Aktualności
 

 

 

2017/10/11, Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

W nawiązaniu do komunikatu Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 06.10.2017 r.  przekazujemy informacje dotyczącą szczegółów pomocy dla osób, które poniosły straty materialne w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych w nocy z 5-6 października br.

Pomoc udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej* i może być przeznaczona na remont lub odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który uległ zniszczeniu, w zakresie umożliwiającym prowadzenie gospodarstwa domowego. Podstawą do określenia wysokości pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, przeprowadzony przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, natomiast wielkość szkód  zostanie oszacowana przez Komisję do spraw szacowania strat powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Wnioski o pomoc należy składać w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 maja 16 lub telefonicznie zgłaszać informacje w sprawie szkód powstałych w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych pod numerem  91 416 20 11 wew. 333.

 

*Osobami uprawnionymi zgodnie z Zasadami udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej są:

- właściciel budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;

- osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do zniszczonego lub uszkodzonego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

- osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;

- osoba, która jest najemcą lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego;

- osoba, na rzecz której ustanowione zostało prawo dożywocia.

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

 Mieczysław Sawaryn

 

2017/10/06, Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Na podstawie informacji Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 6 października 2017 r. informuję,
że osoby poszkodowane w nocy z 5 na 6 października 2017r. przez gwałtowne zjawiska atmosferyczne otrzymają od Rządu bezzwrotną pomoc materialną w wysokości do 6 tysięcy złotych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia domu do kwoty 100 tysięcy złotych.

Informacje w sprawie szkód powstałych w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych należy zgłaszać do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie,
tel. 91 416 20 11 wew. 333.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn
 

2017/10/16, Ogłoszenie o naborze na stanowisko pielęgniarki/położnej w Żłobku Miejskim w Gryfinie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pielęgniarki/położnej w Żłobku Miejskim w Gryfinie.

 

2017/10/16, Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 16.10.2017 r. odbyła się gminna uroczystość z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Zaproszeni goście zostali przywitani przez gospodarza uroczystości - Mieczysława Sawaryna - Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz Pawła Nikitińskiego - Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. W uroczystości wzięli udział dyrektorzy jednostek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino, dyrektor Żłobka Miejskiego w Gryfinie, nauczyciele, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz nauczyciele szkół i przedszkoli i opiekunki ze żłobka, którzy otrzymali nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
Całość uroczystości udoskonalił występ uczniów ze Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gryfinie. Dzieci pod okiem swej opiekunki - Pani Edyty Smolnik wykonały utwory nawiązujące do Dnia Edukacji Narodowej.
Dzień Edukacji Narodowej to święto, które przypomina o wielkiej wartości jaką stanowi edukacja oraz szczególnej roli Tych, którzy tę wartość urzeczywistniają codzienną pracą. Z tej okazji Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino składa wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi życzenia sukcesów zawodowych i osobistych oraz wielu twórczych inicjatyw. Niech trudowi wkładanemu w proces edukacji towarzyszą satysfakcja, zaufanie i szacunek w oczach innych.

Lista nauczycieli, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego:
1. Lucyna Piekarz – Przedszkole Nr 1 w Gryfinie
2. Monika Gębarowska – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie
3. Nadia Ciasnocha – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie
4. Natalia Felicka – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie
5. Magdalena Czerwonka – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie
6. Emilia Komarnicka – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie
7. Ilona Wronkowska – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie
8. Marta Bus – Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy
9. Sławomira Stefańska – Szkoła Podstawowa w Gardnie
10. Janina Warzoszczak – Przedszkole Nr 2 w Gryfinie
11. Iwona Arcisz – Przedszkole Nr 2 w Gryfinie
12. Monika Błaż – Przedszkole Nr 2 w Gryfinie
13. Katarzyna Urbańska – Przedszkole Nr 5 w Gryfinie
14. Natalia Pasztaleniec – Przedszkole Nr 5 w Gryfinie
15. Anna Korczyńska – Przedszkole Nr 5 w Gryfinie

Dyrektorzy, którym przyznano Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, którzy
w 2017 roku obchodzili jubileusz pracy

1. Elżbieta Wnuk - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt.ż.w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie (30-lecie pracy pedagogicznej)
2. Teresa Sarna - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy (35-lecie pracy pedagogicznej)
3. Danuta Bus - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie (35-lecie pracy pedagogicznej)
4.Jolanta Krzak - Dyrektor Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie (35-lecie pracy pedagogicznej)
5. Ewa Januszewska - Dyrektor Przedszkola Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie (35-lecie pracy pedagogicznej)

Dyrektorzy, którym przyznano Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

1. Jolanta Kroczak - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie
2. Anna Frąckowiak-Kułdosz - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie
3. Małgorzata Jabłońska - Dyrektor Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie
4. Beata Brzóska - Dyrektor Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pszczółki Mai w Gryfinie
5. Bogusława Maślana - Dyrektor Przedszkola Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie
6. Beata Wójcik - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie
7. Anna Główczyńska - Dyrektor Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gryfinie
8. Sławomir Fuks - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Barnima I w Żabnicy
9. Sławomir Głuszak - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie
10. Ilona Bara - Dyrektor Żłobka Miejskiego w Gryfinie

Nauczyciele, którym przyznano Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

1. Kinga Tworzydło - nauczyciel Przedszkola Nr 1 w Gryfinie
2. Halina Winkowska - nauczyciel Przedszkola Nr 2 w Gryfinie
3. Monika Suwała - nauczyciel Przedszkola Nr 3 w Gryfinie
4. Ewa Tuszyńska - nauczyciel Przedszkola Nr 4 w Gryfinie
5. Marzena Pietruczuk - nauczyciel Przedszkola Nr 5 w Gryfinie
6. Katarzyna Glińska - nauczyciel SP Nr 1 w Gryfinie
7. Alicja Pietraszewska - nauczyciel SP Nr 1 w Gryfinie
8. Beata Idczak - nauczyciel SP Nr 2 w Gryfinie
9. Anna Brzeskot - nauczyciel SP Nr 2 w Gryfinie
10. Mariola Wiater - nauczyciel SP w Radziszewie
11. Barbara Fuks - nauczyciel SP w Żabnicy
12. Jowita Fuks nauczyciel SP w Chwarstnicy
13. Ewa Mular nauczyciel SP w Gardnie
14. Anna Kramek - Szubert - nauczyciel SP w Gardnie
15. Joanna Cichała - nauczyciel SP Nr 3 w Gryfinie
16. Alina Konecka - nauczyciel SP Nr 3 w Gryfinie
17. Czesław Oleszczyszyn - nauczyciel SP Nr 3 w Gryfinie
18. Hanna Taczyńska - nauczyciel SP Nr 3 w Gryfinie
19. Radosław Piwowarski - nauczyciel ZSO w Gryfinie
20. Żaneta Chodyniecka - nauczyciel ZSO w Gryfinie
21. Edyta Smolnik - nauczyciel Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gryfinie
22. Anna Jakonis - nauczyciel SP Nr 3 w Gryfinie

Opiekunowie w Żłobku Miejskim, którym przyznano nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

1. Wioleta Chańko - Żłobek Miejski w Gryfinie
2. Anita Wróblewska - Żłobek Miejski w Gryfinie

 

2017/10/13, "Bezpieczeństwo dziecka w kontaktach z osobą obcą”

W dniu dzisiejszym w ramach programu ,,Bezpieczna Gmina” Straż Miejska przeprowadziła zajęcia profilaktyczne z zakresu: „ Bezpieczeństwo dziecka w kontaktach z osobą obcą”.

Omówiono między innymi:

- ważne telefony,

- zagrożenia i zachowanie się w domu podczas nieobecności rodziców,

- najważniejsze niebezpieczeństwa, których należy się wystrzegać.

Podczas spotkania korzystano z książeczki z cyklu z nami bezpieczniej ,,Gryfińskie służby mundurowe dzieciom”, „ Nie rozmawiaj z nieznajomym” oraz z plansz poglądowych dotyczących w/w tematyki. W szkoleniu uczestniczyło 29 uczniów klas trzecich i 2 nauczycieli.

Zajęcia profilaktyczne przeprowadzono:

- Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy. Zajęcia zostały przeprowadzone w formie mini wykładów, w których dzieci brały czynny udział w dyskusji na temat prawidłowego zachowywania się w kontaktach z osobą obcą. Podczas zajęć uczniowie podawali wiele przykładów z życia, które wykorzystaliśmy podczas scenek. Na zakończenie spotkania każdy uczeń otrzymał element odblaskowy, który wspólnie zaczepiliśmy do placków. Łącznie rozdano 40 elementów odblaskowych.

 

2017/10/16, 90 lat seniora Wiktora

W dniu 16 października 2017 roku w Dziennym Domu „Senior Wigor” w Gryfinie odbyło się spotkanie okolicznościowe z okazji 90 urodzin uczestnika Wiktora. W towarzystwie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz zaproszonych gości jubilat odebrał serdeczne życzenia, kwiaty, prezenty oraz mnóstwo ciepłych słów.

 

2017/10/11, Międzynarodowy Dzień Białej Laski w Gryfinie

W dniu 11 października 2017 r. odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski czyli uroczystości święta osób niewidomych i niedowidzących, podczas których pojawiły się władze samorządowe, sympatycy oraz członkowie koła. Na uroczystość przybyli: m.in. Wojciech Konarski Starosta Powiatu Gryfińskiego, Mieczysław Sawaryn Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, Ewa Sznajder Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino, Józef Małosek dyrektor Powiatowego Związku Niewidomych okręgu zachodniopomorskiego, Bożena Stawiarska p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Członkowie Koła zajmują się pomocą oraz wsparciem w realizowaniu potrzeb osobom niewidomym lub tracącym wzrok. Związek zrzesza osoby niewidome i słabowidzące w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia, szeroko pojętej aktywności społecznej, a także w celu ochrony ich praw obywatelskich.

Prezes gryfińskiego koła PZN Aneta Kurdzielewicz serdecznie podziękowała lokalnym władzom za współpracę i za wsparcie finansowe. Goście spotkania podkreślali jak ważny jest dystans do samych siebie i uśmiech na twarzy w każdej sytuacji.

 

2017/10/12, Bezpieczeństwo najważniejsze

Funkcjonariusz Straży Miejskiej w Gryfinie wraz z ratownikiem medycznym z Gryfińskiego Stowarzyszenia Ratowniczego w ramach programu Bezpieczna Gmina przeprowadzili spotkanie w Przedszkolu nr 3 w Gryfinie.

Głównym tematem pogadanki było jak prawidłowo korzystać z przejścia dla pieszych. Spotkanie zostało przeprowadzone praktycznie na przejściu dla pieszych w pobliżu przedszkola. Najmłodsi zadawali szereg pytań, za aktywność wszystkie dzieci otrzymały odblaski, które zostały przypięte do kurtek. Elementy odblaskowe zakupione zostały przez Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie.

 

2017/10/09, I Jesienne Mistrzostwa Polski w Street Workout - Gryfino Cup

W sobotę (07.10) w Parku Miejskim w Gryfinie odbyły się I Jesienne Mistrzostwa Polski w Street Workout - Gryfino Cup o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Zawody odbyły się w dwóch konkurencjach:

1. Wytrzymałościowo-Siłowa - Maksymalna liczba dipów na poręczach, podciągnięć nachwytem oraz pompek.

2. Freestyle - Pokaz dowolnych umiejętności wybranych przez zawodnika w określonym czasie.

Wyniki:

Kategoria wytrzymałościowo - siłowa Mężczyźni:

1. Dominik Warianka, Białogard,

2. Bartłomiej Sobolewski, Radom,

3. Michał Kopeć, Nysa,

4. Patryk Klimowicz, Gryfino,

5. Kacper Dziobkowski, Gryfino,

6. Gracjan Koman, Szczecin,

7. Bartosz Kozera, Radom,

8. Tomasz Szewczykowski.

Kobiety:

1. Katarzyna Kopeć, Nysa.

Kategoria Freestyle

1. Bartosz Sobolewski,Radom,

2. Michał Kopeć, Nysa,

3.Michał Drozd,Szczecin,

4. Bartosz Kozera, Radom.

Kobiety:

1. Katarzyna Kopeć, Nysa.

Podczas zmagań nie brakowało wielu emocji związanych z rywalizacją, której towarzyszyła dobra zabawa. Serdecznie dziekujemy za udział i zapraszamy do startu w kolejnych tego typu wydarzeniach.

Organizatorami zawodów byli: Gmina Gryfino, Street Workout Gryfino - SWG oraz Młodzieżowa Rada Miejska w Gryfinie.

 

2017/10/05, Kolejne nagrody wręczone!

Nagroda pieniężna ufundowana ze środków własnych burmistrza trafiła za miesiąc wrzesień i październik do Koła Gospodyń Wiejskich „Barka” w Żabnicy, Koła Gospodyń Wiejskich z Czepina, Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi „Razem” oraz dla ucznia Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie Miłosza Otto grającego na klarnecie.

Koło Gospodyń Wiejskich „Barka” z Żabnicy działa od października 2014 roku i bierze czynny udział w życiu społeczności i okolicznych wsi, wspiera swoją parafię przy okazji różnych okoliczności oraz dzieli się wzajemnymi doświadczeniami wykorzystując wiedzę najstarszych mieszkańców. Tworzy własne wyroby regionalne, powołując się na regionalne tradycje.

Koło Gospodyń Wiejskich w Czepinie powstało w lipcu 2002 roku i swoją pracą kultywuje dawne tradycje oraz inicjuje różnorodne przedsięwzięcia adresowane do całej lokalnej społeczności. Celem koła jest integracja mieszkańców Sołectwa, a także samorealizacja aktywnych kobiet na płaszczyźnie społecznej. Współorganizuje Biesiadę Kapuścianą w Czepinie promując kulinaria naszego regionu.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Razem” z Radziszewa działa od ośmiu lat na rzecz wsparcia wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju. Stowarzyszenie dba o pamięć historyczną społeczności lokalnych oraz współpracuje z organizacjami których cele są zbieżne z celami stowarzyszenia. Corocznie organizuje m.in. Rzut sztachetą, angażując w imprezę sąsiadów z terenu Niemiec. Stowarzyszeni kultywuje pamięć o pierwszych mieszkańcach gminy, współtworzyło m.in. publikację „Odrzynka jest naszą pasją. Historia piłki nożnej w Radziszewie i Daleszewie w latach 1945-2016.

Miłosz Otto jest uczniem Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie gdzie uczy się gry na klarnecie. Odnosił sukcesy w wielu konkursach, festiwalach i spotkaniach muzycznych. Jest utalentowanym oraz dobrze zapowiadającym się muzykiem z naszego regionu.

 

2017/10/09, Przedszkole nr 5 im. Calineczki w Gryfinie realizuje: Projekt „Transgraniczny Festiwal Bajek”

Przedszkole nr 5 im. Calineczki w Gryfinie realizuje: Projekt „Transgraniczny Festiwal Bajek”

Projekt ten jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).

Projekt  "Transgraniczny Festiwal Bajek "  to inicjatywa, która ma za zadanie pogłębić istniejące już kontakty pomiędzy dziećmi przedszkolnymi z partnerskich regionów.

Realizacja projektu ma obejmować spotkanie polsko-niemieckie o różnym zakresie działań edukacyjnych oraz integracyjnych, które mają przbliżyć dzieciom literaturę dziecięcą obojga narodów. Stworzyć okazję do wspierania otwartości na świat, ciekawości i tolerancji do poznawania nowych treści, ludzi i kultur. 

Spotkanie zorganizowane będzie w dniu 17.10.2017r. W spotkaniu będzie uczestniczyło 75 dzieci (50 dzieci  z Polski i 25 dzieci z Niemiec) wraz z opiekunami po 5 opiekunek z każdej strony. Spotkanie odbywać się będzie w przedszkolu według specjalnie przygotowanego scenariusza zabaw i zajęć. Podczas spotkania uczestnicy bedą odkrywać - poznawać i promować polską i niemiecką literaturę dziecięcą.

Będą poznawać treść wybranych bajek w języku polskim i niemieckim w formie zajęć interaktywnych: tworzyć scenki,  przygotowywać rekwizyty, odtwarzać treść - wykorzystujac różnorodne formy przekazu (słowne, pantomimiczne, muzyczne oraz plastyczno-techniczne). Zajęcia odbędą się w formie warsztatowej, będą  wspierać i umożliwiać rozwijanie zainteresowań dzieci oraz doskonalić ich umiejętności słowno -plastyczno-muzyczne, ponadto dawało możliwość porozumiewania się w języku sąsiada. 


 

2017/10/06, Bezpłatne konsultacje w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach zaprasza osoby z terenu gminy Gryfino na bezpłatne konsultacje w zakresie możliwości uzyskania wsparciaze środków Unii Europejskiej.

Kontakt z organizatorem Mobilnego Punktu Informacyjnego:

ul. Lipiańska 4,
74-200 Pyrzyce,
tel.: 91 88 11 302, 91 88 11 303 
e-mail: lpi@pyrzyce.pl

Dla kogo:

Konsultacje kierowane są do osób z terenu gminy Gryfino.

Program spotkania:

Konsultacje w ramach Mobilnego Punku Informacyjnego obejmują m.in.:

  • środki na otwarcie działalności gospodarczej,
  • dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
  • finansowanie kursów/szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych,
  • wstępne założenia wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

Kiedy:

24 październik 2017 r.

godz.: 11.00 – 13.30

Gdzie:

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie,

ul.1 Maja 16,

74-100 Gryfino

 

2017/10/04, Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfinie u Burmistrza

W dniu 04 października uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie odwiedzili Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino aby zaprosić go na pasowanie uczniów klas pierwszych które odbędzie się 10 października. Burmistrz w ramach podziękowania za zaproszenie wręczył uczniom drobne upominki oraz życzył powodzenia w pierwszym roku edukacji.

 

2017/10/06, Granty Sołeckie 2017

W dniu 03.10.2017 r. dokonano odbioru elementów siłowni zewnętrznej w Żabnicy, które sfinansowane zostały w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2017" oraz funduszu sołeckiego Sołectwa Żabnica. Wniosek został złożony przez mieszkańców Żabnicy po zaakceptowaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Realizację zadania przeprowadził Referat Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamontowano 4 urządzenia: Rowerek , Orbitrek, Wyciąg Górny oraz Wyciskanie Siedząc. Siłownia zewnętrzna to wydzielone, ogólnodostępne miejsca, wyposażone w zespół urządzeń rekreacyjnych, na których użytkownicy mogą ćwiczyć w celu utrzymania lub poprawy sprawności fizycznej. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

 

2017/09/27, Narodowy Program Czytelnictwa

Gmina Gryfino otrzymała dotację celową z budżetu Państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" w łacznej wysokości 36.000 złotych.

Szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe to: Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie, Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie ( w momencie składania wniosku Zespół Szkół w Gryfinie) oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie.

Całkowity koszt realizacji zadania w każdej jednostce to 15.000 złotych z czego 12.000 zł. t.j. 80% to dotacja a 3.000 zł. t.j. 20% wkład własny zagwarantowany przez Gminę Gryfino.

W ramach realizacji programu szkoły muszą zakupić do bibliotek szkolnych książki oraz m.in. zorganizować co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo, podjąć współprace z biblioteką publiczną, dostosować organizację pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów oraz uwzględnić potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

 

2017/10/04, 46. Bieg Transgraniczny Gryfino - Gartz

We wtorek 3 pażdziernika 2017 r. na trasie Gryfino - Gartz (Niemcy) odbył się 46 Bieg Transgraniczny.

Bieg Transgraniczny to impreza cykliczna, międzynarodowa, która jest organizowana dwa razy w roku, w rocznicę Konstytucji 3 Maja oraz w dniu Zjednoczenia Niemiec (3 października). W biegu wzięło udział ok. 250 zawodników. Organizacja zawodów stwarza możliwości do zawiązywania międzynarodowych, przyjacielskich kontaktów między uczestnikami, organizatorami a także samorządami.

 

2017/10/04, Inauguracja roku akademickiego 2017/18 Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Dnia 03 października 2017 roku w Gryfińskim Domu Kultury odbyła sie inauguracja roku akademickiego 2017/18 Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podczas uroczystości odbył się występ uczniów ze Szkoły Muzycznej w Gryfinie, tradycyjne ślubowanie nowoprzyjętych studentów uczelni aktorów gryfińskiego teatru „Eliksir” oraz krótki wykład inauguracyjny. Profesorowie z Uniwersytetu Szczecińskiego przekazali swoim studentom infomacje dotyczącą planu wykładów i warsztatów na I-szy semestr.

 

2017/09/25, XII Festiwal Triathlonowy

Dnia 23 września 2017 roku odbył się XII Gryfiński Festiwal Triathlonowy. Podczas imprezy odbyły się starty w kilku kategoriach które obserwowało wielu mieszkańców i z zapartym tchem dopingowało uczestnikom triathlonu. Nagrody dla zawodników wręczyli Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Gryfinie.

 

2017/10/02, Marsz Życia Stowarzyszenia Amazonek Ewa w Gryfinie

W dniu 30 września o godz. 10:00 odbył sie po raz dziewiąty marsz różowej wstążki, a po raz piąty – niebieskiej, które symbolizują walkę z rakiem piersi i rakiem prostaty zorganizowany przez Stowarzyszenie Amazonek "Ewa" w Gryfinie. Amazonki kolejny raz głośno namawiały nas - mieszkańców do profilaktyki zdrowotnej. Badajmy się! Wspaniała inicjatywa naszych dzielnych Pań.

Imprezie towarzyszyła Msza św. w kosciele pw. NNMP ktora odbyła sie o godz. 9:00 oraz wystepy kapel ludowych, dzieci i młodzieży na Placu Księcia Barnima I

 

2017/10/05, Bezpieczne przedszkolaki w szkole

Straż Miejska w dniu dzisiejszym odwiedziła Szkołę Podstawową Nr 3 w Gryfinie. Spotkania zostały przeprowadzone w ramach programu Bezpieczna Gmina dla najmłodszych dzieci w szkole. Tematem zajęć była: „Bezpieczna droga do szkoły”.

Spotkanie zostało przeprowadzone teoretycznie i praktycznie na przejściu dla pieszych w pobliżu szkoły. Każdy uczestnik otrzymał element odblaskowy, który został przypięty do plecków.

 

2017/09/29, Pożegnanie studentów z Gruzji

W dniu 28.09.2017 r. Studenci z Gruzji zakończyli staż w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie. W trakcie stażu nasi goście odwiedzili poszczególne wydziały urzędu i jednostki organizacyjne gminy oraz zapoznali się z ich pracą.
Odwiedzili Bibliotekę Publiczną w Gryfinie, Gryfiński Dom Kultury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji.  Mieli okazję poznać historię i zasady funkcjonowania samorządu.  Pobyt dał  im możliwość wzbogacenia wiedzy związanej z kierunkami wybranych przez nich studiów.

Naszym drogim gościom z Gruzji życzymy aby doświadczenie nabyte w naszej gminie zaowocowało w ich dalszej karierze zawodowej.


 

 

2017/09/18, Gminne uroczystości upamiętniające 78. rocznicę agresji ZSRR na Polskę oraz Dzień Sybiraka

W dniu 18 września 2017 na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie odbyły się gminne uroczystości upamiętniające 78. rocznicę agresji ZSRR na Polskę oraz Dzień Sybiraka. Podczas ceremonii z udziałem kombatantów, zaproszonych gości oraz władz samorządowych nastąpiło uroczyste złożenie wieńców i kwiatów.

 

2017/09/13, Zespół weryfikacyjny zakończył swoje prace

Zespół do spraw budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na 2018 rok zaprezentował listę projektów, które zostały zweryfikowane pozytywnie i będą podlegać głosowaniu. Mieszkańcy będą mogli wybierać spośród 17 propozycji.

1. Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie - 350.000 zł

2. Budowa w parku miejskim wybiegu dla psów wraz z urządzeniami służącymi aktywizacji zwierząt i ich opiekunów - 62.024 zł

3. Wzrost atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnego mikroregionu obejmującego sołectwa: Drzenin, Gardno, Wysoka Gryfińska - 43.103 zł

4. Kolorowy zakątek-ogród sensoryczny w Gryfinie - 365.000 zł

5. Modernizacja placu zabaw dla dzieci w Parku Miejskim im. Stanisławy Siarkiewicz w Gryfinie - 199.000 zł

6. Przebudowa placu zabaw dla małych i dużych, ul. Niepodległości 1 przy Szkole Podstawowej w Gardnie - 281.654,41 zł

7. Budowa ulicy Krótkiej w Chwarstnicy - 133.881,76 zł

8. Rozbudowa istniejących miejsc rekreacyjnych zlokalizowanych w miejscowościach Borzym, Dołgie, Sobiemyśl, Mielenko Gryfińskie o urządzenia siłowni zewnętrznych - 60.000 zł

9. Doposażenie boiska sportowo - rekreacyjnego o kontener socjalny dla sportowców - 22.000 zł

10. Budowa Skateparku w Gryfinie - 519.844,88 zł

11. Montaż 5 punktów świetlnych na ulicy Topolowej w Czepinie - 25.000 zł

12. Rodzinne miejsce rekreacji - 118.100 zł

13. Doświetlenie miejscowości wiejskich: Bartkowo, Pniewo, Steklno, Steklinko, Żórawie - 165.000 zł

14. Budowa trybuny na boisku sportowym w Pniewie - 40.000 zł

15. Budowa piłkochwytów na boisku sportowym w Pniewie - 75.000 zł

16. Budowa placu zabaw przy ul. Opolskiej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych - 96.000 zł

17. Młodzi na nowe boiska - 190.000 zł

Głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty rozpocznie się 18 września i potrwa do 13 października.

Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom Gryfina za aktywny udział w zgłaszaniu propozycji!

 

2017/09/19, „270 lat Lokacji Wsi Żabnica i Dębce 1747-2017”

W dniu 16 września 2017 odbyły się uroczystości z okazji „270 lat Lokacji Wsi Żabnica i Dębce 1747-2017”. Podczas jubileuszu odbyły się m.in.: otwarty trening piłki nożnej na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej im. ks. Barnima I w Żabnicy oraz uroczysty koncert podczas którego wystąpili: Polsko-Niemiecki Chór „Spotkanie” z Berlina pod dyrekcją Agnieszki Wolf, Chór Akademicki im. Prof. Jana Szyrockiego ZUT w Szczecinie, zespół „High Five Brass” stworzony przez muzyków Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie oraz Zakładowa Orkiestra Dęta Zespołu Elektrowni Dolna Odra pod dyr. Stanisława Wiśniewskiego.

Uroczystości odbyły się w ramach realizacji projektu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich „Powrót do wspólnych tradycji promujących polską wieś”.

 

 

2017/08/22, Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 21 sierpnia 2017 roku

K O M U N I K A T

Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

W związku z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 sierpnia 2017 r. informuję, że osoby poszkodowane w ostatnim czasie przez gwałtowne zjawiska atmosferyczne otrzymają od Rządu bezzwrotną pomoc materialną w wysokości do 6 tys. złotych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia domu do 100 tys. złotych. Środki na ten cel zostały zabezpieczone przez Rząd w przewidzianej na ten cel rezerwie budżetu państwa.

Informacje w sprawie szkód powstałych w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych należy zgłaszać do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, tel. 91 416 20 11 wew.333.

 

2017/09/13, Przekazanie terenu dla Gminy Gryfino

Gmina Gryfino stała się właścicielem nieruchomości na której znajduje się parking przed magistratem. Wcześniej teren należał do powiatu, działka została jednak wydzielona, a podpisanie dokumentów w kancelarii notarialnej przez Mieczysława Sawaryna Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, Wojciecha Konarskiego Starostę Powiatu Gryfińskiego oraz Jana Gładkowa członka zarządu Powiatu Gryfińskiego kończy etap prac nad sprawami formalnymi. Teraz możliwe będzie pobieranie opłat od parkujących.

Zgodnie z intencją burmistrza bezpłatne będzie parkowanie umożliwiające załatwienie spraw w urzędzie i okolicznych instytucjach centrum miasta. Opłaty dotkną tylko osoby zainteresowane długim (wielogodzinnym lub kilkudniowym) postojem.

 

2017/09/18, Nadanie imienia w Przedszkolu w Pinnow

Grupa „Jaskółek” z Przedszkola nr 5 im. Calineczki w Gryfinie uczestniczyła w uroczystościach nadania imienia w zaprzyjaźnionym Przedszkolu w Pinnow. Nasi Przyjaciele od 1 września 2017 r. nazywają się „Die kleinen Oder-Welse”. Uroczystościom towarzyszyło wiele wspaniałych zabaw i atrakcji dla dzieci. Spotkanie odbyło się w ramach polsko-niemieckiego projektu.

Wsparcie finansowe zostało udzielone przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania ze środków Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

 

2017/09/14, Rozpoznanie problemów, oczekiwań i potrzeb środowiska młodzieży

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że na terenie gminy Gryfino  będzie realizowany projekt, który ma na celu rozpoznanie problemów, oczekiwań i  potrzeb środowiska młodzieży
z gminy Gryfino.

W oparciu o współpracę z Młodzieżową Radą Miejską w Gryfinie zostanie skonstruowany kwestionariusz, składający się z 40 pytań,  skierowany zostanie bezpośrednio do 500 uczestników badań z terenu gminy Gryfino, uczniów placówek szkolnych na tym terenie.

Kwestionariusz będzie podstawowym źródłem danych i zawierać będzie odpowiedzi na proste, a zarazem ważne pytania odnoszące się do młodych  osób z terenu gminy. W ankiecie zawarte będą pytania dotyczące dostępności zajęć, realizacji zainteresowań, postrzegania przestrzeni publicznej, badanie potrzeb oraz oczekiwań tej grupy społecznej. Ważne kwestie oprócz opinii młodych o środowisku w którym żyją to również pytania m.in.: o to kim są i jakie mają relacje z rodziną i rówieśnikami? Dlaczego się uczą? Jakie są ich wartości, uczucia i aspiracje? Co dla nich w życiu jest najważniejsze?

Badanie ankietowe zostanie przeprowadzona we wrześniu i październiku  2017 r. na wybranej grupie docelowej w środowisku młodych mieszkańców Gryfina. Ponadto zebrane i przeanalizowane zostaną dane statystyczne dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, raporty z wszystkich fukncjonujących na tym obszarze szkół gimnazjalnych, okreslone zostaną czynniki wpływające na życie młodych mieszkańców oraz uwarunkowania rozwoju.Wyniki badań pozwolą okreslić potrzeby, oczekiwania młodzieży wobec działań samorządu oraz społeczności w której funkcjonują. Posłużą jako punkt wyjścia do rozważań co można, co należy uczynić, by środowisko stało się bardziej sprzyjające oraz dopasowane do potrzeb młodych ludzi mieszkających na terenie gminy Gryfino. Określi ich zainteresowania. Prowadzony projekt to również okazja do rozwijania ważnych umiejętności społecznych młodzieży, poznawania środowiska oraz nawiązywanie kontaktów potrzebnych do przyszłej współpracy między samorządem, młodzieżą oraz organizacjami pozarządowymi.

W październiku 2017 r. zorganizowane zostanie spotkanie focusowe z młodzieżą, które pozwoli poszerzyć projekt o dodatkowe informacje. Przedyskutowane zostaną główne założenia projektu.

Diagnoza powstała w wyniku działań projektowych zostanie wydrukowana w 100 egzemplarzach. Zostanie rozesłana do wszystkich zainteresowanych wynikami realizacji projektu m.in. do szkól, rady miejskiej, organizacji pozarządowych. W listopadzie również zostanie zorganizowana wspólna konferencja, która pozwoli wymienić poglądy i doświadczenia w realizacji projektu.

Projekt skierowany jest do:

- uczniów gimnazjum i szkól ponadgimnazjalnych z Gminy Gryfino -500 osób - dzięki którym poznamy problemy młodych ludzi ;

- samorządowców /włodarzy miasta i radnych miejskich i powiatowych/ -30 osób -osoby mających wpływ na zmianę i pomoc w działaniach oddolnych dla młodych ludzi;

- przedstawicieli NGO z terenu gminy Gryfino - 15 organizacji  – grupy społeczne którym diagnoza problemów młodzieżowy pozwoli na pozyskanie środków unijnych na działania dla wskazanej grupy wiekowej.

Projekt powstał w partnerstwie trzech podmiotów:  Gminy Gryfino wraz z członkami Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie, Fundacja Razem Dla Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Stowarzyszenia Klaster Nowoczesna Gospodarka Ziemi Pyrzyckiej

Serdecznie zapraszamy do udziału w realizacji naszych działań. Szczegółowe informacje udziela:

Referat Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie: Małgorzata Wasiluk tel. 91 416 20 11 wew. 425 mail: malgorzata.wasiluk@gryfino.pl

Stowarzyszenie Klaster Nowoczesna Gospodarka Ziemi Pyrzyckiej – Prezes Krzysztof Borzym tel. 606990643

 

2017/09/15, Ogłoszenie

Zarządzenie Nr 0050.112.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

2017/09/14, Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018.

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Więcej informacji w zalączeniu.

 

2017/09/14, Nowe nagłośnienie dla Gryfińskiego Domu Kultury

Niezwykle miło nam poinformować, że Gryfiński Dom Kultury otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kilka miesięcy temu zostaliśmy poinformowani o pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku przygotowanego we współpracy z burmistrzem oraz pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. Obecnie trwają prace nad zrealizowaniem zakupu odpowiedniego sprzętu.

Całkowity koszt zadania pod nazwą Zakup nowego wyposażenia nagłośnieniowego dla Gryfińskiego Domu Kultury dofinansowanego w ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury wyniesie 232.762 zł. Kwota dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniosła 186.000 zł (79,91%), a wkład własny wniesiony przez gminę Gryfino wyniósł 46.762 zł. Na początku września został rozstrzygnięty przetarg na realizację zadania. Sprzęt dostarczy nam firma Audio - Plus Sp. z o.o. z Łomianek. Jeszcze w tym roku Gryfiński Dom Kultury wzbogaci się m.in. w nowe zestawy głośnikowe, wzmacniacze, mikrofony bezprzewodowe i odpowiednie okablowanie. Nazwa zadania: Zakup nowego wyposażenia nagłośnieniowego dla Gryfińskiego Domu Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

2017/09/08, XXXIX sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 07.09.2017 r. odbyła się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Gryfinie.

Przyjęto m.in uchwałę dot. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej w Gryfinie. Podjęto również m.in. uchwałę o utworzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie oraz nadaniu nowych nazw ulicom w Radziszewie. Będą to ulice: Jarzębinowa i Kalinowa. Przekazano również informację dotyczącą bieżącej działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych oraz Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

 

2017/08/18, Remont DK nr 31 między Szczecinem a Gryfinem – uwaga na utrudnienia

Od poniedziałku 21 sierpnia rozpoczyna się remont DK nr 31 na odcinku Radziszewo – Czepino o długości 6,2 km. Realizowane roboty będą obejmowały wymianę nawierzchni na tym odcinku wraz z regulacją studni kanalizacyjnych znajdujących się w drodze. Roboty zakończą się do połowy października tego roku. Organizacja ruchu na czas robót będzie zakładała wprowadzanie ruchu wahadłowego podczas prowadzenia robót. Ze względu na duże natężenie ruchu na tym fragmencie DK 31 utrudnienia w ruchu mogą być mocno odczuwalne przez kierowców, dlatego zalecamy korzystanie z dróg alternatywnych.

Remontowany odcinek można ominąć jadąc od Gryfina DW 120 do węzła Gryfino na S3 i dalej w kierunku na Szczecin. Można również skorzystać z drogi przez Niemcy - od Gryfina mostem przez Odrę do Mescherin, następnie drogami B113 i B2 przekraczając ponownie granicę w Rosówku.

 

2017/08/29, II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram wybory"

Startuje II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram wybory". Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i poświęcony będzie wyborom samorządowym, które odbędą się w naszym kraju jesienią przyszłego roku.

Zakres tematyczny Konkursu - działy I i II oraz VII - IX Kodeksu wyborczego – zawierające przepisy wstępne, zapisy o organach wyborczych oraz przepisy dotyczące wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a także przepisy karne.

Zgłoszenia - za pośrednictwem dyrektora szkoły - można składać do 17 października. Etap szkolny odbędzie się 9 listopada. Będzie to test wyboru, składający się z 25 pytań. Zwycięzcy etapu szkolnego będą pisać esej na jeden z trzech tematów „Istota i funkcje samorządu terytorialnego, a system wyborczy (większościowy, czy proporcjonalny)”, „Wybory do organów samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej” lub „Udział władzy sądowniczej w organizacji i przeprowadzaniu wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)”. Rozstrzygnięcie drugiego etapu konkursu nastąpi do 15 lutego 2018. W trzecim, ogólnopolskim etapie Konkursu najlepsi uczniowie z całej Polski spotkają się 25 marca 2018 roku w Warszawie z Państwową Komisją Wyborczą i będą odpowiadać na trzy losowo wybrane pytania – podobnie jak w etapie szkolnym przygotowane na podstawie działów I, II oraz VII-IX Kodeksu wyborczego. Zwycięzcy etapu ogólnopolskiego otrzymają nagrody pieniężne – za pierwsze miejsce 1300 złotych, za drugie - 800, a za trzecie – 600 złotych. Opiekunowie laureatów także dostaną nagrody – 600 złotych. Autorzy najlepszych prac w województwach otrzymają nagrody rzeczowe.

Szczegóły znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

2017/06/26, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
informuje o zmianie siedzib dwóch wydziałów

 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

 

Wydział Działalności Gospodarczej,  Rolnictwa  i  Gospodarki Nieruchomościami  - od dnia 26 czerwca 2017 r.

oraz

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych - od dnia 3 lipca 2017 r.

będą funkcjonowały  w budynku Banku Pekao S.A. (II piętro),

 przy ulicy Parkowej 3 w Gryfinie.

 

Godziny przyjęć interesantów :

poniedziałek        godz. 8:00 – 16:00

wtorek – piątek   godz. 8:00 – 15:30

 

2017/08/10, Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Zabezpieczenie i organizacja imprez organizowanych lub współorganizowanych przez gminę".

Oferta OSP w Radziszewie

Oferta OSP w Chwarstnicy

Oferta OSP Gryfino Raffer

Oferta OSP w Sobieradzu

Oferta OSP w Wełtyniu

 

2017/07/28, Kurs grzyboznawczy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie informuje o organizowanym kursie dla kandydatów na grzyboznawców w dniach 25 września - 02 października 2017 roku.

Zgłoszenia i informacje dot. kursu:

tel. (61) 854 48 46

e-mail: oddzial.grzyboznawczy@wssepoznan.pl

INFORMACJE

 

2017/07/28, Druga edycja konkursu EkoModel

Fundacja Banku Ochrony Środowiska rozpoczyna drugą edycję konkursu EkoModel. jest to konkurs modelarski polegający na wykonaniu modelu Eko instalacji dla domu jedno- lub wielorodzinnego. Zadaniem w tej edycji jest przedstawienie przydomowej oczyszczalni ścieków. Konkurs adresowany jest do wszystkich środowisk zainteresowanych twórczością modelarską, którym bliskie są tematy ekologiczne.

Rejestracja trwa do 30 września, prace można przesyłać do 30 listopada 2017 roku.

Wszystkie przydatne informacje o konkursie mozna znaleźć pod adresem: www.ekomodel.fundacjabos.pl

 

2017/09/25, Widowisko historyczne "Powrót do Arhnem"

Za nami kolejne widowisko historyczne w naszym mieście które odbyło się w sobotę 23 września 2017 roku na gryfińskim nabrzeżu. Od południa odbyła się prezentacja wyposażenia wojskowego w ramach otwartego muzeum techniki wojskowej oraz pokaz militariów na Placu Księcia Barnima I. W pokazie wzięły udział grupy rekonstrukcyjne oraz jednostki wojskowe. Zaprezentowane zostały między innymi: niemiecki czołg średni Pz.Kpfw. V Pantera, niemiecki samochód pancerny Sd.Kfz. 222, brytyjski samochód pancerny Daimler Dingo Mk. III.

Od godziny 15.00 na gryfińskim nabrzeżu odbyły się występy amatorskich zespołów muzycznych oraz występ zespołu „patriotyczni.gryfino”.

Główna atrakcja wydarzenia czyli widowisko historyczne "Powrót do Arhnem" przygotowane przez Gminę Gryfino, Studio Historyczne "Huzar" z Koszalina i Stowarzyszenie Hereditas Pomeraniae - Dziedzictwo Pomorza rozpoczęło się o godz. 17.00

Po rekonstrukcji odbył się koncert energetycznego gryfińskiego zespołu „Rusty Chain”.

Sponsorem Głównym Wydarzenia było PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 

Organizatorami wydarzenia byli: Gmina Gryfino, Studio Historyczne "Huzar" z Koszalina i Stowarzyszenie Hereditas Pomeraniae - Dziedzictwo Pomorza.Patronat honorowy nad imprezą objęli:

Ministerstwo Obrony Narodowej,
Wojewoda Zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski
www.szczecin.uw.gov.pl
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz
Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP Michał Jach.

Partnerzy Wydarzenia:
Fliegel Textilservices Sp. z o.o.
Parker Prädifia
Patronat medialny nad imprezą objęło Polskie Radio Szczecin.

 

2017/04/25, Konsultacje społeczne

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Gryfino oraz wszystkie zainteresowane osoby do udziału w konsultacjach społecznych w systemie online. Spotkania konsultacyjne dotyczą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w śródmiejskiej części nabrzeża.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach online z wykorzystaniem linka kierującego bezpośrednio do strony prezentującej obszar objęty konsultacjami : www.gryfino.e-mapa.net?userview=76

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Gryfino oraz wszystkie zainteresowane osoby do udziału w konsultacjach społecznych. Spotkanie konsultacyjne dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w śródmiejskiej części nabrzeża.

Plan Konsultacji w dniu 07 czerwca 2017 r. :

- o godz. 13:00 - spotkanie otwarte w budynku tawerny na nabrzeżu

- o godz. 15:00 i 17.00 - spacery badawcze z przewodnikiem (rejsy katamaranem po Odrze)

Osoby zainteresowane udziałem w spacerach badawczych, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 z Joanną Ekiert lub Katarzyną Krasowską (joanna.ekiert@gryfino.pl, katarzyna.krasowska@gryfino.pl, tel. 91 416 20 11 w. 112, 113 ).

O zakwalifikowaniu do udziału w spacerach badawczych będzie decydowała kolejność zgłoszeń

Serdecznie zapraszamy!

 

29 maja przy Tawernie odbyło się spotkanie się z przedstawicielkami firmy, która na zlecenie gminy opracuje nowy plan miejscowy terenu przy gryfińskim nabrzeżu. Choć na spotkaniu zjawiło się tylko kilkoro mieszkańców, to dyskusja była bardzo ciekawa. To trzeci element drugiego etapu konsultacji społecznych. Wcześniej podczas majówki prowadzone były działania interaktywne przy makiecie, a wcześniej odbyły się spotkania fokusowe. Przed nami jeszcze czerwcowe spotkanie, podczas którego użyte zostanie kolejne narzędzie a mianowicie spacer badawczy. Będzie to właściwie rejs badawczy, bowiem spojrzymy na nabrzeże i całe Gryfino od strony rzeki.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Gryfino oraz wszystkie zainteresowane osoby do udziału w konsultacjach społecznych. Zapraszamy na spotkanie otwarte z udziałem autora projektu planu miejscowego.  Spotkanie odbędzie się w budynku Tawerny na gryfińskim nabrzeżu w dniu 29 maja 2017 r. o godz. 16:30.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Gryfino oraz wszystkie zainteresowane osoby do udziału w konsultacjach społecznych. Spotkanie odbędzie się w budynku Tawerny na gryfińskim nabrzeżu w dniach 1 i 2 maja 2017 r. od 15:00 do 18:00. 

Zapraszamy do pisemnego dzielenia się własnymi pomysłami z wykorzystaniem przygotowanych plakatów oraz do budowy modelu przestrzennego (interaktywnej makiety nabrzeża). 

Serdecznie zapraszamy!

Dotychczasowe efekty DOBRYCH KONSULTACJi, DOBREGO PLANU

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprosił mieszkańców miasta i gminy Gryfino do udziału w badaniach fokusowych które polegają na udziale w małej grupie dyskusyjnej. Problematyka badań dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w śródmiejskiej części Nabrzeża. Wymóg sprostania aktualnym potrzebom oraz konkurencyjności miasta pociąga za sobą konieczność poszukiwania czynników miastotwórczych, atrakcyjności i innowacyjnych sposobów planowania przestrzeni, odnajdywania wzajemnych relacji, a także pogodzenia różnorodnych, często odmiennych, interesów i oczekiwań poszczególnych grup społecznych.

 
Pobierz Adobe Acrobat Reader Pobierz Real Player

    wstecz . do góry . strona główna . mapa serwisu . archiwum wiadomości                         Wersja XML tej strony

© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja | Uwagi i sugestie
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl