tego postulatu.

8.

1. Muszla koncertowa

2. Galeria sztuki (Gryfińskie talenty)

3. Amfiteatr pod murami

4. Scena teatralna dla młodzieży

5. Muzeum miasta Gryfino i okolic

6.Scena (przy murach miejskich)

7.Tablice informacyjne o historii miasta

8. Sale z projektorami i czytelnia

Utworzenie Centrum Kultury na Nabrzeżu.

 

Projekt planu uwzględni możliwość realizacji tego postulatu.

9.

1. Całoroczny obiekt z widokiem na Międzyodrze (miejsce spotkań)

2.Utworzenia Sali Widowiskowej, w której można wyświetlić film, zorganizować spektakl, występ czy koncert. Powinna ona również móc służyć jako miejsce spotkań większej grupy mieszkańców, ewentualnie z funkcją konferencyjną

3. Proponuję kino 7D, salę koncertowo-widowiskową lub Centrum Edukacyjne: warsztaty kulinarne, ceramiczne, robótki z filcu, koralików itp.

Utworzenie sali widowiskowej, służącej również jako miejsce spotkań czy konferencji.

 

Projekt planu uwzględni możliwość realizacji tego postulatu.

10.

1. Wprowadzenia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego możliwości lokalizacji obiektów tymczasowych na Nabrzeżu do czasu realizacji zabudowy docelowej

2. Dopuszczenie zabudowy tymczasowej związanej z działalnością komercyjną (gastronomia)

Wprowadzenie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapisów o możliwości tymczasowego zagospodarowania terenu do czasu realizacji zabudowy docelowej.

Projekt planu uwzględni możliwość realizacji tego postulatu.

11.

1. Większe wykorzystanie istniejących budynków Tawerny i Rybakówki, tak aby można było zorganizować tam np. zajęcia edukacyjne, czy rzemieślnicze

2. Oddanie przestrzeni nabrzeża organizacjom pozarządowym – jako zarządcom/użytkownikom lokali które stoją puste, ale także animatorom, aktywistom, organizatorom życia społecznego, tak by ożywić to miejsce. Włączenie GDK i aktywności kulturalnej do ożywiania nabrzeża

Większe wykorzystanie budynków Tawerny i Rybakówki, aby można było tam zorganizować zajęcia edukacyjne, czy rzemieślnicze.

Projekt planu uwzględni możliwość realizacji tego postulatu.

12.

1. Wypożyczalnia łodzi i kajaków

2.  Wypożyczalnia rowerów

3.  Pchli targ

4. Cotygodniowy pchli targ

5. Marina z pełnym wyposażeniem

6. Hotel

7. Dyskoteki

8. Budynek do działań ratowniczych dla jednostek OSP „RAFFER” i WOPR

9. Miejsce do badań krwi

10. Centrum informacji o Gryfinie i okolicach

11. Drobne usługi (kawiarnie, bary, sprzedaż pamiątek itp. przy ul. Piastów)

Możliwość lokalizacji usług na Nabrzeżu (w tym usług publicznych)

 

Projekt planu uwzględni możliwość realizacji tego postulatu.

13.

.

1. Place zabaw dla dzieci

2. Ogródek Japoński

3. Kilka małych placów zabaw

4. Otwarta przestrzeń rekreacyjno – wypoczynkowa

5. Mała siłownia

6. Dmuchany zamek

7. Karuzela

8. Duży ogródek jordanowski

9. Punkt widokowy

10. Punkt lub wieża widokowa

11. Siłownia na świeżym powietrzu dla seniorów

12. Tyrolka

13. Ściana wspinaczkowa

14. Park linowy

15. Park trampolin

16. Skate park

17. Miejsca do siedzenia w kształcie kręgu z opcjonalnym stolikiem po środku

18. Pole piknikowe

19. Miejsce na ognisko i grilla

20. Betonowe stoliki szachowe

21. Boisko do piłki nożnej i koszykówki

22. Zadaszenia: parasole i waty

23. Zagospodarowanie terenu ozdobnymi kwiatami i krzewami

Utworzenie placów zabaw i terenów rekreacji.

 

Projekt planu uwzględni możliwość realizacji tych postulatów.

14.

1. Parkingi

2. Parking w zastępstwie obecnie zlokalizowanego na pl. Barnima

3. Duży parking

4. Tereny zieleni wokół

5. Garaże

6. Wydaje mi się, że przy planowaniu obsługi komunikacyjnej  zabudowy kwartałów nadodrzańskich należy mieć świadomość, że planowana ilość miejsc postojowych powinna zaspokoić nie tylko potrzeby zabudowy obiektów przewidzianych na tym terenie, ale też potrzeby  zabudowy mieszkaniowej i komercyjnej całego centrum miasta

7. Wydzielony parking dla motocykli

8. Parkingi i trawniki

9. Dużo zieleni na Piastów 23, jak najmniej parkingów

Przeciwdziałanie deficytowi miejsc parkingowych w centrum – budowa parkingów w zieleni.

 

Projekt planu uwzględni możliwość realizacji tego postulatu.

15.

1. Wysokie budynki mieszkaniowe

2. Kamienice z parterem usługowym i piętrem mieszkalnym

3.  Domy tzw. Na wodzie

Potrzeba uzupełnienia zabudowy kwartałów nadbrzeżnych.

Projekt planu umożliwi realizację tego postulatu  jedynie w części. Intensywne zagospodarowanie, mimo słusznej formy urbanistycznej, będzie za sobą niosło zwiększone zapotrzebowanie na miejsca parkingowe. Obowiązujący plan zakładał takie zagospodarowanie jednak dotąd nie został zrealizowany, m.in. z powodu konieczności realizacji parkingów podziemnych. Zapotrzebowanie parkingowe mimo zniesienia nakazu realizacji parkingów podziemnych może być tak duże, że będzie to wymagało ich realizacji. Zagospodarowanie terenów pod funkcje mieszkaniowe jest możliwe, ale nie tak intensywnie, jak dotychczas zakładano. Miasto chce ożywić ten teren i dlatego jest sporządzany nowy projekt planu, aby dopuścić szerszy wachlarz możliwości inwestycji.

16.

1. Morski klimat nabrzeża

2. Nowe oświetlenie mostu

3. Iluminacja świetlna mostu

4. Remont parkingu

5. Większa liczba koszy na śmieci

6. Luneta widokowa

7. Większa liczba sprawnych kamer monitoringu

Potrzeba realizacji obiektów małej architektury oraz oświetlenia i urządzenia terenów.

Projekt planu uwzględni możliwość realizacji tych postulatów w zakresie dopuszczalnym do uregulowania planistycznego.


Wszystkie zgłoszone postulaty będą rozpatrywane szczegółowo w trakcie opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Celem planu będzie stworzenie ram dla realizacji zabudowy z elastycznymi zapisami przy jednoczesnym doprecyzowaniu najistotniejszych kwestii przestrzennych.

 


Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Gryfino oraz wszystkie zainteresowane osoby do udziału w konsultacjach społecznych w systemie online. Spotkania konsultacyjne dotyczą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w śródmiejskiej części nabrzeża.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach online z wykorzystaniem linka kierującego bezpośrednio do strony prezentującej obszar objęty konsultacjami : www.gryfino.e-mapa.net?userview=76

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Gryfino oraz wszystkie zainteresowane osoby do udziału w konsultacjach społecznych. Spotkanie konsultacyjne dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w śródmiejskiej części nabrzeża.

Plan Konsultacji w dniu 07 czerwca 2017 r. :

- o godz. 13:00 - spotkanie otwarte w budynku tawerny na nabrzeżu

- o godz. 15:00 i 17.00 - spacery badawcze z przewodnikiem (rejsy katamaranem po Odrze)

Osoby zainteresowane udziałem w spacerach badawczych, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 z Joanną Ekiert lub Katarzyną Krasowską (joanna.ekiert@gryfino.pl, katarzyna.krasowska@gryfino.pl, tel. 91 416 20 11 w. 112, 113 ).

O zakwalifikowaniu do udziału w spacerach badawczych będzie decydowała kolejność zgłoszeń

Serdecznie zapraszamy!

 

29 maja przy Tawernie odbyło się spotkanie się z przedstawicielkami firmy, która na zlecenie gminy opracuje nowy plan miejscowy terenu przy gryfińskim nabrzeżu. Choć na spotkaniu zjawiło się tylko kilkoro mieszkańców, to dyskusja była bardzo ciekawa. To trzeci element drugiego etapu konsultacji społecznych. Wcześniej podczas majówki prowadzone były działania interaktywne przy makiecie, a wcześniej odbyły się spotkania fokusowe. Przed nami jeszcze czerwcowe spotkanie, podczas którego użyte zostanie kolejne narzędzie a mianowicie spacer badawczy. Będzie to właściwie rejs badawczy, bowiem spojrzymy na nabrzeże i całe Gryfino od strony rzeki.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Gryfino oraz wszystkie zainteresowane osoby do udziału w konsultacjach społecznych. Zapraszamy na spotkanie otwarte z udziałem autora projektu planu miejscowego.  Spotkanie odbędzie się w budynku Tawerny na gryfińskim nabrzeżu w dniu 29 maja 2017 r. o godz. 16:30.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Gryfino oraz wszystkie zainteresowane osoby do udziału w konsultacjach społecznych. Spotkanie odbędzie się w budynku Tawerny na gryfińskim nabrzeżu w dniach 1 i 2 maja 2017 r. od 15:00 do 18:00. 

Zapraszamy do pisemnego dzielenia się własnymi pomysłami z wykorzystaniem przygotowanych plakatów oraz do budowy modelu przestrzennego (interaktywnej makiety nabrzeża). 

Serdecznie zapraszamy!

Dotychczasowe efekty DOBRYCH KONSULTACJi, DOBREGO PLANU

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprosił mieszkańców miasta i gminy Gryfino do udziału w badaniach fokusowych które polegają na udziale w małej grupie dyskusyjnej. Problematyka badań dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w śródmiejskiej części Nabrzeża. Wymóg sprostania aktualnym potrzebom oraz konkurencyjności miasta pociąga za sobą konieczność poszukiwania czynników miastotwórczych, atrakcyjności i innowacyjnych sposobów planowania przestrzeni, odnajdywania wzajemnych relacji, a także pogodzenia różnorodnych, często odmiennych, interesów i oczekiwań poszczególnych grup społecznych.

 

2017/11/28, II Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej "Wzmacniacz Nauczanki"

Agencja Pracy Twórczej pragnie zaprosić Państwa na 2. już konferencję dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej "Wzmacniacz Nauczanki". Korzystając z wieloletnich doświadczeń w pracy z nauczycielami oraz tych pochodzących z zeszłorocznego spotkania agencja pragnie zaproponować Państwu bogaty, rozwijający program. Chcą pokazać możliwości jakie dają aktywne formy nauczania, opierające się na pedagogice przygody.

Podczas konferencji dowiedzą się Państwo:
> jak skutecznie uczyć matematyki, wykorzystując własne, bezkosztowe
> pomoce dydaktyczne, jak oswajać dzieci z ortografią, jak kreatywnie
> prowadzić edukację geograficzną i konstruować proste gry terenowe dla
> klasy, jak efektywnie nauczać przedmiotów przyrodniczych,
> wykorzystując metodę eksperymentu, jak sprawić, aby nauka muzyki nie
> ograniczała się do poznawania piosenek - metoda Batii Strauss, jak
> uatrakcyjnić poznawanie lektur poprzez metodę czytania wrażeniowego,
> jak prowadzić lekcje wychowania fizycznego w klasach 0-III, ucząc
> innych kompetencji kluczowych, jak komunikować się z rodzicami i
> budować klasowy zespół wsparcia, jak radzić sobie z zaburzeniami
integracji sensorycznej i dzieci, jak odkryć w sobie pokłady kreatywności i stać się twórczym nauczycielem.

W programie konferencji:

1. Budujemy klasowy zespół wsparcia, czyli skuteczna komunikacja z rodzicami.

2. Opowieści o wielkich! Gotowe scenariusze pracy z lekturami - spotkanie z Łukaszem Wierzbickim.

3.  Lekcja edukacji przyrodniczej, geograficznej, historycznej w terenie, czyli nauka poprzez działanie i granie.

4. Tajemniczy świat lektur szkolnych, czyli czytanie wrażeniowe w praktyce.

5. Zaburzenia edukacji sensorycznej, czyli jak skutecznie radzić sobie z wyzwaniami dydaktycznymi.

Konferencji towarzyszą praktyczne warsztaty (każdy uczestnik bierze udział we wszystkich warsztatach)

1. Wszyscy chcą grać - warsztaty w formie gry terenowej: praktyczne sposoby na skonstruowanie prostych i skutecznych gier terenowych, podczas których w działaniu poznacie nowe zagadnienia i sprawdzicie zdobytą dotąd wiedzę.

2. Wysportowane dzieciaki - przepis na lekcje wychowania fizycznego w klasach I-III i zerówce połączonej ze zdobywaniem innych kompetencji kluczowych. Ogromna dawka zabaw ruchowych, gier podwórkowych i innych aktywnych działań, które z łatwością zaadaptujecie Państwo w swojej klasie.

3. Kolorowa matematyka - zajęcia oparte na własnoręcznie wykonanych pomocach dydaktycznych, wykorzystujących przedmioty codziennego użytku. Wiele kreatywnych pomysłów, które ułatwią uczniom naukę liczenia, tabliczki mnożenia, geometrii i rozwiązywania zadań z treścią.

4. Oswajamy ortografię - pokazujemy, jak sprawić, żeby nauka ortografii stała się przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie www.wzmacniacznauczanki.pl

 

2017/11/28, Promocja książki "Monografia Sołectwa Żabnica Tom I Dębce"

W dniu 27 listopada 2017 roku odbyła się promocja książki wydanej przez Gminę Gryfino autorstwa prof. dr hab. Bogdana Matławskiego „Monografia Sołectwa Żabnica Tom I Dębce”. Książka napisana została w ramach projektu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich „Powrót do wspólnych tradycji promujących polską wieś”. Na spotkanie przybyło wielu mieszkańców Gminy Gryfino a w szczególności sołectwa Żabnica.

Autor przedstawił historię Dębiec na podstawie swoich przeżyć, rozmów z mieszkańcami oraz licznych materiałów.

 

2017/11/27, Seniorzy w Wełtyniu świętowali

Dnia 25.11.2017 roku odbył się Dzień Seniora w Świetlicy Wiejskiej w Wełtyniu. Organizatorzy przygotowali poczęstunek oraz część artystyczną w której wystapili podopieczni intruktora Świetlicy Wiejskiej w Wełtyniu Marty Nowak. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński przekazał na ręce Przewodniczącego Koła Emerytów i Rencistów Zdzisława Krupy słodki upominek oraz wyrazy wdzięczności i pomyślności.

Do życzeń dołaczyli sie zaproszeni goście: Radny Rady Miejskiej w Gryfinie Leszek Jaremczuk, Przewodnicząca Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gryfinie Eleonora Zakrzewska, oraz Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Wełtyniu Waldemar Czyż. Oprawę muzyczna święta przygotowała Kapela Ludowa Wełtynianka.

 

2017/11/22, XIII Jesienna impreza na orientację już za nami

W sobotę 18 listopada 2017 odbyła się XIII Jesienna Impreza na Orientację. Uczestnicy mieli za zadanie odnaleźć punkty kontrolne znajdujące się w Lesie Czepińskim. W rajdzie wzięło udział 27 zespołów. Wystartowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Goleniowie, Zespołu Szkół w Kliniskach Wielkich, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie oraz indywidualni turyści.

Zawodnicy startowali w czterech kategoriach: TD- szkoły podstawowe do VI klasy TM - klasy VII i gimnazja TJ - szkoły ponadgimnazjalne RK - rekreacyjna. Mapa dla kategorii TD i RK obejmowała 7 punktów kontrolnych do potwierdzenia, trasa liczyła 2,2 km. Obowiązywała kolejność potwierdzeń znalezionych punktów. Mapa dla kat. TM i TJ wyznaczała trasę o długości 2,6 km z 9 punktami kontrolnymi. Jeden punkt trzeba było wyznaczyć samemu z azymutu i odległości podanych przez organizatora. Kolejność potwierdzeń odnalezionych punktów była obowiązkowa.

Wyniki XIII Jesiennej Imprezy na Orientację i punktacja

 

2017/11/22, 9. Festiwal Małych Form Ruchowych Jesienna Scena Tańca

Za nami tegoroczna, 9 już edycja Jesiennej Sceny Tańca, czyli Festiwalu Małych Form Ruchowych. Przez trzy dni, od 17 do 19 listopada 2017 na deskach Gryfińskiego Domu Kultury mieliśmy okazję oglądać najciekawsze spektakle taneczne i wybitnych tancerzy z Polski, Niemiec, Szwajcarii i Japonii. Wielkie gryfińskie święto tańca w tym roku poprzedził Tydzień Tańca, podczas którego odbywały się prezentacje lokalnych szkół tańca i otwarte warsztaty taneczne dla młodzieży oraz rozstrzygnięto konkurs plastyczny "Ekspresja w tańcu". Pokazy spektakli i choreografii rozpoczęły się w piątek 17 listopada 2017.

Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonali pomysłodawczyni imprezy Eliza Hołubowska oraz Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino Ewa Sznajder. Podczas pierwszego dnia Jesiennej Sceny Tańca widzowie mogli obejrzeć trzy choreografie. Festiwal otworzył spektakl "Silizium" w wykonaniu Izy Łogonowicz i Sebastiana Zemankiewicza. Swoją produkcję zaprezentował także Teatr Tańca EGO VU. W choreografii "Sieć", której autorką jest Eliza Hołubowska, zespół odniósł się do komunikacji wirtualnej i zagrożeń dla relacji międzyludzkich z niej wynikających. Pierwszy dzień JST 2017 zakończył spektakl "Strategia (mimowolna reaktywacja)" zaprezentowany przez Leszka Bzdyla. Brawurowe wykonanie, ekspresja i wielowymiarowość spektaklu została nagrodzona dużymi brawami przez gryfińską publiczność.

W przerwie między spektaklami można było zajrzeć do festiwalowej kawiarenki oraz obejrzeć wystawę "Język ciała/body language". Wystawa prezentowała prace studentów I Pracowni Malarstwa i Rysunku pod kierunkiem dr hab. Eżbiety Wasyłyk i mgr Natalii Szostak z Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie. Prace ukazują rys pracowni skoncentrowanej na konstrukcji formy i świetle. Głównym tematem przedstawionych realizacji jest kształt ludzkiego ciała i struktura koloru. W sobotni wieczór widzowie, którzy licznie przybyli do Gryfińskiego Domu Kultury mogli zobaczyć choreografię "Anonymous", której pomysłodawczynią i wykonawczynią była Małgorzata Mielech. "Anonymous" odzwierciedla subtelne połączenie pomiędzy rzeczywistością a surrealizmem, pomiędzy codziennością a eterycznością, scalając je w jedno. Spektakl nawiązywał do dziedziny Street art.

Na scenie GDK wystąpiła również gryfinianka, dawna tancerka i choreograf zespołu VOGUE (obecnie TT EGO VU) Aleksandra Carvalheiro. Artystka zaprezentowała autorską choreografię pn. "KIECKA". Tytułowa "kiecka" to nieodzowny i wyjątkowy atrybut kobiecości. Artystki z Japonii - Maiko Date i Rei Hashimoto zaprezentowały magiczny spektakl "Song of the Earth" W sobotę odbyło się także Silent Disco, czyli cicha dyskoteka. Na trzech kanałach swoją propozycję muzyczną grali DJ Monika Petryczko, DJ Pierce White oraz kolektyw Keri Szamot. Trzeci, ostatni dzień tegorocznej Jesiennej Sceny Tańca otworzył niezwykły spektakl "Kopflos". Projekt stworzony przez Olgę Domańską i Mereike Jung to poetyczny spektakl teatru wizualnego, w którym dwie postacie szukają swojej własnej głowy. "Kopflos" to zabawna karykatura społeczeństwa, które ślepo podąża za ustanowionymi normami, schematami i opiniami.

Na zakończenie festiwalu JST widzowie mieli okazję zobaczyć choreografię "Foreign Work 2x2" której autorem jest Irad Mazliah. Na scenie GDK wystąpili Irad Mazliah i Takako Matsuda. Spektakl poruszał kwestię pracy na obczyźnie. Obok tancerzy na scenie wystąpił multiinstrumentalista Kazuhisa Uchihashi, który na żywo prezentował muzykę do spektaklu.

Organizatorem festiwalu Jesienna Scena Tańca było Środowisko Inicjatyw Artystycznych HYBADU Współorganizatorem i miejscem głównych wydarzeń festiwalu był Gryfiński Dom Kultury Miejscem warsztatów i bazą Tygodnia Tańca był Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie Festiwal objęty został honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Festiwal powstał dzięki wsparciu finansowemu ze środków Województwa Zachodniopomorskiego, Gminy Gryfino oraz PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

 

2017/11/30, Gliptykos wystąpił dla Oli

W minioną niedzielę, 26 listopada 2017 Grupa Teatralna Gliptykos z Gryfińskiego Domu Kultury zagrała dobroczynnie na rzecz ośmioletniej niepełnosprawnej Oli Skrzypy. Spektakl "Epopeja, czyli same twórcze dni z życia pewnego zespołu rzeźbiarzy słowa" oraz szczytny cel, po raz kolejny spotkał się z ogromnym zainteresowaniem gryfinian. Mimo prowadzenia leczenia i rehabilitacji Oli Skrzypy od okresu niemowlęcego, nadal potrzebne są specjalistyczne badania oraz kompleksowa rehabilitacja połączona z turnusami w specjalistycznych ośrodkach, a także sprzęt niezbędny w prawidłowym funkcjonowaniu niepełnosprawnej ośmiolatki. To kosztowna terapia, ale skutecznie utrzymuje Olę w dość dobrej kondycji.

Jednak ogromne wydatki związane z leczeniem i rehabilitacją dziewczynki są większe niż możliwości finansowe jej rodziców. Potrzebne jest konkretne wsparcie. Swoją cegiełkę do tej pomocy dołożyli artyści Grupy Teatralnej Gliptykos, przekazując na rzecz Oli dochód ze sprzedaży biletów na przedstawienie pt. "Epopeja, czyli same twórcze dni z życia pewnego zespołu rzeźbiarzy słowa", które zagrali w minioną niedzielę. Spektakl cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Od kwietniowej premiery był to już piąty pokaz, i kolejny raz przy pełnej widowni. Publiczność świetnie bawiła się podczas przedstawienia, czego wyrazem był śmiech i rzęsiste brawa, a także gratulacje przekazane artystom po występie. Rodzice Oli, także obecni na przedstawieniu, ze wzruszeniem dziękowali artystom za okazaną pomoc, obdarowując teatralną grupę przepięknymi świątecznymi ozdobami własnoręcznie wykonanymi przez babcię dziewczynki.

 

2017/11/22, Wystawa o żurawiach na nabrzeżu w Gryfinie

Jak co roku Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Tygodnia Żurawia 2017 we współpracy z kadrą pedagogiczną Zespołu Szkół w Widuchowej przeprowadził konkurs pt. „Żurawie”. Powstało wiele, różnorodnych prac plastycznych, w kilku kategoriach wiekowych, z których najładniejsze zostały nagrodzone podczas ceremonii rozpoczęcia Tygodnia Żurawia w dniu 29 września 2017.

Wystawę wszystkich prac podziwiać można do 12 grudnia 2017 r. w oknach Tawerny na Nabrzeżu Miejskim w Gryfinie. Projekt został zrealizowany dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 

2017/11/24, Święto Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie

W dniu 24 listopada 2017 odbyły się uroczystości z okazji święta Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie. Podczas wydarzenia uczniowie placówki wystąpili z kreatywnym pokazem artystycznym, oddając hołd słynnemu polskiemu kapitanowi Żeglugi Wielkiej Mamertowi Stankiewiczowi patronowi szkoły.

W ramach uroczystości w szkole zaplanowano m.in. wystawę prac plastycznych oraz konkurs wiedzy o morzu bałtyckim.

 

2017/11/21, Projekt "Dokumenty Zastrzeżone"

Związek Banków Polskich zaprasza po raz kolejny do udziału w projekcie „Dokumenty Zastrzeżone” którego celem jest przeciwdziałanie przestępstwom z użyciem skradzionych i zagubionych dokumentów tożsamości. Akcja realizowana jest pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz we współpracy z Policją i Federacją Konsumentów. System nie koliduje z przepisami o wydawaniu i unieważnianiu dowodów osobistych.

Od 1 stycznia 2014 roku uruchomiony został System Zastrzegania Kart który pozwala na szybkie i efektywne zastrzeganie skradzionych lub zagubionych kart płatniczych. Aby zastrzec swoją kartę wystarczy zadzwonić pod numer telefonu: (+48) 828 828 828. Jest to możliwe z każdego miejsca na świecie, o każdej porze, zarówno z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych. Numer jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ułatwia kontakt z wydawcą karty i jej zastrzeżenie w sytuacji, gdy czas odgrywa istotną rolę. Jedynym ponoszonym kosztem dla użytkownika ( posiadacza karty) jest koszt połączenia, zgodny z tabelą opłat jego operatora.

 

2017/11/17, Posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Gryfinie

16 listopada 2017 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Gryfinie.

W posiedzeniu uczestniczył: Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Pan Mieczysław Sawaryn, Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Druh Zenon Trzepacz, Radny Rady Miejskiej Pan Janusz Skrzypiński, Komendant Straży Miejskiej w Gryfinie Pan Roman Rataj, Starszy Inspektor ds. operacyjno- szkoleniowych KP PSP w Gryfinie asp. Adam Tomczyk, Kierownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego Pan Andrzej Wiśniewski, oraz Druhowie Prezesi i Naczelnicy z Jednostek OSP z Chwarstnicy, Gryfina, Radziszewa, Sobieradza i Wełtynia.

Tematem posiedzenia było przygotowanie jednostek OSP do sezonu zimowego oraz dokonanie analizy zdarzeń dotyczących nagłych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły na terenie Miasta i Gminy Gryfino w dniach 5/ 6 października i 28/ 29 października 2017 r. Szczególną uwagę podczas posiedzenia poświęcono działaniom społecznym dotyczącym zmniejszenia ilości zatruć tlenkiem węgla w sezonie grzewczym 2017/2018 i zagrożeniom zimowym. Uroczystej inauguracji kampanii społecznej dotyczącej zagrożeń zimowych i zatrucia tlenkiem węgla na terenie Miasta i Gminy Gryfino dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Pan Mieczysław Sawaryn, który przekazał dla jednostki OSP Chwarstnica i OSP Wełtyń nowo zakupione wielogazowe urządzenia wykrywczo pomiarowe MSA Auer Altair 4X. Dzięki temu zakupowi, wszystkie nasze jednostki OSP z Gminy Gryfino będą mogły dokonywać pomiaru stężenia tlenku węgla, siarkowodoru, tlenu i gazów wybuchowych a tym samym podejmować skuteczne działania ewakuacji osób zagrożonych zatruciem.

W ramach rozpoczęcia wspólnej kampanii informacyjnej dla mieszkańców Miasta i Gminy Gryfino, Straż Miejska oraz Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego przygotowało materiały edukacyjne, które zostaną rozpropagowane w placówkach oświatowych, sołectwach, świetlicach wiejskich, parafiach i mediach lokalnych. Komendant Straży Miejskiej Pan Roman Rataj zaprezentował przygotowane broszury dot. zagrożeń zimowych, spalania śmieci i tlenku węgla. Oprócz materiałów edukacyjnych Komenda Powiatowa PSP w Gryfinie wspólnie ze Strażą Miejską i GCZK w ramach programu „Bezpieczna Gmina” przeprowadzą zajęcia profilaktyczne o tematyce „Rozświetl niebo zachowując zasady bezpieczeństwa” oraz akcja „Czad i ogień obudź czujność” w placówkach oświatowych. Na zakończenie Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dziękując Druhom za zaangażowanie, profesjonalizm podczas akcji ratowniczych oraz zapewnienie mieszkańcom szybkiej pomocy podczas sytuacji kryzysowych przekazał zakupiony przez Gminę Gryfino sprzęt pożarniczy, który poprawi bezpieczeństwo strażaków i zwiększy skuteczność prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych.


 

2017/11/13, Gminne obchody 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

W dniach 10-11 listopada 2017 roku w Gryfinie odbyły się uroczystości związane z 99. rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Dzień przed Świętem Niepodległości o godz. 17.00 odbyła się Uroczysta Wieczornica w Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfinie.

11 listopada o godz. 9.00 nastąpiło złożenie kwiatów przy Obelisku Niepodległościowym na Placu Pamięci Sybiraków w Gryfinie.

O godz. 10.00 miała miejsce Uroczysta Msza Św. za Ojczyznę - Kościół pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Gryfinie.

O godz. 19.00 odbył się Koncert Muzyki Polskiej w wykonaniu Chóru „Res Musica” z Gryfina w Kościele pw. Narodzenia NMP w Gryfinie.

 

2017/11/20, Koncert Muzyki Polskiej w Szkole Muzycznej I Stopnia w Gryfinie

Dnia 18.11.2017 w Szkole Podstawowej nr 3 w Gryfinie odbył się Koncert Muzyki Polskiej z okazji obchodów Święta Niepodległości. Koncert został zorganizowany przez Szkołę Muzyczną I Stopnia w Gryfinie, podczas którego wychowankowie oraz towarzyszący im opiekunowie zademonstrowali swoje umiejętności muzyczne.

W czasie obchodów gościnnie wystąpiła Kapela Ludowa Wełtynianka, która zaprezentowała się w swoich kolorowych strojach ludowych. Na uroczystość przybyli Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn, Radni Rady Miejskiej w Gryfinie, oraz nauczyciele i opiekunowie młodych artystów.

 

2017/11/13, Spektakl Grupy Teatralnej TED

W czwartek 9 listopada 2017 w Gryfińskim Domu Kultury wystąpiła czeska grupa teatralna Teď nádech a leť. Artyści zaprezentowali gryfińskiej widowni spektakl pn. "Kura nie jest ptakiem, Ukraina nie jest za granicą". Publiczność dopisała. Scena sali widowiskowej stała się nie tylko przestrzenią dla teatru, lecz także miejscem dla widzów, którzy przez całe przestawienie pozostawali bardzo blisko aktorów.

Spektakl "Kura nie jest ptakiem, Ukraina nie jest za granicą" to portret życia marnowanego wojną, ale także i woli przetrwania. Mozaika złożona ze szczątków losów tych, którzy choć nie weszli w bezpośredni kontakt z wojną, to ta wpływa na ich życie. To również obraz tych, którzy w wojnie po jednej czy po drugiej stronie, dobrowolnie lub też nie z własnej woli- uczestniczą.

Artyści Teď nádech a leť w swoim spektaklu przedstawili grozę, sprzeczności, absurdy wojny i wojennej propagandy. Uciekając od ocen moralnych, prób zrozumienia czy rozgrzeszenia, oddają głos swoim bohaterom. Faktyczny głos, ponieważ scenariusz spektaklu został oparty o prawdziwe relacje m.in. uchodźców wojennych, uczestników Majdanu, mieszkańców Donbasu czy Mariupolu a także prace reporterów wojennych.

Tak powstał obraz ukazujący złożoność konfliktu wojennego na wschodzie Ukrainy, jego niejednoznaczność. Na kameralnej scenie, podczas trwania całego spektaklu gotowano ukraiński barszcz. Zapach tradycyjnej kuchni ukraińskiej jeszcze bardziej osadzał w realiach przestawianych historii. Ważnym elementem przedstawienia były także piękne pieśni, które twórcy spektaklu poznali podczas swoich podróży i spotkań z mieszkańcami Ukrainy.

 

2017/11/16, "Do kraju tego..." wieczór poetycko-muzyczny w Pałacyku pod Lwami

We wtorek, 14 listopada 2017 w Pałacyku pod Lwami odbył się wieczór poetycko-muzyczny pod tytułem "Do kraju tego...". Program przygotował Teatr Eliksir z Gryfińskiego Domu Kultury. Na scenie wystąpili aktorzy Eliksiru oraz Teatru Uhuru. Odbył się także mini wieczorek autorski Alicji Błaszczyk. Mottem wieczoru był cytat z wiersza Cypriana Kamila Norwida pt. "Moja piosnka", w którym nostalgia za utraconą ojczyzną łączy się z pragnieniem życia w upragnionym kraju. Motywem przewodnim wieczoru było słowo "ojczyzna", odmieniane prze różne przypadki poetyckich epok i poetyk. Posłuchaliśmy wierszy bardzo znanych stanowiących kanon polskiej literatury, tych sławiących nasz kraj, jak i tych, których przesłanie jest bardziej uniwersalnie.

Widzowie, którzy licznie przybyli do Pałacyku pod Lwami wysłuchali recytacji poezji Kochanowskiego, Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Tuwima, Miłosza, Szymborskiej i wielu innych poetów dla których słowo "ojczyzna" znaczyło coś bardzo cennego i coś bardzo osobistego. Swoje własne wiersze prezentowali Jerzy Romaniuk z Teatru Eliksir oraz Alicja Błaszczyk -poetka z Daleszewa. Oprócz poezji wysłuchaliśmy także utworów Fryderyka Chopina w wykonaniu Oliwii Kurlej. Były także prezentacje multimedialne. Pokazano cykl prac Jerzego Dudy - Gracza poświęconych Mickiewiczowi. Duże wrażenie na publiczności zrobiły fragmenty filmów -"Syzyfowe prace" z roku 2000 z brawurową recytacją "Reduty Ordona" oraz fragment obrazu "Lawa" Tadeusza Konwickiego z fenomenalną interpretacją Wielkiej Improwizacji w wykonaniu Gustawa Holoubka. Emilia Bulsa zaśpiewała utwór z repertuaru Maryli Rodowicz "Tango na głos orkiestrę i jeszcze jeden głos".

Za wieczorne spotkanie wszystkim gościom i wykonawcom podziękował zastępca dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury Krzysztof Rudnicki W programie udział wzięli: Aktorzy Teatru Eliksir: Teresa Smolnik, Wiesława Glińska, Danuta Sikorska, Tamara Szymańska, Jolanta Błaszak, Krystyna Gil, Danuta Szydło oraz Jerzy Romaniuk. Aktorzy Teatru Uhuru: Oliwia Kurlej (fortepian, recytacja) i Emilia Bulsa (recytacja, śpiew). Gościnnie: Alicja Błaszczyk poetka z Daleszewa. Kierownictwo artystyczne: Janusz Janiszewski.

 

2017/11/16, Wyniki konkursu plastycznego "Ekspresja w tańcu"

Znamy już wyniki konkursu plastycznego "Ekspresja w tańcu". Konkurs zrealizowany był w ramach Tygodnia Tańca poprzedzającego 9. Jesienną Scenę Tańca w Gryfinie. Na przegląd nadesłano 20 prac, głównie w technikach plastycznych. Pojawiły się również dwie fotografie. Autorzy większości prac to osoby w kategorii wiekowej 14-16 lat. W kategorii powyżej 17 lat nie było zgłoszeń. W poniedziałek 13 listopada 2017 odbyły się obrady jury, podczas których wyłoniono zwycięzców. Skład gremium oceniającego prace: Aneta Kopystyńska Elżbieta Kokot Mariusz Strzelczyk Piotr Ostrowski Jury po obejrzeniu i ocenieniu 20 nadesłanych prac postanowiło przyznać cztery nagrody oraz jedno wyróżnienie specjalne. Jury oceniło poziom prac jako zróżnicowany, wskazując na różnorodność środków wypowiedzi plastycznych oraz ekspresji twórczej autorów.

Jury postanowiło przyznać:

I nagrodę dla Karoliny Wojdyły (lat 16) - darmowe warsztaty z Anną Marią Krysiak i Maiko Date + podwójne zaproszenie na 9. Festiwal Jesienna Scena Tańca

II nagrodę dla Weroniki Gałęzowskiej (lat 16) - podwójne zaproszenie na 9. Festiwal Jesienna Scena Tańca

III nagrodę dla Ewy Błaszczak (lat 15) - podwójne zaproszenie na festiwal Jesienna Scena Tańca

IV nagrodę dla Wiktorii Budny (lat 15) - podwójne zaproszenie na jeden wybrany dzień 9. Festiwalu Jesienna Scena Tańca

Wyróżnienie specjalne dla Basi Wilczyńskiej (lat 11), mimo iż autorka nie kwalifikowała się do żadnej z przewidzianych kategorii wiekowych. Swoją decyzję jury umotywowało wysokim poziomem artystycznym pracy oraz trafnym doborem środków wyrazu do zadanego tematu. Nagrodą jest podwójne zaproszenie na jeden wybrany dzień 9. Festiwalu Jesienna Scena Tańca.

Wszystkie nagrodzone prace wystawione będą do oglądania od czwartku 16 listopada od godziny 12 i podczas trwania całego festiwalu Jesienna Scena Tańca w budynku Gryfińskiego Domu Kultury. Następnie będzie można je oglądać przez cały grudzień w Centrum Informacji Turystycznej na gryfińskim nabrzeżu. Oryginał protokołu z posiedzenia jury dostępny jest do wglądu w biurze GDK. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i zapraszamy do odbioru nagród. Nagrody będą do odbioru od 16 listopada od godziny 8.00 rano w biurze Gryfińskiego Domu Kultury przy ul. Szczecińskiej 17.

 

2017/11/03, Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 30.10.2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem posiedzenia była „Ocena stanu gotowości poszczególnych ogniw systemu bezpieczeństwa do minimalizacji uciążliwości zagrożeń powodowanych warunkami zimowymi na terenie Miasta i Gminy Gryfino”. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawiciele zaproszonych służb.

Posiedzenie otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Pan Mieczysław Sawaryn a przewodniczył Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Pan Paweł Nikitiński. Podczas posiedzenia szczególną uwagę przewodniczący posiedzenia Zastępca Burmistrza Pan Paweł Nikitiński poświęcił właściwej komunikacji wszystkich służb podczas awarii i innych sytuacji kryzysowych. Zastępca Burmistrza pokreślił że właściciele oraz posiadacze samoistni i zależni obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej mają obowiązek ich ochrony, a także wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z Burmistrzem oraz Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego.

 

2017/11/10, Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

Już 2 lutego i 21 marca 2018 r. mijają najbliższe terminy składania wniosków z programu Erasmus + przez szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, na dofinansowanie w ramach akcji "Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia ", "Partnerstwa strategiczne" z sektora Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Granty z programu Erasmus+ pozwalają sfinansować 100% wydatków na: W ramach Akcji "Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia" oraz Akcji "Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół" w sektorze Edukacja szkolna: zagraniczne kursy nauki języka dla kadry, zagraniczne kursy metodyczne i specjalistyczne dla nauczycieli, tzw. "wymianę" uczniów i kadry między szkołami, zagraniczne kursy metodyczne i specjalistyczne dla nauczycieli, W ramach Akcji „Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia” w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe: zagraniczne staże i praktyki dla uczniów w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych lub organizacjach pozarządowych, praktyki zawodowe kadry, szkolenia kadry w instytucjach kształcenia lub szkolenia zawodowego.

Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+ - praktycznych warsztatów z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli.

NAJBLIŻSZE TERMINY WARSZTATÓW:

Dla sektora Edukacja szkolna: 20 listopada 2017, Kraków 27 listopada 2017, Poznań 4 grudnia 2017, Warszawa 11 grudnia 2017, Wrocław

Dla sektora: Kształcenie i szkolenia zawodowe: 24 listopada 2017, Warszawa

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo: jakich formalności należy dopełnić, żeby złożyć wniosek w najbliższym terminie – 1 lutego i 21 marca 2018 r. dla akcji: "Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia" i "Partnerstwa strategiczne", jak napisać wniosek, żeby mieć gwarancję pozyskania środków – ekspert napisze z Państwem przykładowy wniosek z wykorzystaniem generatora wniosków ERASMUS+ oraz wyjaśni wszystkie zawiłości formalne, w jaki sposób pozyskać partnera projektu oraz jakie kryteria musi spełniać partner, jak krok po kroku stworzyć projekt wykorzystania grantu, jak zaplanować wydatki budżetowe, żeby uzyskać 100% finansowania projektu, jak wygospodarować z budżetu projektu ERASMUS+ dodatkowe fundusze na cele własne placówki np. związane z doposażeniem.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się na stronie: www.szkolenia-erasmus.org.

Organizator szkolenia: Agencja Pracy Twórczej.

 
Pobierz Adobe Acrobat Reader Pobierz Real Player

    wstecz . do góry . strona główna . mapa serwisu . archiwum wiadomości                         Wersja XML tej strony

© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja | Uwagi i sugestie
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl