Aktualności
 

 

 

2018/10/15, Informacja dla wyborców niepełnosprawnych

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że w dniu wyborów samorządowych – tj. 21 października 2018 r. wyborcy niepełnosprawni będą mogli skorzystać z bezpłatnego transportu w celu dojazdu i powrotu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego na terenie miasta i gminy Gryfino.

W tym celu potrzebę taką należy zgłosić w dniu wyborów pod nr telefonu  91 416 20 11 wew. 231 (Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16) w godz. 7.oo - 20.oo.

 

2018/10/19, Rewitalizacja placów zabaw

Trwa rewitalizacja placów zabaw znajdujących się przy ul. Parkowej oraz ul. Kościelnej w Gryfinie. W ramach rewitalizacji zostaną zamontowane nowe urządzenia zabawowe, ławki i ogrodzenia. Wszystko z myślą o najmłodszych użytkownikach placów zabaw!

 

2018/10/19, Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Warsztaty fotograficzne "Z fotografią za Pan Brat"

 

2018/10/19, Debata ewaluacyjna oraz przekazanie sprzętu medycznego

11 października 2018 roku w remizie OSP Radziszewo odbyła się Debata Ewaluacyjna na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym podczas której nastąpiło uroczyste przekazanie sprzętu  medycznego zakupionego w ramach projektu z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Uroczystego przekazania sprzętu dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Pan Mieczysław Sawaryn i Poseł na Sejm RP Pan Artur Szałabawka.

Gmina Gryfino zakupiła  4 szt. toreb ratowniczych R1 i 4 szt. defibrylatorów AED dla Jednostek OSP w Chwarstnicy, Radziszewie, Sobieradzu i Wełtyniu.

Zakupiony sprzęt zwiększy poziom bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Gminy Gryfino oraz wzrosną możliwości udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym w wyniku przestępstw, wypadków komunikacyjnych, pożarów i innych zdarzeń zagrażających życiu.

Całkowita wartość zadania wyniesie: 39 196,00 zł.

Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości : 38 804,04 zł.

Wkład własny Gminy Gryfino: 391,96 zł.

 

2018/10/19, Dzień Seniora w Przedszkolu nr 2 w Gryfinie

W dniu 19 października 2018 roku dzieci z Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie przygotowały Dzień Seniora dla uczestników Dziennego Domu Senior Plus. Przedszkolaki przygotowały wspólne tańce, śpiewy i upominki dla przybyłych gości.

Wśród zaproszonych gości obecny był Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, który podziękował seniorom za dotychczasową działalność a dzieciom za piękny występ.  

 

2018/10/15, Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 15.10.2018 r. odbyła się gminna uroczystość z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Zaproszeni goście zostali przywitani przez gospodarza uroczystości - Mieczysława Sawaryna - Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz Pawła Nikitińskiego - Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. W uroczystości wzięli udział dyrektorzy szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino, dyrektor Żłobka Miejskiego w Gryfinie, nauczyciele, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, nauczyciele szkół i przedszkoli oraz opiekun Żłobka Miejskiego w Gryfinie, którzy otrzymali nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Całość uroczystości udoskonalił występ uczniów oraz nauczycieli ze Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gryfinie.

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto, podczas którego można zastanowić się nad rolą edukacji w kształtowaniu postaw młodego pokolenia. To święto całej społeczności szkolnej – dyrektorów, nauczycieli, wychowawców a także pracowników niepedagogicznych. Z tej okazji Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino składa wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi życzenia sukcesów zawodowych i osobistych oraz wielu twórczych inicjatyw. Niech każdy dzień pracy będzie źródłem własnej satysfakcji oraz społecznego uznania a osiągnięcia podopiecznych będą najwspanialszą nagrodą i zachętą do dalszej pracy.

Nauczyciele, którzy po odbyciu stażu i zdaniu egzaminu uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego:

Pani Marta Olczak – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie
Pani Alicja Pietraszewska – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie
Pani Oksana Radomska-Paździor – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie
Pani Karolina Złota-Wróbel – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie
Pani Magdalena Wasilewska - Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie
Pani Magdalena Łukasiewicz – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie
Pani Justyna Siwik – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie
Pani Agnieszka Zarębska – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie
Pani Agnieszka Litwiniuk – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy
Pani Karina Malinowska – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Gardnie
Pan Radosław Piwowarski – Nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie
Pani Halina Winkowska – Nauczyciel Przedszkola Nr 2 w Gryfinie
Pani Andżelika Antosiewicz – Nauczyciel Przedszkola Nr 3 w Gryfinie
Pani Aleksandra Mendrygał - Nauczyciel Przedszkola Nr 3 w Gryfinie

Nagrodzeni Dyrektorzy

Pan Sławomir Głuszak – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, który w roku 2018 obchodzi 40-lecie pracy pedagogicznej.
Pani Jolanta Kroczak – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie
Pani Elżbieta Wnuk – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie
Pani Danuta Bus – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie
Pani Teresa Sarna – która do końca roku szkolnego 2017/2018 pełniła funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy

Pani Anna Frąckowiak – Kułdosz – która do końca roku szkolnego 2017/2018 pełniła funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gardnie
Pani Beata Wójcik – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radziszewie
Pan Sławomir Fuks – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żabnicy
Pani Ilona Bara – Dyrektor Żłobka Miejskiego w Gryfinie
Pani Anna Główczyńska – Dyrektor Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gryfinie
Pani Małgorzata Jabłońska – Dyrektor Przedszkola Nr 1 w Gryfinie
Pani Jolanta Krzak – Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Gryfinie
Pani Ewa Januszewska – Dyrektor Przedszkola Nr 3 w Gryfinie
Pani Beata Brzóska – Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Gryfinie
Pani Bogusława Maślana – Dyrektor Przedszkola Nr 5 w Gryfinie.

Nagrodzeni nauczyciele:

Pani Lidia Luberska – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie
Pani Anna Sieńczak – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie
Pani Ewa Grządziel – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie
Pani Marzena Krzywiak – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie
Pani Marta Bańska – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Radziszewie
Pan Marcin Pietraszewski – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy
Pani Irena Bis – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Żabnicy
Pani Agnieszka Kaczmarek – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie
Pani Ewa Kubis – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie
Pani Gabriela Adamczuk – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie
Pan Czesław Oleszczyszyn – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie
Pani Beata Piekarz – Nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie
Pan Jerzy Dudkiewicz – Nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie
Pani Lidia Kostrzewa – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Gardnie
Pani Joanna Opaczyńska – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Gardnie
Pani Ewelina Łuczak – Nauczyciel Przedszkola Nr 1 w Gryfinie
Pani Janina Warzoszczak – Nauczyciel Przedszkola Nr 2 w Gryfinie
Pani Jolanta Kasperska – Bączkiewicz – Nauczyciel Przedszkola Nr 3 w Gryfinie
Pani Anita Garus Stachera – Nauczyciel Przedszkola Nr 4 z oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie
Pani Ewa Malecka – Nauczyciel Przedszkola Nr 5 w Gryfinie
Pani Joanna Jagiełło – Nauczyciel Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gryfinie.
Pani Adriana Mularczyk – Opiekun w Żłobku Miejskim w Gryfinie
Pani Wiesława Myszka – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie

 

2018/10/17, VI Edycja Festiwalu Czytania

Zapraszamy na szóstą edycję Festiwalu Czytania, podczas której po raz kolejny będziemy odkrywać wyobraźnię. W Bibliotece Publicznej w Gryfinie gościć będziemy panią Agatę Widzowską, autorkę takich książek jak: "Koń na receptę", "Grzywą malowane", "Galopem do gwiazd".

Spotkanie odbędzie się 20.10.2018 r. o godz. 14.00 w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Kościelnej 24. Wstęp wolny.

 

2018/10/10, Bilety na mecz Polska-Portugalia wręczone!

W dniu 10 października w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie odbyło się uroczyste przekazanie biletów na mecz Polska-Portugalia w Chorzowie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie którzy zwyciężyli w tegorocznej edycji Mini Mundialu. Nagrodę przekazali Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn, Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kasprzyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie oraz z ramienia organizatorów Grzegorz Matlak.

Mamy nadzieję że mecz przyniesie dużo emocji a przede wszystkim będzie zwycięski dla naszej reprezentacji.

 

2018/10/18, Spotkanie z dziećmi z SP nr 1 w Gryfinie oraz SP w Penkun

W związku z realizacją projektu „Razem przez moje miasto” wynikającego z współpracy transgranicznej między Szkołą Podstawową nr 1 w Gryfinie a Szkoła Podstawową w Penkun w dniu 18 października 2018 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie odbyło się spotkanie z grupą około 40 uczniów w celu zapoznania dzieci z pracą Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, jego zastępców i pracowników oraz zadań jakie do nich należą. 

 

2018/10/15, Marsz niebieskiej i różowej wstążki

Stowarzyszenie Amazonek "Ewa" w Gryfinie zorganizowało kolejny marsz życia. To już 10. edycja wydarzenia zorganizowana w naszym mieście. Październik to miesiąc walki z nowotworem piersi. Akcja stowarzyszenia ma na celu propagowanie profilaktyki zdrowotnej oraz poszerzenie naszej wiedzy dotyczącej choroby.Od kilku lat stowarzyszenie dopina do naszych ubrań obok różowej wstążki również niebieską. To symbol walki z nowotworem prostaty. W wydarzeniu brały udział również zaprzyjaźnione stowarzyszenia kobiet z Chojny oraz Schwedt.

Wydarzenie zostało współfinansowane z budżetu Gminy Gryfino.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018/10/17, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino z wizytą w Dziennym Domu Senior+

Gościnną wizytę w Dziennym Domu Senior+ w Gryfinie złożył Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn. Przy kawie, herbatce oraz słodkościach przygotowanych w ramach zajęć kulinarnych rozmawiano o codziennych sprawach, takich normalnych jak w rodzinie.

Spotkanie zakończyło wspólne śpiewanie tradycyjnych piosenek ludowych.

 

2018/10/05, Polityka społeczna w województwie zachodniopomorskim

W dniu 05 października 2018 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbyła się konferencja Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej, podsumowującą wszystkie programy społeczne zrealizowane w Województwie Zachodniopomorskim. Wśród zaprezentowanych programów znalazły się m.in. Rodzina 500+, Dobry Start, Karta Dużej Rodziny, Maluch+, Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Senior+ oraz Opieka 75+.  W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino oraz Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, którzy  zaprezentowali efekty wdrożenia w naszej gminie programów społecznych w wyniku których powstały:

- Żłobek Miejski

- Dzienny Dom Senior+

- Środowiskowy Dom Samopomocy

- Mieszkanie Treningowe

Przedstawiona przez władze naszego miasta realizacja projektów dofinansowanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wzbudziła uznanie obecnej na spotkaniu Pani Minister. 

 

2018/10/17, Teatr Eliksir zaprasza na "Spotkanie po latach" w Gryfinie

Teatr Eliksir zaprasza na komedię „Spotkanie po latach”, która odbędzie się 28 października (niedziela) o godz. 19.00 w Gryfińskim Domu Kultury.

Jak zdobyć władzę? „Spotkanie po latach” to kolejne przestawienie Teatru Eliksir. Ta stworzona na bazie własnych improwizacji komedia pełna jest aluzji o osobistych doświadczeń aktorów. Jest w niej także wiele odniesień i aluzji do współczesności – w tym do naszej polskiej rzeczywistości, postrzeganej głównie z punku widzenia seniora-emeryta. Spotkanie po 40-tu latach byłych koleżanek i kolegów z „ławy szkolnej” w restauracji Wróbel przeradza się za sprawą „walizki pełnej kasy” w wiec przedwyborczy, na którym powstaje partia „Nierdzewni” a poszczególni uczestnicy zaczynają przygotowywać się do objęcia władzy w kraju. A jak się historia ta zakończy, dowiedzą się Państwo sami, oglądając spektakl i bawiąc się z Eliksirem.

Scenariusz: Janusz Janiszewski i zespół.
Reżyseria: Janusz Janiszewski
Czas trwania spektaklu: 50 minut.
OBSADA:
Józefa Łodykowska: Ziuta, Profesorka mniemanologii
Jolanta Błaszak: Artystka „Kizia Mizia”
Teresa Smolnik: Tereska kosmetyczka
Wiesława Glińska: Wiesia - Hinduska
Danuta Sikorska: Danka podróżniczka
Krystyna Gil: Krysia - kobieta wiecznie pracująca
Jerzy Romaniuk: Jurek poeta
Felicjan Stańczyk: Felek gangster

WSTĘP WOLNY

 

2018/10/10, Międzynarodowy Dzień Białej Laski w Gryfinie

W dniu 10 października 2018 r. odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski czyli uroczystości święta osób niewidomych i niedowidzących, podczas których pojawiły się władze samorządowe, sympatycy oraz członkowie koła. Na uroczystość przybyli: m.in. Jerzy Miler Wicestarosta Powiatu Gryfińskiego, Mieczysław Sawaryn Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, Ewa Sznajder Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino, Grzegorz Jastrowicz Naczelnik Wydziału Edukacji Spraw Społecznych oraz Józef Małosek dyrektor Powiatowego Związku Niewidomych okręgu zachodniopomorskiego, .

Członkowie Koła zajmują się pomocą oraz wsparciem w realizowaniu potrzeb osobom niewidomym lub tracącym wzrok. Związek zrzesza osoby niewidome i słabowidzące w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia, szeroko pojętej aktywności społecznej, a także w celu ochrony ich praw obywatelskich.

 

2018/10/17, Dzień Edukacji Narodowej - spotkanie ZNP

Związek Nauczycielstwa Polskiego Sekcja Emerytów i Rencistów w Gryfinie w dniu 17 października zorganizował w Klubie Nauczyciela w Gryfinie uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Starosta Powiatu Gryfińskiego Wojciech Konarski, Wicestarosta Powiatu Gryfińskiego Jerzy Miler, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn oraz Prezes Gryfińskiego Oddziału ZNP Beata Gorzelańczyk.

Dla wszystkich przybyłych część artystyczną przygotowały dzieci z Gryfińskiego Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka. 

 

2018/10/15, Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat w listopadzie 2018 - Gryfino

Masz 50-69 lat? Zrobiłaś już mammografię? Tylko połowa uprawionych Polek zgłasza się co roku na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia. To niewiele w porównaniu do innych państw, gdzie w badaniach mammograficznych uczestniczy ponad 70 % kobiet w wieku 50-69 lat, czyli w okresie, kiedy są one najbardziej narażone na ryzyko zachorowania. Waga systematycznych i regularnych badań profilaktycznych jest nie do przecenienia, ponieważ rak piersi jest najczęściej diagnozowanym nowotworem u Kobiet i stanowi około 20 % wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe wśród Polek.

Zbadaj się i zyskaj spokój! Mammografia trwa tylko kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Badanie pozwala na rozpoznanie i wykrycie zmian bezobjawowych (guzków i innych nieprawidłowości) w bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy nie są one wyczuwalne podczas samokontroli piersi lub badań palpacyjnych. Wcześnie wykryty nowotwór piersi pozwala zaś rozpocząć natychmiastowe i skuteczne leczenie oraz daje niemal 100 % gwarancję powrotu do zdrowia. Badanie jest bezpłatne - refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie jest wymagane skierowanie lekarskie. Można się na nie zgłosić w dowolnej miejscowości niezależnie od miejsca zamieszkania. Mogą w nim uczestniczyć ubezpieczone panie w wieku od 50 do 69 lat, które nie były leczone z powodu raka piersi i jednocześnie: · w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu · lub otrzymały wynik ze wskazaniem do wykonania badania po 12 miesiącach ( dotyczy kobiet, u których w rodzinie wykryto raka piersi u matki, siostry, córki lub w badaniu genetycznym stwierdzono mutacje w genach BRCA 1 i BRCA 2 )

Badania mammograficzne w mobilnej pracowni mammograficznej (mammobusie) odbędą się w miejscowości: Gryfino – 15 listopada 2018 przy Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej, ul. Łużycka 1.

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do piątku. Istotnym elementem badania jest ocena porównawcza wyników z poprzednich badań, dlatego prosimy o przyniesienie na badanie zdjęć/płyt z poprzednich mammografii.

 

2018/10/15, Grand Prix Gryfina 2018 Turniej- 8

Piękna, słoneczna jesienna sobota a w Pałacyku pod Lwami gwar i skupienie zarazem. Kolejne rozgrywki szachowe z cyklu Grand Prix Gryfina na rok 2018. Do ósmego turnieju eliminacji przystąpiło 30 zawodników. Zgodnie z regulaminem zawodów, odbyło się 7 rund tempem 10 minut na partię, plus pięciosekundowy bonus za każdy ruch dla zawodnika. Zdecydowany prym w turnieju wiedli starsi zawodnicy, finaliści i medaliści ubiegłorocznych rozgrywek szkolnych. Młodsi, dzielnie starali się dotrzymywać im kroku. To dobry prognostyk, przed zbliżającymi się powiatowymi i wojewódzkimi zawodami. Sobotni turniej, zwycięsko i bez żadnej porażki, zakończył Nikodem Mróz 6,0p. przed Szymonem Soszką i Bartoszem Nędzarkiem obaj po 5,5p. oraz Admem Hajdasiem 5,0p. Wśród dziewcząt najlepsze miejsce zajęła Martyna Kuryło przed Kingą Dejewską obie 4,0p. i Niną Lesiak 3,5p. Warto tu zaznaczyć, że w zawodach wzięło udział aż 10 dziewcząt, brawo! Szybkimi krokami zbliża się finał. Do końca rozgrywek jeszcze tylko dwa turnieje eliminacyjne. Walka o miejsca w czołówce trwa, walka o dalsze miejsca nie mniej emocjonująca. Zwycięzców poznamy w grudniu.

Grand Prix Gryfina 2018 Turniej-8 WYNIKI:

1. Mróz Nikodem 6,0p.

2. Soszka Szymon 5,5p.

3. Nędzarek Bartosz 5,5p.

4. Hajdaś Adam 5,0p.

5. Turek Mikołaj 4,5p.

6. Szpura Bartosz 4,5p.

7. Gągoliński Przemek 4,5p.

8. Jazukiewicz Gabriel 4,5p.

9. Mróz Dominik 4,5p.

10. Kuryło Martyna 4,0p.

Sklasyfikowano 30 zawodników Komplet wyników oraz klasyfikacja generalna na www.bialypion.pl

Terminarz rozgrywek szachowych do końca 2018 roku:

• Grand Prix Gryfina 2018 T-9 - 27.10.2018r.

• Grand Prix Gryfina 2018 T-10 - 10.11.2018r.

• Torgelow-Open 2018 turniej międzynarodowy - 17.11.2018r.

• Grand Prix Gryfina 2018r. WIELKI FINAŁ - 08.12.2018r.

• XI Gryfiński Turniej Rodzin Szachowych - 15.12.2018r.

 

2018/10/15, Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych w Gardnie

Wyjątkowa dla każdego ucznia uroczystość odbyła się w Szkole Podstawowej w Gardnie. Najmłodsi uczniowie wśród zaproszonych gości złożyli uroczyste ślubowanie.

Uczniowie przygotowali również część artystyczną przeznaczoną dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

2018/10/17, „Niepodległa do Hymnu” – włącz się w ogólnopolskie śpiewanie 11 listopada

W 2018 świętujemy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku ze zbliżającą się datą 11 listopada - jedną z najważniejszych w naszej historii – Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do współtworzenia wyjątkowego wydarzenia, które w bezprecedensowy sposób zachęci Polaków do wspólnego i radosnego świętowania.

 „Niepodległa do Hymnu” to inicjatywa, której podstawowym celem jest zaangażowanie Polek i Polaków do wspólnego zaśpiewania hymnu 11 listopada dokładnieo godzinie 12:00.

Do akcji zapraszamy wszystkich mieszkańców. O godz. 12:00 podczas oficjalnych obchodów na Pl. J. Piłsudskiegow Warszawie do hymnu staną przedstawiciele Państwa. O tej samej godzinie stacje radiowe w całej Polsce wyemitują hymn naszego Państwa, tak by każdy Polak mógł się dołączyć do wspólnego śpiewania.

 

 

2018/10/16, "Ucząc się przeszłości, przygotowujemy się na przyszłość - inteligentna wioska"

W dniach 11-12 października 2018 roku w Barlinku odbyły się warsztaty szkoleniowe dla organizacji pozarządowych w ramach projektu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich „Ucząc się przeszłości, przygotowujemy się na przyszłość – inteligentna wioska”

Podczas szkolenia odbywały się zajęcia teoretyczne oraz praktyczne w zakresie m.in. funduszy unijnych, budowania marki organizacji, a także mocnych i słabych stron stowarzyszeń.

 

2018/10/04, Oświata w Gminie Gryfino - projekty zewnętrzne

W dniu 04 października 2018 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawione zostały wszystkie zrealizowane projekty edukacyjne przez Gminę Gryfino ze środków zewnętrznych w latach 2015-2018 oraz te, które są w trakcie realizacji a także te które będą realizowane w przyszłości.

W konferencji oprócz lokalnych mediów uczestniczyli dyrektorzy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gryfino.

 

2018/10/11, Projekt edukacyjny "Postaw na Słońce"

Fundacja Banku Ochrony Środowiska już po raz piąty organizuje ogólnopolski, szkolny projekt edukacyjny „Postaw na Słońce”.

Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza wszystkich uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, do udziału w piątej edycji konkursu "Postaw na Słońce". Każda kolejna edycja spotyka się z większym zainteresowaniem i mamy nadzieję, że tak samo będzie i w tym roku. Dzięki konkursowi uczniowie mają szansę zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi energii odnawialnej. Dzięki projektowi uczniowie dowiedzą się jakie są skutki pozyskiwania energii z tradycyjnych źródeł. Podsumowaniem projektu będzie zorganizowanie konferencji, na której uczniowie przekażą zdobytą wiedzę mieszkańcom swojej miejscowości. Mamy nadzieję, że tym samym zachęcą ich do inwestycji we własne źródło energii.

Na projekt składają się dwa konkursy – badawczy i filmowy. Oba konkursy odbywają się całkowicie on-line. Wszelkie materiały i szczegółowe informacje dostępne są na platformach internetowych www.postawnaslonce.pl (konkurs badawczy) oraz www.filmeko.pl (konkurs filmowy).

Zgłoszenia do 16 listopada 2018 roku.

Więcej informacji pod nr tel.: 515 114 639 lub e-mail: info@postawnaslonce.pl

 

2018/10/09, Dzień Seniora w Czepinie

Wzorem ubiegłych lat 6 października 2018 roku zorganizowano święto dla seniorów w czepińskiej świetlicy. Była to wspaniała uroczystość ,w której wraz z seniorami brali udział Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie Zdzisław Kmieciak, sołtys Józef Zajączkowski, ks.proboszcz Jerzy Brocławik.

Były tańce, konkursy, wyśmienita kolacja i serdeczna atmosfera. Uczczono także 270 rocznicę lokacji Czepina-Wintersfelde datowanej na 1748r. Uroczystość przygotowali lokalni społecznicy . To był wspaniały wieczór.

 

2018/09/25, Konferencja Prasowa dot. inwestycji drogowych w Gminie Gryfino

W dniu 25 września 2018 roku odbyła się konferencja prasowa z udziałem Posła na Sejm RP Artura Szałabawki, Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Mieczysława Sawaryna oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej Elżbiety Kasprzyk dotycząca zatwierdzenia przez Ministra Infrastruktury dwóch dużych inwestycji drogowych, które zostaną zrealizowane na terenie Gminy Gryfino. Chodzi o obwodnicę Gryfina oraz budowę nowego przebiegu drogi 31 w północnej części gminy, omijającego Czepino, Daleszewo i Radziszewo.

Oba zadania są uzgodnione przez ministerstwo co oznacza, że znajdą się w programie działań przewidzianych do realizacji. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych o. Szczecin jeszcze w tym roku przystąpi do realizacji prac przygotowawczych. Pierwszym etapem będzie wykonanie szczegółowej koncepcji wraz z badaniami geologicznymi. Drugim - przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Szacunki ministerstwa mówią o kwocie 49,5 miliona złotych na obwodnicę Gryfina oraz 83,7 miliona złotych na nową drogę 31.

Obwodnica Gryfina: klasa GP - długość 5,6 km – przekrój 2x3,5 m.
Obwodnica ominie Gryfino od wschodu. Trasa wyprowadzi z Gryfina ruch tranzytowy, omijając newralgiczne miejsce w postaci wiaduktu pod linią kolejową o skrajni pionowej 2,7 m na obecnym przebiegu drogi krajowej. Inwestycja posiada decyzję środowiskową wydaną w 2012 roku. Znany jest przebieg drogi i środowiskowe uwarunkowania jej realizacji. Konieczne do wykonania są dalsze prace przygotowawcze – opracowanie Koncepcji Programowej wraz z badaniami geologicznymi.

Harmonogram prac:
IV kwartał 2018 – ogłoszenie przetargu na Koncepcję Programową
II kwartał 2019 – podpisanie umowy na realizację prac przygotowawczych
IV kwartał 2020 – ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy
Realizacja inwestycji 2022-2024

Nowy odcinek drogi krajowej 31: klasa GP – długość 9,6 km – przekrój 2x3,5 m
Budowa nowego przebiegu DK31 od węzła Radziszewo do Gryfina, łącznie z przebudową węzła drogowego Radziszewo. Nowa trasa według wstępnych założeń będzie przebiegała po wschodniej stronie istniejącej DK31. Pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z miejscowości położonych przy obecnym przebiegu drogi.
Inwestycja nie posiada dokumentacji studialnej. Konieczne jest wyznaczenie przebiegu trasy i przeprowadzenie całego zakresu prac przygotowawczych.
Planowane jest ogłoszenie przetargu na cały komplet dokumentacji – Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe wraz z elementami Koncepcji Programowej i badaniami geologicznymi. W toku prac przygotowawczych zostanie uzyskana decyzja środowiskowa.

Harmonogram prac:
IV kwartał 2018 – ogłoszenie przetargu na komplet prac przygotowawczych
II kwartał 2019 – podpisanie umowy na realizację prac przygotowawczych
II kwartał 2021 – uzyskanie decyzji środowiskowej
I kwartał 2022 – ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i budowę
Realizacja inwestycji 2023-2025


 

2018/10/03, 48. Bieg Trangraniczny "Doliną Dolnej Odry"

Jak co roku 3 października w Święto Narodowe Zjednoczenia Niemiec odbył się Bieg Transgraniczny na dystansie 10,9 km z Gryfina do niemieckiego Gartz. Była to już 48. edycja tego wydarzenia. Zawodników z gryfińskiego nabrzeża wystartowali Burmistrz Miasta
i Gminy Gryfino oraz Burmistrz Gartz. Podczas święta państwowego naszych sąsiadów (Święto Narodowe Zjednoczenia Niemiec) już od wielu lat wraz ze stroną niemiecką organizowany jest bieg aby uczcić to wydarzenie.


 

2018/10/09, Wizyta podróżnika Grzegorza Węgrzyna w Bredzie

W dniu 30 września 2018 roku Kapitan Grzegorz Węgrzyn odwiedził Bredę czyli miasto wyzwolone z okupacji niemieckiej przez korpus pancerny Gen. Stanisława Maczka. Poniżej przedstawiamy relację z tego wydarzenia przedstawioną przez Pana Węgrzyna.                        

Moje spotkania z historią.

"We wszystkich moich dotychczasowych rejsach i podróżach starałem się znaleźć kawałek polskiej historii i spotkać ludzi, którzy ją tworzyli. Tak też było i tym razem, gdy miałem

pojechać do Ijmuiden /port przed Amsterdamem w NL/ sprowadzić jacht żaglowy do Śzczecina.

Jako, że jest to niedaleko od Bremy, miasta wyzwolonego z okupacji niemieckiej, przez korpus pancerny Gen. Stanisława Maczka, postanowiłem zobaczyć w jaki sposób Holendrzy uhonorowali polskiego żołnierza i jako przedstawiciel społeczności gryfińskiej złożyć kwiaty i zapalić znicz na cmentarzu wojskowym. Z taką myślą udałem się do Burmistrza UMiG Gryfino Pana Mieczysława Sawaryna z pytaniem, czy jest to dobry pomysł. Pan Burmistrz od razu przystał na mój pomysł

i zaproponował, aby znicz był z ramienia społeczności gryfińskiej, a kwiaty to już na miejscu dam sobie radę. Tak też się stało. We wszystkim na miejscu pomagał mi Karol Majak, wolontariusz z „Paczki dla Bohatera”, a mieszkający 40 km od Bredy. Organizacyjnie wszystko zagrało na tip-top:

odwiedziliśmy wspólnie Cmentarz Honorowy na Etensebaan, gdzie został postawiony znicz z wygrawerowaną tabliczką : 

                          „W HOŁDZIE POLEGŁYM ŻOŁNIERZOM POLSKIM”

                                          Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

                                                  wraz z mieszkańcami

Odwiedziliśmy również Wilhelmina Park , gdzie znajdują się pomniki na cześć Polaków. Przy nich to właśnie odbywają się uroczystości w dzień wyzwolenia Bredy przez Wojsko Polskie, pod dowództwem Gen. Stanisława Maczka."

 

2018/10/11, „Warsztaty polsko-niemieckie. Propagowanie zdrowego stylu życia”

W ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w dniach 26 – 28 września 2018r.  uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie kontynuowali rozpoczętą w zeszłym roku szkolnymwspółpracę z Gesemtschule Talsand
w Schwedt. W Międzywodziu odbyło się trzydniowe spotkanie młodzieży z obu szkół „Warsztaty polsko-niemieckie. Propagowanie zdrowego stylu życia”, podyktowane chęcią nauki języka niemieckiego, wzajemne zainteresowanie sportem, ochroną  środowiska, propagowaniem zdrowego stylu życia i wiedzą o regionie.

W pierwszym dniu wyjazdu Technolog Żywności  i  Żywienia Człowieka  pani Anna Snoch przeprowadziła zajęcia kulinarne ”Wiem co jem” oraz  pogadankę na temat zdrowego odżywiania. Uczniowie zostali  zapoznani  z piramidą żywieniową -  grupą produktów niezbędnych w codziennej diecie ze składem chemicznym i wartościami  odżywczymi danych produktów oraz korzyści zdrowotnych w codziennej diecie. Uczestnicy  przygotowywali  soki z owoców, tartinki, koreczki, sałatki owocowe, ciasteczka owsiane, mufinki, które później ze smakiem degustowali.

Organizatorzy  promując  wśród młodzieży zdrowy styl życia, zorganizowali gry i zabawy sportowe oraz długie spacery nad morze. Wieczorem w celu zintegrowania uczestników projektu zorganizowano ognisko. Przy dźwiękach muzyki uczniowie miło spędzali czas.

Kolejnego dnia, po śniadaniu odbyły się zajęcia z edukacji przyrodniczej w Muzeum Wolińskiego Parku Narodowego w Międzyzdrojach. Młodzież zdobywała wiedzę na temat flory i fauny polskiego wybrzeża. Byliśmy także w Zagrodzie Pokazowej Żubrów w Wolińskim Parku Narodowym, gdzie przewodnik w bardzo przystępny i interesujący sposób opowiadał o losach zwierząt znajdujących się w zagrodzie. Dużą atrakcją dla młodzieży były zajęcia na basenie i ćwiczenia na siłowni.

W ostatnim  dniu  Inspektor Pierwszej Pomocy PCK pan Zbigniew Kozakiewicz przeprowadził szkolenie udzielania pomocy przedmedycznej. Młodzież otrzymała wyczerpujące informacje na temat: zabezpieczenia miejsca zdarzenia, wstępnej oceny stanu poszkodowanego, przeprowadzania resuscytacji, jak postępować z nieprzytomnym,  tamować krwotoki i rany, oparzenia. Każdy uczestnik warsztatów dokonywał symulacji udzielania pomocy z użyciem defibrylatora na manekinie. Przed wyjazdem do domu, udaliśmy się na pożegnalny spacer nad morze.

Opiekunami projektu byli: pani Beata Piekarz, pani Anna Snoch, pani Dajana Lorek, pani Julia Szafran, pani Aldona Małyska i pan Zbigniew Kozakiewicz.

Dzięki dużemu zaangażowaniu organizatorów, cele i zadania projektu w pełni zostały zrealizowane. Udział w projekcie  pozwolił młodzieży poszerzyć wiedzę na temat zdrowego stylu życia, przybliżyć wiedzę na temat otaczającej nas przyrody, nabyć umiejętność udzielenia pomocy przedmedycznej, nawiązywać przyjaźnie  sprzyjające integracji polsko-niemieckiej.

 

2018/10/09, Kabaret Łowcy.B wystąpi w Gryfinie. Bilety już w sprzedaży!
W piątek 26 października 2018 w Gryfińskim Domu Kultury wystąpi kabaret Łowcy.B. Kabaret zaprezentuje w Gryfinie program "Noc muzeów".
Początek pełnego humoru wieczoru o godzinie 18.

Bilety w cenie 60 zł, można już nabyć w kasie Kina Gryf (30 minut przed każdym seansem kinowym) oraz drogą elektroniczną poprzez zakładkę Kup Bilet na stronie gdk.com.pl.

Kabaret Łowcy.B to teatr absurdu, który stworzyła grupa studentów Uniwersytetu Śląskiego a konkretnie jego filii w Cieszynie, w roku 2002.
Grupę przyjaciół połączył niezwykły sposób obserwowania rzeczywistości i jej parabolizowania na scenie. Okazało się to na tyle skuteczne że w rok po rozpoczęciu działalności artystycznej Łowcy wygrali najważniejszy w ówczesnym czasie festiwal kabaretowy PAKA odbywający się w Krakowie. Łowcy.B w niezwykle naturalny, inteligentny i przyjazny sposób wciągają w swój spektakl widza. Nie jest tu ważna powierzchowność ale wrażliwość i dystans nie tylko do otaczającego nas świata ale również do nas samych. To jedyny kabaret który wykonuje muzykę wyłącznie na żywo. Ich spektakl to przede wszystkim gigantyczna dawka dobrej zabawy doprawiona muzyką.

Obecnie czynni Łowcy.B to Bartosz Góra, Bartosz Gajda, Sławek Szczęch i Maciek Szczęch.

"Noc muzeów" to drugi program Łowców.B, w czteroosobowym składzie.
Oprócz tytułowego skeczu w muzeum, w którym artyści schodzą do publiczności i trzymają z nią kontakt przez cały czas, w tym programie zobaczyć będzie można między innymi:
- parodię 1 z 10 - znanego teleturnieju czyli konkurs niewiedzy ogólnej;
- czym jest coaching i szeroko pojęty rozwój osobisty, temat modny, na czasie i bardzo wdzięczny;
- czego nie robić jak nasze prośby zostaną wysłuchane;
- koncert życzeń na 4 mężczyzn i 35 rur;
oraz wiele, wiele, wiele, wiele, wiele, wiele, wiele innych rzeczy.

Ostrzeżenie! Żaden spektakl nie jest taki sam. Tylko od Was zależy jak daleko poniesie aktorów w trakcie show!
 

2018/10/09, 25. Noc Grozy. Gryfińskie Spotkania z Horrorem - bilety w sprzedaży od 15 października!
Po raz dwudziesty piąty, w gryfińskim Kinie Gryf spotkają się miłośnicy kina grozy. Nocą z 31 października na 1 listopada 2018 wyświetlone zostaną trzy mrożące krew w żyłach filmy. Podczas kolejnej Nocy Grozy - Gryfińskich Spotkań z Horrorem, zobaczymy filmy "Ghostland", "Nieznajomi: Ofiarowanie" oraz przedpremierowo remake kultowego horroru Daria Argento z lat 70 - "Suspiria".

Ceny biletów na każdy z filmów wynoszą: 14 zł (ulgowy) i 16 zł (normalny). Nie przewidujemy sprzedaży karnetów, dostępne będą tylko bilety pojedyncze.
Bilety na Noc Grozy będą dostępne w sprzedaży od 15 października w kasie Kina Gryf oraz drogą elektroniczną przez naszą stronę gdk.com.pl - zakładka: Kup Bilet.
Początek pierwszego seansu o godzinie 20:00.

Godzina 20:00 - "Ghostland"
Reżyseria i scenariusz: Pascal Laugier
Produkcja:Francja/Kanada
Czas trwania: 91 minut
Po kilkunastu latach siostry wracają do swojego starego domu, w którym doszło do makabrycznej napaści. Koszmarne wspomnienie nie daje o sobie zapomnieć.

Godzina 22:00 - "Nieznajomi: Ofiarowanie"
Reżyseria: Johannes Roberts
Scenariusz: Bryan Bertino, Ben Ketai
Czas trwania: 85 minut
Czteroosobowa rodzina wyrusza do parku kempingowego, położonego w ustronnym lesie. Miejsce jest wyludnione. Spokój przyjezdnych zaburza niespodziewane pukanie do drzwi. Wkrótce okazuje się, że na terenie parku grasuje trójka psychopatów.

Godzina 23:45 - "Suspiria" (pokaz przedpremierowy)
Reżyseria: Luca Guadagnino
Scenariusz: David Kajganich
Czas trwania: 152 minuty
Remake kultowego horroru Daria Argento z lat 70. Amerykańska tancerka Susie Bannon, udaje się do Berlina, aby rozpocząć naukę w tamtejszej, prestiżowej szkole baletu. Jej przyjazd zbiega się w czasie z tajemniczym zniknięciem Patricii jednej z wychowanek akademii. Susan, czyniąca niesamowite postępy pod okiem ekscentrycznej dyrektor artystycznej szkoły - Madame Blanc, szybko zaprzyjaźnia się z inną tancerką Sarą. Kiedy w szkole dochodzi do kilku mrożących krew w żyłach incydentów, obie dziewczyny zaczynają nabierać podejrzeń, co do prawdziwej natury akademii. Wkrótce Susie pozna jej największy, mroczny sekret.

 
 
 

2018/09/21, Głosowanie na BO 2019 rozpoczęte!

Rozpoczęło się głosowanie na zadania w tegorocznym Budżecie Obywatelskim.
Zachęcamy do głosowania wszystkich mieszkańców gminy Gryfino, którzy w roku głosowania kończą 13 lat.
Na głosowanie poświęcisz tylko chwilę, a z efektów będziesz cieszyć się przez kolejne kilka lat.

Regulamin głosowania:

 1. Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec stale zamieszkujący na terenie gminy Gryfino, który w roku głosowania kończy 13 lat.
 2. Ramowy wzór karty do głosowania, można pobrać TUTAJ.
 3. Zadania na karcie, umieszczane są w kolejności zgodnej z datą wpływu wniosku do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
 4. Mieszkańcy zamieszkujący na terenie gminy Gryfino posiadający meldunek mogą głosować poprzez:
  1. bezpośrednie przekazanie karty do głosowania do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16,
  2. przesłanie karty do głosowania drogą pocztowa na adres: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino,
  3. elektroniczne przesłanie zeskanowanej karty do głosowania lub jej zdjęcia na adres e-mail: bo@gryfino.pl,
  4. system informatyczny gryfino.budzet-obywatelski.org,
  5. Mieszkańcy nieposiadający zameldowania na terenie gminy Gryfino mogą głosować na zadania wyłącznie osobiście, składając przy tym oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie gminy Gryfino.
 5. Na kartach do głosowania uprawnieni mieszkańcy dokonują wyboru maksymalnie trzech propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.
 6. Każdy mieszkaniec może przekazać maksymalnie jedną kartę do głosowania.
 7. Karty do głosowania wypełnione niewłaściwie oraz niezawierające wymaganych danych będą uznane za nieważne.
 8. Ustalenie wyników polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdą propozycję zadań na liście.

Głosowanie potrwa do 21 października 2018 roku.

Wszystkie informacje można znaleźć na stronie gryfino.budzet-obywatelski.org

 

2018/09/24, Widowisko historyczne "Orły nad Driel"

Za nami kolejne widowisko historyczne w naszym mieście które odbyło się w sobotę 22 września 2017 roku na gryfińskim nabrzeżu. 

Dzień przed wydarzeniem czyli 21 września odbyły się zajęcia edukacyjne w szkołach prowadzonych przez Gminę Gryfino.

Gardno

Radziszewo

Żabnica

SP1 Gryfino

ZSO Gryfino

Chwarstnica

SP3 Gryfino

W dzień wydarzenia od południa odbyła się prezentacja wyposażenia wojskowego w której udział wzięły grupy rekonstrukcyjne oraz jednostki wojskowe.

Od godziny 15.00 na gryfińskim nabrzeżu odbyły się występy przygotowane przez gryfińskich przedszkolaków oraz uczniów Szkoły Muzycznej w Gryfinie.

Około godziny 16.00 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino oraz Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino zaprosili wszystkich mieszkańców do pozytywnego odbioru wydarzenia.

 

Główna atrakcja wydarzenia czyli widowisko historyczne "Orły nad Driel" przygotowane przez Gminę Gryfino, Studio Historyczne "Huzar" z Koszalina i Stowarzyszenie Hereditas Pomeraniae - Dziedzictwo Pomorza rozpoczęło się o godz. 17.00

Po rekonstrukcji odbył się koncert zespołu „Chłopcy z Placu Broni”.

Sponsorem Głównym Wydarzenia było PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Patronat honorowy nad imprezą objęli:
Ministerstwo Obrony Narodowej,
Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Hinc
www.szczecin.uw.gov.pl
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz
Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP Michał Jach.

Partnerzy Wydarzenia:
Totalizator Sportowy Lotto Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o.

Patronat medialny nad imprezą objęli: TVP Szczecin, TVP Historia, Polskie Radio Szczecin, Gazeta Gryfińska, Nowe 7 Dni Gryfina.

 

2018/09/27, LII sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 27 września odbyła się ostatnia w tej kadencji sesja Rady Miejskiej w Gryfinie.

Podczas obrad przedstawiono nowo wybranego Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gryfinie Pana Zbigniewa Miklewicza.

Przed podjęciem uchwały dot. Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 roku odbyła się prezentacja pokazująca jak będzie przebiegał rozwój Gminy Gryfino do 2030 roku.

Rada Miejska w Gryfinie
VII KADENCJA
Elżbieta Kasprzyk
Tomasz Namieciński
Zdzisław Kmieciak
Guga Rafał
Hładki Krzysztof
Kawka Jacek
Skrzypiński Janusz
Trzepacz Zenon
Witowska Jolanta
Piotr Zwoliński
Roland Adamiak
Leszek Jaremczuk
Łukasz Kamiński
Zbigniew Kozakiewicz
Marcin Para
Marcin Pazik
Małgorzata Rubczak
Czesław Skonecki
Ireneusz Sochaj
Bogdan Warda
Małgorzata Wisińska

 

2018/10/03, Inauguracja roku akademickiego 2018/19 Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Dnia 03 października 2018 roku w Gryfińskim Domu Kultury odbyła sie inauguracja roku akademickiego 2018/19 Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podczas uroczystości odbył się występ uczniów ze Szkoły Muzycznej w Gryfinie oraz krótki wykład inauguracyjny. Obecni na inauguracji Wicestarosta Powiatu Gryfińskiego Jerzy Miler, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn oraz zaproszeni goście podziękowali za rozpoczęcie już po raz dziewiąty roku szkolnego Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  

Przekazano wszystkim studentom informację dotyczącą planu wykładów i warsztatów na I-szy semestr.

 

2018/10/09, Petycja dot. programu "Wzorowa Łazienka"

Dnia 20 sierpnia 2018 r. rozpoczęła się V edycja Programu “Wzorowa Łazienka”. 

Ze szczegółami Programu można zapoznać się pod adresem URL: http://bit.ly/WZOROWALAZIENKA

W związku z powyższym, kierując się uzasadnionym interesem społecznym, wnosimy o podjęcie następującego działania:

Treść petycji: 

§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art. 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w zw. z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Kierownika JST o przekazanie niniejszego tekstu/petycji do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych (również tzw. Zespołów Szkół).

Efektem przystąpienia Szkoły Podstawowej do Programu może być sfinansowanie remontu szkolnej łazienki.

Mamy nadzieję, że tak jak w poprzednich edycjach, nasza akcja zaktywizuje mieszkańców oraz Dyrektorów Szkół i pomoże wypełniać zadania związane z zaspokajaniem potrzeb wspólnot lokalnych w kontekście art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 tj. z dnia 2016.04.04). 

§2) Dodatkowo - chcąc działać lege artis oraz w pełni jawnie i transparentnie - w trybie art. 8 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) wnosimy o opublikowanie niniejszej petycji wraz ze wszystkimi załącznikami na stronie internetowej JST, wraz z danymi Podmiotu Wnoszącego niniejszą Petycję.

Osnowa Petycji: 

Program „Wzorowa Łazienka” rozpoczął się 20 sierpnia 2018 roku i jest skierowany do publicznych szkół podstawowych. Te z nich, które poprzez rejestrację dołączą do Programu, będą mogły pogłębiać edukację uczniów w zakresie właściwych nawyków higienicznych oraz otrzymają szansę na remont szkolnej łazienki w wysokości 30 000 zł. (Dodatkowe informacje dot. puli nagród - znajdują się w części dotyczącej szkół - poniżej)

Postulat Ustawodawcy, aby przedmiotem petycji było podjęcie przez Organ działania w sprawie aspektów życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji, wydaje się idealnie wpisywać w idee fixe Programu „Wzorowa Łazienka”.

Jeżeli w nielicznych Urzędach - “polskie czcionki” w naszym wniosku nie wyświetlają się właściwie - może to wynikać z niedostosowania systemów Gminy do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 t.j. z 2017.12.05) - można wtedy skorzystać z załączonego pliku word - z tożsamą treścią. 

—————— Część Petycji dotycząca Dyrektora Szkoły do przekazania do właściwych miejscowo Szkół:

Szanowna Pani 

Szanowny Pan

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Dane Podmiotu wnoszącego petycje znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05). Data dostarczenia zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U.2017.459 tj. z 2017.03.02).

Preambuła Petycji:

Dnia 20 sierpnia br. rozpoczęła się V edycja Programu “Wzorowa Łazienka”.  Ze szczegółami Programu można zapoznać się pod adresem: http://bit.ly/WZOROWALAZIENKA

Przedmiot Petycji:

§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art. 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w zw. z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego - wnosimy petycję do Dyrektora Szkoły o dokonanie analizy przedłożonej poniżej propozycji oraz rozważnie przystąpienia do opisanego w niniejszej petycji Programu.

Jak określono już powyżej: postulat Ustawodawcy, aby przedmiotem petycji było podjęcie przez Organ działania w sprawie aspektów życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji, wydaje się idealnie wpisywać w idee fixe Programu „Wzorowa Łazienka”.

Formularz zgłoszeniowy online znajduje się pod adresem URL: http://bit.ly/WZOROWALAZIENKA

Każda szkoła przystępująca do konkursu, po wypełnieniu wzmiankowanego formularza otrzyma na podany w formularzu adres e-mail link potwierdzający. 

Rzeczony, otrzymany link należy kliknąć, potwierdzając tym samym przystąpienie do Konkursu.         

W przypadku twierdzącej odpowiedzi na naszą petycję należy  zgłosić udział w konkursie poprzez wypełnienie wzmiankowanego formularza online.

Dzięki akcjom tego typu Jednostka Administracji Publicznej ma możliwość zgodnie z regulaminem Programu uzyskać wartość dodaną bez angażowania środków publicznych.

§1.1) W związku z powyższym oraz w trosce o najmłodszych Obywateli - Uczniów Szkół wnosimy petycję na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy o petycjach w związku z 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 tj. z 2017.06.27) o rozpatrzenie możliwości remontu szkolnej łazienki, a tym samym przystąpienia do konkursu opisanego powyżej. Organizatorem akcji pod nazwą „Wzorowa Łazienka” i fundatorem nagród - jest Ad Craft Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000603464.

Szczegóły opisane są w załączonym regulaminie.

Osnowa Petycji: 

Każda Szkoła Podstawowa może przyłączyć się do akcji i pomóc zamienić szkolne toalety we wzorowe łazienki oraz wesprzeć edukację najmłodszych na temat zasad higieny.

Program „Wzorowa Łazienka” rozpoczął się 20 sierpnia 2018 roku i jest skierowany do publicznych szkół podstawowych. 

Te z nich, które poprzez rejestrację dołączą do Programu, będą mogły pogłębiać edukację uczniów w zakresie właściwych nawyków higienicznych oraz otrzymają szansę na remont szkolnej łazienki w wysokości 30 000 zł.

Jeżeli w nielicznych Urzędach/Szkołach - “polskie czcionki” w naszym wniosku nie wyświetlają się właściwie - może to wynikać z niedostosowania systemów Gminy do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 t.j. z 2017.12.05) - można wtedy skorzystać z załączonego pliku word - z tożsamą treścią. 

Marka Domestos od wielu lat podejmuje wyzwanie zmiany szkolnych toalet. Udział szkoły w Programie to również możliwość poszerzenia wiedzy dzieci na temat higieny.

Miejsce, w którym każdy chce czuć się komfortowo, do którego powinien mieć swobodny dostęp i móc z niego korzystać bez skrępowania. Czysta, funkcjonalna, wygodna, przystosowana do wieku i potrzeb, estetyczna – tak powinna wyglądać wzorowa łazienka. Niestety, te znajdujące się w polskich szkołach są czasem dalekie od ideału.

Dlatego już po raz piąty rozpoczynamy Program „Wzorowa Łazienka”, którego inicjatorem jest marka Domestos. Celem akcji jest poprawa warunków sanitarnych w szkolnych łazienkach oraz edukacja uczniów w zakresie właściwego dbania o higienę.

Program „Wzorowa Łazienka” rozpoczął się 20 sierpnia 2018 r.  i jest skierowany do publicznych szkół podstawowych. Te z nich, które poprzez rejestrację dołączą do Programu, będą mogły pogłębiać edukację uczniów w zakresie właściwych nawyków higienicznych oraz otrzymają szansę na remont szkolnej łazienki w wysokości 30 000 zł.

Ponadto - Nagrodami (dalej: „Nagrody”) przeznaczonymi dla Laureatów Programu są:

a) Nagroda I stopnia: dla szkoły, która zdobędzie największą liczbę głosów w Programie, Organizator przewidział gwarantowaną nagrodę główną w postaci remontu i aranżacji/dekoracji łazienek na terenie Szkoły o wartości 30 000,00 (słownie: trzydziestu tysięcy) złotych brutto – „Gwarantowana Nagroda główna” (dalej: „Gwarantowana Nagroda Główna”);

b) Nagrody II stopnia: Unilever Polska Sp. z o.o. przeznaczy 1 grosz od sprzedaży każdych trzech produktów marki Domestos, sprzedanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 1 września 2018 roku do 31 października 2018 roku na finansowanie warunkowych Nagród II stopnia dla szkół, które zdobędą następne miejsca w Programie, po Szkole, która otrzyma „Gwarantowaną Nagrodę Główną”. Sprzedaż zostanie oszacowana na podstawie danych rynkowych AC Nielsen. 6 Organizator przewidział warunkowo Dodatkowe Nagrody Główne w postaci odświeżenia łazienek na terenie Szkoły o wartości 5 000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych brutto każda (dalej: „Dodatkowe Nagrody Główne”). Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania Dodatkowych Nagród Głównych lub przyznania nagród o niższej wartości w przypadku, gdy Unilever nie uzyska środków ze sprzedaży produktów marki Domestos wystarczających do sfinansowania Dodatkowych Nagród Głównych. Liczba i wysokość Dodatkowych Nagród Głównych zostanie podana na stronie http://bit.ly/WZOROWALAZIENKA do 16 grudnia 2018 roku;

c) Nagrody III stopnia: dla 100 (słownie: „stu”) pierwszych Szkół, z wyłączeniem Szkół będących Laureatami Nagród, o których mowa w §3 pkt. 1 a) i b), Organizator przewidział po jednej nagrodzie III stopnia w postaci zestawu produktów marki Domestos (100 litrów płynu do toalet Domestos) do utrzymywania czystości w szkolnych łazienkach;

Cel i założenia Programu

Założenia programu „Wzorowa Łazienka” są wynikiem badań i obserwacji, z których wynika, że szkolne łazienki postrzegane są przez uczniów i rodziców jako niefunkcjonalne, stare, zaniedbane i niewyposażone w podstawowe środki higieny.

Ich stan negatywnie ocenia także co trzecie biorące udział w badaniu dziecko. Ponadto aż 39% uczniów zgłasza swoim rodzicom problemy związane z korzystaniem ze szkolnych toalet (źródło: GfK 2014 | Badanie stanu szkolnych toalet przed kampanią CSR dla marki Domestos, Lipiec 2014).

Dodatkowo, nie wszyscy uczniowie mają dostęp do edukacji w zakresie higieny.

Program „Wzorowa Łazienka” ma pomóc zmienić tę sytuację. Po pierwsze, wzięcie przez szkołę udziału w programie daje szansę pogłębienia świadomości uczniów w zakresie higieny. 

Każda zarejestrowana szkoła weźmie udział w konkursie, w którym - jak określono powyżej - nagrodą główną będzie wsparcie finansowe w wysokości 30 000 zł na remont szkolnej łazienki.

W poprzednich czterech edycjach otrzymaliśmy ponad 3300 zgłoszeń do programu z całej Polski. W każdej z nich zwycięskie szkoły miały możliwość przeprowadzenia remontu, w wyniku którego powstały nowe, kolorowe, przyjazne, funkcjonalne, czyste łazienki.

Jak wziąć udział w Programie i mieć szansę na nagrodę?

Aby szkoła mogła otrzymać materiały edukacyjne oraz starać się o nagrodę, którą jest sfinansowanie remontu szkolnej łazienki, musi zarejestrować się na stronie http://bit.ly/WZOROWALAZIENKA  w ramach dedykowanego w tym celu formularza http://bit.ly/WZOROWALAZIENKA oraz potwierdzić link, jaki otrzyma na podany przez Szkołę adres e-mail. 

Rejestracji może dokonać dyrektor placówki lub inna osoba dorosła za jego zgodą, w okresie od 20 sierpnia 2018 r. 

Głosowanie na zarejestrowane szkoły oraz zdobywanie dodatkowych punktów będzie możliwe zgodnie z regulaminem umieszczonym na stronie http://bit.ly/WZOROWALAZIENKA . Szkoły z największą liczbą punktów będą miały szansę uzyskać nagrody - jak określono powyżej.

Regulamin programu oraz szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania punktów znajdują się na http://bit.ly/WZOROWALAZIENKA

Inicjator programu: Domestos

Organizator programu: „Wzorowa Łazienka” jest Ad Craft Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Notabene pozwalamy sobie przypomnieć, że podjęcie jakichkolwiek działań przez Dyrektora powinno być poprzedzone analizą stanu faktycznego (innych petycji tego typu) oraz dokumentacji, tak aby wszystkie ewentualne czynności były prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz postępowania lege artis.

§2) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku na adres: wzorowalazienka@samorzad.pl

§3) Wnosimy, aby odpowiedź udzielona w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05), znajdowała się w treści zwrotnej wiadomości e-mail, wysłanej pod adres e-mail: wzorowalazienka@samorzad.pl

§3.1) Jak opisano w §3 powyżej - wnosimy, aby  bez względu na przystąpienie do akcji lub nie - Dyrektor Szkoły - pro forma, zgodnie z odnośnymi przepisami Ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05),  udzielił odpowiedzi na przedmiotową petycję.

W przypadku - przystąpienia do akcji  (po wypełnieniu formularza oraz potwierdzeniu linku na własnym podanym adresie e-mail)   - rzeczoną odpowiedź prosimy aby zatytułować  “Uwzględnienie petycji - Szkoła rozważy przystąpienie do akcji” w przeciwnym przypadku - odpowiedź na petycję prosimy zatytułować “Nieuwzględnienie petycji - Szkoła nie przystąpi do akcji” 

§4) Dodatkowo - chcąc działać lege artis oraz w pełni jawnie i transparentnie - w trybie art. 8 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) wnosimy o opublikowanie niniejszej petycji oraz udzielonej odpowiedzi  na stronie internetowej Szkoły -  wraz z danymi  Podmiotu Wnoszącego niniejszą Petycję. 

Stosownie do dyspozycji art. 8 pkt. 2 Ustawy o petycjach - wnosimy o niezwłoczne aktualizowanie rzeczonej publikacji - o dane dotyczące przebiegu postępowania.

Stosownie do dyspozycji art. 4 ust. 3 Ustawy o petycjach - wyrażamy zgodę na ujawnienie danych podmiotu wnoszącego petycję. 

Ponownie podkreślamy, że w naszej ocenie sprawa dotyczy istotnych elementów związanych z życiem zbiorowym oraz kształtowaniem dobrych nawyków i dbaniem o najmłodszych. 

Jak wynika z powyższego opisu, działanie ma charakter non profit. 

Pozwalamy sobie przypomnieć, że zgodnie z art. 63 Konstytucji RP - “Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby (…)” 

Z procedurą zgłoszenia można zapoznać się również za pomocą załączników do niniejszej petycji.

Na mocy przepisów Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) do niniejszego wniosku został dołączony plik podpisany podpisem elektronicznym identyfikujący nadawcę (Współwnioskodawcę) lub współtwórcę niniejszego wniosku, którego Tożsamość ujawniona została poniżej oraz w załączonym pliku.

Podmiot Składający Petycję:

Osoba Prawna 

Szulc-Efekt  sp. z o.o.

reprezentowana przez: 

Prezes Zarządu 

Adam Szulc 

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

KRS: 0000059459

www.gmina.pl    www.samorzad.pl

Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln

Inicjatorem Programu jest Firma Unilever - wszystkie dane pod adresem URL www.unilever.pl  (art. 2 ust. 2 pkt. 3 ustawy o petycjach).

Dodatkowe informacje:

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: wzorowalazienka@samorzad.pl .

 

2018/09/26, Projekt w Zespole Szkół Ogólnokształcących

Gmina Gryfino za pośrednictwem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie współpracuje ze szkołą w Schwedt od osiemnastu lat. W celu zacieśnienia i pogłębienia kooperacji w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska. Szkoła kontynuuje współpracę, rozpoczętą w zeszłym roku szkolnym z Gesemtschule Talsand w Schwedt. W ramach przygotowanego projektu organizuje „Warsztaty polsko-niemieckie. Propagowanie zdrowego stylu życia”, które odbędą się w Międzywodziu w dniach 26, 27, 28 września.

Przez wspólne spędzanie czasu, poznawanie historii regionu, organizowanie warsztatów kulinarnych, zajęć przedmedycznych, zabaw integracyjnych, chcemy znieść bariery językowe, wynieść doświadczenia, wspomagać rozwój pasji i zainteresowań, promować zdrowy styl życia, sport oraz edukację przyrodniczą. Pragniemy budować zdrowe relacje między młodzieżą obu szkół, zacieśniać więzi, nawiązywać przyjaźnie.

 

2018/09/18, Gminne uroczystości upamiętniające 79. rocznicę agresji ZSRR na Polskę oraz Dzień Sybiraka

W dniu 17 września 2018 roku odbyły sie Gminne Uroczystości upamiętniające 79. rocznicę agresji ZSRR na Polskę oraz Dzień Sybiraka.

 

2018/09/20, Spotkanie w ramach Transgranicznego Planu Działania

W dniu 18 września 2018 r. w Gryfinie odbyło się kolejne z cyklu spotkanie z przedstawicielami Gmin wchodzących w skład polsko-niemieckiego obszaru gospodarczego Doliny Dolnej Odry. Cykl spotkań dotyczących zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty na polsko-niemieckim obszarze gospodarczym Doliny Dolnej Odry w ramach Transgranicznego Planu Działania mają na celu zbadanie potrzeb w zakresie współpracy pomiędzy gminami uczestniczącymi w Transgranicznym Planie Działania i wypracowanie wspólnych projektów wiodących.

Podczas spotkania w Gryfinie omówione zostały cele i potrzeby gmin dotyczące projektów wiodących w obszarze „Edukacja”. Gmina Gryfino przedstawiła partnerom także dobry przykład działań w tym obszarze, jakim był udział w projekcie „Niemieckie Centrum ds. Młodzieży, Edukacji i Komunikacji w związku gmin Oder – Welse – gminie Passow i gminie Pinnow oraz w gminach Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Wałcz”, którego efektem była przebudowa budynku na potrzeby Przedszkola Nr 4 im. Pszczółki Mai przy ul. Kościuszki 17 w Gryfinie, doposażenie placów zabaw a także zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w Przedszkolu Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie, Przedszkolu Nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie a także w Przedszkolu Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie. W przedszkolu Nr 5 w ramach ww. projektu została również przebudowana kuchnia i pomieszczenia z jej zaplecza. Kolejne z cyklu spotkań odbędą się w Pinnow z zakresu „Usługi użyteczności publicznej”, w Dębnie
z zakresu „Gospodarka” oraz w Baniach z zakresu „Kultura i turystyka”. 

 

2018/07/24, Projekt działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych

Fundacja resocjalizacji i readaptacji społecznej „TULIPAN” oraz Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od 14 maja 2018 r. realizują zadanie publiczne mające na celu prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych. Projekt ma za zadanie zwiększyć samodzielność bezdomnych przebywających na terenie województwa zachodniopomorskiego, a w szczególności na terenie miasta Szczecin, poprzez drożenie systemu usług reintegracji społecznej i zawodowej.

W ramach punktu działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych prowadzona jest kompleksowa pomoc specjalistów oraz  pomoc finansowa w postaci bonów żywnościowo – higienicznych i pomoc odzieżowo – rzeczowa dla osób bezdomnych.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie scpu.szczecin.pl w zakładce Projekty oraz na stronie fundacjatuliopan.pl w zakładce Kontakty – Punkt dla osób bezdomnych.

 

2018/07/24, "Akademia Rodzica Zastępczego"

Zasadniczym celem oferowanego wsparcia jest podniesienie umiejętności wychowawczych osób sprawujących rodzinną, głównie spokrewnioną, pieczę zastępczą wobec dzieci, najczęściej wobec wnuków, a także przeszkolenie 20 kandydatów na rodziców zastępczych. Działanie to ma wspierać powiaty w realizacji ich ustawowego zadnia – szkolenia rodzin zastępczych.

Projekt przewiduje wsparcie szkoleniowe oraz doradcze dla rodziców zastępczych, zamieszkujących teren województwa zachodniopomorskiego. Działania w projekcie zostały już rozpoczęte, realizowane będą do końca 2019 r. Nadal prowadzimy rekrutację do projektu. W ramach projektu rodzice sprawujący rodzinną pieczę zastępczą (spokrewnieni i niezawodowi) otrzymają wsparcie w postaci szkoleń, warsztatów i doradztwa w zakresie:

1) w ramach Akademii Relacji, cztery szkolenia:

• Regulacje prawne w zakresie pieczy zastępczej (jednodniowe) – obecnie realizowane;

• Umiejętności wychowawcze (dwudniowe) – III/IV kwartał 2018;

• Sytuacje kryzysowe (dwudniowe) – I/II kwartał 2019;

• Problem agresji wśród dzieci i młodzieży (jednodniowe) – III kwartał 2019 2) indywidualnego wsparcia doradczego z tematyki szkoleń – na miejscu, po każdym dniu szkoleniowym, a także w odpowiedzi na zgłaszane problemy/pytania w czasie trwania całego projektu (mailowo, telefonicznie, osobiście).

Szkolenia odbywają się na terenie 8 subregionów województwa, aby umożliwić dogodny dojazd z każdego powiatu. Projekt obejmuje wsparciem całą rodzinę zastępczą.

W czasie trwania szkoleń/warsztatów, uczestnikom zgłaszającym taką potrzebę, zapewniona zostanie opieka nad dziećmi oraz wyżywienie, a w przypadku szkoleń dwudniowych - także nocleg. W projekcie przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu uczestników na miejsce szkoleń.

 

2018/06/20, Zarejestruj narodziny swojego dziecka online!

Ministerstwo Cyfryzacji informuje o nowym sposobie rejestracji narodzin dziecka. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Od teraz każdy rodzic może zarejestrować swoje dziecko w domu online.

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji 

2018/05/30, Audit nadzoru wraz z przejściem na Normę PN-EN ISO 9001:2015

Od 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie posiada certyfikat jakości ISO 9001. W dniu 19 kwietnia 2018 r. został przeprowadzony przez firmę TÜV NORD POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach audit zewnętrzny. Po przeprowadzonym audicie, w wyniku rekomendacji auditora Urząd Miasta i Gminy otrzymał certyfikat potwierdzający stosowanie standardów jakości według normy PN-EN ISO 9001-2015.

Jednostka certyfikująca potwierdziła, że Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie stosuje system zarządzania jakością w zakresie "Świadczenia usług administracji samorządowej związanych z realizacją zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej".


 

2018/04/20, Wykaz aptek

Informujemy, iż w ramach gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych mieszkańcy Gminy Gryfino mają możliwość bezpłatnego dostarczenia opakowań po lekach oraz przeterminowanych leków do punktów aptecznych ujętych w wykazie aptek przyjmujących odpady od mieszkańców. Jednocześnie przypominamy, iż w/w odpady można oddawać bezpłatnie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) działających na terenie Gminy Gryfino (Baza Transportu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Targowa 9 oraz teren składowiska odpadów Gryfino-Wschód).

WYKAZ APTEK Z TERENU GMINY GRYFINO
DO KTÓRYCH MOŻNA BEZPŁATNIE ODDAĆ
OPAKOWANIA PO LEKACH
I PRZETERMINOWANE LEKI
POCHODZĄCE Z ODPADÓW KOMUNALNYCH

1. Apteka, 74-100 Gryfino, ul. Łużycka 3 F
2. Apteka "Verbascum", 74-101 Gryfino, ul. 11 Listopada 16
3. Apteka Gryfińska, 74-100 Gryfino, ul. Piastów 10A
4. Apteka Cefarm nr 81-064 , 74-100 Gryfino, ul. Grunwaldzka
5. Apteka "Mandragora" , 74-101 Gryfino, ul. Krasińskiego 89
6. Apteka "Vademecum" , 74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 15 H
7. Apteka , 74-101 Gryfino, ul. 11 Listopada 66 – 68
8. Apteka "Muszkieter" , 74-100 Gryfino, ul. 9 Maja 14
9. Apteka "W Galerii" , 74-100 Gryfino, ul. Flisacza 63

 

2018/01/16, Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz! Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych. Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie.

Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos. Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.

Co masz zrobić? Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz. Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców! Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych:

wersja z tłumaczem migowym: https://www.youtube.com/watch?v=eQVZaB5qeOs

wersja bez tłumacza: https://www.youtube.com/watch?v=jGOrbygR208,

 
Pobierz Adobe Acrobat Reader Pobierz Real Player

    wstecz . do góry . strona główna . mapa serwisu . archiwum wiadomości                         Wersja XML tej strony

© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja | Uwagi i sugestie
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl