Archiwum, starsze niż pół roku
2019/12/24, Przekazanie nowego samochodu dla OSP Wełtyń

W dniu 21 grudnia 2019 r. w Wełtyniu odbyło się uroczyste przekazanie nowo zakupionego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego IVECO dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wełtyniu.

W uroczystościach wzięli udział m.in. Poseł na Sejm RP Artur Szałabawka, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn, Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie st. bryg. Jacek Rudziński, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Paweł Mirowski, Wicestarosta Powiatu Gryfińskiego Ewa Dudar, Przewodniczący Rady Powiatu Gryfińskiego Roman Michalski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie Rafał Guga, Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino Ewa Sznajder, Radni Rady Miejskiej w Gryfinie.

Samochód, który został oficjalnie przekazany dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wełtyniu to IVECO Eurocargo FF150EW w wersji średniej uterenowionej z napędem 4×4 i kabiną załogową 6-cio osobową. Zbiornik wody i środka pianotwórczego wynosi odpowiednio 3000 l oraz 300 litrów.

Nabycie nowego samochodu było możliwe dzięki środkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, z którego pozyskano kwotę 380 000,00 zł, z Komendy Głównej PSP pozyskano 165 000,00 zł a pozostałą kwotę 215 000,00 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu Gminy Gryfino.

Łączny koszt zakupu pojazdu wyniósł 760 140,00 zł.

 

2019/12/20, Jednorazowa zmiana godzin pracy w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

 JEDNORAZOWA ZMIANA GODZIN PRACY W PUNKCIE

SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH


SZANOWNI MIESZKAŃCY!


Informujemy, że z uwagi na okres świąteczny

w dniu 24 grudnia 2019 (WIGILIA) oraz  31 grudnia 2019 r. (SYLWESTRA)

 PSZOK na składowisku odpadów - punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  -

otwarty będzie wyjątkowo od godziny 7.00 – 13.00.

 

2019/12/20, Konkurs „Wybieram wybory” 2020

Znamy już szczegóły IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”. Będzie on poświęcony ogólnej wiedzy dotyczącej prawa wyborczego.

Konkurs organizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze jest skierowany do uczniów ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego -  propagowania idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Chętni uczniowie szkół mogą zgłaszać się do udziału w konkursie za pośrednictwem dyrektora swojej szkoły lub osoby przez niego upoważnionej przesyłając skany dokumentów do 10 stycznia 2020 roku na adres właściwej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Wszelkie niezbędne dokumenty dostępne są pod tym linkiem.

Oryginały dokumentów muszą zostać przesłane do Delegatury najpóźniej w terminie 14 dni od dnia upływu terminu na zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie. tj. do dnia 24 stycznia 2020 roku. W przypadku przesłania tych dokumentów pocztą o zachowaniu terminu decyduje data nadania.

25 lutego 2020 roku o godzinie 12.00 odbędzie się szkolny etap Konkursu – test wyboru, składający się z 25 pytań (trzy propozycje odpowiedzi). Zakres tematyczny pytań obejmować będzie wszystkie działy Kodeksu wyborczego. Czas trwania etapu szkolnego wynosi 40 minut.

Wyniki etapu szkolnego Konkursu z danej szkoły przesłane zostaną na jej adres poczty elektronicznej. 13 marca 2020 roku na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego zostanie ogłoszona lista Uczestników zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego.

Uczestnicy zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego zostaną poinformowani o tym, za pośrednictwem Dyrektora szkoły.

Uczniowie, zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego, będą pisali pracę na jeden z trzech tematów:

1)   Wybory prezydenckie w Polsce w ujęciu historycznym.

2)   Warunki i zasady równości w prawie wyborczym.

3)   Sądowa kontrola wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Polsce.

Rozstrzygnięcie II etapu konkursu nastąpi do 13 kwietnia 2020 roku.

W trzecim, ogólnopolskim etapie Konkursu najlepsi uczniowie z całej Polski spotkają się 28 kwietnia 2020 roku o godz. 10.00 w Warszawie (ul. Wiejska 10) z Państwową Komisją Wyborczą i będą odpowiadać na trzy losowo wybrane pytania z zakresu Kodeksu wyborczego.

Wszyscy uczestnicy trzeciego etapu i zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy.

Najlepsi uczestnicy otrzymają nagrody pieniężne – za pierwsze miejsce 1300 złotych, za drugie - 800, a za trzecie – 600 złotych. Opiekunowie laureatów także dostaną nagrody – 600 złotych.

Informacje na temat konkursu będą systematycznie publikowane  na stronie www.pkw.gov.pl oraz na portalu edukacyjnym www.wybieramwybory.pl . Informacje pojawiać się będą także na profilach Krajowego Biura Wyborczego i Państwowej Komisji Wyborczej w serwisach  społecznościowych.

W III edycji konkursu, która odbyła się 2019 roku zgłosiło się 7158 uczniów z 671 szkół w całej Polsce. W finale zwyciężyła  Zuzanna Wojtkowska z II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej w Poznaniu. Drugie miejsce przypadło Mikołajowi Wolaninowi z tej samej szkoły. Na trzecim miejscu znalazł się Jakub Małecki z Zespołu Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej w Chorzowie.

 

2019/12/20, Budżet Gminy Gryfino na rok 2020 uchwalony!

Podczas XVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 19 grudnia 2019 uchwalono budżet Gminy Gryfino na rok 2020. Podjęto również uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2020-2030. Przyjęto również plan pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2020. Sesja rozpoczęła się od minuty ciszy poświęconej pamięci zmarłej Marii Zalewskiej,  wieloletniej dyrektorki Gryfińskiego Domu Kultury w Gryfinie. 

 

 

 

 

2019/12/09, XVI sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

Informujemy o kolejnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019 r. o godz. 10.00.

Porządek obrad  XVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie

 

2019/12/17, Zajęcia profilaktyczne "Zagrożenia zimowe"

W grudniu Referat Spraw Społecznych, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straż Miejska przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Gryfinie oraz Komendą Powiatową Straży Pożarnej przeprowadzili wspólne zajęcia profilaktyczne pn. „ Zagrożenia zimowe”. 

Celem zajęć było ostrzeżenie dzieci przed samowolnym korzystaniem z artykułów pirotechnicznych oraz nauczenie prawidłowego zachowania na wypadek zagrożenia w postaci pożaru.

Na spotkaniach przestrzegano dzieci, aby nie wchodziły na zamarznięte jeziora, stawy, rzeki, ponieważ zabawa w tych miejscach jest niebezpieczna i może skończyć się tragicznie.

Dzieciom przypomniano podstawowe zasady właściwego przechodzenia przez jezdni. Spotkanie było również okazją do przypomnienia o konieczności noszenia elementów odblaskowych, które zwiększają widoczność a tym samym ratują nasze zdrowie i życie.

Na zajęciach przeprowadzona została  akcja: „Czad i ogień obudź czujność”. Celem akcji jest uświadomienie niebezpieczeństw związanych z tlenkiem węgla oraz pokazanie jak można zapobiec zatruciom. Uczniowie otrzymali broszurki informacyjne
o zagrożeniu, aby za ich pośrednictwem trafiły również do rodziców oraz osób najbliższych.

Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali kalendarze zakupione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej  w Gryfinie, elementy odblaskowe zakupione z budżetu Gminy Gryfino oraz broszurki i plakaty o tematyce: „Straż Miejska przypomina o zakazie i spalaniu śmieci”, „Bezpieczna Zima”, „Zagrożenia Zimowe”, „Czad i ogień obudź  czujność”, „Rozświetl niebo zachowując zasady bezpieczeństwa”, „Czyste powietrze – wspólne dobro”.

 

2019/12/16, Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

13 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem posiedzenia była ocena stanu gotowości służb i jednostek organizacyjnych podczas okresu zimowego na terenie miasta i gminy Gryfino. Posiedzenie otworzył i prowadził Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Pan Paweł Nikitiński.
W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie, Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Centrum Usług Wspólnych, Nadzoru Wodnego w Gryfinie, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gryfinie, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie, Enea Operator Rejon Dystrybucji w Szczecinie, Zakładu Gazowniczego w Szczecinie, PKP PLK w Szczecinie, Nadzoru Wodnego w Gryfinie, Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
Podczas spotkania omówiono zagadnienia związane z : odśnieżaniem dróg i chodników, zapewnieniem komunikacji zbiorowej i szkolnej, udzielaniem pomocy osobom na wypadek unieruchomienia pojazdów na drogach i torach, udzielaniem pomocy podróżnym podczas unieruchomienia pociągów, zapewnieniem ciągłości pracy ujęć wody, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, sieci energetycznej i sieci gazowej, przygotowaniem do usuwania nadmiernych ilości śniegu z dużych powierzchni dachowych, zagrożeniem powodziowym, organizacją niesienia pomocy osobom potrzebującymi bezdomnym, kontrolą domowych palenisk w okresie zimowym.
Szczególną uwagę podczas posiedzenia poświęcono także działaniom profilaktycznym dotyczącym zmniejszenia ilości zatruć tlenkiem węgla w sezonie grzewczym 2019/2020, zagrożeniom zimowym i działaniami związanymi z noszeniem odblasków. Referat Spraw Społecznych przygotował nowe materiały edukacyjne, które zostaną rozpropagowane w placówkach oświatowych, sołectwach, świetlicach wiejskich, parafiach i mediach lokalnych.
Na zakończenie Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Pan Paweł Nikitiński podziękował za zaangażowanie i profesjonalizm służbom i instytucjom podczas akcji ratowniczych i innych codziennych sytuacji kryzysowych, które mają wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców. Przewodniczący poprosił o gotowość i natychmiastowe działania w sytuacjach kryzysowych.

 

2019/12/13, Gryfiński Super-Maluch

Od grudnia każde dziecko, które urodzi się w Gryfinie otrzyma w Urzędzie Stanu Cywilnego upominek – body z logo „Gryfiński Super-Maluch”.

Pierwsze body z logo „Gryfiński Super-Maluch” wręczył w poniedziałek,9 grudnia 2019 r., Burmistrz Miasta i Gminy Mieczysław Sawaryn tacie Zuzanny, która przyszła na świat kilka dni wcześniej w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie.

„Gryfiński Super-Maluch” to kolejne działanie promujące markę „Energia Międzyodrza”. Nowo narodzone dziecko przynosi na świat wiele radości i wzruszeń. Chcemy więc, każdemu rodzicowi, wręczyć upominek z logo symbolizującym dziecięcą siłę i energię. Zachęcamy też do dzielenia się swoją radością z narodzin malucha i umieszczania zdjęć swoich pociech w gryfińskim body w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram) pod hasztagiem #gryfinskisupermaluch.

 

2019/12/13, Złote i Diamentowe Gody

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprosił 12 par jubilatów złotych godów w celu wręczenia medali przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz 2 pary które przeżyły w związku małżeńskim 60 lat.

Jubilaci 50-lecia:

Grażyna i Henryk Blomkowie
Teresa i Tadeusz Brzęczkowie
Krystyna i Dionizy Czarnojanowie
Krystyna i Stefan Jurewiczowie
Halina i Zdzisław Konopniccy
Teresa i Longin Kostkowie
Zofia i Zygmunt Krawcowie
Janina i Stanisław Osiej
Janina i Ireneusz Pawlakowie
Danuta i Jan Szurgocińscy
Walentyna i Marian Wasilewscy
Janina i Bronisław Zawadzcy

Jubilaci 60-lecia:

Alicja i Alfred Dudarowie
Teresa i Władysław Szarapanowscy

Życzymy Jubilatom kolejnych lat w zdrowiu i szczęściu!

 

2019/12/10, Maria Zalewska - 01.09.1960r. – 10.12.2019r.

 

 

Maria Zalewska

01.09.1960r. – 10.12.2019r.  

Maria Jolanta Zalewska, z domu Padjasek, zwana przez bliskie osoby Marysią, Marynią, Mariolką, Manią, Mańcią …

Urodziła się 1 września 1960 roku w Gryfinie, jako córka Aleksandry i Józefa Padjasków, młodsza siostra Andrzeja. Była żoną Eugeniusza Zalewskiego i mamą dwóch córek Aleksandry i Małgorzaty oraz babcią Damiana i Szymona.

Była synową, bratową, ciocią, przyjaciółką, koleżanką, sąsiadką, animatorką życia, o której spokojnie można powiedzieć, że znała wszystkich i którą znali wszyscy.

W latach 1967-1975 uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie. Maturę w Liceum Ogólnokształcącym im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie zdała w 1979 roku. Następnie ukończyła Policealne Studium Zawodowe w zakresie programowania maszyn cyfrowych. Pierwszą pracę podjęła w PSS „Społem” - oddział w Gryfinie, gdzie była pracownikiem do spraw społeczno-samorządowych.

Znaczącą datą w Jej życiu był dzień 27 lutego 1981 roku, kiedy złożyła podanie o przyjęcie do pracy w Gryfińskim Domu Kultury przy ul. Szczecińskiej 17. Od dnia 1 marca 1981 roku Gryfiński Dom Kultury stał się Jej drugim domem.

W 1982 roku rozpoczęła naukę w pomaturalnym Studium Kulturalno-Oświatowym w Koszalinie, które ukończyła w 1985 roku - zdobywając wykształcenie kulturalno-oświatowe o specjalności instruktora teatralnego. 21 października 1992 roku uzyskała I kategorię instruktorską w dziedzinie teatru - przyznaną przez Wojewódzką Komisję ds. Kwalifikowania Instruktorów Amatorskiego Ruchu Artystycznego. 15 grudnia 1995 roku - na wniosek ówczesnej dyrektor GDK - Maria Zalewska  została zastępcą dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury. W 2002 roku uzyskała tytuł licencjata na kierunku pedagogika – doradztwo społeczne – w Instytucie Pedagogiki w Szczecinie w  Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Dwa lata później uzyskała tytuł magistra pedagogiki o specjalności pedagogika pracy - na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Szczecińskiego. 4 lutego 1999 roku uchwałą Zarządu Miasta i Gminy Gryfino Maria Zalewska została powołana na stanowisko dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury.

Jako instruktor teatralny prowadziła obsypany nagrodami na wielu festiwalach Teatrzyk Dziecięcy „ELF”,  który powstał w 1985 roku. Przez wiele lat pracowała z dziecięcymi recytatorami – utytułowanymi na wielu przeglądach i konkursach Amatorskiego Ruchu Artystycznego. Śpiewała w Zespole Wokalnym „AD HOC”. Grała w Amatorskim Teatrze „GLYPTYKOS”. Od ponad 20. lat była członkiem organizacji pozarządowej „Chojeńsko-Gryfińskie Stowarzyszenie Wspólnej Europy” z siedzibą w Chojnie.

Przez 38 lat Maria Zalewska była częścią historii Gryfińskiego Domu Kultury, w tym przez 20 lat była kolejnym, najdłużej pełniącym tę funkcję dyrektorem placówki. W Jej aktach osobowych jest tylko jedno świadectwo pracy - z PSS „Społem” w Gryfinie, ponieważ od 1 marca 1981 roku aż do dnia, w którym odeszła na zawsze - nieprzerwanie związana była z jednym zakładem pracy, jakim był Gryfiński Dom Kultury.

W 2020 obchodziłaby 40 - lecie pracy zawodowej. Czekała na upragnioną emeryturę, na którą chciała przejść od 1 października 2020 roku

10 grudnia 2019 roku odeszła od nas wyjątkowa Osoba Gryfińskiej Kultury, Kobieta wielu pasji, uzdolniona plastycznie i muzycznie, animatorka wydarzeń kulturalnych, aktorka teatru osób dorosłych, reżyser teatru dziecięcego, empatyczny, energetyczny, kochany, życzliwy, uśmiechnięty do życia Człowiek… 

 

 

2019/12/09, Gryfińskie Mikołajki 2019

W piątek 6 grudnia 2019 na Placu Księcia Barnima I tradycyjnie odbyła się mikołajkowa zabawa dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta.
W tym roku Gryfińskie Mikołajki odbywały się pod tytułem "Nie do wiary. Mikołaj istnieje!".

Plac Barnima rozświetlił się świątecznymi iluminacjami. Wysoka choinka, mikołajkowe sanie czy wielka bombka wzbudziły zainteresowanie wśród dużych i małych gryfinian.
Krótko po godzinie 17 na scenie Mikołajek pojawili się Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn oraz zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Paweł Nikitiński. Panowie uroczyście otworzyli imprezę i życzyli dzieciom świetnej zabawy.

Chociaż, pogoda 6 grudnia zamiast zimowej okazała się być typowo jesienna i deszczowa, nie zraziło to licznej grupy dzieciaków i ich rodziców do mikołajkowych szaleństw. Do wspólnej zabawy zaprosili widownię animatorzy z Teatru 6 i PÓŁ działającego pod egidą Gryfińskiego Domu Kultury. Podczas interaktywnego programu "Nie do wiary. Mikołaj istnieje!", dzieci przeżywały przygody razem z elfką Energetką i elfem Smuteuszem, oraz innymi pomocnikami Mikołaja.

Dzieci chętnie dzieliły się swoimi opowieściami o Mikołaju i wymarzonych prezentach, za co dostawały puchaty upominek (maskotkę). Dziecięce historie miały przekonać Smuteusza, który zapomniał że jest elfem, o tym że Mikołaj istnieje a jego praca niesie radość dzieciom na całym świecie. Nie zabrakło wspólnych tańców i śpiewania świątecznych piosenek. Biegające po Placu Barnima elfy wciągały dzieci i ich rodziców do wspólnej zabawy, obdarowywały owocami i słodyczami. Dzieci ustrajały świąteczne choinki i stworzyły żywy świąteczny łańcuch.

W końcu na scenie, podczas wspólnego śpiewania piosenki "Pada śnieg", pojawił się długo wyczekiwany Mikołaj, z którym po zakończeniu programu artystycznego mali gryfinianie ochoczo robili sobie zdjęcia.

Oprócz zabaw prowadzonych przez animatorów, dzieci mogły nauczyć się tego dnia także podstaw udzielania pierwszej pomocy w namiocie Gryfińskiego Stowarzyszenia Ratowniczego. Ciekawi mogli zajrzeć do karetki i zapytać o prace ratowników.

Głównymi organizatorami Gryfińskich Mikołajek byli Gmina Gryfino i Gryfiński Dom Kultury .

Współorganizatorzy i sponsorzy wydarzenia:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Odział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
DEEF SPJ Gryfino
PSB ELGRYF - Sklep Mrówka Gryfino
Bank Pekao O/Gryfino
Nadleśnictwo w Gryfinie
OSiR Gryfino
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie

Fot. Maria Witkowska

 

2019/12/05, Wełtyński Jarmark Bożonarodzeniowy

 Zapraszamy na wyjątkowy Jarmark Bożonarodzeniowy w Wełtyniu!

W programie zaplanowano:

- wspólne kolędowanie, występy zespołów ludowych
- możliwość zakupu potraw świątecznych i domowych ciast
- do nabycia rękodzieła i ozdoby świąteczne
- stoisko z miodami i upominkami
- piernikowy namiot
- zagroda ze zwierzętami
- odwiedziny Mikołaja oraz wiele innych atrakcji i niespodzianek.

Zaczynamy od 14.00 w Wełtyniu przy świetlicy. Wstęp wolny! Zapraszamy!

 

2019/12/04, Gryfińskie Mikołajki pt. "Nie do wiary! Mikołaj istnieje!"

Już w  piątek 6 grudnia 2019 zapraszamy małych gryfinian i ich rodziców do szalonej mikołajkowej zabawy. Gryfińskie Mikołajki pt. "Nie do wiary! Mikołaj istnieje!", odbędą się tradycyjnie na Pl. Księcia Barnima I. Początek zabawy zaplanowano na godzinę 17.

Na dzieci czeka wiele atrakcji związanych z niezwykłym grudniowym świętem. W programie Mikołajek m.in. zabawy i konkursy z nagrodami, świetna zabawa pod okiem animatorów i oczywiście, najważniejsze wydarzenie czyli spotkanie z Mikołajem.
Informujemy, że ze względu na organizację imprezy, parking na Pl. Księcia Barnima I zostanie zamknięty w dniu 6 grudnia 2019 w godzinach 0:00 - 20:00.

Organizatorzy Gryfińskich Mikołajek: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, Gryfiński Dom Kultury - filia w Pałacyku pod Lwami,  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie.
 

2019/12/06, Skatepark otwarty!

W dniu 6 grudnia 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino – Mieczysław Sawaryn w towarzystwie swoich zastępców: Pawła Nikitińskiego i Tomasza Milera oficjalnie otworzył zmodernizowany skatepark przy ul. Sportowej w Gryfinie.
Modernizacja skateparku została zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Gryfino na 2019 rok.
W ramach inwestycji powstało 9 nowych urządzeń przeznaczonych do jazdy na deskorolkach, rolkach, hulajnogach i rowerach typu BMX: rampa wolnostojąca, Quarter Pipe o szerokości 480 cm, Quarter Pipe o szerokości 360 cm, Quarter, Comping Ramp, Spine Ramp, Fun Box, Grind Box i Olly Box.
W mikołajkowym otwarciu skateparku wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfinie, którzy wyposażeni w hulajnogi, rolki i deskorolki po raz pierwszy wypróbowali nowe urządzenia.

 

2019/12/05, Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

 

2019/12/04, Projekt „Szczeciński Część A I Szczecin Orange Światłowód”- informacje

Orange Polska buduje sieć światłowodową na terenie gminy GRYFINO, w ramachprojektu „Szczeciński Część A I Szczecin Orange Światłowód”. Projekt jest realizowany z  dofinansowaniem ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

Celem inwestycji jest likwidacja internetowych „białych plam” na mapie Polski i dostarczenie ultraszybkiego i stabilnego internetu mieszkańcom oraz zmniejszenie technologicznego dystansu w stosunku do lepiej rozwiniętych cyfrowo regionów kraju.

Internet nowej generacji jest przepustką do nieograniczonych możliwości dostępu do informacji i rozrywki oraz różnego rodzaju aplikacji, które zmieniają sposób komunikacji, pracy oraz funkcjonowania we współczesnym świecie. Stanowi bazę do dynamicznego rozwoju gospodarczego i społecznego.

Zakres inwestycji został określony na podstawie listy adresowej przygotowanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej - regulatora rynku telekomunikacyjnego. Wykaz adresów, objętych projektem realizowanym przez Orange Polska, dostępny jest na stronie: https://www.orange.pl/view/popc

Realizacja inwestycji została podzielona na dwa etapy.

W pierwszym światłowody zostały doprowadzone do szkół i placówek edukacyjnych zakwalifikowanych do projektu w miejscowościach: CHWARSTNICA, GARDNO, RADZISZEWO, ŻABNICA, GRYFINO.

Placówki te, na bazie wybudowanego przez Orange Polska światłowodu, mogą korzystaćza pośrednictwem firmy NASK z dostępu do internetu oraz Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,co gwarantuje im rozwój nowoczesnych form kształcenia oraz zdobywanie nowych kompetencji, zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Szczegółowe informacje dostępne sa na stronie https://ose.gov.pl/.

Drugi etap realizacji projektu POPC obejmuje budowę sieci światłowodowej do wytypowanych gospodarstw domowych. Inwestycje realizowane są sukcesywnie a ich zakończenie planujemy pod koniec 2020r.

Poniżej załączamy wykaz miejscowości podłączonych już do sieci szerokopasmowej:

  • CHWARSTNICA - podłączono szkołę
  • GARDNO - podłączono szkołę
  • RADZISZEWO - podłączono szkołę
  • ŻABNICA - podłączono szkołę
  • GRYFINO - podłączono 4 szkoły

Informacje o kolejnych odbiorach będą przekazywane po zakończeniu prac.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, w ramach projektów z dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, inwestycja realizowana jest do granicy działek na których znajdują się budynki jednorodzinne oraz do części wspólnej budynków wielorodzinnych. W drugim przypadku konieczna jest zgoda zarządcy lub współwłaścicieli nieruchomości. Odmowa ze strony właścicieli budynków wielorodzinnych na doprowadzenie sieci do budynku uniemożliwi jej wykonanie.

Serdecznie zachęcamy Państwa do potwierdzania zgody na realizację inwestycji. Pytania dotyczące inwestycji można wysłać na adresów: lub kontaktować się bezpośrednio z najbliższym Salonem Sprzedaży Orange.

Tytuł projektu: SZCZECIŃSKI część A i SZCZECIN Orange Światłowód

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa


Cele szczegółowe projektu to:

1) budowa infrastruktury służącej świadczeniu nowoczesnych usług szerokopasmowych,
2) umożliwienie rozwoju lokalnych sieci dostępowych przez zapewnienie hurtowego dostępu do infrastruktury dla lokalnych operatorów.

Cele jakościowe stawiane przed projektem to:

1) wspieranie rozwoju lokalnego dla szkół i gospodarstw domowych,
2) wyrównywanie poziomu życia mieszkańców wykluczonych cyfrowo,
3) rozwój lokalnego rynku pracy (telepracy i usług świadczonych w sieci),
4) budowa Społeczeństwa Informacyjnego w powiecie objętym projektem.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

 

2019/12/18, Życzenia świąteczne

 

2019/12/23, Informacja

W dniu 24 grudnia 2019 r. (Wigilia) Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie będzie czynny w godzinach: od 7.30 do 14.00

 

2019/11/29, Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 listopada 2019 roku

            Informuję, że  Gryfiński Budżet Obywatelski na rok 2020  został rozstrzygnięty w części dotyczącej małych projektów. Zespół ds. budżetu obywatelskiego zweryfikował pozytywnie siedem projektów,  na które nie było konieczności przeprowadzenia głosowania, ponieważ kwota ich realizacji nie przekroczyła kwoty zaplanowanej w budżecie obywatelskim na 2020 rok.

W 2020 roku będą realizowane następujące projekty o wartości do 15.000 złotych:

1.  „Utworzenie miejsca wypoczynku, integracji i aktywności lokalnej społeczności
      w Bartkowie” – wartość zadania 14 300,00 zł;

2.  „Doposażenie placu zabaw w Chwarstnicy” – wartość zadania 14 999,00  zł;

3.  „Doposażenie placu zabaw na „Opolance” – wartość zadania 14 984,00 zł;

4.  „Siłownia zewnętrzna dla tych co lubią się pocić” – wartość zadania 15 000,00 zł;

5.  „Bajkowy plac zabaw” – wartość zadania 15 000,00 zł;

6.  „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Gardno na terenie boiska sportowego” –  
     wartość zadania 15 000,00 zł;

7.  „Aktywnie i zdrowo - siłownia pod chmurką na skwerze przy ul. 9. Maja  w Gryfinie” –
     wartość zadania 13.100,00 zł.

            Ze względu na  czynności podjęte przez Przewodniczącą Zespołu ds. budżetu obywatelskiego, budżet obywatelski w części dotyczącej  zadań wiejskich i miejskich, do czasu wypowiedzenia się właściwych organów  pozostaje nierozstrzygnięty.

 

Z upoważnienia Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Paweł Nikitiński

 

 

 

2019/11/27, Krzyże Wolności i Solidarności dla trójki gryfinian

26 listopada 2019 r., ważna i podniosła uroczystość dla naszego miasta i gminy. Prezydent RP, Andrzej Duda nadał odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności trójce kolejnych gryfinian:
- Wojciechowi Nicpanowi - członkowi stowarzyszenia „Pamięć i Prawda”, pomysłodawcy gryfińskiej gazetki podziemnej "Krawędź. Ziemia Gryfińska", jej pierwszemu drukarzowi, człowiekowi, który zagrożony aresztowaniem zbiegł z elektrowni Dolna Odra i ponad pół roku ukrywał się przed Służbą Bezpieczeństwa, zaś został przywrócony do pracy dopiero w 2008 r.;
- Elżbiecie Koszur - inicjatorce akcji protestacyjnej w elektrowni Dolna Odra w sprawie zwolnienia z internowania Jana Witkowskiego i Zdzisława Podolskiego, inicjatorce akcji noszenia biało - czerwonych opasek z czarną krepą w elektrowni, aresztowanej na 3 miesiące za swą działalność opozycyjną;
- Grzegorzowi Węgrzynowi - członkowi TKZ NSZZ "Solidarność" w elektrowni Dolna Odra, inwigilowanemu przez SB.
W imieniu prezydenta odznaczenia wręczył Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek, w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele wojewódzkich władz rządowych i samorządowych oraz hierarchii duchownej.
Wkładu naszych opozycjonistów w odzyskanie wolności i suwerenności nie da się przecenić. Wszystkim im składamy niskie ukłony i podziękowania za odwagę w czasach w których walka o wolność miała swoją wysoką cenę.

 

2019/11/27, 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie

W dniu 26 listopada 2019 r. odbyła się uroczystość związana z obchodami 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie. Uroczystość uświetnili licznie zaproszeni goście m.in. byli Dyrektorzy Szkoły Pan Stanisław Fabian oraz Pani Barbara Szczerbińska, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Jerzy Sołtysiak, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Gryfino Pan Paweł Nikitiński, Wicestarosta Powiatu Gryfińskiego Pani Ewa Dudar, Przewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie Pan Rafał Guga wraz z radnymi Rady Miejskiej w Gryfinie oraz uczniowie, rodzice i absolwenci Szkoły.


Z okazji jubileuszu 60-lecia Szkoły, pragnę złożyć gratulacje, wyrazy uznania i podziękowania wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom, Pracownikom oraz Uczniom i Absolwentom za wyniki dotychczasowej pracy, które widoczne są w bogatym dorobku Szkoły.

Osiągnięcia Szkoły to zasługa wielu pokoleń nauczycieli i wychowawców, którzy przeprowadzili przez szkolne progi wielu mieszkańców Gminy Gryfino.

Życzę wszystkim Uczniom, aby wysiłek wkładany w zdobywanie wiedzy, zaowocował sukcesami w dalszej drodze życiowej, a ich Rodzicom satysfakcji z osiągnięć młodego pokolenia.

Dyrekcji, całemu Gronu Pedagogicznemu i wszystkim Pracownikom szkoły życzę, aby kolejne lata pozwoliły na dalsze budowanie chlubnej historii szkoły, a kolejne roczniki absolwentów szczyciły się przynależnością do wspólnoty Szkoły Podstawowej nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie.


Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn

 

 

2019/11/27, Kolejne działania akcji "Świeć Przykładem"

W dniu 27 listopada 2019 r. Referat Spraw Społecznych, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straż Miejska w Gryfinie przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Gryfinie oraz uczniami klasy o profilu policyjnym I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie przeprowadzili akcję profilaktyczną: „Świeć przykładem”.

Głównym zadaniem akcji było uświadamianie pieszych, że każdy element odblaskowy, nawet ten najmniejszy, w znaczącym stopniu wpływa na nasze bezpieczeństwo. Akcja ma na celu poprawę bezpieczeństwa poprzez zawieszanie elementów odblaskowych oraz zakładanie opasek odblaskowych.

Odblaski zakupione zostały z budżetu Gminy Gryfino.

 

2019/11/26, Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn."Szansa dla każdego dziecka".

 

2019/11/21, 10 lat Jesiennej Sceny Tańca

Przed nami kolejna edycja Festiwalu Małych Form Ruchowych JESIENNA SCENA TAŃCA. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się w dniach 22-24 listopada 2019.
Festiwal oferuje swoim widzom tak jak dotychczas, szerokie spektrum aktywnego uczestnictwa w kulturze. Oferujemy spektakle ruchowe o różnej estetyce, ale wszystkie na wysokim poziomie artystycznym.
Tegoroczna JST odbędzie się już po raz dziesiąty. Z tej okazji, organizatorzy przygotowali wiele niespodzianek dla widzów, w tym po raz pierwszy - spektakl dla najmłodszych. Informacje o spektaklu dla dzieci znajdziemy tutaj http://gdk.com.pl/index.php?plik=ogloszenie&ogloszenia_id=1562

JST to festiwal proponujący uczestnictwo w kulturze na poziomie odbiorcy jak i uczestnika. Wieczorne spektakle a także okazja rozmowy z artystami, dają możliwość poznania aktualnych trendów w tańcu oraz bezpośredniego kontaktu z autorytetami tańca współczesnego. Festiwal proponuje warsztaty tańca w różnych technikach dla tancerzy zaawansowanych i osób początkujących. Informacje o warsztatach tutaj http://gdk.com.pl/index.php?plik=ogloszenie&ogloszenia_id=1561
Festiwal realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu ze środków województwa zachodniopomorskiego - Pomorze Zachodnie, Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz Gminy Gryfino.

Sprzedaż biletów na wydarzenia 10. JST ruszyła w środę 13 listopada 2019. Bilety na spektakle dostępne są w cenie 20 zł za jeden dzień. Spektakl dla dzieci to koszt 5 zł.
Bilety można nabyć w sekretariacie Gryfińskiego Domu Kultury (ul. Szczecińska 17) lub przed samymi spektaklami w kasie Kina Gryf.
Istnieje także możliwość wcześniejszej rezerwacji. W tym celu prosimy o kontakt z pomysłodawczynią i organizatorką festiwalu Elizą Hołubowską : elaza@epoczta.pl
Możliwy jest też zakup biletów drogą internetową. W tym celu wykonujemy
Przelew na konto - Środowisko Inicjatyw Artystycznych HYBADU
nr konta 77 2030 0045 1110 0000 0256 6600

WZÓR TYTUŁU PRZELEWU:
JST 2019 - liczba biletów - data - wydarzenie

UWAGA! prosimy posiadać potwierdzenie przelewu przy odbiorze biletu!

Program 10 edycji Festiwalu Jesienna Scena Tańca

Piątek 22 listopada
Gryfiński Dom Kultury
godz. 19:00
Młodsza Grupa EGO VU - "Let's change" - 25 min
Teatr Tańca ENZA - "Koniec Kontemplacji" - 17 min
Grupa RDC - "Przed Jutrem" - 25 min

Sobota 23 listopada
Gryfiński Dom Kultury
godz. 19:00
Urszula Bernat - Jałocha, Marcin Motyl - "Showreel" - 40 min
Natalia Murawska, Anna Zglenicka, Magdalena Kowala, Joanna Woźna - "Her(t)z" - 45 min
godz. 21.30 Klub Schowek - Jam Session

Niedziela 24 listopada
Gryfiński Dom Kultury
godz.13.00
Spektakl dla dzieci - Mały Teatr Tańca Kiosk Ruchu - "Jak kochają się kasztany?"
godz. 19:00
Zespół Tańca Współczesnego Fajber Flex -"Gdy rozbłyśnie"- 18 min
Maciej Kuźmiński Company - "Dominique" - 12 min
Teatr Tańca EGO VU - "Niestrojenie" - 30 min

 

2019/11/15, Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020".

 

2019/11/29, Protokół z konsultacji dotyczących projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020"

W terminie od 15.11.2019 r. do 24.11.2019 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020". W tym czasie można było składać pisemnie bądź drogą elektroniczną uwagi oraz propozycje zmiany do projektu Programu.

Protokół z konsultacji dotyczących projektu  "Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020"

 

2019/11/22, Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Pomoc dla osób ubogich, bezdomnych z terenu Gminy Gryfino znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, w tym organizacja wieczerzy wigilijnej".

 

2019/11/21, Dzień Pracownika Socjalnego
 

2019/11/21, Protokół z przebiegu konsultacji społecznych - projekt uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Gryfino, obręb ewidencyjny Gryfino 4

Celem przeprowadzenia ankiet konsultacyjnych było zebranie od mieszkańców rejonu ulicy Jana Pawła II w Gryfinie, obręb ewidencyjny Gryfino 4, dotyczących nadania nowych nazw ulic (teren położony pomiędzy ulicą Jana Pawła II a wschodnią granicą miasta). W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie wpłynęło 14 ankiet, w których 10 mieszkańców akceptuje nadanie nazw ulicom, zgodnie z przedstawioną w ankietach konsultacyjnych propozycją, natomiast 4 mieszkańców nie wyraziło zgody na zmianę nazwy ulicy.

 

2019/11/20, Wystawa „Gryfino powojenne”

Wystawa, której oficjalne otwarcie odbyło się we środę, 20 listopada 2019 r. o godzinie 10.00 została przygotowana przez Bibliotekę Publiczną w Gryfinie. Jej zawartość to zdjęcia, kawałki wspomnień i dokumenty wykonane po 1945 r. Wystawa znajduje się na pl. Księcia Barnima I. Na wystawie zobaczymy dokumenty z pierwszych miesięcy po wojnie oraz plakaty informacyjne, drukowane jeszcze niemiecką czcionką na ul. Kościuszki. Koncepcja wystawy to wyimaginowany pamiętnik gryfinianina, z wklejonymi wspomnieniami.

Blisko 100 zdjęć przedstawia Gryfino, jakie zapamiętali pierwsi jego mieszkańcy, osiedli tu pracownicy elektrowni „Dolna Odra” oraz przybyłe z nimi rodziny. Są tam więc dwie pierwsze szkoły, pierwsze zakłady pracy, pierwsze zbudowane po wojnie osiedle mieszkaniowe oraz miejsca i wydarzenia magiczne jak plaża, kino „Gryf”, czy odbudowa mostu na Regalicy. Nie brakuje również pamiątek gryfińskiej opozycji antykomunistycznej, powstałej jeszcze przed rokiem 1980.

Opisy zdjęć i dokumentów zostały przetłumaczone na język niemiecki, ukraiński i gruziński w celu przybliżenia historii powojennej, naszym zachodnim sąsiadom, licznej wspólnocie ukraińskiej, zamieszkującej nasze miasto oraz odwiedzających nas gości z współpracującej z Gryfinem Gruzji. Wystawa po ekspozycji na pl. Barnima gdzie pozostanie do 3 grudnia 2019 r., zostanie zaprezentowana na Górnym Tarasie i nabrzeżu. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Krzysztofa Sikory, Krzysztofa i Felicji Serdakowskich, Aleksandra Dąbkiewicza, Włodzimierza Wesołowskiego, Aleksandry Ogrodnik, Marii Dobromilskiej, Mirosława Witkowkiego, Elektrowni Dolna Odra, Archiwum Państwowego w Szczecinie, Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, RSW „Prasa Książka Ruch” oraz Biblioteki Publicznej w Gryfinie.

Wystawa powstała dzięki wsparciu finansowym gminy Gryfino oraz środkom programu „Patriotyzm jutra” zarządzanemu Muzeum Historii Polski.

 

2019/11/12, Spotkanie informacyjne w sprawie "Budowy drogi krajowej nr 31 na odcinku w. Radziszewo A6/31 (z węzłem) - Gryfino"

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie oraz Biuro Projektów TRAKT sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Katowicach serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne w sprawie: "Budowy drogi krajowej nr 31 na odcinku w. Radziszewo A6/31 (z węzłem) - Gryfino".

Celem spotkań jest poinformowanie społeczeństwa o planowanej inwestycji drogowej, tj. budowie drogi krajowej nr 31. W trakcie spotkań mieszkańcy będą mogli zapoznać się z rozważanymi wariantami przebiegu tras drogowych oraz zgłaszać swoje opinie i pytania.
Ankiety do zgłoszenia opinii i uwag będą dostępne w trakcie spotkań.
Spotkanie odbędzie się: 20.11.2019 r. godz. 16.00 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie, ul. Iwaszkiewicza 70, 74-101 Gryfino

Zorganizowany zostanie darmowy przewóz mieszkańców Radziszewa, Daleszewa, Nowych Brynek i Czepina:
- odjazd 20.11.2019 r., godz. 15:30 – przystanek ”02 RADZISZEWO SZCZECIŃSKA” (obsługa wszystkich przystanków na trasie przejazdu
w miejscowościach Radziszewo, Daleszewo, Nowe Brynki, Czepino)
- po zakończonym spotkaniu – odwóz mieszkańców analogiczną trasą, do przystanku „01 RADZISZEWO SZCZECIŃSKA”

Wypełnione i podpisane Ankiety będzie można złożyć podczas spotkania, lub przed upływem 14 dni wysłać drogą mailową lub tradycyjną na adres:
- Urząd Miasta i Gminy w Gryfino, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino, adres e-mail: burmistrz@gryfino.pl
- GDDKiA Oddział w Szczecinie, al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin, adres e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl
 
 

2019/11/18, Protokół z przebiegu konsultacji społecznych - projekt uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Gryfino, obręb ewidencyjny Gryfino 4

Celem przeprowadzenia ankiet konsultacyjnych było zebranie od mieszkańców rejonu ulicy Letniej i Pogodnej w Gryfinie, obręb ewidencyjny Gryfino 4, dla drogi stanowiącej własność Gminy Gryfino zawartej w działkach 466/5, 1429/10, 464/7,1429/8,474/1,463/6, propozycji nadania nazwy ulicy w tej drodze. W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie wpłynęło 16 ankiet, w których 15 mieszkańców zaproponowało nazwę:"Tęczowa" oraz 1 mieszkaniec nazwę: "Zimowa".

Protokół

 

2019/12/09, Złote i Diamentowe Gody

Informujemy o uroczystości Złotych i Diamentowych Godów, która odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019 roku o godz. 18.00 na auli Szkoły Podstawowej nr 3 w Gryfinie przy ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprosił 13 par jubilatów złotych godów w celu wręczenia medali przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz 2 pary które przeżyły w związku małżeńskim 60 lat.

 

2019/11/18, Złote i Diamentowe Gody

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprosił 18 par jubilatów złotych godów w celu wręczenia medali przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz 7 par które przeżyły w związku małżeńskim 60 lat.

Jubilaci 50-lecia:

Krystyna i Mieczysław Auguścik
Janina i Roman Czapiewscy
Lucyna i Henryk Gajdemscy
Kinga i Grzegorz Karpiccy
Lucyna i Józef Koczan
Jolanta i Józef Kois
Krystyna i Jerzy Kufel
Irena i Stanisław Mikołajczyk
Teresa i Stanisław Namiecińscy
Danuta i Józef Odrowscy
Wiesława i Andrzej Orwinowscy
Grażyna i Eugeniusz Pokorscy
Maria i Zenon Sajnóg
Halina i Józef Senisz
Anna i Kazimierz Surdaccy
Krystyna i Marian Wiszniowscy
Krystyna i Jan Wojtas
Elżbieta i Wiesław Żelech

Jubilaci 60-lecia:

Czesława i Franciszek Dunajewscy
Edyta i Bronisław i Dworzyńscy
Czesława i Leopold Granis
Felicja i Paweł Krajczewscy
Zofia i Jan Mielnik
Janina Pietruch-Grabowska i Tadeusz Grabowski
Stanisława i Władysław Tomczyszyn

Życzymy Jubilatom kolejnych lat w zdrowiu i szczęściu!

 

 

2019/11/15, „Świeć przykładem”. Profilaktyka bezpieczeństwa w Gminie Gryfino

W dniach od 14 listopada do 28 listopada 2019 r. Referat Spraw Społecznych wraz z Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Gryfinie, Strażą Miejską w Gryfinie oraz Oddziałami Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przeprowadzają akcję profilaktyczną: „Świeć przykładem”.

Akcja ma na celu poprawę bezpieczeństwa poprzez zawieszanie elementów odblaskowych oraz zakładanie opasek odblaskowych, które zwiększają widoczność na drodze a tym samym poprawiają bezpieczeństwo.
Odblaski zakupione zostały z budżetu Gminy Gryfino.

 

2019/11/13, Złote i Diamentowe Gody

Informujemy o uroczystości Złotych i Diamentowych Godów, która odbędzie się w dniu 15 listopada 2019 roku o godz. 17.00 na auli Szkoły Podstawowej nr 3 w Gryfinie przy ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprosił 18 par jubilatów złotych godów w celu wręczenia medali przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz 8 par które przeżyły w związku małżeńskim 60 lat.

 

2019/11/13, Generał Józef Haller i jego żołnierze - wykład w Szczecinie

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie zaprasza w czwartek 14.11.2019 r. o godz. 18.00 na prelekcję i wystawę „Generał Józef Haller i jego żołnierze” dra Jana Engelgarda z Muzeum Niepodległości w Warszawie. Prelekcja odbędzie się w Sali Rycerskiej
w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4 w Szczecinie.

Integralną częścią wykładu będzie zwiedzane i omówienie wystawy pod tym samym tytułem „Generał Józef Haller i jego żołnierze”, udostępnionej przez Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Jan Engelgard, historyk, publicysta i samorządowiec. Publikował w "Najwyższym Czasie", Nowym Świecie" i "Ładzie" Pracował jako komentator "Słowa Powszechnego". Następnie był dziennikarzem „Katolika” i "Kierunków" . Od 1993 publikował w następcy „SP” – „Słowie. Dzienniku Katolickim”. W okresie 2005–2006 pełnił funkcję członka zarządu województwa mazowieckiego. Był redaktorem naczelnym tygodnika "Myśl Polska" i jego kontynuacji pod nazwą „Nowa Myśl Polska”. Kierownik Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Wstęp wolny!

 

2019/11/12, To była piękna biało – czerwona uroczystość!

8 listopada 2019 z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polską w Przedszkolu nr 5 im. Calineczki w Gryfinie odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego został z dumą odśpiewany „Hymn Polski” oraz inne pieśni patriotyczne.

Było pięknie, biało – czerwono i odświętnie. Można było również podziwiać „Krakowiaka” w wykonaniu „Starszaków” w pięknych strojach ludowych. W tym świątecznym dniu z Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej dzieci otrzymały w prezencie Flagę Polski.

Całej uroczystości przyglądali się zaproszeni Goście: Pan Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler oraz dumni Rodzice naszych przedszkolaków. Wszystkim dziękujemy za przybycie i wspólne świętowanie.

 

2019/11/12, Gminne obchody Święta Niepodległości

W poniedziałek, 11 listopada odbyły się gminne obchody Święta Niepodległości.

Rozpoczęły się one od złożenia kwiatów przy pomniku Marszałka Piłsudskiego na Placu Pamięci Sybiraków w Gryfinie.

Po tej części odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Narodzenia NMP w Gryfinie.

Punktualnie o 11.11 po odśpiewaniu Hymnu Polski wyruszył z gryfińskiego nabrzeża Gryfiński Bieg Niepodległości.

 

2019/11/12, Koncert Muzyki Polskiej z okazji Dnia Niepodległości

W dniu 10 listopada 2019 roku odbył się wyjątkowy Koncert Muzyki Polskiej z okazji Narodowego Święta Niepodległości!

W Kościele pw. Narodzenia NMP w Gryfinie zaśpiewały Chór „Res Musica” z Gryfina oraz Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki”.

 

2019/11/12, Międzynarodowy Turniej Szachowy „TORGELOW-OPEN 2019” w Niemczech

Kolejny bardzo dobry występ zanotowali nasi szachiści w XXVIII Międzynarodowym Turnieju Szachowym „TORGELOW-OPEN 2019” w Niemczech. W zawodach wystartowali reprezentanci 15 klubów i ośrodków szachowych z Niemiec i Polski. Na sali gry zameldowali się reprezentanci min., Torgelow, Greifswalde, Wittenberge, Neubrandenburga, Goritz, Ueckermunde, Angermunde,oraz Szczecina, Gorzowa, Goleniowa i nasi – z UKS Biały Pion. Zauważalni nie tylko z racji zielonych koszulek ale też z solidnej i efektywnej gry.

Od początku, do ostatniej rundy, gryfiniacy bez respektu walczyli z rywalami a widok zawodnika z Gryfina grającego na pierwszych szachownicach wielokrotnie pojawiał się podczas turniejowych rund. Stąd pewno i niezłe wyniki w obu grupach wiekowych, do 10 i 16 lat. Wśród dziesięciolatków, doskonały turniej rozegrała Liwia Babińska. Jej rozważne i dojrzałe partie rozgrywane na najwyższych szachownicach, wzbudziły uznanie wielu obecnych na sali szkoleniowców. Nasza zawodniczka uzyskała 6,0 punktów z siedmiu partii i w klasyfikacji generalnej zajęła II miejsce ustępując zwycięzcy z Torgelow punktacją pomocniczą, chociaż w bezpośrednim pojedynku to ona była górą! Liwia otrzymała również puchar dla najlepszej 10-latki turnieju. Podobną sytuację zanotowano w grupie starszej. Szymon Soszka w całym turnieju nie przegrał żadnej partii (2 remisy) i z taką samą ilością punktów w „generalce” był drugi. W tej grupie puchar dla najlepszej 12-latki otrzymała Nina Lesiak. Dobre zawody w Torgelow rozegrali również: Krzysiu Chęś trzeci wśród ośmiolatków oraz Filip Lewandowski IVm. i Przemek Gągoliński VIIIm. do lat 10. W grupie starszej w czołówce znaleźli się także, Bartosz Nędzarek, Bartosz Szpura i Martyna Kuryło. Na pochwałę zasłużyli wszyscy grający zawodnicy. Zarówno wymienieni powyżej ale i też pozostali, Gustaw Piec 4,0p. Paulina Wawrzyniak, Oliwier Ślusarczyk, Aleksandra Kucharczyk po 3,0p. Wojtek Olszewski i Hania Grabowska po 2,0p. oraz Basia Piec 1,5p. Brawo !

To był bardzo udany wyjazd szkoleniowy oraz integracyjny, stanowiący doskonały bodziec do rozwoju umiejętności szachowych. Zmagania ze stresem i odpowiednia reakcja na szybko zmieniające się sytuacje mobilizowały do efektywnej gry, a wiele elementów taktycznych zostało wprowadzonych w realia bezpośredniej walki z przeciwnikiem. Ponadto, obserwacja rywali i ich zachowania ale też i własna postawa, ukazywała najważniejsze przesłanie tej gry – ponadczasowe FAIR PLAY, szacunek dla przeciwnika bez względu na jego narodowość, przynależność klubową czy umiejętności szachowe.

Bardzo serdeczne podziękowania, składamy wszystkim rodzicom którzy pomagali podczas wyjazdu na zawody. Za Wasz poświęcony czas, zaangażowanie, zdjęcia oraz jak zawsze miłą szachową atmosferę. Dziękujemy!

 

2019/11/04, Gminne obchody Święta Niepodległości

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza wszystkich mieszkańców na gminne obchody Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2019 r. W ramach uroczystości zaplanowano:

- godz. 9.00 - Złożenie kwiatów przy pomniku Marszałka Piłsudskiego na Placu Pamięci Sybiraków w Gryfinie

- godz. 10.00 - Uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny - Kościół pw. Narodzenia NMP w Gryfinie (Dolny Taras)

- godz. 11.11 - 2. Gryfiński Bieg Niepodległości - Bieg Stulecia Gryfino 2019 – Nabrzeże w Gryfinie

Imprezy towarzyszące:

- 10 listopada – godz. 19.00 – Koncert Muzyki Polskiej z okazji Narodowego Święta Niepodległości- Kościół pw. Narodzenia NMP w Gryfinie (ul. Kościelna 31) Chór „Res Musica” z Gryfina, Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki”.

 

2019/11/07, Spotkanie dot. budowy bloków gazowych w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie

W dniu 6 listopada 2019 r. w biurze Wojewody Zachodniopomorskiego odbyło się spotkanie, w którym oprócz Wojewody Tomasza Hinca uczestniczyli Poseł na Sejm RP Artur Szałabawka, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn oraz Dariusz Zieliński - Burmistrz Barlinka - miasta partnerskiego Gryfina.

Rozmowy dotyczyły m.in. planów budowy bloków gazowych w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie oraz inwestycji doprowadzającej gaz do Dolnej Odry przez tereny Gminy Gryfino co da szansę na gazyfikację miejscowości wiejskich nieposiadających instalacji gazowych oraz strefy przemysłowej. Inwestycja dostarczy dobrego paliwa podmiotom gospodarczym, co ma olbrzymie znaczenie dla ochrony środowiska oraz radykalnego zmniejszenia smogu.

 

2019/11/07, Kolejna akcja profilaktyczna

W dniu 07 listopada 2019 r. Referat Spraw Społecznych, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie przy współpracy ze Strażą Miejską w Gryfinie, Komendą Powiatową Policji w Gryfinie, Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Gryfinie przeprowadzili kolejną akcję profilaktyczną pn. „Kierowco bezpiecznie przewoź Janka i Olę w foteliku w zapiętych pasach”.

Tym razem akcja została przeprowadzona przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gryfinie oraz przy Szkole Podstawowej w Żabnicy.

Celem akcji jest przypomnienie kierowcy jak ważne jest przewożenie dzieci w fotelikach samochodowych z zapiętymi pasami, które ratują życie.

Kierowcy uczestniczący w akcji otrzymali zawieszkę do samochodu z wierszykiem profilaktycznym. Rozdano kolejne 300 zawieszek zakupionych z budżetu Gminy Gryfino.

Powyższe działania odbywają się z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino i prowadzone są cyklicznie w miejscowościach na terenie Gminy Gryfino.

 

2019/11/06, Refundacja na dofinansowanie inwestycji w przetwórstwo żywności

Dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach informuje że od 21 listopada do 20 grudnia 2019 r. będzie uruchomiony nabór wniosków skierowany do rolników i domowników, którzy prowadzą lub chcą rozpocząć prowadzenie rolniczego handlu detalicznego. Jest to ujęte w PROW 2014-2020, poddziałanie 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój".

Wsparcie finansowe w formie refundacji do 100 tys. zł, tj. 50% kosztów kwalifikowalnych przyznaje się na operacje polegające na: wykonywaniu lub podejmowaniu przez rolników lub małżonków tych rolników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie, działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego. 

2019/11/04, XIV sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 31 października odbyła się XIV sesja Rady Miejskiej w Gryfinie. Podczas sesji przywitano nowego sołtysa sołectwa Krajnik Pana Sebastiana Jazdowskiego.

Radni przyjęli m.in. uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino oraz uchwałę w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino w latach 2019-2023".

 

 

 

2019/10/29, XIV sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

Informujemy o kolejnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, która odbędzie się w dniu 31 października 2019 r. o godz. 10.00.

Porządek obrad  XIV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 

 

2019/10/30, Kampania Społeczna „Złączyć się z Narodem” na rzecz pomocy Polakom w powrocie do Ojczyzny

Trwa Kampania Społeczna  „Złączyć się z Narodem” na rzecz pomocy Polakom w powrocie do Ojczyzny. Częścią kampanii jest film o repatriantach z Kazachstanu. Po projekcji filmu planowana jest krótką dyskusja z widzami oraz reżyserem Jerzym Szkamrukiem na temat wysiedlenia Polaków na Wschód oraz ich powrotu do Ojczyzny.

Więcej informacji znajduje się na stronie  http://repatrianci.pl/

Kampania ma cel edukacyjny i skierowana jest do Polaków, jej celem jest zapoznanie się z historią repatriantów. Film ukazuje realne życie Polaków repatriantów z Kazachstanu.

Zwiastun filmu znajduje się na stronie internetowej http://12gwiazd.org/filmy.

Spotkanie odbędzie się w dniu 7 listopada w  Gryfińskim Domu Kultury ul. Szczecińska 17 o godzinie 15.00.

"Do niedawna nawet Ojczyzna o nich zapomniała, a dzisiaj przez wielu Polaków postrzegani są jako „przybysze ze wschodu”. Oni jednak zdołali zachować polską tradycję i wiarę. Ten film jest jedynym jak dotąd materiałem w wersji kinowej, który pokazuje prawdziwe historie naszych rodaków i ich współczesne życie w Kazachstanie".

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

 

2019/10/30, Zapowiedź: Spektakl „Szeherezada, czyli disco-polo live w Gryflisie!” Bilety w sprzedaży od 5 listopada!

 W sobotę 9 listopada 2019 na scenie Gryfińskiego Domu Kultury zobaczymy spektakl Grupy Teatralnej Gliptykos "SZEHEREZADA, czyli disco-polo live w Gryflisie!". Początek spektaklu o godzinie 18.


Koszt biletu/cegiełki to 20 zł. Tradycyjnie dochód ze spektaklu zespół przekaże na cel charytatywny.

Przedsprzedaż biletów-cegiełek rusza we wtorek 5 listopada - będą do nabycia od g. 8 w sekretariacie Gryfińskiego Domu Kultury przy ul. Szczecińskiej 17, tel. 91 416 25 20; w przypadku rezerwacji tel. obowiązuje zasada odbioru biletów w ciągu dwóch dni od ich zamówienia; nieodebrane wrócą do puli sprzedaży.
UWAGA: Ze względu na to, że większość biletów rezerwowana jest telefonicznie, ogólna ich liczba zostanie podzielona na części; dopiero następnego dnia, niewykorzystane w sprzedaży bezpośredniej bilety przejdą do puli rezerwacji telefonicznej

Spektakl 9 listopada Gliptykos zagra na rzecz Justyny Górki z Chojny, która od lutego br. przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej w SPSK PUM w Szczecinie; chorej nadal potrzebna jest pomoc.
Scenariusz spektaklu "SZEHEREZADA, czyli disco-polo live w Gryflisie!" jest kompilacją kilku tekstów, głównie zaś powstał na podstawie sztuki "Szeherezada, czyli disco-polo live" Krzysztofa Jaworskiego, okraszonej niebanalnym humorem Sławomira Mrożka - mistrza krótkiej satyry oraz "rzeźbiarską" twórczością aktorów Gliptykosa.
 

2019/10/29, Informacja dla przedsiębiorców oferujących torby na zakupy z tworzywa sztucznego

Przedsiębiorco, oferujesz torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową? Pamiętaj o wpisie do Rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)!

Zgodnie z art. 6 ust. 27  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową,o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,powinni uzyskać wpis do Rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), prowadzonego przez Marszałka Województwa. Obowiązek ten, zgodnie z art. 25 ust. 1 ww. ustawy powinien zostać wypełniony do dnia 31 grudnia 2019 r.

Wniosek o wpis do rejestru BDO należy złożyć na formularzu rejestrowym określonym  rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz.U. z 2018 poz. 2528 i z 2019 r. poz. 919)(do pobrania na stronie internetowejhttp://bip.rbip.wzp.pl/artykul/rejestr-podmiotow-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujacych)
w formie pisemnej,
na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Starzyńskiego 3-4 (II piętro), 70-506 Szczecin
tel.: (91) 44-10-200
fax: (91) 48-92-141
e-mail: srodowisko@wzp.pl
Adres do korespondencji:
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się:

  • oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub
  • oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru

oraz

  • oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym, (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.).

Ww. podmioty powinny w formularzu rejestrowym wypełnić dział 1 i 3 wniosku o wpis oraz oświadczenia, a pozostałe dane zaktualizować po 1 stycznia 2020 r., tj. z chwilą uruchomienia  elektronicznego wniosku rejestrowego.

Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, tworzy indywidualne konto w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) i nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy. Podmiot jest zawiadamiany o nadanym numerze rejestrowym, o aktywacji konta oraz o nadanym identyfikatorze (loginie) i haśle dostępu do tego konta.

Dodatkowe informacje:

Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową składając wniosek o wpis do rejestru BDO nie podlegają opłacie rejestrowej.

 

W związku z wątpliwościami dotyczącymi obowiązku wpisu do Rejestru-BDO Ministerstwo Klimatu przygotowało objaśnienie prawne, które systematyzuje wiedzę nt. grup podmiotów nie podlegających obowiązkowi rejestracji w Bazie danych o odpadach:

https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2019/12/Obja%C5%9Bnienia-prawne-Ministra-Klimatu-dot-wpisu-do-rejestru-BDO.pdf


 

 

2019/02/19, E-Dowód już od 4 marca!

Zaplanowane na 4 marca wdrożenie dowodów z warstwą elektroniczną, czyli tzw. e-dowodów, wymaga wcześniejszych technicznych prac serwisowych, dlatego już w środę 27 lutego nie będzie możliwości wnioskowania o dowód osobisty przez internet. Usługa ta włączona zostanie ponownie 4 marca.

Sprawy związane ze złożeniem wniosków o wydanie dowodu osobistego i odbiór spersonalizowanych dokumentów(według dotychczas obowiązującego wzoru) będzie można załatwić tylko do 1 marca do godz. 11.30.

Utrudnienia te związane są z koniecznością przeprowadzenia przerwy technicznej w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz wprowadzeniem nowego wzoru dokumentów, które posiadają warstwę elektroniczną.

Wnioski o nowe dowody osobiste będzie można składać od poniedziałku 4 marca br.

E-dowód oprócz zachowania wszystkich dotychczasowych funkcji dowodu osobistego zapewnia nowe dodatkowe możliwości. Zaktualizowany wzór dokumentu ma służyć przede wszystkim do logowania się do portali administracji publicznej (np. ePUAP), do elektronicznego podpisywania dokumentów oraz umożliwi korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.

WAŻNE! Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny - nie musisz go wymieniać.

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza twoją tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw. Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane będą mogły używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

E-dowód umożliwia m.in.:

• logowanie się do portali administracji publicznej (np. ePUAP),

• elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty),

• korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.

Zdecyduj, czy chcesz podpis osobisty w e-dowodzie. Jeśli tak, zaznacz to we wniosku. WAŻNE! Jeśli twój dowód osobisty jest nadal ważny – nie musisz go wymieniać.

E-dowód zawiera te same dane co poprzedni dowód osobisty. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie (awersie) e-dowodu jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie (rewersie). CAN będzie ci potrzebny, jeśli chcesz skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Ponadto chroni twój e-dowód, żeby osoba niepowołana nie odczytała zdalnie twoich danych zapisanych w warstwie elektronicznej.

Jeśli chcesz używać elektronicznych funkcji e-dowodu, przy odbiorze e-dowodu lub później w dowolnym urzędzie gminy, możesz ustalić kody PIN:

• do logowania – PIN1 (zawierający 4 cyfry)

• do składania podpisu osobistego – PIN2 (zawierający 6 cyfr).

Kod PIN2 ustalają tylko te osoby, które zaznaczyły we wniosku, że chcą mieć w e-dowodzie podpis osobisty. Otrzymasz również kod PUK. Nie chcesz go odebrać? Zostaw w urzędzie. Kod PUK służy do odblokowania e-dowodu w przypadku zablokowania poprzez 3-krotne podanie błędnego kodu. PIN.

Kradzież, zagubienie e-dowodu – co robić? Zgłoś zagubienie lub kradzież e-dowodu w urzędzie gminy lub w każdej chwili przez Internet na stronie www.obywatel.gov.pl – wtedy e-dowód zostanie unieważniony od razu.

Jeśli nie wiesz gdzie jest twój e-dowód, ale masz nadzieję, że jeszcze go znajdziesz, możesz go zawiesić na maksymalnie 14 dni. Jeśli w tym czasie nie cofniesz zawieszenia, twój e-dowód zostanie automatycznie unieważniony. Jeśli w tym czasie cofniesz zawieszenie, twój e-dowód będzie znowu ważny. To również możesz zrobić w urzędzie gminy lub przez Internet na stronie www.obywatel.gov.pl – wtedy e-dowód zostanie zawieszony od razu.

Jeśli ukradziono ci twój e-dowód, zgłoś to Policji. Nie musisz już dodatkowo zgłaszać tego w urzędzie gminy. E-dowód zostanie unieważniony. Pamiętaj, żeby kradzież lub zagubienie e-dowodu dodatkowo zgłosić w dowolnym banku. Zgłoś ten fakt nawet jeśli nie masz konta bankowego. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami.

Dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu, znajdziesz na stronie www.edowod.gov.pl. 

2019/10/24, Nowy sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy

Za nami kolejne posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołane przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Tematem posiedzenia było omówienie planu ochrony przed powodzią.

Posiedzeniu przewodniczył Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, Nadzoru Wodnego, Straży Miejskiej, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, Gryfińskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Gryfino oraz Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Podczas posiedzenia zapoznano wszystkich zgromadzonych z głównym celem i założeniami powstania planu ochrony przed powodzią oraz zagrożeniem występowania podtopień i powodzi. Omówiono zadania jednostek organizacyjnych w czasie zagrożenia powodziowego. Skonsultowano ilość sił i środków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie gotowych do użycia podczas działań powodziowych.

Podczas takich spotkań omawiane są również kwestie przygotowań Policji do ewakuacji osób i zabezpieczenia mienia podczas wystąpienia zagrożeń wynikających z podtopień i powodzi.

Odpowiednie służby zajmują się również monitoringiem sytuacji hydrologicznej. Omówiono wyposażenie gminnego i powiatowego magazynu przeciwpowodziowego oraz wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt do działań powodziowych. Niezwykle ważną kwestią w takich sytuacjach kryzysowych jest również zabezpieczenie oczyszczalni ścieków na wypadek powodzi.

Prowadzący posiedzenie przypomniał wszystkim zgromadzonym jakie zadania należy wykonać aby zminimalizować skutki wystąpienia tych zagrożeń, prosząc
o dalszą współpracę służb przy wymianie informacji odnośnie ewentualnych zagrożeń, które mogą wystąpić na terenie Gminy Gryfino.

Na zakończenie Burmistrz Mieczysław Sawaryn przekazał Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu gminy Gryfino sprzęt o wartości ponad 200 tysięcy złotych zakupiony ze środków Gminy Gryfino oraz ze źródeł zewnętrznych:
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Marszałkowskiego, Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Szczecinie.

 

 

2019/10/24, Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 października 2019 r.

 

Komunikat

Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

z dnia 24 października  2019 roku


         Informuję, że w związku z realizacją prac przyłączeniowych w rejonie nowo budowanych budynków wielolokalowych w rejonie ul. Flisaczej do sieci wodociągowej
w dniu 24.10.2019 r. w godzinach od 10.00 do 15.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla budynków przy ul. Flisaczej 18-38 oraz 67-85.    

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.


Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

        Mieczysław Sawaryn

 

2019/10/23, Uroczystość patriotyczna w Szkole Podstawowej w Gardnie

W Szkole Podstawowej w Gardnie odbyła się wyjątkowa uroczystość patriotyczna upamiętniająca bohaterów II wojny światowej. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach realizowanego projektu "Walka, Wolność, Solidarność" . W programie uroczystości przewidziano piosenki patriotyczne, wiersze oraz krótki rys historyczny, wprowadzający młodzież w tematykę II wojny światowej.

 

2019/10/22, Konsultacje społeczne! Zadecyduj o nowej nazwie ulicy, w obrębie ewidencyjnym Gryfino 4 (teren położony w sąsiedztwie ulicy Letniej i Pogodnej)!

 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o prowadzonych konsultacjach społecznych, dotyczących nadania nowej nazwy ulicy, w obrębie ewidencyjnym Gryfino 4 (teren położony w sąsiedztwie ulicy Letniej i Pogodnej).

1. Termin konsultacji społecznych: od 23 października do 12 listopada 2019 roku.
2. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez udostępnienie ankiet konsultacyjnych mieszkańcom rejonu ulicy Letniej i Pogodnej w Gryfinie, obręb 4.

Ankiety konsultacyjne będą dostępne w terminie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w Biurze Obsługi Interesantów w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie:
www.gryfino.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gryfino.pl.

Wypełnioną ankietę można złożyć w Urzędzie Miasta lub przesłać drogą elektroniczną na adres: edyta.sztylke@gryfino.pl

3. Ważne! Z uwagi na spójność w nadawaniu nazw, proponowana nazwa powinna mieć jednolity charakter, który obowiązuje w tym rejonie.

Ankieta konsultacyjna

mapa

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

 

2019/10/22, XVI Targi Pracy Szczecin. Warto być!

Prawie 110 pracodawców, ponad 2000 ofert pracy, praktyk, płatnych stażów. A to wszystko w jednym miejscu i czasie.  W środę 23 października w hali Netto Arena w Szczecinie odbędzie się XVI edycja największych zachodniopomorskich Targów Pracy. Targi rozpoczną się o godz. 9, a ich zakończenie zaplanowano na godz. 15. Wstęp jest bezpłatny.  

Impreza co roku przyciąga ponad stu wystawców z konkretnymi ofertami pracy zarówno dla studentów, absolwentów, jak i osób szukających odmiany w swoim życiu zawodowym. Poszukiwani będą zarówno wysoko wykwalifikowani specjaliści, jak pracownicy produkcyjny. Osoby z doświadczeniem zawodowych, jak i chętni do przyuczenia, odbycia stażu, czy praktyki. Wielu wystawców oferować będzie szkolenia, kursy doszkalające, kursy  językowe dla kandydatów do pracy.

W tegorocznej edycji Targów Pracy pojawią się firmy m.in. z branży finansowej (Bank Pekao, PKO Bank Polski), handlowej (Netto, Lidl, RTV Euro AGD), produkcyjnej (Habia, LM Wind Power), budowlanej (Eurovia), e-commerce (Amazon, PartyDeco), energetycznej (Vestas, Global Wind Solutions) motoryzacyjnej (Bridgestone), czy BPO SSC (DGS Poland, Salling Group, Coloplast). Wśród pracodawców znajdzie się także globalny koncern Hyundai Engineering, który już niebawem w Policach pod Szczecinem rozpocznie budowę gigantycznej fabryki petrochemicznej. Przy inwestycji wartej kilka miliardów złotych zatrudnienie znajdzie około 1500 osób!

Wśród wystawców znajdzie się także wiele agencji pośrednictwa pracy poszukujących pracowników np. do pracy w Niemczech, Holandii czy Skandynawii.

Podczas Targów Pracy wielu wystawców zapraszać będzie wybrane osoby do rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej bezpośrednio na stoisku (ścieżka „szybkiej rekrutacji”). Efektem będzie możliwość zdobycia pracy już w dniu samych Targów!

W dniu Targów Pracy uruchomiona zostanie specjalna, bezpłatna linia autobusowa! „TARGOBUS” oznaczony charakterystycznym napisem „TARGI PRACY” będzie kursował przez ścisłe centrum Szczecina w kierunku Netto Arena!

Osoby odwiedzające Targi Pracy będą mogły skorzystać ze specjalnego doradztwa. Z punkcie konsultacyjnym będzie można zbadać swoje predyspozycje zawodowe, wykonywać uproszczony test kariery, przeprowadzić symulację rozmowy kwalifikacyjnej, analizę i korektę CV i listów motywacyjnych. Eksperci i doradcy zawodowi informować będą o systemie wsparcia przedsiębiorczości, źródłach dotacji na założenie działalności gospodarczej, bezpłatnych szkoleniach, kursach (np. prawo jazdy, językowe) itp.

Zainteresowani karierą w służbach mundurowych będą mogli z pierwszej ręki zapoznać się z ofertą pracy w np. Służbie Więziennej.Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferował będzie poradnictwo dla przyszłych przedsiębiorców, oferty pracy w ZUS oraz możliwość założenia kont na Platformie Usług Elektronicznych natomiast eksperci z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informować będą o środkach na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.

Z kolei członkowie AIESEC, największej na świecie organizacji studenckiej, zapoznają odwiedzających z bogatą ofertą wymian międzynarodowych (praktyki zagraniczne, wolontariat zagraniczny itp.)

Nadbudową Targów Pracy będzie także konferencja, podczas której będzie można poznać tajemnice social recruitingu (czyli jak skutecznie zaprezentować? się? w mediach społecznościowych) oraz wziąć udział w mini warsztatach z projektowania kreatywnego CV.

Data:23 października 2019 (środa), godz. 9:00-15:00

Miejsce: Szczecin, Netto Arena przy ul. Władysława Szafera 3/5/7

Dojazd: komunikacją miejską (autobusy linii 53, 60, 74, 75, 80, tramwaje linii 1, 9) lub bezpłatnym „Targobusem”

Więcej o imprezie na: www.targipracy.szczecin.pl  

 

2019/10/21, Złote, Diamentowe i Kamienne Gody

 W tym roku w Gminie Gryfino aż 56 par obchodzi jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, 23 pary obchodzą jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego i 1 para obchodzi przepiękny jubileusz 70-lecia pożycia małżeńskiego!

Pierwsza uroczystość Złotych i Kamiennych Godów odbyła się w dniu 18 października 2019 roku o godz. 17.00 w auli Szkoły Podstawowej nr 3 w Gryfinie przy ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprosił 20 par jubilatów złotych godów w celu wręczenia medali przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz 1 parę która przeżyła w związku małżeńskim 70 lat.
Kolejne uroczystości Złotych i Diamentowych Godów Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino planuje zorganizować w listopadzie.

Jubilaci 50-lecia:

Krystyna i Janusz Awdymirzec
Aniela i Stanisław Dąbrowscy
Janina i Stanisław Fabianowie
Jadwiga i Stanisław Golisowie
Krystyna i Andrzej Grendowie
Helena i Marian Kaczmarzykowie
Wanda i Henryk Kamińscy
Zofia i Jan Karwowscy
Danuta i Alfred Kumikowie
Janina i Edmund Nikitińscy
Wanda i Kazimierz Miedzińscy
Teresa i Edward Lużeńczykowie
Stefania i Marian Parzyszkowie
Halina i Józef Prusakiewiczowie
Krystyna i Marian Radomowie
Maria i Jan Sasiakowie
Zofia i Kazimierz Szmelcuchowie
Helena i Andrzej Warunkowie
Janina i Bronisław Wasielewscy

Jubilaci 70-lecia:
Anna i Edward Haselbauerowie

Życzymy Jubilatom wielu kolejnych lat w zdrowiu i szczęściu!

 

2019/10/21, Zakończenie głosowania w tegorocznym Budżecie Obywatelskim!

  Zakończono głosowanie na zadania w tegorocznym Budżecie Obywatelskim. Dziękujemy za wszystkie głosy!

 

2019/10/17, Przypominamy o głosowaniu na zadania w Gryfińskim Budżecie Obywatelskim!

 Drodzy mieszkańcy przypominamy o głosowaniu na zadania w Gryfińskim Budżecie Obywatelskim! Głosowanie trwa jeszcze do 20 października.

Przypominamy, że do Państwa dyspozycji są następujące możliwości głosowania:

- bezpośrednie przekazanie karty do głosowania do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16,
- przesłanie karty do głosowania drogą pocztowa na adres: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino,
- elektroniczne przesłanie zeskanowanej katy do głosowania lub jej zdjęcia na adres e-mail: bo@gryfino.pl,
- system informatyczny gryfino.budzet-obywatelski.org,

  Czas głosowania mija 20 października! Prosimy jednak pamiętać, że karty do głosowania w formie papierowej należy składać do piątku (18 października) w Biurze Obsługi Interesantów w godzinach pracy urzędu: w godzinach 7.30-15.30).

 

 

2019/10/14, Wyjątkowy muzyczny weekend w Gryfinie!

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na wyjątkowe koncerty w dniach: 19 i 20 października!

"Na okrągło Orkiestra!" - Baltic Neopolis Orchestra

W sobotę (19 października) o godz. 19.00 w kościele pw. Narodzenia NMP w Gryfinie odbędzie się wyjątkowy projekt muzyczny " Na okrągło Orkiestra!" przygotowany przez Baltic Neopolis Orchestra. Zapraszamy wszystkich melomanów na wyjątkową wizytówka współczesnej muzyki klasycznej!

XIX Gryfiński Koncert Organowy

W niedzielę (20 października) zapraszamy na kolejny Gryfiński Koncert Organowy, który odbędzie się o godz. 19.00 w kościele p.w. NNMP w Gryfinie.

Wystąpią w nim: Megan Pearl – sopran, Joanna Sadłowska – skrzypce, Izabela Krochmal – wiolonczela, Mariusz Stankiewicz - organy/fortepian.

Sponsorem koncertu organowego jest PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra.

 

2019/10/14, Złote,Diamentowe i Kamienne Gody

W tym roku w Gminie Gryfino aż 56 par obchodzi jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, 23 pary obchodzą jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego i 1 para obchodzi przepiękny jubileusz 70-lecia pożycia małżeńskiego!

Pierwsza uroczystość Złotych i Kamiennych Godów odbędzie się w dniu 18 października 2019 roku o godz. 17.00 w auli Szkoły Podstawowej nr 3 w Gryfinie przy ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70.

Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino zaprosił 20 par jubilatów złotych godów w celu wręczenia medali przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz 1 parę która przeżyła w związku małżeńskim 70 lat.

Kolejne uroczystości Złotych i Diamentowych Godów Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino planuje zorganizować w listopadzie.

 

2020/01/16, Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

W dniu 15 stycznia 2020 r. o godzinie 01:47 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej otrzymał zgłoszenie o tonącej barce motorowej przy nabrzeżu w Gryfinie.

Rozpoczęta akcja ratownicza prowadzona była przez Państwową Straż Pożarną przy wsparciu Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji i Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Jednostki Straży Pożarnej podjęły działania mające na celu niedopuszczenie do wycieku paliwa z barki do rzeki. Założono zaporę olejową.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie włączyło się do neutralizacji zagrożenia po otrzymaniu informacji od dyżurnego Stanowiska Kierowania o godzinie 02:12. Ze strony Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego podjęto czynności wedle kompetencji i posiadanych uprawnień:

- dokonano oceny sytuacji;

- poinformowano wszystkie niezbędne służby zgodnie z obowiązującymi przepisami
i procedurami;

- zabezpieczono schronienie dla osób poszkodowanych;

- zabezpieczono teren działań;

- prowadzono monitoring sytuacji;

Pracujące na miejscu służby Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Urzędu Żeglugi Śródlądowej, nie stwierdziły rozszczelnienia zbiorników paliwowych a substancja wypływająca na powierzchnię pochodziła z pompy zęzowej. Wyciek miał niewielkie oddziaływanie.
Nie stwierdzono w związku z nim bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz środowiska. Pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie pobrali próby wody z rzeki celem oceny jej jakości.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Państwowa Straż Pożarna prowadzi cały czas obserwację oraz monitoruje na bieżąco sytuację współpracując w tym zakresie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego, Placówką Terenową Urzędu Żeglugi Śródlądowej, Nadzorem Wodnym oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska.

Działania prowadzone będą do czasu wydobycia barki motorowej z dna rzeki Odra.
W związku ze zdarzeniem, część nabrzeża po stronie północnej została wyłączona z możliwości cumowania. Miejsce zdarzenia oznakowano żółtymi pławami.

Z upoważnienia
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
                                                                                                        Zastępca Burmistrza
                                                                                                          Paweł Nikitiński
 

2019/10/16, Konsultacje społeczne. Zadecyduj o nazwach nowych ulic.

 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

informuje

o prowadzonych konsultacjach społecznych, dotyczących nadania nowych nazw ulic, w obrębie ewidencyjnym Gryfino 4 (teren położony pomiędzy ulicą Jana Pawła II a wschodnią granicą miasta)

1. Termin konsultacji społecznych: od 15 października do 15 listopada 2019 roku.

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez udostępnienie ankiet konsultacyjnych mieszkańcom rejonu ulicy Jana Pawła II w Gryfinie, obręb 4. Ankiety konsultacyjne będą dostępne
w terminie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w Biurze Obsługi Interesantów w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy
w Gryfinie, www.gryfino.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, www.bip.gryfino.pl. Wypełnioną ankietę można złożyć w Urzędzie Miasta lub przesłać drogą elektroniczną na adres: edyta.sztylke@gryfino.pl

3. Proponowane nowe nazwy ulic: Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Wisławy Szymborskiej, Sławomira Mrożka, Stanisława Lema, Bolesława Leśmiana, Zbigniewa Herberta.

 4. Ważne! Z uwagi na spójność w nadawaniu nazw, proponowane nazwy powinny odnosić się do twórców literackich. Nazwy nie powinny pochodzić od osób o podwójnym  nazwisku lub stosujących dwa imiona.

ANKIETA do pobrania

 

2019/10/16, Nowy dyrektor Przedszkola nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie

 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zarządzeniem Nr 0050.129.2019 z dnia 15 października 2019 r. powierzył stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie, Pani Małgorzacie Pijance na okres od dnia 16 października 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Powierzając funkcję dyrektora przedszkola Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wyraża przekonanie, że przygotowanie merytoryczne i doświadczenie zawodowe przełożą się na pozytywne efekty działalności tej jednostki oświatowej.

Osobne podziękowania odebrała Pani Monika Suwała, która od dnia 01 września 2019 r. do dnia 15 października 2019 r. pełniła obowiązki dyrektora w tej placówce.

 

2019/10/15, Bezpieczna droga do przedszkola - profilaktyka bezpieczeństwa realizowana przez gminę Gryfino.

Za nami kolejne działania profilaktyczne przeprowadzone przez Referat Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie we współpracy z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.

Kolejne działania profilaktyczne odbyły się pn. "Bezpieczna droga do przedszkola".Działania te skierowane były do wszystkich przedszkolaków z naszej gminy. Dzieci jak zawsze z wielkim zaangażowaniem przystąpiły do zajęć. Zadawały mnóstwo dociekliwych pytań dotyczących bezpieczeństwa w drodze do przedszkola.

Najważniejszym punktem spotkania była nauka bezpiecznego przechodzenia przez przejścia dla pieszych. Nasi instruktorzy bezpieczeństwa podkreślali jak ważne jest aby podczas poruszania się na drodze nie korzystać z urządzeń rozpraszających naszą uwagę. Mówili o tym jak ważne jest obserwowanie tego, co dzieje się na ulicy i w okolicach przejść.

Podczas części teoretycznej zajęć, dzieci mogły w formie zabawy uczestniczyć w symulacjach związanych z ruchem drogowym i przejściem dla pieszych. Po ćwiczeniach w przedszkolu, nastąpiły zajęcia w przestrzeni miejskiej. Każdy przedszkolak wykazał się nabytą wiedzą i z pełną radością bezpiecznie przemarszował przez przejście.

Na koniec zajęć wręczone zostały elementy odblaskowe, dzieci dowiedziały się również jak w prawidłowy sposób korzystać z tych kolorowych elementów, które zapewnią im bezpieczeństwo podczas jesiennych i zimowych dni. Wszystkie działania w ramach profilaktyki bezpieczeństwa przeprowadzone zostały w przedszkolach na terenie gminy. Wzięło w nich udział 427 dzieci wraz ze swoimi opiekunami.

W najbliższym czasie "Bezpieczna droga do przedszkoli" zawita również do oddziałów przedszkolnych, które znajdują się w szkołach na terenie naszego miasta. Akcja będzie kontynuowana również w szkołach, informując o bezpieczeństwie w drodze do szkoły.

 

2019/10/08, 40. rocznica utworzenia Wolnych Związków Zawodowych Pomorza Zachodniego – Gryfino, 11 października 2019

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek oraz dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie dr Paweł Skubisz zapraszają 11 października 2019 r. do Gryfina na obchody 40. rocznicy utworzenia WZZ Pomorza Zachodniego.

Wolne Związki Zawodowe Pomorza Zachodniego były trzecią, po Śląsku i Gdańsku, udaną inicjatywą utworzenia niezależnych od władz związków zawodowych.

11 października 1979 r. Deklarację Założycielską podpisało 10 osób ze środowiska gryfińsko-szczecińskiego. Narażając się na represje aparatu bezpieczeństwa odważyli się podać swoje imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania. Wśród nich byli m.in. Danuta Grajek, Stefan K. Kozłowski, Zdzisław Podolski, Jan Witkowski, Mirosław Witkowski. Ich celem była walka o prawa pracownicze w PRL.

W tym celu w wielu zakładach pracy kolportowali prasę drugoobiegową i ulotki, wydawali własne pismo „Robotnik Szczeciński”, przypominali o ofiarach Grudnia 1970 r., rozwieszali plakaty z okazji różnych świąt patriotycznych, m.in. uchwalenia Konstytucji 3 Maja czy też 11 Listopada, współtworzyli projekt Karty Praw Robotniczych. Wszystkie te działania służyły przywracaniu pamięci historycznej oraz propagowaniu wśród pracowników wiedzy na temat ich praw.

Program obchodów 11 października 2019 r.:

ul. Słowiańska 5 w Gryfinie,

9.30 – odsłonięcie tablicy upamiętniającej powstanie Wolnych Związków Zawodowych Pomorza Zachodniego z udziałem prezesa IPN dr. Jarosława Szarka

Starostwo Powiatowe w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, sala sesyjna, I piętro

10.00–11.00: panel historyczny z udziałem:

dr. Jarosława Nei,
dr. Arkadiusza Kazańskiego,
dr. Marcina Stefaniaka,
dr. Michała Paziewskiego
dr Marty Marcinkiewicz - moderator dyskusji
11.00–11.30: przedpremierowy pokaz filmu Przebudzenie (IPN Oddział Szczecin/TVP Szczecin)

11.45–13.00: dyskusja z przedstawicielami opozycji w PRL m.in z:

Stefanem K. Kozłowskim,
Janem Witkowskim,
Mirosławem Witkowskim,
Ludwiką Wujec,
Henrykiem Wujcem,
Zbigniewem Jakubcewiczem

 

 

2019/10/11, 40. rocznica utworzenia Wolnych Związków Zawodowych Pomorza Zachodniego

 40. rocznica utworzenia Wolnych Związków Zawodowych Pomorza Zachodniego, obchody z udziałem przedstawicieli opozycji w PRL m.in. Stefanem K. Kozłowskim, Janem Witkowskim, Mirosławem Witkowskim, Ludwiką Wujec, Henrykiem Wujec i Zbigniewem Jakubcewiczem.

W ramach uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową na budynku wieżowca przy ulicy Słowiańskiej 5 w Gryfinie, upamiętniającą powstanie Wolnych Związków Zawodowych Pomorza Zachodniego. Wolne Związki Zawodowe Pomorza Zachodniego były trzecią, po Śląsku i Gdańsku, udaną inicjatywą utworzenia niezależnych od władz związków zawodowych.

11 października 1979 r. Deklarację Założycielską podpisało 10 osób ze środowiska gryfińsko-szczecińskiego. Narażając się na represje aparatu bezpieczeństwa odważyli się podać swoje imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania. Wśród nich byli m.in. Danuta Grajek, Stefan K. Kozłowski, Zdzisław Podolski, Jan Witkowski, Mirosław Witkowski. Ich celem była walka o prawa pracownicze w PRL.

W tym celu w wielu zakładach pracy kolportowali prasę drugoobiegową i ulotki, wydawali własne pismo „Robotnik Szczeciński”, przypominali o ofiarach Grudnia 1970 r., rozwieszali plakaty z okazji różnych świąt patriotycznych, m.in. uchwalenia Konstytucji 3 Maja czy też 11 Listopada, współtworzyli projekt Karty Praw Robotniczych. Wszystkie te działania służyły przywracaniu pamięci historycznej oraz propagowaniu wśród pracowników wiedzy na temat ich praw.

 

2019/10/10, Obchody „Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego” w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gryfinie

Ten, kto chce pozostać w dobrym zdrowiu, powinien unikać smutnych nastrojów i zachowywać radosny umysł”- pod takim hasłem odbyły się obchody „Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego” w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gryfinie. Podczas wydarzenia odbył się wykład mgr psychologii Mateusza Lewandowskiego na temat „Profilaktyki zdrowia psychicznego” oraz przedstawiono charakterystykę zawodów psychiatry, psychologa a także terapeuty.

Podczas obchodów zaproszeni goście mieli okazję również wziąść udział w specjalnej terapii śmiechem. Środowiskowy Dom Samopomocy zapowiedział iż, obchody będą cykliczne i zaprosił wszystkich za rok.

 

2019/10/10, Akcja „Jedno dziecko-jedno drzewo”

Nadleśnictwo Gryfino wspólnie z Gminą Gryfino wzięło udział w akcji „Jedno dziecko-jedno drzewo”

We wspólnym sadzeniu pamiątkowych drzewek w jubileuszowym roku 95-lecia istnienia Lasów Państwowych wzięli udział wszyscy zgłoszeni rodzice mieszkający na terenie gminy Gryfino, których pociechy urodziły się od stycznia do sierpnia tego roku.

Nasadzono 55 drzewa – 30 dębów dla chłopców i 25 lip dla dziewcząt.

Organizatorzy pragną podziękować firmie Jaeger Polska Spółka z o.o.za wsparcie oraz udostępnienie parkingu uczestnikom akcji.

 

2019/10/08, Konsultacje społeczne dotyczące przyszłości Międzyodrza

Za nami kolejne konsultacje społeczne dotyczące przyszłości Międzyodrza. Spotkanie w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie miało charakter otwarty, jego celem było opracowanie optymalnej formuły rewitalizacji tej przestrzeni, która zostanie poddana wycenie, a następnie skierowana do realizacji.

Wody Polskie planują pozyskać środki na rewitalizację Międzyodrza z budżetu Regionalnego Programu Operacyjnego. Nie bez znaczenia jest również udział i wsparcie gmin.

W spotkaniu uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Artur Szałabawka, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Marek Duklanowski, radni Rady Miejskiej w Gryfinie, przedstawiciele instytucji związanych z ochroną środowiska, członkowie stowarzyszeń oraz mieszkańcy gminy zainteresowani dalszym losem Międzyodrza.

Spotkanie miało na celu również zapewnienie mieszkańców o alternatywnych rozwiązaniach dotyczących przyszłości tych terenów, po zaniechaniu realizacji poprawy retencyjności Odry i Wisły ze środków Banku Światowego na tym obszarze.

„Okrągły stół dla Międzyodrza” jak nazwali spotkanie przedstawiciele Wód Polskich to chęć wysłuchania głosu opinii publicznej, mieszkańców, samorządowców, ale i miłośników Międzyodrza, którzy korzystają z cieków turystycznie czy rekreacyjnie.

Zaproponowany projekt ma połączyć funkcje turystyczne tego obszaru z działaniami przeciwpowodziowymi i retencyjnymi.

Wszyscy zainteresowani zwracali szczególną uwagę na problem związany z zarastaniem kanałów i koniecznością udrożnienia terenu i pogłębienia kanałów istniejących.

Wody Polskie zakładają wykonanie inwestycji na Międzyodrzu w ramach realizowanych przez siebie projektów ze wsparciem Regionalnego Programu Operacyjnego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska czy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Inwestycja mogłaby się rozpocząć w roku 2021.


 

2019/10/07, Kolejne spotkanie w sprawie inwestycji wodnych na terenie Międzyodrza

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kolejne spotkanie w sprawie inwestycji wodnych na terenie Międzyodrza z Przedstawicielem Wód Polskich Panem Markiem Duklanowskim oraz przedstawicielami innych instytucji związanych z ochroną środowiska!

Spotkanie odbędzie się 07 października 2019 roku o godzinie 17.00 w sali nr 34 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie!

 

2019/10/07, Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

W dniu 6 października 2019 roku na na obiektach sportowych przy ul. Sportowej w Gryfinie odbyły się Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Polski i Niemiec.

Podczas zawodów można było skorzystać z wielu atrakcji m.in.: toru przeszkód Mini Firefighter Combat Challenge, ścianki wspinaczkowej,gier i zabaw dotyczących profilaktyki bezpieczeństwa. Odbyły się również pokazy sprzętu służb mundurowych, i  pierwszej pomocy. Była możliwości wzięcia udziału w konkursach o tematyce morskiej i rybnej a także degustacja ryb.

Wyniki rywalizacji drużyn w kategorii 14 - 16 lat:

1. OSP  Gryfino

2. OSP Krajnik Dolny

3. OSP Czachów

4. OSP Cedynia

5. OSP Trzcińsko - Zdrój

6. OSP Zielin

7. OSP Moryń

Wyniki rywalizacji drużyn w kategorii 10 - 13 lat:

1. OSP Sobieradz

2. OSP Piasek

3. OSP Radziszewo

4. OSP Lubiechów Górny

5. OSP Cedynia

6. OSP Nawodna I

7. OSP Nawodna II

8. OSP Mieszkowice

9. OSP Wełtyń

Organizatorzy wydarzenia:
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino,
Ochotnicza Straż Pożarna w Radziszewie

Partnerzy:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie,
Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gryfinie,
Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Gryfinie
Starostwo Powiatowe w Gryfinie

Patronat honorowy nad imprezą:
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państw (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Maklemburgia Pomorze Przednie/ Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).

 

2019/10/04, Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Polski i Niemiec

Zapraszamy 6 października na Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Polski i Niemiec. Rywalizacja odbędzie się na obiektach sportowych przy ul. Sportowej w Gryfinie! Startujemy o godz. 10.00!

W programie wydarzenia zaplanowano m.in.:

- tor przeszkód Mini Firefighter Combat Challenge,
- ściankę wspinaczkową,
- gry i zabawy dotyczące profilaktyki bezpieczeństwa,
- naukę pierwszej pomocy,
- pokaz sprzętu służb mundurowych,
- konkursy o tematyce morskiej i rybnej,
- degustację ryb.

Organizatorzy wydarzenia:
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Ochotnicza Straż Pożarna w Radziszewie

Partnerzy:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie,
Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gryfinie,
Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Gryfinie
Starostwo Powiatowe w Gryfinie

Patronat honorowy nad imprezą:
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państw (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Maklemburgia Pomorze Przednie/ Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).

 

2019/10/03, X Gryfińskie Dyktando o tytuł Gryfińskiego Mistrza Ortografii 2019

Już 4 października zapraszamy na X GRYFIŃSKIE DYKTANDO o tytuł GRYFIŃSKIEGO MISTRZA ORTOGRAFII 2019. Odbędzie się ono o godz. 17.00 w sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie przy ulicy Niepodległości 16.

W dyktandzie mogą wziąć udział zarówno osoby dorosłe, jak młodzież i dzieci pod warunkiem przybycia w towarzystwie jednego z rodziców lub opiekuna prawnego. Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonać należy w dniu dyktanda od godz. 16.00 u organizatorów w I Liceum Ogólnokształcącym im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla dziesięciu najlepszych osób.

Sponsorem Gryfińskiego Dyktanda jest PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra.

Patronat honorowy sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

Regulamin X Gryfińskiego Dyktanda dostępny jest na stronie www.biblioteka.gryfino.pl.

 

2019/10/02, Spotkanie z mieszkańcami dotyczące budowy obwodnicy w Gryfinie

W dniu 02 października 2019 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino z inicjatywy Posła na Sejm RP Artura Szałabawki odbyło się spotkanie z mieszkańcami dotyczące koncepcji programowej budowy obwodnicy Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn ,Dyrektor szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Łukasz Lendner, zastępca dyrektora szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Grzegorz Dziedzina, pełniący obowiązki Dyrektora Oddziału Zespołu Elektrowni Dolnej Odry Jacek Śniegowski, samorządowcy oraz zainteresowani mieszkańcy.

W październiku zostaną przeprowadzone dalsze spotkania informacyjne z mieszkańcami w celu zaprezentowania wariantów przebiegu drogi.

 

2019/10/01, Bezpłatne szkolenia "Podniesienie kompetencji cyfrowych"

Gmina Gryfino zaprasza na bezpłatne szkolenia dla mieszkańców gminy z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych. Szkolenia, na zlecenie Gminy, realizować będzie Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie. W ramach pozyskanego grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w wysokości 150 000 zł, na terenie Gminy Gryfino zorganizowanych zostanie 25 szkoleń dla 300 osób powyżej 25 roku życia.

Szkolenia trwać będą 16 godzin (2 dni po 8 godzin) i obejmą 7 obszarów tematycznych:

1. „Rodzic w internecie”,

2. „Mój biznes w sieci”,

3. „Moje finanse i transakcje w sieci”,

4. „Działam w sieciach społecznościowych”,

5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”,

6. „Rolnik w sieci”,

7. „Kultura w sieci”.

Zapisy i bliższe informacje:

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców
ul. Szczecińska 19A
74-100 Gryfino
           
Osoba do kontaktu:
Agnieszka Banuch
cechgryfino_agnieszka@poczta.onet.pl
tel.: 91 416 21 01.

 

Szkolenia realizowane są w ramach projektu pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


 

 

2019/10/14, XIII nadzwyczajna sesji Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 15 października 2019 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie odbędzie się XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Gryfinie.

Porządek obrad

 

2019/10/18, Więcej ryb w Steklnie!

Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz Prezesa Polskiego Związku Wędkarskiego Koło nr 18 w Gryfinie Tadeusza Szpunara zarybiono dzisiaj jezioro Steklno.

Do jeziora wpuszczono około 500 sztuk karpia. Kolejna akcja zarybiania zaplanowana jest już za miesiąc, wędkarze planują umieścić w jeziorze taką samą ilość innego gatunku słodkowodnej ryby z rodziny karpiowatych, tym razem będzie to lin.

 

2019/09/25, Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Zarządzenie nr 0050.122.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

2019/09/25, Lokomotywa uśmiechu

W poniedziałek 23 września 2019 r. o godzinie 19:00 na Nabrzeże Miejskie w Gryfinie przybyła sztafeta charytatywna pod nazwą „Wybiegajmy Dzieciom Uśmiech – Lokomotywa Uśmiechu”, której celem jest zbiórka pieniędzy dla Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci oraz aktywizacja mieszkańców całego województwa do aktywności sportowej i charytatywnej. Wraz ze szczecińskimi biegaczami z klubów: Puszczyk Bukowy, śRUNdunia i Monia Team, na nabrzeże wbiegli gryfinianie z: KB Hermes Gryfino i Modlitwy Biegania. Przy poczęstunku w budynku Tawerny odbyło się oficjalne przekazanie pałeczki dla biegaczy z naszego miasta i powiatu, którzy w dniu 24 września o godzinie 15:30 wyruszyli w drogę ostatniego etapu, do amfiteatru w Morzyczynie, gdzie odbyło się oficjalne zakończenie całej akcji.

Lokomotywa Uśmiechu to akcja charytatywna, której celem była zbiórka funduszy na Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci oraz aktywizacja środowisk biegaczy, rowerzystów, rolkarzy, chodziarzy nordic walking z województwa. Rozpoczęła się 4 września w Stargardzie i zakończyła 24 września w Morzyczynie. Przebiegła przez wszystkie zachodniopomorskie powiaty.

Gryfiński etap z ramienia KB Hermes koordynował Jacek Rudziński. Głównym organizatorem był Stargardzki Klub Morsów Miedwianie.

 

2019/09/24, Spotkanie dot. inwestycji na terenie Międzyodrza

W dniu 20 września 2019 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie odbyło się spotkanie Ministra Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Mieczysława Sawaryna, Przedstawiciela Wód Polskich Marka Duklanowskiego ze środowiskiem wodniaków, wędkarzy oraz rybaków a także samorządowcami w sprawie inwestycji wodnych na terenie Międzyodrza.

 

2019/09/24, Jubileusz 100-lecia urodzin Pani Jadwigi Rydzowskiej

Piękny jubileusz urodzin obchodzi dzisiaj mieszkanka Gminy Gryfino Pani Jadwiga Rydzowska. 21 września 2019 roku mija sto lat od dnia w którym przyszła na świat. Urodziła się w 1919 roku w miejscowości Ognica. Setne urodziny Pani Jadwiga świętowała w towarzystwie najbliższych. W tym jakże uroczystym dniu Jubilatka otrzymała mnóstwo życzeń, przede wszystkim zdrowia na kolejne 100 lat życia.

W imieniu władz samorządowych na ręce Pani Jadwigi życzenia złożyli Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn oraz Naczelnik Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich Aneta Raciborska. Jubilatka oprócz życzeń otrzymała list gratulacyjny podpisany przez Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego.

 

2019/09/24, Gryfiński Marsz Życia

Stowarzyszenie Amazonek "Ewa" w Gryfinie zorganizowało kolejny marsz życia. Była to XI edycja Marszu Różowej Wstążki symbolizującej walkę z nowotworem piersi oraz VII edycja Marszu Niebieskiej Wstążki symbolizującej walkę z nowotworem prostaty. W wydarzeniu brały udział zaprzyjaźnione stowarzyszenia kobiet z Chojny oraz Schwedt. Wydarzenie zostało współfinansowane z budżetu Gminy Gryfino.

 

2019/09/20, Budżet Obywatelski 2019 - głosowanie rozpoczęte!

Rozpoczęło się głosowanie na zadania w tegorocznym Budżecie Obywatelskim!

Zachęcamy do głosowania wszystkich mieszkańców gminy Gryfino! Na głosowanie poświęcisz tylko chwilę, a z efektów będziesz cieszyć się przez kolejne kilka lat.

Regulamin głosowania:

1. Prawo udziału w głosowaniu na zadania ma każdy mieszkaniec stale zamieszkujący na terenie gminy Gryfino. Każdy mieszkaniec oddający głos na dane zadanie inwestycyjne powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

2. W przypadku, gdy osobą głosującą jest mieszkaniec, który w dniu głosowania nie ukończył 16 roku życia, wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych osobowych jego dziecka lub podopiecznego.

3. Ramowy wzór karty do głosowania, można pobrać tutaj

4. Zadania na karcie, o której mowa w ust. 4, umieszczane są w kolejności zgodnej z datą wpływu wniosku do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

5. Głosowanie przeprowadza się poprzez:

- bezpośrednie przekazanie karty do głosowania do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16,

- przesłanie karty do głosowania drogą pocztowa na adres: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino,

- elektroniczne przesłanie zeskanowanej katy do głosowania lub jej zdjęcia na adres e-mail: bo@gryfino.pl,

- system informatyczny gryfino.budzet-obywatelski.org,

6. Mieszkańcy zamieszkujący na terenie gminy Gryfino posiadający meldunek mogą skorzystać z każdej wymienionej formy głosowania.

7. Mieszkańcy nieposiadający zameldowania na terenie gminy Gryfino mogą głosować na zadania wyłącznie osobiście, składając przy tym w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie gminy Gryfino.

8. Na kartach do głosowania uprawnieni mieszkańcy dokonują wyboru maksymalnie trzech propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.

9. Każdy mieszkaniec może przekazać maksymalnie jedną kartę do głosowania.

10. Karty do głosowania wypełnione niewłaściwie, niepodpisane, niezawierające wymaganych danych oraz niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych będą uznane za nieważne.

11. Ustalenie wyników polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdą propozycję zadań na liście.

Przedstawiamy Państwu projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Gryfino 2020 które podlegają głosowaniu!

ZADANIA MIEJSKIE

1. SAS – STREFA AKTYWNOŚCI SĄSIEDZKIEJ PRZY ULICY MARII KONOPNICKIEJ W GRYFINIE

Celem projektu jest rozwinięcie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej oraz poprawa jakości życia lokalnej społeczności poprzez ulepszenie placu zabaw poprzez dodanie elementów „retro – podwórka” oraz utworzenie międzypokoleniowej siłowni na wolnym powietrzu, stanowiącej atrakcyjne miejsce spotkań, nawiązywania i utrwalania kontaktów, jak również aktywnego wypoczynku mieszkańców Gryfina. Projekt umożliwi korzystanie z urządzeń rekreacyjnych osobom w różnym wieku, podnosząc ich sprawność ogólną oraz zachęcając do sportowego trybu życia niezależnie od pory roku. Zadanie wpłynie na integrację społeczności lokalnej: rodzin, młodzieży i wszystkich chętnych. Docelowe doposażenie tego miejsca w zdecydowanym ujęciu poprawi bezpieczeństwo osób korzystających z tego obiektu oraz wpłynie na atrakcyjność tego miejsca i podniesienie walorów estetycznych terenu.

2. MODERNIZACJA TERENU GÓRKI MIŁOŚCI

Zagospodarowanie terenu Górki Miłości ma na celu zwiększenie walorów funkcjonalno-użytkowych nowo zagospodarowanego terenu poprzez wykonanie ścieżek parkowych i dobudowy schodów terenowych, a także montaż małej architektury w postaci ławek i koszy oraz elementów placów zabaw.

3. MODERNIZACJA PRZYSTANI KAJKOWEJ W GRYFINIE

Modernizacja przystani kajakowej w Gryfinie polegająca na uporządkowaniu terenu oraz poprawie zaplecza sportowego, sanitarnego i biurowego. Modernizacja przystani kajakowej umożliwi mieszkańcom jak zarówno kajakarzom trenować w godnych warunkach. Przystań istnieje już blisko 40 lat. Dzięki wymianie kontenerów na nowe, Gryfino nabędzie nowych sportowców jak i więcej miłośników wody.

ZADANIA WIEJSKIE

1. ZMIANA NAWIERZCHNI CIĄGU PIESZEGO WRAZ Z WYMIANĄ KRAWĘŻNIKÓW DROGOWYCH.

Zmiana nawierzchni istniejącego ciągu pieszego ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób poruszających się przedmiotowym ciągiem jak również poprawę walorów estetycznych miejscowości Wysoka Gryfińska.

2. REWITALIZACJA PLACU ZABAW PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WEŁTYNIU

Rewitalizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wełtyniu ma polegać na zakupie i montażu zestawu huśtawek oraz wymianie istniejącego zestawu domków na bardziej funkcjonalny. Nowy zestaw będzie posiadał elementy do wspinaczki, bezpieczniejsze przejścia pomiędzy platformami i będzie przystosowany również dla młodszych dzieci.

3. MODELOWA ARANŻACJA MIEJSCA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH WE WSI WIRÓW.

Zadanie obejmuje wykonanie modelowej aranżacji miejsca selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Chodzi o stworzenie infrastruktury (wybrukowanie, nowe pojemniki na odpady, płot gabionowy), która ułatwi segregację i wywóz odpadów oraz będzie mieć atrakcyjny wygląd.

4. DOŚWIETLENIE MIEJSCOWOŚCI WIEJSKICH: BARTKOWO, PNIEWO, STEKLNO, STEKLINKO I ŻORAWIE.

Celem zadania jest doświetlenie poszczególnych miejscowości wiejskich poprzez rozbudowę istniejącego oświetlenia ulicznego lub zakup i montaż lamp solarnych (w zależności od możliwości technicznych we wskazanych miejscach) oraz podnoszenie jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców.

5. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI GARDNO

Przebudowa istniejącego chodnika z kostki brukowej wraz z obrzeżem betonowym. Zadanie wpłynie na bezpieczeństwo osób. Jest to miejsce ogólnodostępne, z którego korzystają mieszkańcy gminy przez 24 godziny na dobę.

6. MIEJSCE SPOTKAŃ PRZY ŚCIEŻCE ROWEROWEJ W CHWARSTNICY

Zadanie polegałoby na usytuowaniu w tym miejscu czterech wiat przystankowo-rekreacyjnych, z wydzielonym miejscem na ognisko, stojakiem na rowery, całość oświetlona i ogrodzona. Budowa wiat przystankowo-rekreacyjnych przy ścieżce rowerowej w Chwarstnicy zaspokoi potrzeby społeczne mieszkańców i wpłynie pozytywnie na poprawę jakości życia towarzyskiego. Nastąpi poprawa komfortu przebywania na terenie gminnym dla mieszkańców oraz użytkowników ścieżki rowerowej.

Głosowanie potrwa do 20 października 2019 roku.

Wszystkie informacje można znaleźć na stronie gryfino.budzet-obywatelski.org.

Zachęcamy do głosowania!

 

2019/09/19, Spotkanie informacyjne poświęcone zagospodarowaniu Międzyodrza

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Gmina Gryfino zapraszają na spotkanie informacyjne poświęcone zagospodarowaniu Międzyodrza, które odbędzie się 20 września 2019 roku o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Podczas spotkania omawiane będą kwestie inwestycji wodnych na terenie Międzyodrza ze środowiskami wodniaków, wędkarzy, rybaków oraz samorządowcami. 

Serdecznie zapraszamy!

 

2019/09/19, Gmina Gryfino ze wsparciem z Funduszu Dróg Samorządowych!

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler wspólnie z Wojewodą Zachodniopomorskim Tomaszem Hincem podpisali umowę na dofinansowanie kwotą 4,2 mln zł przebudowy drogi gminnej nr 410031Z łączącej miejscowość Steklinko z drogą wojewódzką nr 121. Inwestycja będzie realizowana z finansowym wsparciem z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wartość zadania wynosi 8,4 mln zł.

 

2019/09/18, Spotkanie dot. inwestycji na terenie Międzyodrza

W dniu 17 września 2019 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie spotkali się poseł na Sejm RP Artur Szałabawka, Prezes Polskiego Związku Wędkarskiego Koło nr 18 w Gryfinie Tadeusz Szpunar oraz Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn w celu uzgodnienia spotkania z Ministrem Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej Panem Markiem Gróbarczykiem, Przedstawicielem Wód Polskich, środowiskami wodniaków, wędkarzy, rybaków oraz samorządowcami w sprawie inwestycji wodnych na terenie Międzyodrza.

Planowane spotkanie jest wynikiem wcześniejszych ustaleń i odbędzie się 20 września 2019 roku (piątek) o godzinie 17.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

 

2019/09/18, Akcja Sprzątanie świata - Polska 2019 "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!"

Akcja Sprzątanie świata - Polska 2019
"Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!"

Gmina Gryfino z przyjemnością zaprasza do wspólnego działania na rzecz otaczającej nas przyrody w ramach akcji „Sprzątanie świata”, która w tym roku odbędzie się 20-22 września pod hasłem "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!".
Zachęcamy do sprzątania tam, gdzie przyroda potrzebuje naszej pomocy. Pokażmy naszym dzieciom jak należy dbać o środowisko.
Uświadamiajmy, jak ważne jest chronienie wspólnej przestrzeni.

W akcji biorą udział wszystkie szkoły i przedszkola w naszej Gminie. Nie bądź obojętny, dołącz i Ty!
Zapewniamy odbiór wszystkich zebranych odpadów, które należy zgromadzić w miejscu umożliwiającym dojazd samochodu. Prosimy o zgłaszanie miejsc składowania odpadów (Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, Wydział Gospodarki Komunalnej, telefon 91 416 20 11 wew. 208).

Zgłoszenia o zgromadzonych odpadach przyjmowane są do dnia 27 września 2019 r.

 

2019/10/16, Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 15.10.2019 r. odbyła się gminna uroczystość z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Zaproszeni goście zostali przywitani przez gospodarza uroczystości - Mieczysława Sawaryna - Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz Pawła Nikitińskiego - Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. W uroczystości wzięli udział dyrektorzy szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino, dyrektor Żłobka Miejskiego w Gryfinie, nauczyciele, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, nauczyciele szkół i przedszkoli oraz opiekun Żłobka Miejskiego w Gryfinie, którzy otrzymali nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Całość uroczystości udoskonalił występ uczniów ze Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gryfinie.

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto, podczas którego można zastanowić się nad rolą edukacji w kształtowaniu postaw młodego pokolenia. To święto całej społeczności szkolnej – dyrektorów, nauczycieli, wychowawców a także pracowników niepedagogicznych.
Z tej okazji Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino składa wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi życzenia sukcesów zawodowych i osobistych oraz wielu twórczych inicjatyw. Niech każdy dzień pracy będzie źródłem własnej satysfakcji oraz społecznego uznania a osiągnięcia podopiecznych będą najwspanialszą nagrodą i zachętą do dalszej pracy.

Nauczyciele, którzy po odbyciu stażu i zdaniu egzaminu uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego:

Pani Aleksandra Misiuna - Gólcz – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie
Pani Edyta Przybysławska – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie
Pani Agnieszka Hajduk - Misiak – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie
Pani Izabela Ławicka – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie
Pani Magdalena Klimas – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie
Pan Sebastian Miesiąc – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie
Pani Agnieszka Pomykała – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie
Pani Jowita Fuks – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy
Pani Ewelina Łuczak – nauczyciel Przedszkola Nr 1 w Gryfinie
Pani Monika Swacha – nauczyciel Przedszkola Nr 1 w Gryfinie
Pani Ewa Tuszyńska – nauczyciel Przedszkola Nr 4 w Gryfinie
Pani Agnieszka Ulas - nauczyciel Przedszkola Nr 4 w Gryfinie

Nagrodzeni Dyrektorzy

Pani Jolanta Kroczak – która do końca roku szkolnego 2018/2019 pełniła funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie, która w roku 2019 obchodzi 35-lecie pracy pedagogicznej.
Pani Beata Wójcik – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radziszewie, która w roku 2019 obchodzi 30-lecie pracy pedagogicznej.
Pani Elżbieta Wnuk – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie
Pani Danuta Bus – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie
Pani Izabela Nikitińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy
Pani Agnieszka Sudakow –Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gardnie
Pani Anna Główczyńska – Dyrektor Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gryfinie
Pani Małgorzata Jabłońska – Dyrektor Przedszkola Nr 1 w Gryfinie
Pani Jolanta Krzak – Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Gryfinie
Pani Ewa Januszewska – która do końca roku szkolnego 2018/2019 pełniła funkcję Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Gryfinie
Pani Beata Brzóska – Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Gryfinie
Pani Bogusława Maślana – Dyrektor Przedszkola Nr 5 w Gryfinie
Pani Ilona Bara – Dyrektor Żłobka Miejskiego w Gryfinie
Pan Sławomir Fuks – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żabnicy
Pan Sławomir Głuszak – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie

Nagrodzeni nauczyciele:

Pani Aleksandra Stańczyk – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie
Pani Wioletta Serwin – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi w Gryfinie
Pani Magdalena Wasilewska – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie
Pani Justyna Dąbrowska – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie.
Pani Teresa Zimnoch – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Radziszewie
Pani Jowita Fuks – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy
Pani Maria Chrobak – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Żabnicy
Pani Małgorzata Augustyniak – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie
Pani Magdalena Ptaszek – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie
Pani Renata Kuligowska– Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie
Pani Renata Miśkiewicz – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie
Pani Aldona Małyska – nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie
Pani Anna Szkraba – nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie
Pani Kamila Długosz – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Gardnie
Pani Mirosława Dawidowicz- Góra – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Gardnie
Pani Małgorzata Kotnis – nauczyciel Przedszkola Nr 1 w Gryfinie
Pani Agnieszka Kupińska – nauczyciel Przedszkola Nr 2 w Gryfinie
Pani Monika Suwała – nauczyciel Przedszkola Nr 3 w Gryfinie
Pani Agnieszka Ulas – nauczyciel Przedszkola Nr 4 z oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie
Pani Katarzyna Urbańska – nauczyciel Przedszkola Nr 5 w Gryfinie
Pani Krystyna Bosiacka – nauczyciel Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gryfinie.
Pani Anna Lewczanin – Opiekun w Żłobku Miejskim w Gryfinie
Pani Mariola Małolepsza – Nauczyciel Przedszkola Nr 3 w Gryfinie

 

2019/09/18, XII sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

Najbliższa sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 26 września 2019 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie. Porządek obrad dostępny jest do pobrania:

Porządek obrad

 

2019/09/17, „Bezpieczna droga do szkoły"

W roku szkolnym 2019/2020 na terenie Gminy Gryfino rozpoczęły się zajęcia profilaktyczne o tematyce: „Bezpieczna droga do szkoły". Spotkania zostały przeprowadzone przez Referat Spraw Społecznych przy współpracy z Kierownikiem Gminnego Centrum Zarządzania w Gryfinie oraz Strażą Miejską w Gryfinie i Komendą Powiatową Policji w Gryfinie. Celem zajęć była nauka uczniów klas pierwszych bezpiecznych i właściwych zachowań na drodze.

Zajęcia profilaktyczne zostały przeprowadzone w Szkołach Podstawowych w Radziszewie, Żabnicy oraz Gardnie.
Łącznie przeszkolono 50 uczniów i 4 nauczycieli.
Spotkania zostały podzielone na część teoretyczną i praktyczną. W pierwszej części przeanalizowano krok po kroku drogę dziecka z domu do szkoły, omówiono zasady prawidłowego poruszania się po drodze. Dzieci poznały również rodzaje znaków drogowych. Druga część spotkania polegała na zastosowaniu wiedzy teoretycznej w praktyce na przejściach dla pieszych w pobliżu szkoły. Uczniowie zadawali wiele interesujących pytań jak również chętnie odpowiadali na zadawane im pytania.

Każdy uczestnik zajęć profilaktycznych otrzymał zakupione przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino kamizelki i elementy odblaskowe.
W najbliższych dniach spotkania będą przeprowadzone w Szkole Podstawowej nr 1, w Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3 oraz w Szkole Podstawowej w Chwarstnicy

 

2019/09/17, 80. rocznica agresji ZSRR na Polskę oraz Dzień Sybiraka

W dniu 17 września 2019 roku odbyły sie Gminne Uroczystości upamiętniające 80. rocznicę agresji ZSRR na Polskę oraz Dzień Sybiraka.

Podczas ceremonii z udziałem kombatantów, zaproszonych gości oraz władz samorządowych nastąpiło uroczyste złożenie wieńców i kwiatów.

 

2019/09/09, Uroczystości gminne upamiętniające 80. rocznicę agresji ZSRR na Polskę oraz Dzień Sybiraka

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w gminnych uroczystościach upamiętniających 80. rocznicę agresji ZSRR na Polskę oraz Dzień Sybiraka. Uroczystości odbędą się w dniu 17 września 2019 r. o godz. 12.00 na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie (Golgota Wschodu).

Podczas ceremonii z udziałem kombatantów, zaproszonych gości oraz władz samorządowych nastąpi uroczyste złożenie wieńców i kwiatów.

 

 

2019/09/16, Spotkanie w Przedszkolu nr 5 im. Calineczki w Gryfinie

Spotkanie w dniu 5 września 2019r.  w Przedszkolu nr 5 im. Calineczki w Gryfinie miało szczególny, świąteczny charakter i będzie niezapomniane dla wszystkich przedszkolaków i całego personelu. Zaszczycili nas swoją obecnością wspaniali Goście - Przedstawiciele Firmy FIEGE E-COM LOGISTICS Sp. z o.o. (Gardno) Przyjaciele naszego przedszkola:  Pan Grzegorz Szubartowski – Dyrektor Centrum Dystrybucyjnego oraz Pan Krzysztof Kwieciński -Employer Branding Specialist , którzy już po raz kolejny przyszli do przedszkolaków z „niespodzianką”. Tym razem były to piękne, kolorowe i pouczające zabawki dydaktyczne. Był też prezent dla personelu przedszkola. Dzieci podziękowały, najpiękniej jak potrafiły „Darczyńcom” zaprezentowały program artystyczny, do podziękowań dołączył się dyrektor oraz cały personel przedszkola.

Wszyscy obdarowani byli zachwyceni wspaniałymi prezentami, które wzbogacą nasze przedszkole i obiecujemy, że zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem – już na załączonych zdjęciach można zauważyć efekty. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

 

2019/09/05, Protokół z prac zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego 2020

Zespół do spraw budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na 2020 rok zaprezentował listę projektów, które zostały zweryfikowane pozytywnie i będą podlegać głosowaniu. Mieszkańcy będą mogli wybierać spośród 16 propozycji w tym 3 projekty zadań miejskich, 6 projektów zadań wiejskich oraz 7 małych projektów. Głosowaniu podlegać będą 3 projekty zadań miejskich oraz 6 projektów zadań wiejskich. Projekty małe zostały zakwalifikowane do realizacji bez konieczności głosowania, ponieważ kwota ich realizacji nie przekracza kwoty zaplanowanej w budżecie obywatelskim za rok 2020.

Protokół z prac Zespołu do spraw budżetu obywatelskiego podczas których zweryfikowano projekty złożone w ramach budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2020.

Głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty rozpocznie się 20 września i potrwa do 20 października.

Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom Gryfina za aktywny udział w zgłaszaniu propozycji!

 
Pobierz Adobe Acrobat Reader Pobierz Real Player

    wstecz . do góry . strona główna . mapa serwisu . archiwum wiadomości                         Wersja XML tej strony

© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja | Uwagi i sugestie
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl