Aktualności
 

 

2017/05/19, Druga edycja Gryfińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

Rusza druga edycja Gryfińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. Budżetu, którego zasadniczym celem jest większe otwarcie na głos samych mieszkańców, którzy decydują o przeznaczeniu części środków budżetu gminy. Dzięki temu procesowi mieszkańcy mogą przede wszystkim aktywnie działać realizując potrzeby swoich lokalnych społeczności.

To właśnie mieszkańcy najlepiej znają swoje potrzeby, a budżet obywatelski jest narzędziem służącym ich zaspokajaniu.

Dlatego zapraszamy do zapoznania się z zasadami i trybem realizowania budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2018, opracowanymi wspólnie z mieszkańcami podczas organizowanych konsultacji.

Gryfiński Budżet Obywatelski na 2018 rok wynosi 750.000 złotych z przeznaczeniem na zadania o charakterze inwestycyjnym, należące do zadań własnych gminy, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

Masz pomysł na zmiany w Gryfinie?  Weź udział w Gryfińskim Budżecie Obywatelskim.

Zgłoś zadanie:

- drogą elektroniczną w formie zeskanowanego dokumentu na adres e-mail: bo@gryfino.pl,

- poprzez system informatyczny: gryfino.budzet-obywatelski.org,

- drogą pocztową w formie papierowej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie,
ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino z dopiskiem ”Budżet Obywatelski”,

-  osobiście w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Propozycje zadań, które pomyślnie przejdą weryfikację zostaną poddane pod powszechne i bezpośrednie głosowanie. W efekcie, projekty z największą ilością głosów zostaną przeznaczone do realizacji w 2018 roku. Wszystkie informacje dotyczące regulaminu budżetu obywatelskiego, wniosku dotyczącego propozycji zadania, karty oceny projektu/zadania, karty  do głosowania oraz harmonogramu – dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.gryfino.pl, oraz na stronie gryfino.budzet-obywatelski.org.

Wniosek do pobrania:

Wniosek

 

2017/05/18, Porozumienie w sprawie gwarancji zatrudnienia pracowników gryfińskich przedszkoli, szkół i Żłobka Miejskiego

Na zaproszenie i z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Pana Mieczysława Sawaryna, w dniu 8 maja 2017 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie podpisano porozumienie w sprawie gwarancji zatrudnienia pracowników gryfińskich przedszkoli, szkół i Żłobka Miejskiego. Porozumienie podpisano ze wszystkimi organizacjami związkowymi działającymi w sferze oświatowej na terenie gminy. Na jego mocy wszyscy pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony nabyli gwarancje zatrudnienia na okres 4 lat. Burmistrz oraz Prezes i Przewodniczące organizacji związkowych wyrazili gotowość wspólnej pracy nad wydłużeniem w przyszłości przedmiotowych gwarancji.   

Porozumienie w sprawie gwarancji zatrudnienia

     Załącznik nr 1

     Załącznik nr 2

 

2017/05/22, XXXVII sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 25 maja 2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad

 

2017/05/16, Uroczystości związane z uczczeniem pamięci ks. Prałata Jana Palicy

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej  w Gryfinie przy współudziale Stowarzyszenia Wspólnota Polska Koło w Gryfinie zapraszają na uroczystości związane z uczczeniem pamięci ks. Prałata Jana Palicy w dniu 27 maja 2017 roku.

Program uroczystości:

11.00 Msza święta z udziałem orkiestry, chóru „Res Musica”, pocztów sztandarowych, zaproszonych gości. Miejsce uroczystości: Kościół pw. Narodzenia NMP

12.00 Przemarsz uczestników uroczystości:ul. Kościelna, ul. 1 Maja, ul. Niepodległości, ul.Armii Krajowej do skweru przy ul. Kolejowej

12.30 Uroczystości związane z uczczeniem pamięci ks. Prałata Jana Palicy pierwszego proboszcza powojennego Gryfina

13.00  Piknik rodzinny. Miejsce: skwer przy ulicy Kolejowej

 

 

2017/05/12, Gryfinianie pożegnali Ks. Prałata Bronisława Kozłowskiego Honorowego Obywatela Miasta

Gryfinianie pożegnali Ks. Prałata Bronisława Kozłowskiego Honorowego Obywatela Miasta. Mieszkańcy tłumnie zgromadzili się w kościele pw. NNMP w Gryfinie aby ostatni raz spotkać się ze swoim ukochanym kapłanem. Ks. Prałat był proboszczem Parafii pw. NNMP w Gryfinie w latach 1972-2010.

W Mszy św. pogrzebowej pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi brali udział kapłani z dekanatu gryfińskiego, siostry zakonne, przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń, szkół oraz mieszkańcy. Kondukt żałobny przeszedł ulicami: Kościelną, 1 Maja, Sprzymierzonych i Pomorską na Cmentarz Komunalny w Gryfinie.

 

2017/05/23, Gryfiński Dzień Dziecka 2017 - Pałacyk pod Lwami

W dniu 1 czerwca 2017 roku o godz. 16.30 w Pałacyku pod Lwami w Gryfinie odbędzie się Gryfiński Dzień Dziecka 2017. W programie m.in. występy artystyczne gryfińskich przedszkolaków, prezentacje pracowni Gryfińskiego Domu Kultury oraz wesołe gry i zabawy rekreacyjno-plenerowe.

Program ramowy imprezy

 Godz. 17.00-19.00

WYSTĘPY ARTYSTYCZNE /SCENA/
* Gryfińskie przedszkolaki oraz młodzi wykonawcy z Gryfińskiego Domu Kultury, ciocie 'bajkoklocie'
* Grupa taneczna 'step by step'
* Zabawy i konkursy
 Spektakl Interaktywny "Którędy na Plażę" Agencja 'Dobry Animator' Szczecin

 Godz. 16.30-19.00

 PREZENTACJE PRACOWNI GDK
* Teatr Kameleon "O rybaku i złotej rybce"
* Zabawy w Teatrze Cieni
* Plener plastyczny
* Konkursy krajoznawcze

 WESOŁE GRY I ZABAWY REKREACYJNO-PLENEROWE
* Strzelanie; Szachy; Samochód strażacki
* Zamek dmuchany, plenerowe stoiska z atrakcjami 

Kpt. Grzegorz Węgrzyn (na zdjęciu z kpt. Mirosławem Foltą) mieszkający od 1974 r. w Gryfinie, to przede wszystkim, od dzieciństwa, pasjonat wody i żeglarstwa, ale również pracownik elektrowni Dolna Odra, przedsiębiorca i aktywny działacz społeczny. Od 1976 r., cały czas aktywnie żeglując, uzyskiwał kolejne stopnie żeglarskie, by 10 lat temu, zdać z sukcesem egzamin na tytuł kapitana jachtowego. Dwa razy pod rząd, w latach 1983 i 1984, pływając na jachcie S/Y „Karfi”, zdobył tytuł Morskiego Mistrza Polski. Kpt. Grzegorz Morze Bałtyckie zna jak własną kieszeń. Pływając na jachtach zwiedził również niegościnne i kapryśne Morze Północne, lodowate Morze Barentsa, dwukrotnie wybrał się na rejsy wokół Islandii, odwiedził również Spitzbergen. W jego różnorodnej karierze żeglarskiej nie brakuje również wypraw na znacznie cieplejsze akweny jak Adriatyk, czy Morze Czarne.

O rejsie dookoła ziemi kpt. Grzegorz marzył już jako 12-letni chłopiec. W 2012 r., mając już bogate i różnorodne doświadczenie, rozpoczął przygotowania do pierwszego samotnego rejsu dookoła ziemi. Swój jacht „Regina R.” kupił w 2013. Dwa następne lata spędził na niezbędnych remontach i przebudowach jednostki, by w końcu 6 czerwca 2015 r. wypłynąć w swój pierwszy samotny rejs, będący jednocześnie rejsem dookoła ziemi. 3 czerwca, o godzinie 18.00, niemalże w rocznicę swojego wypłynięcia, kpt. Grzegorz spotka się z gryfinianami w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej (ul. Kościelna 24, I p.) i opowie sam resztę.

Zapraszamy.

 

2017/05/19, VII Gryfińskie Dyktando o tytuł " Gryfińskiego Mistrza Ortografii

W dniu 2.06.2017, gryfińska Biblioteka Publiczna, Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, przy współpracy Uniwersytetu Szczecińskiego oraz sponsorów, po raz siódmy będą poszukiwać osoby, która najlepiej napisze dyktando z języka polskiego. Dla trzech zwycięzców oraz osób, które znajdą się w pierwszej dziesiątce, przewidziano atrakcyjne nagrody. Uczestnikiem dyktanda mogą być zarówno dorośli, młodzież szkolna oraz dzieci.

Dyktando odbędzie się w Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie (ul. Niepodległości 16) 2.06.2017 o godz. 17.00. Zgłoszenia można nadsyłać telefonicznie (91/416 26 39 w godz. 10.00-18.00), mailowo (dyrekcja.biblioteka@gryfino.pl) oraz osobiście w czytelni Biblioteki, do dnia 1.06.2017. Liczba uczestników jest nieograniczona, udział dobrowolny i bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży oraz pobytu w Gryfinie.

Pamiętajmy, że zwycięzca to nie ten który zwycięża, zwycięzca to ten, który się nie poddaje. Zapraszamy do sprawdzenia swoich umiejętności.

 

2017/05/24, XII Zawody na orientację o Puchar Dyrektora GDK- zapisy do 5 czerwca

W sobotę 10 czerwca 2017 odbędą się XII Zawody na Orientację o Puchar Dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury. Miejscem imprezy będzie gryfiński Grajdołek i las w okolicy Grajdołka. Dojście na start ul. Armii Krajowej i dalej ścieżką rowerową. Zabawa zaczyna się o godzinie 11. Wpisowe uczestnictwa w imprezie wynosi 4 zł.

Przewidziano 4 kategorie: TD (dzieci) - szkoły podstawowe; zespoły 2-3-osobowe; TM (młodzież) - gimnazjum; zespoły 1-2-osobowe; TJ (juniorzy) - szkoły ponadgimnazjalne; zespoły 1-2-osobowe; RK (trasa rekreacyjna) - dowolna liczba osób w zespole, dla rodzin.

Na zgłoszenia udziału w rajdzie czekamy do 5 czerwca 2017 pod nr 695 455 771 (Kamilla Gadomska), e-mail: kamilla.gadomska@gmail.com

Szczegółowy regulamin 

 

2017/05/22, Czerwcowy spektakl grupy teatralnej "Gliptykos"- bilety w sprzedaży od 23 maja!

W sobotę 3 czerwca 2017 o g. 18 w sali widowiskowej Gryfińskiego Domu Kultury po raz kolejny Grupa Teatralna Gliptykos wystąpi ze spektaklem "Epopeja, czyli same twórcze dni z życia pewnego zespołu rzeźbiarzy słowa".

Tym razem dochód ze sprzedaży biletów-cegiełek zespół przekaże na leczenie i rehabilitację Milenki Janiec. Milenka ma trzy latka. Krótko po urodzeniu stwierdzono u niej wiotkość mięśni, małogłowie, opóźnienie psychoruchowe. Diagnoza - zespół Retta; niezwykle rzadka choroba genetyczna. Do dziś dziewczynka nie chodzi i nie siedzi samodzielnie, nie mówi, słabo widzi, ma padaczkę, skoliozę. Ze światem komunikuje się za pomocą wzroku (AAC - komunikacja alternatywna). Wymaga stałej, 24-godzinnej opieki oraz leczenia u wielu specjalistów m.in. neurologa, ortopedy, psychologa, gastrologa, kardiologa, endokrynologa. Milenka jest bardzo pogodnym i radosnym dzieckiem, lubiącym muzykę, wierszyki, piosenki, kocha zwierzęta. Uczęszcza do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego "Puchatek" w Nowielinie, gdzie bardzo chętnie przebywa. Jest dzielną dziewczynką i mimo ciężkiej pracy uśmiech nie schodzi jej z twarzy. Ciągle robi postępy, które są możliwe do osiągnięcia tylko poprzez kompleksową, intensywną i - niestety - bardzo kosztowną rehabilitację. Rodzice sami nie są w stanie pokryć ogromnych wydatków związanych z leczeniem swojej córeczki. Potrzebują wsparcia.

Bilety-cegiełki w cenie 15 zł dostępne będą w przedsprzedaży w sekretariacie GDK przy ul. Szczecińskiej 17 w dni robocze w g. 8-17 od wtorku 23 maja br. Z uwagi na to, iż na poprzednie spektakle Gliptykosa bilety rozeszły się błyskawicznie, a większość z nich zamówiono telefonicznie, taka rezerwacja (tel. 91-416-25-20) na czerwcowe przedstawienie dotyczyć będzie połowy biletów; pozostałe dostępne będą w bezpośredniej sprzedaży w sekretariacie GDK. Scenariusz spektaklu powstał w oparciu o dwa teksty Grzegorza Reszki - "Audycja" i "Epopeja" - w których zespół twórczo "rzeźbił". W ekspozycji poznajemy grupę lokalnych artystów marzących o światowych scenach. Na razie nagrywają "mydło i powidło" w miejscowym studiu radiowym, ale mają apetyt na nakręcenie wielkiego wojennego filmu. Kiedy dowiadują się, że dostali na to środki z budżetu obywatelskiego, są pełni nadziei, że już za chwilę spełni się ich sen o międzynarodowej sławie. Trochę później nie jest już tak różowo - dotacja zostaje obcięta, budżet się nie domyka, pieniędzy brakuje na scenografię, rekwizyty, stroje, statystów... Ponadto, decydenci mają oczekiwania wobec twórców i swoją wizję wojennego obrazu. Wszyscy chcą przy filmie gmerać, stąd jego konwencja co rusz się zmienia - od patetycznej po absurdalną. Jak sobie z tym poradzą lokalni artyści? Odpowiedź pojawi się w ostatnim akcie sztuki. Tradycyjnie, w przedstawieniu pojawią się echa poprzednich spektakli GLIPTYKOSA a także gryfińskie akcenty. Aktorzy zaprezentują również swoje umiejętności wokalne i taneczne. Obiecują sporą dawkę humoru i... zdumienia nad rzeczywistością. W przedstawieniu grają: Agata Cieciuch, Anna Pawłowska, Maria Piznal, Jolanta Romanowska, Danuta Świderek, Jolanta Witowska, Maria Zalewska, Barbara Żurowska, Rafał Ciszkiewicz, Arek Grunwald, Jerzy Miler, Andrzej Suszek. Oprawa plastyczna: Karina Tyła i Zespół.

 

2017/04/25, Konsultacje społeczne

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Gryfino oraz wszystkie zainteresowane osoby do udziału w konsultacjach społecznych. Zapraszamy na spotkanie otwarte z udziałem autora projektu planu miejscowego.  Spotkanie odbędzie się w budynku Tawerny na gryfińskim nabrzeżu w dniu 29 maja 2017 r. o godz. 16:30.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Gryfino oraz wszystkie zainteresowane osoby do udziału w konsultacjach społecznych. Spotkanie odbędzie się w budynku Tawerny na gryfińskim nabrzeżu w dniach 1 i 2 maja 2017 r. od 15:00 do 18:00. 

Zapraszamy do pisemnego dzielenia się własnymi pomysłami z wykorzystaniem przygotowanych plakatów oraz do budowy modelu przestrzennego (interaktywnej makiety nabrzeża). 

Serdecznie zapraszamy!

Dotychczasowe efekty DOBRYCH KONSULTACJi, DOBREGO PLANU

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprosił mieszkańców miasta i gminy Gryfino do udziału w badaniach fokusowych które polegają na udziale w małej grupie dyskusyjnej. Problematyka badań dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w śródmiejskiej części Nabrzeża. Wymóg sprostania aktualnym potrzebom oraz konkurencyjności miasta pociąga za sobą konieczność poszukiwania czynników miastotwórczych, atrakcyjności i innowacyjnych sposobów planowania przestrzeni, odnajdywania wzajemnych relacji, a także pogodzenia różnorodnych, często odmiennych, interesów i oczekiwań poszczególnych grup społecznych.

 

2017/05/23, Mini Mundial 2017 w Gryfinie

W dniu 21 maja w Gryfinie odbyła się wyjątkowa impreza sportowa „Mini Mundial”. W turnieju piłki nożnej uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Gryfino. Turniej był etapem eliminacyjnym, finał sportowej rywalizacji będzie miał miejsce w dniu 2 czerwca na stadionie Pogoni Szczecin.

Kolorowe drużyny piłkarskie punktualnie o godz. 9.30 zaprezentowały swoje składy. Na imprezie sportowej obecny był Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński, który dopingował gorąco wszystkich uczestników.

W turnieju brały udział dzieci z klas III-IV oraz V-VI.

Klasy III-IV

SP1 - Holandia

SP2 - Chile

SP3 - Szwecja

SP Żabnica - Słowacja

SP Chwarstnica - Urugwaj

SP Gardno - Kostaryka

Klasy V-VI

SP1 - Szwecja

SP2 - Kolumbia

SP3 - Holandia

SP Radziszewo - Anglia

SP Chwarstnica - Kostaryka

SP Gardno - Peru

 

2017/05/23, Inkontakt - Pokaz osiągnięć Uckermark

Na targach Inkontakt, odbywających się 9 i 10 czerwca w teatrze Uckermarkische Buhnen, w Parku Hugenotów i na nabrzeżu w Schwedt,będzie można spotkać ponad 250 wystawców z całego regionu i Polski. Reprezentowany będzie przemysł i rzemiosło, mieszkalnictwo i wyposażenie wnętrz, rolnictwo i budownictwo, rekreacja, turystyka, i zdrowie.

Na trzech scenach wystąpi ponad 1000 artystów z programem rozrywkowym najwyższej klasy.

Zapraszamy na targi INKONTAKT 

 

2017/05/22, Wiersze wyjęte z szuflady - spotkanie z gryfińskimi poetami

We wtorek 16 maja Teatr Eliksir z Gryfińskiego Domu Kultury zorganizował w Klubie Nauczyciela kolejne spotkanie z poezją. Tym razem aktorzy zaprezentowali utwory zupełnie nieznane i nigdy dotąd niepublikowane. Były to wiersze naszych gryfińskich poetów specjalnie na tę okazję wyciągnie „z szuflady”. Gośćmi specjalnymi wieczoru byli także sami autorzy, niektórzy osobiście zaprezentowali swoje utwory. W trakcie wieczoru liczni przybyła publiczność mogła usłyszeń utwory Joanny Cichały, Dariusza Ulanowskiego, Marii Miszewskiej, Natalii Owczarek, Jargi oraz Michała Kostki. Dla niektórych poetów była to okazja do pierwszej publicznej prezentacji i tym samym do swoistego „czytanego debiutu”. Spotkanie z poezją tradycyjnie okrasił swoją muzyką Tadek Wasilewski a wiersze prezentowali aktorzy Teatru Eliksir: Tamara Szymańska, Danuta Szydło, Teresa Smolnik i Danuta Sikorska. Pomysłodawczynią spotkania jest Tamara Szymańska a reżyserem programu Janusz Janiszewski. Podczas spotkania zrodził się pomysł zawiązania Klubu Poetyckiego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gryfinie oraz wydanie antologii, zbiory wybranych utworów poetów gryfińskich – zarówno tych którzy pisali swoje wiersze dawniej jak i piszących obecnie. 

Fot. Zbigniew Włodarczyk/Gazeta Gryfińska, egryfino.pl

 

2017/05/23, Powiatowy przegląd amatorskich zespołów tanecznych już za nami!

W piątek, 19 maja 2017 w Gryfińskim Domu Kultury odbył się Powiatowy Przegląd Amatorskich Zespołów Tanecznych. W prezentacjach wzięły udział zespoły z Bań i Gryfina. Powiatowy przegląd to etap preselekcji do konkursu wojewódzkiego. Laureaci piątkowych prezentacji wezmą udział w przeglądzie, jaki odbędzie się w Sali Koncertowej w Szczecinie już 3 czerwca 2017.

W kategorii wiekowej 6-10 lat zaprezentowały się podczas gryfińskiego przeglądu trzy zespoły: Flesz Dance Skip z Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach (instr. Patryk Czapczyk), Step by Step Pumy i Step by Step Kociaki z Fitdance Studio z Gryfina (instr. Karolina Huska i Katarzyna Pawlak). W przedziale 11-15 lat wystąpili: Zespół Tańca Współczesnego Fajber Flex z Gryfińskiego Domu Kultury (instr. Iga Wiśniewska) oraz Step by Step Pantery i Tygrysy z Fitdance Studio (instr. Karolina Huska, Katarzyna Pawlak). W kategorio najstarszej zaprezentowała się młodsza grupa Teatru Tańca EGO VU z Gryfińskiego Domu Kultury (instr. Eliza Hołubowska). Ze specjalną choreografią, poza konkursem zaprezentowała się grupa Step by Step Irbisy.

Popisy młodziutkich tancerzy oglądało jury przeglądu w składzie: Delfina Pawłowska, Ewelina Tołyż i Kuba Kasprzyk. Po krótkiej i rzeczowej naradzie jurorzy zdecydowali, jakie zespoły przejdą do etapu wojewódzkiego. Laureatami przeglądu z kwalifikacją do występu podczas przeglądu wojewódzkiego zostały grupy: Step by Step Pantery i Tygrysy, Zespół Tańca Współczesnego Fajber Flex oraz młodsza grupa Teatru Tańca EGO VU. Przyznano także wyróżnienie dla zespołu Flesz Dance Skip z Bań.

 

2017/05/09, Międzynarodowy Dzień Zwycięstwa

Uroczystości związane z Międzynarodowym Dniem Zwycięstwa odbyły się w Gryfinie 08.05.2017 roku  o godzinie 12.00 na Cmentarzu Komunalnym (Golgota Wschodu) z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, kombatantów i weteranów wojennych, młodzieży szkolnej oraz pocztów sztandarowych, delegacji firm, instytucji i szkół gryfińskich.

 

2017/05/23, Powiatowe Obchody Dnia Strażaka

W dniu 19 maja 2017 roku w Radziszewie odbył się Festyn Polsko-Niemiecki i uroczysty apel z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka oraz 70 rocznicy założenia Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Gryfino, tj. OSP Radziszewo, OSP Chwastnica, OSP Sobieradz, OSP Wełtyń. Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą w intencji strażaków w Kościele parafialnym p. w. Matki Bożej Królowej Polski w Radziszewie.

Po mszy, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Elektrowni Dolna Odra pododdziały przemaszerowały na miejsce głównych uroczystości, gdzie rozpoczął się uroczysty apel.

W uroczystości wzięli udział m. in. Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego w Szczecinie st. bryg. Jacek Rudziński, były Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki nadbryg. Henryk Cegiełka, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Szczecinie dh Paweł Trzaskoś, komendanci powiatowi PSP z powiatów sąsiednich, poseł na sejm RP Artur Szałabawka, powiatowe i gminne władze samorządowe ze Starostą Powiatu Gryfińskiego Wojciechem Konarskim oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino Mieczysławem Sawarynem na czele, dyrektorzy, prezesi lokalnych przedsiębiorstw i instytucji, przedstawiciele służb mundurowych, duchowni, niemieccy przedstawiciele straży z Niemiec.

Podczas uroczystego apelu wręczone zostały odznaczenia i awanse dla strażaków.

Festyn dofinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)”, w ramach projektu realizowanego przez Gminę Gryfino pn. „Współpraca i ćwiczenia strażaków z Polski i Niemiec podstawą skuteczności działań międzynarodowych”.

 

2017/05/18, Projekt pn. „Współpraca i ćwiczenia strażaków z Polski i Niemiec podstawą skuteczności działań międzynarodowych”

Gmina Gryfino realizuje projekt pn. „Współpraca i ćwiczenia strażaków z Polski i Niemiec podstawą skuteczności działań międzynarodowych”. Celem projektu jest kontynuacja współpracy strażaków z Polski z Gminy Gryfino ze strażakami z Niemiec z powiatu Uckemark  i Vorpommern-Greifswald oraz doskonalenie umiejętności ratowniczych.

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)”.

Wartość całkowita projektu 12 615,00 euro, z czego dofinansowanie wynosi do 85 %.

 

2017/05/11, Wernisaż wystawy malarskiej Moniki Kuriaty pod tytułem "Oazy traw"

W poniedziałek 15 maja o godz. 17.00 w siedzibie Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie odbędzie się wernisaż wystawy malarskiej Moniki Kuriaty pod tytułem "Oazy traw"

To gryfinianka z pochodzenia, tu pracuje i tworzy. Jest absolwentką Liceum Plastycznego w Szczecinie i Uniwersytetu Szczecińskiego. Maluje, rysuje, zajmuje się grafiką komputerową, fotografią, montażem filmu. Lubi przyglądać się światu i opowiadać o tym poprzez swoją twórczość.

- Prace tej autorki mogliśmy zobaczyć w naszej galerii w zeszłym roku. Były to portrety aktorów Teatru Bomba Bomba z Gryfina i Teatru Barenherz ze Schwedt – informuje Katarzyna Sztangret z CIT.

Tym razem artystka zaprezentuje prace inspirowane przyrodą, malarskie, barwne, niemal poetyckie. Wystawę będzie można zwiedzać do 3 czerwca w godz. 9.00-17.00. Wstęp wolny.

Autorka o wystawie:
Malarstwo to moja pasja, miłość i sposób opowiadania o świecie. Tym razem to opowieść inspirowana przyrodą. Trawy, kwiaty, dmuchawce i wiatr zaklęte w obrazach. Czarne, głębokie tło, z którego wyłaniają się motywy roślinne bądź abstrakcyjne, to charakterystyczne cechy tej serii moich prac. Autorska technika, którą się tu posługuję należy do moich ulubionych i wracam do niej z upodobaniem od wielu lat. A przyroda to obszar inspiracji, który właściwie nie ma końca. Sięgam więc do niego zawsze chętnie i z pasją.
Zapraszam państwa do świata emocji, wrażeń i kolorów.

 

2017/05/04, Dni Gryfina 2017

Za nami Dni Gryfina 2017. Od 1 do 3 maja 2017 w ramach święta miasta odbywały się imprezy sportowe, rekreacyjne i muzyczne. Rekordową publiczność miały koncerty legend polskiego rocka Dżemu, Kobranocki czy Sztywnego Palu Azji.

Licznie przybyła publiczność wyśmienicie się bawiła 1 maja 2017, podczas pierwszej odsłony tegorocznych Dni Gryfina. Gryfińskie nabrzeże, gdzie odbywa się impreza pełne było atrakcji. Rekordową publiczność gromadziły występy zarówno amatorów jak i legendy rocka - zespołu Dżem.

Już od rana na nabrzeżu odbywały się imprezy towarzyszące Dniom Gryfina związane ze sportami wodnymi. Na Odrze rywalizowali miłośnicy kajaków. Odbyły się także widowiskowe wyścigi smoczych łodzi.

Wiele emocji tradycyjnie przynoszą występy na scenie Dni Gryfina. Tegoroczne prezentacje rozpoczęli młodziutcy artyści z placówki kulturalnej w Trzcińsku Zdroju - Zuzanna Kujawa, Agnieszka Majcher, Kacper Koster i Fabian Kiciński, którzy niedawno rewelacyjnie wypadli podczas Powiatowego Przeglądu Piosenki Dziecięcej i Zespołów Estradowych, jaki odbył się w Gryfińskim Domu Kultury.

Krótko po 16 władze Gryfina, burmistrz Mieczysław Sawaryn, wiceburmistrz Paweł Nikitiński, Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kasprzyk a także goszczący w Gryfinie burmistrz gminy Gori David Oniashvili, powitali zebranych na nabrzeżu gryfinian i życzyli dobrej zabawy podczas majówki.

Później scenę zdominowali artyści amatorzy związani z Gryfińskim Domem Kultury lub będący przyjaciółmi placówki. W poniedziałkowe popołudnie mieliśmy okazję zobaczyć popisy tancerzy z Zespołu Tańca Współczesnego Fajber-Flex, w kilku odsłonach : Fit Dance Studio Step by Step oraz Studia Taneczno - Artystycznego Hipnosic. Zaśpiewały m.in. : Klaudia Łakomiec, Sandra Kudła, Agata Żurowska, Natalia Zwolińska.

Po godzinie 18, gryfinianie mieli okazję zobaczyć koncert niespodziankę. Na scenie wystąpił gruziński zespół folklorystyczny Machabela. Widzowie oglądający zespół Machabela na scenie mieli możliwość podziwiania bardzo energetycznych tancerzy, polifoniczny chór męski oraz wirtuozów charakterystycznych dla Gruzji instrumentów dętych, szarpanych i rytmicznych. Doskonały efekt takiego widowiska podkreślały regionalne stroje gruzińskich dżygitów.

Doskonale bawiono się przy szlagierach w wykonaniu warszawskiego kwartetu Szafa Gra. Repertuar "Szafy" to piosenki z lat 70., 80., 90. i 00. w ciekawych i zaskakujących interpretacjach - piosenki znane, odkryte na nowo, wykonywane z dawką humoru i przymrużeniem oka.

Gwiazdą wieczoru była legenda polskiego rocka, zespół Dżem. Kultowa kapela zaprezentowała w Gryfinie swoje największe szlagiery. Kilkutysięczna publiczność wyśpiewywała razem z wokalistą Maciejem Balcarem takie hity jak " List do M", "Paw" czy"Sen o Victorii".

Wiele działo się poza sceną. Można było się posilić korzystając z bogatej oferty gastronomicznej. Nie brakowało kolorowych stoisk z upominkami dla dorosłych i dla dzieci.

Mimo, że we wtorek 2 maja pogoda nie rozpieszczała publiczności przybyłej na gryfińskie nabrzeże, zabawa podczas Dni Gryfina była niezwykle udana. Od godziny 16 na scenie prezentowali się lokalni artyści. Wystąpił gryfiński wykonawca nurtu disco polo - Boomcyk, znany dzięki takim hitom jak "Dziewczyno z Konsumu", "Dobry balet" czy "Zwariowałem" .

Następnie na scenie zaprezentowała się gryfińska kapela rockowa Rusty Chain. Sympatycy zespołu dzielnie trwali pod sceną mimo deszczu.

O godzinie 18 rozpoczął się blok koncertów kultowych zespołów polskiego rocka. Jako pierwsza zagrała grupa Róże Europy. Muzycy zaprezentowali swoje największe hity, w tym wielki przebój "Jedwab".

Niezwykle energetyczny występ dał zespół Kobranocka. Rockowe granie udzieliło się publiczności, która żywiołowa reagowała na kolejne utwory doskonale znane kilku pokoleniom fanów zespołu. Nie zabrakło "Hipisówki" "I nikomu nie wolno się z tego śmiać" i oczywiście zagranej na bis "Kocham cię jak Irlandię".

Wieczór zakończył koncert Sztywnego Palu Azji. Publiczność wyśpiewywała razem z wokalistą legendarne utwory grupy jak chociażby nieśmiertelną pieśń "Wieża radości, wieża samotności".

fot. M.Woźniakowski

fot. M.Woźniakowski

W środę 3 maja był dniem zarezerwowanym dla zmagań sportowych. Odbył się 3. Gryfiński Transgraniczny Festiwal Biegowy, którego organizatorami był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz Międzyszkolny Klub Sportowy Hermes. W tej imprezie z wieloletnią tradycją wystartowało ponad 700 zawodników. Start i meta biegu usytuowane były na gryfińskim nabrzeżu. Setki biegaczy zmierzyło się tego dnia na dwóch trasach: o długości 21,097 km (do Gartz i w kierunku powrotnym) i 10 km (do Mescherin i w kierunku powrotnym). Bieg na 10 km ukończyło 456 osób, a trasę o długości 21,097 km przebiegło 259 zawodników. Wyniki biegów oraz bogatą fotogalerię znajdziemy na stronie http://osir.gryfino.pl/pl/aktualnosci/225-relacja-z-3-gryfinskiego-transgranicznego-festiwalu-biegowego

 

2017/05/09, Wystawa „Kolej Bernarda Jarzembowskiego”

Biblioteka Publiczna w Gryfinie zaprasza na wystawę pt.: „Kolej Bernarda Jarzembowskiego”. Pan Bernard Jarzembowski, to gryfinianin, kolejarz, kolekcjoner pamiątek kolejowych i miłośnik kolei. Jego kolekcja liczy paręset eksponatów związanych z łącznością kolejową, oświetleniem, pamiątek po lokomotywach i wagonach oraz pozycji książkowych. Jest założycielem Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Kolei, którego był szefem przez 11 lat. Z pomocą członków Stowarzyszenia, w Lokomotywowni Szczecin Port Centralny, stworzył Salę Tradycji PKP, do której  wypożyczył  wiele eksponatów ze swojej kolekcji. Obecnie pracuje w kolejowej firmie prywatnej.

Wystawa zawiera wiele unikalnych eksponatów, jak jeden z nielicznych zachowanych i pracujących  dalekopisów Morse’a, którymi bez znajomości języka, mogli komunikować się kolejarze polscy i niemieccy, unikalne egzemplarze lamp kolejowych i tabliczek znamionowych lokomotyw i wagonów. Ciekawą pozycją dla miłośników kolei jest również „Charakterystyka wagonów towarowych budowanych w latach 1920-1945”, zawierająca szczegółowe opisy wagonów z tego czasu, jeżdżących na kolejach polskich.

Wystawa, znajdująca się na I i II piętrze Biblioteki Publicznej w Gryfinie (ul. Kościelna 24), będzie dostępna bezpłatnie do końca maja 2017, w godzinach 8.00-16.00 w dni powszednie. Dla grup zorganizowanych, zgłoszonych pod telefonem 91/416 26 39 organizujemy oprowadzanie.

Bernard  Jarzembowski – to gryfinianin, kolejarz,  kolekcjoner i miłośnik kolei. Pan Bernard z wykształcenia kolejarz, obecnie pracuje w prywatnej kolei CTL Logistics jako Komisarz Odbiorczy Taboru Kolejowego.W latach 1974 – 2004 był kolejno maszynistą  a następnie maszynistą - instruktorem w Lokomotywowni Szczecin Port Centralny. Pracę rozpoczynał jako maszynista w Lokomotywowni  Bydgoszcz - Wschód. Przez 11 lat szefował Szczecińskiemu Towarzystwu Miłośników Kolei. Z pomocą członków Stowarzyszenia, w Lokomotywowni Szczecin Port Centralny, stworzył Salę Tradycji PKP, do której  wypożyczył  wiele cennych eksponatów ze swojej kolekcji. Swoją pasję do kolejnictwa przekazał synowi Tomkowi.

Kolekcja Pana Bernarda, ciągle powiększana, zaczęła powstawać z końcem  lat siedemdziesiątych, kiedy rozpoczęto modernizację PKP. Zawiera wiele bezcennych eksponatów, jak jeden z dwóch w kraju dalekopis Morse’a, którym bez znajomości języka, mogli komunikować się kolejarze polscy i niemieccy. Zbiory są systematycznie powiększane dzięki wymianie ze znajomymi i zaprzyjaźnionymi miłośnikami kolei z Niemiec, Ukrainy, Słowacji.

 

2017/05/05, 3. Gryfiński Transgraniczny Festiwal Biegowy

W kolejny dzień majówki w dniu 3 maja 2017 roku na gryfińskim nabrzeżu odbył się 3.Gryfiński Transgraniczny Festwial Biegowy. Dla biegaczy przygotowano dwie trasy: 10 km oraz 21,097 km. Organizatorem biegów był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz Międzyszkolny Klub Sportowy Hermes. Łącznie wystartowało 717 uczestników. Kolejne święto biegaczy w naszym mieście okazało się wspaniałym wydarzeniem sportowym, które przyciągnęło wielu kibiców oraz mieszkańców naszego miasta.

Szczegółowe wyniki na stronie:http://domtel-sport.pl/

Obszerna relacja fotograficzna na stronie: www.osir.gryfino.pl

Przed startem minutą ciszy uczczono pamięć gryfińskiej biegaczki Anny Reinhold-Kurlej, członkini Klubu Biegacza Hermes Gryfino.

 

2017/04/10, Informacja

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino w dniu 7 kwietnia 2017 r. wydał zarządzenie Nr 0050.38.2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino (odnośnik do zarządzenia).

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się z dniem 18 kwietnia 2017 r. (załącznik Nr 1 do zarządzenia). Termin składania wniosków o przyjęcie dzieci do:

 • Przedszkola Nr 1, ul. Wojska Polskiego 11, 74-101 Gryfino
 • Przedszkola Nr 2, ul. Krzywoustego 5, 74-100 Gryfino
 • Przedszkola Nr 3, ul. Krasińskiego 29, 74-101 Gryfino
 • Przedszkola Nr 4, ul. Kościuszki 17, 74-100 Gryfino
 • Przedszkola Nr 5, ul. Żeromskiego 12, 74-101 Gryfino
 • Szkoły Podstawowej Nr 1 z oddziałami integracyjnymi, ul. Łużycka 22, 74-100 Gryfino
 • Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Iwaszkiewicza 70, 74-100 Gryfino
 • Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy, ul. Gryfińska 19
 • Szkoły Podstawowej w Gardnie, ul. Niepodległości 1
 • Szkoły Podstawowej w Radziszewie, ul. Szczecińska 54
 • Szkoły Podstawowej w Żabnicy, ul. Długa 20

upływa z dniem 05 maja 2017 r.

Do przedszkoli przyjmowane będą dzieci w wieku od trzech do sześciu lat urodzone w latach: 2014, 2013, 2012, 2011. Wnioski o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego można pobierać i składać w dowolnie wybranym ww. przedszkolu  lub w szkole podstawowej. Wniosek do pobrania.

Rekrutacja do klas pierwszych ww. szkół podstawowych rozpocznie się od  dnia 18 kwietnia 2017 r. Termin składania wniosków upływa z dniem 05 maja 2017 r. (załącznik Nr 2 do zarządzenia). Rekrutację do klas pierwszych szkół podstawowych przeprowadza się dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej.

Dziecko, któremu organ wykonawczy gminy wskazał w roku szkolnym 2016/2017 miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy pierwszej tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego* Do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowane będą dzieci siedmioletnie urodzone w 2010 r. Wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej można pobierać i składać w szkole podstawowej.*w ogłoszeniu z dnia 10 kwietnia 2017 r. omyłkowo wskazano: „Dziecko, które w roku szkolnym 2016/2017 realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła,
w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy pierwszej tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.”

 

 

 

2017/05/04, Informacja od organizatorów akcji Wielkanocna Paczuszka dla Maluszka

W sobotę 6 maja o godz.15.00 w gryfińskim Centrum Aktywności Lokalnej odbędzie się podsumowanie akcji Wielkanocna Paczuszka dla Maluszka przeprowadzonej w kwietniu br. na terenie gminy Gryfino przez Caritas przy parafiach pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oraz pw. Niepokalanego Serca Maryi, Stowarzyszenie Gryfiński Ruch Patriotyczny oraz gryfińską Młodzież Wszechpolską. Gościem spotkania będzie ks. Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek.

Do akcji włączyły się również parafie pw. św. Ojca Pio z Pniewa, oraz pw. Matki Bożej Różańcowej z Wełtynia, oraz uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 oraz nr 2. Szczególne podziękowania należy skierować do p.Anny Dreszer-Czaczyk, p. Andrzeja Mikulskiego za pomoc w koordynacji akcji.
Dzięki zaangażowaniu i ofiarności mieszkańców gminy udało się zebrać sporą ilość pieluch oraz środków higienicznych do pielęgnacji niemowląt- podopiecznych Fundacji Małych Stópek. Z 90% dotychczas uporządkowanych paczek udało się zebrać m.in.:
- 82 opakowania pieluch w rozmiarach 1-6
- 98 paczek chusteczek nawilżających do pielęgnacji niemowląt
- 33 opakowania płynów do kąpieli oraz oliwek
- 2 łóżeczka dla niemowląt
-12 worków ciuszków dla dzieci
-5 worków zabawek dla dzieci
Dodatkowo podarowano 43 opakowania pieluch dla dorosłych,które przekazano do DPS Nowe Czarnowo.

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom naszej gminy za udział w tej akcji i jednocześnie zapewniamy,że będzie ona kontynuowana w kolejnych latach.

 

2017/04/28, Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Podniesienie poziomu bezpieczeństwa wodnego i ratownictwa poprzez patrole oraz profilaktykę na obszarach wodnych Gminy Gryfino"

 

2017/03/17, Informacja dotycząca stanu realizacji projektów wyłonionych w głosowaniu na Gryfiński Budżet Obywatelski na rok 2017

      Wszystkie projekty wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 są w trakcie realizacji. Do 31 marca przygotowany zostanie szczegółowy raport dotyczący zaawansowania prac nad poszczególnymi zadaniami. Kolejne raporty będą przygotowywane na zakończenie każdego kwartału.

     Obecnie na etapie sporządzania dokumentacji są projekty: „Budowa miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców gminy Gryfino”, „Budowa piłkochwytu na boisku sportowym w Gardnie”, „Wzrost atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej mikroregionu obejmującego sołectwa Bartkowo, Steklno, Steklinko, Włodkowice poprzez montaż elementów siłowni zewnętrznej”, „Street Work Park Gryfino” oraz „Budowa lekkiego garażu z płyty warstwowej z przeznaczeniem na magazyn sprzętu przeciwpowodziowego”.

      W fazę zamówienia weszła realizacja projektu „Modernizacja sieci komputerowej i sprzętu komputerowego w Zespole Szkół w Gryfinie”. W projekcie zaplanowano m.in. zakup 60 komputerów poleasingowych. Zaproponowana przez autorów projektu specyfikacja techniczna jest adekwatna do zadań jakie spełniać będą komputery i zapewni ich sprawną pracę przez kolejne lata.
      Realizacja zadania przebiegać będzie w kilku etapach.
W pierwszym etapie zostanie zakupiony sprzęt do pracowni komputerowej: 25  komputerów oraz 25 nowych monitorów LED.
         
      W dniu 15.03.2017 r. wyłoniono wykonawców pierwszego etapu zadania. Wartość zamówienia wyniesie 27.291,50 zł.
      Warto podkreślić, że w stosunku do specyfikacji przygotowanej przez autorów projektu, którzy zakładali gwarancję na 12 miesięcy, udało się wydłużyć okres gwarancyjny do 24 miesięcy bez dodatkowych nakładów finansowych. 
      W kolejnych etapach realizacji zadania zostanie zakupionych 35 pozostałych komputerów.
Będą to komputery wykorzystywane przez nauczycieli i przeznaczone głównie do obsługi elektronicznego dziennika.

      Ze względu na inny zakres wykonywanych zadań specyfikacja techniczna będzie się różnić od specyfikacji komputerów przeznaczonych do pracowni komputerowej. 
      Realizacja zadań polegających na przygotowaniu i wyposażeniu serwerowni oraz infrastruktury teleinformatycznej (sieci przewodowe i wi-fi) przeprowadzana będzie w okresie wakacyjnym ze względu na swobodny dostęp do wszystkich pomieszczeń w szkole.

 

2017/05/05, Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną obchodzony jest corocznie w dniu 5 maja. W tym dniu obchodzimy również w całej Europie Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Gryfinie wraz z przyjaciółmi przeszli ulicami miasta w kolorowym marszu, witając mieszkańców oraz zachęcając do integracji.

 

2017/05/05, Gryfino Open 2017

Zwycięstwem mistrza międzynarodowego Nikolaia Aliavdina z Białorusi oraz Zofii Reszki ze Skierniewic zakończyły się szachowe zawody w tegorocznych Międzynarodowych Turniejach Szachowych Gryfino-Open oraz Gryfino-Open Junior 2017. W zawodach uczestniczyło 119 szachistów z Polski, Niemiec i Białorusi. Gościliśmy szachistów między innymi z Bydgoszczy, Warszawy, Szczecina, Skierniewic, Tczewa, Stargardu, Świnoujścia, Koszalina, Kołobrzegu, Gorzowa, Żar, Krosna Odrzańskiego, a także niezawodnych przyjaciół gryfińskich szachów z zaprzyjaźnionego Schwedt nad Odrą.

W turniejach zagrali szachiści z międzynarodowymi tytułami i wysokimi rankingami FIDE, uczestnicy i medaliści mistrzostw Polski i Europy juniorów, reprezentanci ponad trzydziestu miast, klubów lub ośrodków szachowych. Frekwencja dopisała także wśród reprezentantów naszego miasta. W obu turniejach wystąpiło 31 gryfinian – w tym aż 27 z UKS Biały Pion. Przed pierwszą rundą odbyła się krótka jubileuszowa ceremonia. W imieniu UKS Biały Pion, świętującego w 2017 roku 20-lecie swojej działalności, prezes Krzysztof Rudnicki uroczyście podziękował i wręczył pamiątkowe statuetki sponsorom, członkom założycielom i współtwórcom klubu.

Wiele radości wśród organizatorów i gości sprawiła słodka niespodzianka: okazały tort w kształcie szachownicy oraz piękna statuetka dużego białego piona, pięknie podkreślając uroczysty moment. W obu turniejach odbyło się dziewięć bardzo zaciętych i pasjonujących rund. Rozegrano w sumie 531 partii. Starsi szachiści, zapewne z racji doświadczenia, grali często do ostatnich zegarowych sekund. Sporo takich partii można było zaobserwować również w pojedynkach juniorów, a wielu z nich zaliczyło swoją pierwszą międzynarodową grę. Gryfino-Open to piękna i efektowna gra międzynarodowego mistrza z Białorusi – IM Nikolaia Aliavdina. Stuprocentowy wynik 9,0pkt świadczy, że w tym dniu na mistrza nie było silnych. W czołówce turnieju znaleźli się także, mistrz FIDE Robert Kula ze Szczecina II m. 7,0p. Jarosław Paprocki z Bydgoszczy IIIm. Grzegorz Czachor z Małomic IVm i Julia Antolak z Kołobrzegu Vm, wszyscy po 6,5p.

Nagrody specjalne „Gryfino-Open 2017” odebrali:

* Władysław Królik z Gorzowa Wlkp.– 87-letni! najstarszy uczestnik zawodów,

* Bernhard Rinkau ze Schwedt/O – najwyżej sklasyfikowany zawodnik zagraniczny,

* Michał Koziorowicz z Gorzowa Wlkp. – najlepszy junior do lat 18,

* Zbigniew Bundyra – najlepszy gryfinianin.

* Nadzieja Duczmańska-Jazikowska z Gorzowa Wlkp.

Dużą niespodziankę w turnieju „Gryfino-Open Junior” sprawiły dziewczyny. Po raz pierwszy w historii turnieju w pierwszej czwórce znalazły się trzy juniorki. Zofia Reszka ze Skierniewic 7,5p. Oliwia Musin z Żar i Nikola Grzesik z Koszalina. Wśród nich, sklasyfikowany na trzecim miejscu najlepszy junior turnieju, Karol Olias z Gryfina, wszyscy po 7,0p. Świetnie spisali się także inni zawodnicy UKS Biały Pion. W czołówce znaleźli się także: Bartosz Szpura 6,5p. Szymon Soszka, Mikołaj Turek obaj 6,0p. i Michał Nowaliński 5,5p.

Najlepsi w Gryfino-Open Junior 2017

1. Reszka Zofia 7,5p. Skierniewice

2. Musin Oliwia 7,0p. Żarski Klub Szachowy

3. Olias Karol 7,0p. UKS Biały Pion Gryfino

4. Grzesik Nikola 7,0pkt. AKSz Hetman Politechnika Koszalin

5. Budny Piotr 6,5p. Polonia Warszawa

6. Szpura Bartosz 6,5p. UKS Biały Pion Gryfino

7. Mróz Nikodem 6,5pkt. K.Sz Gryf Szczecin

8. Subocz Gabriel 6,5p. Pałac Młodzieży Szczecin

9. Świerc Damian 6,0p. KGSU Krosno Odrzańskie

10 Soszka Szymon 6,0p. UKS Biały Pion Gryfino

11. Mikołaj Turek 6,0p. UKS Biały Pion Gryfino

12. Stochła Bartosz 6,0pkt. Pałac Młodzieży Szczecin

Pełne wyniki na stronach: www.bialypion.pl www.chessarbiter.com

Piękne puchary, statuetki i medale w turniejach ufundowali: Burmistrz Gryfina p. Mieczysław Sawaryn w turnieju Gryfino-Open oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego p. Olgierd Geblewicz w turnieju Gryfino-Open Junior.

Wielkie podziękowania składamy wszystkim sponsorom i współorganizatorom:

* UMiG w Gryfinie

* Urząd Marszałkowski w Szczecinie

* PGE GiEK O/Dolna Odra

* Gryfiński Dom Kultury

* IDEE Sp.J. Szczecin

* Jager Polska Sp z o.o.

* JD Sp. z o.o. Opole

* Enterprice Logistic Stargard

* Fliegel Textilservice

* Albatros Sp. z o.o. SP. K.

* DEEF Sp. J. Szczecin

* C.W Laguna

* Bank PEKAO o/Gryfino

* Eurobank w Gryfinie

* SILVER Trofea Sportowe p. J.Warchoł

* BISS.PL w Szczecinie

* Justyna Pejska Fotografia

* Bartosz Litwin

* Państwowa Straż Pożarna w Gryfinie

* Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie

* Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie

* Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze

Szczególnie serdeczne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych rodziców młodych szachistów UKS Biały Pion. Wszystko udało się dzięki wspólnej pracy! Dziękujemy za pomoc, za ciasta i przede wszystkim za to, że poświęciliście swój wolny czas!!! Razem zrobimy dużo. I jeszcze więcej… Dziękujemy!!!

 

2017/04/27, Informacja

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2018.

 

 

2017/04/25, Podziękowanie za pomoc pogorzelcom

P O D Z I Ę K O W A N I E

„Pomaganie drugiemu to jedno z najpiękniejszych dzieł jakie może uczynić człowiek”

W obliczu tragedii jaka dotknęła mieszkańców Radziszewa w dniu 5 marca 2017 roku okazało się, że ta idea jest nam bliska. Pożar domu jest wielkim dramatem dla każdego, kto tego doświadczył.
Cieszę się, że w tych trudnych dla naszych mieszkańców chwilach nie zostaliśmy sami i prosząc o pomoc, otrzymaliśmy ją.

W imieniu władz samorządowych gminy Gryfino składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w pomoc, a szczególnie: Pani Beacie Wójcik –Szkoła Podstawowa w Radziszewie; Panu Wiesławowi Kostce – Firma Elektrometalex w Gryfinie; Panu Jarosławowi Janczurze – Firma Bud-Mat w Gryfinie; Panu Jarosławowi Grzegorkowi – Firma Elgryf PSB Mrówka w Gryfinie; Panu Przemysławowi Przygodzie – Firma Extra Dach w Szczecinie; Panu Janowi Słobodzie – OSP Radziszewo; Panu Sławomirowi Dunowskiemu – Firma DDD w Gryfinie; Panu Mirosławowi Flisowi- Firma Awip w Gryfinie; Panu Markowi Gałęzowskiemu; Panu Zenonowi Trzepaczowi; Zarządowi Firmy PPG Deco Polska- Sieć Sklepów Centrum Dekoral Professional we Wrocławiu; oraz Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych, Gryfińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego, Ośrodkowi Pomocy Społecznej i Starostwu Powiatowemu w Gryfinie.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn

 

2017/04/27, Grupa Teatralna Gliptykos dla Janka. Bilety w sprzedaży od 8 maja!

Grupa Teatralna Gliptykos, działająca pod egidą Gryfińskiego Domu Kultury, zaprasza na przedstawienie pt. "Epopeja, czyli same twórcze dni z życia pewnego zespołu rzeźbiarzy słowa" w reżyserii Marii Piznal. Spektakl odbędzie się 27 maja 2017 o godzinie 18 w GDK. Bilety będą dostępne w przedsprzedaży od poniedziałku 8 maja. Zapraszamy do sekretariatu Gryfińskiego Domu Kultury przy ul. Szczecińskiej 17 w dni robocze w godz. 8.00-17.00.

Spektakle teatralnej grupy cieszą się wielką popularnością; na ogół bilety rozchodzą się w przedsprzedaży. Od pięciu lat zespół inicjuje i przyłącza się do dobroczynnych akcji, przekazując na ten cel dochód ze sprzedaży biletów-cegiełek. Dochód z biletów na przedstawienie jakie odbędzie się 27 maja, zostanie przekazany na rehabilitację sześcioletniego Janka Siewerta, którego rodzice czekają na pierwszy samodzielny krok syna. Janek Siewert od urodzenia zmaga się z mózgowym porażeniem dziecięcym pod postacią diparezy spastycznej. W październiku ubiegłego roku chłopiec skończył sześć lat. Jasiek urodził się jako wcześniak i od pierwszych tygodni życia jest rehabilitowany. Ciężka, systematyczna praca chorego chłopca i jego bliskich przynosi efekty. W domu porusza się głównie na czworakach, ale potrafi już chodzić przy balkoniku. Rodzice nieustannie walczą o to, by ich synek mógł w przyszłości poruszać się samodzielnie.

Do tego potrzebny jest profesjonalny sprzęt ortopedyczny oraz nieustanna rehabilitacja, zwłaszcza podczas specjalistycznych turnusów - a to jest bardzo kosztowne. Wydatki związane z taką fachową rehabilitacją przekraczają możliwości finansowe pięcioosobowej rodziny. Aby Janek mógł biegać razem z bratem bliźniakiem i młodszą siostrą, potrzebne jest wsparcie. Scenariusz spektaklu pt. "Epopeja, czyli same twórcze dni z życia pewnego zespołu rzeźbiarzy słowa" powstał w oparciu o dwa teksty Grzegorza Reszki - "Audycja" i "Epopeja" - w których zespół twórczo "rzeźbił". W ekspozycji poznajemy grupę lokalnych artystów marzących o światowych scenach. Na razie nagrywają "mydło i powidło" w miejscowym studiu radiowym, ale mają apetyt na nakręcenie wielkiego wojennego filmu. Kiedy dowiadują się, że dostali na to środki z budżetu obywatelskiego, są pełni nadziei, że już za chwilę spełni się ich sen o międzynarodowej sławie.

Trochę później nie jest już tak różowo - dotacja zostaje obcięta, budżet się nie domyka, pieniędzy brakuje na scenografię, rekwizyty, stroje, statystów... Ponadto, decydenci mają oczekiwania wobec twórców i swoją wizję wojennego obrazu. Wszyscy chcą przy filmie gmerać, stąd jego konwencja co rusz się zmienia - od patetycznej po absurdalną. Jak sobie z tym poradzą lokalni artyści? Odpowiedź pojawi się w ostatnim akcie sztuki. Tradycyjnie, w przedstawieniu pojawią się echa poprzednich spektakli GLIPTYKOSA a także gryfińskie akcenty. Aktorzy zaprezentują również swoje umiejętności wokalne i taneczne. Obiecują sporą dawkę humoru i... zdumienia nad rzeczywistością. W przedstawieniu grają: Agata Cieciuch, Anna Pawłowska, Maria Piznal, Jolanta Romanowska, Danuta Świderek, Jolanta Witowska, Maria Zalewska, Barbara Żurowska, Rafał Ciszkiewicz, Arek Grunwald, Jerzy Miler, Andrzej Suszek. Oprawa plastyczna: Karina Tyła i Zespół

 

2017/04/24, II Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

Za nami II Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy, które odbyły się 24.04.17 r., w Gryfinie. W mistrzostwach uczestniczyli uczniowie szkół: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Osoby biorące udział w mistrzostwach wykazały się wiedzą teoretyczną i działaniami praktycznymi w symulacjach zagrożenia życia.

Przygotowane zadania praktyczne miały widowiskowy charakter, symulowały rzeczywiste zagrożenia. W tym roku na uczestników mistrzostw czekały stacje pozoracyjne na których należało udzielić pomocy osobie starszej, poszkodowanym w wypadku drogowym, osobie po upadku z dużej wysokości. Młodzi ratownicy musieli przeprowadzić resuscytacje, założyć opatrunki lub zabezpieczyć poszkodowanego do czasu przyjazdu odpowiednich służb. Wszystkie sytuacje oceniał zespół sędziów. Miejscem wydarzeń było gryfińskie nabrzeże.

Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn.

 

2017/04/25, 17 rocznica istnienia Klubu "Senior"

W sobotę 22 kwietnia 2017 roku odbyło się spotkanie członków i sympatyków Klubu „Senior” z okazji 17 rocznicy istnienia klubu. Uczestnicy spotkań mają możliwość rozwoju nigdy nie zrealizowanych pasji. Priorytetem działalności klubu jest szeroko pojęta aktywizacja seniorów, osób nieaktywnych zawodowo, samotnych.  

W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn oraz Kierownik Dziennego Domu "Senior-WIGOR" Tadeusz Wasilewski.

 

2017/04/21, Kolejna nagroda wręczona

Burmistrz Mieczysław Sawaryn podczas otwarcia wystawy z okazji 20- lecia Uczniowskiego Klubu Sportowego "Biały Pion" w gryfińskim Centrum Informacji Turystycznej wyróżnił Krzysztofa Rudnickiego założyciela oraz prezesa klubu szachowego.

Zaprezentowane zostały komplety szachowe z różnych zakątków świata (m.in. ręcznie toczone, kamienne szachy z Afganistanu, cięty w półszlachetnym onyksie komplet z USA, metalowe zestawy szachowych postaci z Egiptu i Grecji, drewniane figurki z Czarnogóry, Niemiec, Austrii i Polski, rzadko spotykane szachy z afrykańskiego drzewa balsa, ciekawy temat walki hiszpańskich konkwistadorów z Imperium Inków z Peru, oryginalnie ukazana odwieczna wojna życia ze śmiercią w efektownym komplecie z Meksyku) oraz prace plastyczne pod tytułem "Szachy w oczach dziecka".

Wystawa potrwa do 11 maja. Wstęp wolny.

 

2017/04/18, Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. „Gryfino bardziej bezpieczne - szkolenia dla szkół podstawowych i przedszkoli z zakresu zasad udzielania Pierwszej Pomocy".

 

2017/03/17, Wypalanie traw i nieużytków 2017

Straż Miejska w Gryfinie,

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie,

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Powiatowa Policji, 

Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Gryfino,

Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze,

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe     

APELUJĄ

o niewypalanie traw i nieużytków

Każdego roku w okresie wiosny wzrasta liczba wyjazdów jednostek straży pożarnej do zdarzeń związanych z pożarami traw na nieużytkach, poboczach, szlakach komunikacyjnych, jak również w obrębie zabudowań mieszkalnych i gospodarczych.

Niezaprzeczalnym faktem jest, że za powstanie pożarów traw i nieużytków rolnych odpowiedzialny jest człowiek.

Wypalanie traw w naszym kraju jest niechlubną tradycją, z którą od wielu lat zmagają się strażacy. 

Ekolodzy, naukowcy, przyrodnicy i leśnicy – wszyscy zdecydowanie mówią, że wypalanie nie jest efektownym sposobem „odnawiania” gleby. Udowodniono, że wypalanie suchej roślinności wpływa negatywnie na wiele elementów przyrodniczych:

- ziemia zostaje wyjałowiona (ale nie użyźnia się),

- nie dochodzi do naturalnego rozkładu roślinności,

- przerwany jest proces formowania się próchnicy,

Wypalanie traw skutkuje zabijaniem znacznej ilości organizmów żywych, w płomieniach giną ptaki i zwierzęta.

W myśl obowiązujących przepisów  wypalanie wierzchniej warstwy gleby zgodnie z art. 82 Kodeksu wykroczeń podlega karze grzywny lub aresztu.

Ponadto osoba wypalająca trawy może odpowiadać za popełnienie przestępstwa określonego w art. 163 § 1-4 kodeksu karnego za sprowadzenie pożaru lub też za sprowadzenie niebezpieczeństwa zaistnienia takiego zdarzenia o czym traktuje art. 164§ 1-2 kodeksu karnego. Za czyny te grozi kara pozbawienia wolności nawet do lat 8

Komenda Powiatowa PSP w Gryfinie od początku 2017 roku zanotowała już 55 pożarów traw i nieużytków.

Duża liczba wyjazdów do tego typu pożarów wciąż świadczy o braku wiedzy społeczeństwa o negatywnych skutkach wypalania traw oraz istniejącym zagrożeniu.

APELUJEMY O ROZSĄDEK !!!

 
Pobierz Adobe Acrobat Reader Pobierz Real Player

    wstecz . do góry . strona główna . mapa serwisu . archiwum wiadomości                         Wersja XML tej strony

© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja | Uwagi i sugestie
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl