INFORMUJEMY

Od 2007 roku w tym folderze znajdą się wszystkie informacje na temat dzierżaw oraz sprzedaży nieruchomości na drodze przetargowej bądź bezprzetargowej

Nieruchomości

Data ogłoszenia Tytuł
2018/12/12   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ul. Aleksandra Fredry, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (2 MNj)  
2018/12/07   Wykaz nieruchomości nr 54/2018 przeznaczonych do dzierżawy, najmu oraz użyczenia  
2018/11/06   Wykaz nr 52/2018 - nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego  
2018/10/26   Wykaz nr 51/2018 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2018/10/26   Wykaz nr 50/2018 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2018/10/26   Wykaz nr 49/2018 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2018/10/26   Wykaz nr 48/2018 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2018/10/26   Wykaz nr 47/2018 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2018/10/26   Wykaz nr 46/2018 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2018/10/24   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, rejon ul. Łącznej, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (dz. nr 299/3 - 3 MN, dz. nr 299/22 - 1 MN)  
2018/10/23   Wykaz nr 45/2018 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2018/10/23   Wykaz nr 44/2018 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2018/10/23   Wykaz nr 43/2018 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2018/10/23   Wykaz nr 42/2018 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnych najemców  
2018/10/23   Wykaz nr 41/2018 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2018/10/23   Wykaz nr 40/2018 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2018/10/23   wykaz nr 39/2018, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej  
2018/10/23   wykaz nr 38/2018, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej  
2018/10/12   Wykaz nr 37/2018 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
2018/10/10   Wykaz nr 36/2018 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  
2018/10/02   Wykaz nr 35/2018 nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny  
2018/10/10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ul. Aleksandra Fredry, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (2 MNj)  
2018/10/09   WYKAZ nr 34/2018 - obejmujący nieruchomości gruntowe wraz ze znajdującymi się na nich zabudowaniami, stanowiące własność Gminy Gryfino, przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych najemców.  
2018/10/09   WYKAZ nr 33/2018 - obejmujący nieruchomości gruntowe wraz ze znajdującymi się na nich zabudowaniami, stanowiące własność Gminy Gryfino, przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych najemców.  
2018/10/09   WYKAZ nr 32/2018 - obejmujący nieruchomości gruntowe wraz ze znajdującymi się na nich zabudowaniami, stanowiące własność Gminy Gryfino, przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych najemców.  
2018/10/09   WYKAZ nr 31/2018 - obejmujący nieruchomości gruntowe wraz ze znajdującymi się na nich zabudowaniami, stanowiące własność Gminy Gryfino, przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych najemców.  
2018/10/09   WYKAZ nr 30/2018 - obejmujący nieruchomości gruntowe wraz ze znajdującymi się na nich zabudowaniami, stanowiące własność Gminy Gryfino, przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych najemców.  
2018/09/28   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Gryfino, położonego w Gryfinie przy ulicy Bolesława Chrobrego 5   
2018/09/20   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino (rejon ul. Flisaczej)   
2018/09/17   Informacja o wyniku przetargu na wysokość stawki czynszu za najem dwóch lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 5, z przeznaczeniem na cele komercyjne (handlowe, usługowe, gastronomiczne)  
2018/09/14   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino  
2018/08/30   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, rejon ul. Łącznej, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (dz. nr 299/3 - 3 MN , dz. nr 299/22 - 1 MN)  
2018/08/24   Wykaz nr 29/2018, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnych najemców, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej  
2018/08/24   Wykaz nr 22/2018, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej  
2018/08/21   Wykaz nr 28/2018 lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do najmu na czas oznaczony, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych najemców  
2018/08/21   Wykaz nr 21/2018, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnych najemców, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej  
2018/08/08   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO odwołuje ogłoszony na dzień 8 sierpnia 2018 r. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za najem dwóch lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych w Gryfinie przy ul. Bolesława Chrobrego 5, z powodu błędów pisarskich zawartych w ogłoszeniu o przetargu z dnia 17 lipca 2018 r., a następnie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za najem dwóch lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych w Gryfinie przy ulicy Bolesława Chrobrego 5   
2018/08/01   Wykaz nr 27/2018 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży   
2018/08/01   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ul. Aleksandra Fredry, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (2 MNj)  
2018/07/24   Wykaz obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy - Gryfino, ul. Bolesława Chrobrego 24/6  
2018/07/17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za najem dwóch lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych w Gryfinie przy ulicy Bolesława Chrobrego 5  
2018/07/12   Wykaz nr 25/2018 nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony  
2018/07/09   Wykaz nr 24/2018 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
2018/07/04   Wykaz nr 23/2018 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
2018/06/29   Wykaz nr 20/2018 obejmujący nieruchomość lokalową, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Gryfino, ul. Adama Asnyka 13/4  
2018/06/29   Wykaz nr 19/2018 obejmujący nieruchomość lokalową, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Gryfino, ul. Łuzycka 16/3  
2018/06/26   Wykaz nr 17/2018 nieruchomości lokalowych przeznaczonych do najmu na czas oznaczony w drodze przetargu ustnego  
2018/06/25   Wykaz nr 18/2018 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży   
2018/06/20   Wykaz nr 16/2018 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  
2018/06/15   Wykaz nr 15/2018 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
2018/06/14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino (rejon ul. Targowej i Garbarskiej) przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową mieszaną (6.MM)  
2018/06/08   Wykaz 14/2018 nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony  
2018/06/07   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino (rejon ul. Flisaczej)  
2018/05/25   Wykaz 13/2018 nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony  
2018/05/25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, przeznaczonej pod zabudowę wielorodzinną z usługami wbudowanymi w parterze (C.MN-U.1)  
2018/05/18   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej mieszkalnej położonej w Gryfinie przy ul. Krasińskiego 115  
2018/04/27   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino (rejon ul. Targowej i Garbarskiej) przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową mieszaną (6.MM)   
2018/04/27   Wykaz nr 12/2018 nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony.  
2018/04/27   Wykaz nr 11/2018 obejmujący nieruchomość lokalową, stanowiącą własność Gminy Gryfino, położoną w Gryfinie przy ul. Niepodległości 31/5, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemcy.  
2018/04/12   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, przeznaczonej pod zabudowę wielorodzinną z usługami wbudowanymi w parterze (C.MN-U.1)  
2018/04/06   Wykaz nr 10/2018 nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży   
2018/04/06   Wykaz 9/2018 nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony  
2018/03/22   Wykaz Nr 8/2018 nieruchomości przeznaczonych do zamiany  
2018/03/16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz, obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Chrobrego 24/6, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemcy  
2018/03/16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz, obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 12/6, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemcy  
2018/03/16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz, obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 1/2, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemców  
2018/03/16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz, obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Niepodległości 8/7, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemców  
2018/03/02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino (rejon ul. Policyjnej)  
2018/03/02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, przeznaczonej pod zabudowę wielorodzinną z usługami wbudowanymi w parterze (C.MN-U.1)  
2018/02/22   Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 166,88 m2 położonego w Gryfinie przy ulicy Sportowej 3, na okres do 3 lat  
2018/02/19   Wykaz nr 2/2018 obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino – rejon ul. Targowej i Garbarskiej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową mieszaną (6 MM)  
2018/02/16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, ul. Jana Pawła II, przeznaczonej pod zabudowę usługową z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności (4 U/MN)  
2018/02/14   Wykaz nieruchomości, przeznaczonej do użyczenia, na czas oznaczony, w drodze przetargowej  
2018/02/02   Wykaz nr 1/2018 lokali użytkowych, przeznaczonych do oddania w użyczenie   
2018/01/25   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino (rejon ul. Flisaczej)  
2018/01/25   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej mieszkalnej - Gryfino, ul. Krasińskiego 115  
2018/01/25   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej niemieszkalnej - Gryfino, ul. Grunwaldzka 10  
2017/12/21   Wykaz nr 36/2017 nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie  
2017/12/13   Wykaz nr 35/2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  
2017/12/12   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II  
2017/12/08   Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy, najmu i użyczenia, na czas oznaczony do lat trzech  
2017/11/21   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino (rejon ul. Policyjnej)   
2017/11/15   Wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, stanowiącą własność Gminy Gryfino, położoną w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 7/6, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy  
2017/11/07   Wykaz nieruchomości, przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego - obejmujący lokal użytkowy w budynku wielorodzinnym, zlokalizowanym na działce nr 143 w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino  
2017/10/26   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ul. Letniej  
2017/10/17   Wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 2 m. Gryfina, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej obecnego użytkownika wieczystego  
2017/10/17   Wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfina, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej obecnego użytkownika wieczystego  
2017/10/13   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu na czas oznaczony, w drodze pisemnego konkursu ofert na stawkę czynszu – Kościelna 28  
2017/10/05   Wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, stanowiącą własność Gminy Gryfino, położoną w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 27/3, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy  
2017/10/05   Wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, stanowiącą własność Gminy Gryfino, położoną w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 7/6, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy - uchylone wykazem nr 33/2017 z dnia 15 listopada 2017 r.  
2017/10/03   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II  
2017/09/11   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino (rejon ul. Flisaczej)   
2017/08/23   Wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, stanowiącą własność Gminy Gryfino, położoną w Gryfinie przy ul. Asnyka nr 13/10, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy  
2017/08/23   Wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, stanowiącą własność Gminy Gryfino, położoną w Gryfinie przy ul. Niepodległości nr 33/15, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców  
2017/08/23   Wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, stanowiącą własność Gminy Gryfino, położoną w Gryfinie przy ul. Niepodległości nr 31/13, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców  
2017/08/23   Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego  
2017/08/23   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, położonej w m. Gryfino - ul. Zygmunta Krasińskiego nr 115/7  
2017/08/11   Wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod obsługę komunikacji – parking lub zespół garaży podziemnych (G5-55.KS/ZI.41)  
2017/08/01   Wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony  
2017/07/31   Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę wielorodzinną z usługami wbudowanymi w parterze (C.MN-U.1)  
2017/07/31   Wykaz nieruchomości, przeznaczonej do najmu, na czas okreslony, w drodze przetargowej  
2017/07/26   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ul. Letniej  
2017/07/20   Wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą (Z.MJ.2)  
2017/07/17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, rejon ul. Flisaczej, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.  
2017/07/17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, stanowiącą własność Gminy Gryfino, położoną w Gryfinie przy ul. Z. Krasińskiego nr 48/2 , przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy.  
2017/07/14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 15/2017 obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Łużyckiej nr 16/8, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego najemcy.  
2017/07/14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 14/2017, obejmujący nieruchomości oznaczone nr działek: 16/2 i 17/2, położone w obrębie ewidencyjnym Parsówek, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych nr działek 4/2, 5 i 9/9  
2017/07/10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony, na rzecz dotychczasowych użytkowników  
2017/07/05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 12/2017 obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Z. Krasińskiego nr 115/7, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2017/07/05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Śląskiej, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (G2-51.MN.7)  
2017/07/04   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, oznaczonej numerem działki 43/2, o powierzchni 0,0801 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino - ul. Garbarska nr 2.  
2017/07/03   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 11/2017, obejmujący nieruchomość oznaczoną nr działki 62/8, położoną w obrębie ewidencyjnym Chwarstnica, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr działki 61/1.  
2017/06/07   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Gryfino, położone w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – rejon ul. Letniej, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą (2MNj i 3MNj).  
2017/05/19   Wykaz nieruchomości, przeznaczonych do najmu i dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony  
2017/05/15   Wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych do działki stanowiącej przedmiot zbycia - obręb ewidencyjny Bartkowo  
2017/05/11   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwsze rokowania po trzecim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, pod zabudowę usługową z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności (4U/MN) ul. Jana Pawła II  
2017/04/27   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, oznaczonej numerem działki 43/2, o powierzchni 0,0801 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino - ul. Garbarska nr 2  
2017/04/24   Wykaz nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
2017/04/05   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwsze rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 13/22 o powierzchni 0,0897 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Brynki  
2017/03/20   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon Jana Pawła II, pod zabudowę usługową z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności (4 U/MN)  
2017/03/15   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino (rejon ul.Garbarskiej i Słowiańskiej)  
2017/03/15   Wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2017/03/10   Wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego  
2017/03/08   Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy, na czas oznaczony, w drodze bezprzetargowej  
2017/02/15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 13/22 o powierzchni 0,0897 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Brynki.  
2017/01/26   Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  
2017/01/20   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwsze rokowania po trzecim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą (Z. MJ.2)  
2017/01/13   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon Jana Pawła II, pod zabudowę usługową z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności (4 U/MN)  
2017/01/10   Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do dzierżawy, na czas oznaczony, w drodze bezprzetargowej  
2016/12/28   Wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gryfino, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu  
2016/12/28   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 13/22 o powierzchni 0,0897 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Brynki  
2016/12/13   Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do najmu, na czas oznaczony, w drodze bezprzetargowej  
2016/12/15   Wykaz obejmujący gminną nieruchomość gruntową, oznaczoną numerem działki 287, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  
2016/11/15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino (rejon ul. Niepodległości), przeznaczonej na funkcję podstawową - usługi zdrowia (12 UZ)  
2016/11/07   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
2016/10/24   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II  
2016/10/13   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – na podstawie decyzji o warunkach zabudowy  
2016/10/12   Wykaz nieruchomości zabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców - Sobiemyśl 9  
2016/10/12   Wykaz nieruchomości zabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców - Sobiemyśl 8a  
2016/10/05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Śląskiej, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
2016/10/05   Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do najmu, na czas nieokreślony  
2016/10/05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 38/2 o powierzchni 0,0285 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica  
2016/09/30   Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do najmu, na czas oznaczony, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych najemców  
2016/09/30   Wykaz nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców  
2016/09/29   Wykaz obejmujący nieruchomość oznaczoną nr działki 18, położoną w obrębie ewidencyjnym Dołgie, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych nr działek 27/22 i 28  
2016/09/29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon Jana Pawła II, pod zabudowę usługową z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności  
2016/09/27   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o odwołaniu wyznaczonego na dzień 5 października 2016 r. na godz. 10:00, pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino (ul. Opolska), oznaczonej nr działki 466/19, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną  
2016/09/26   Wykaz nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców  
2016/09/26   Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy i najmu, na czas oznaczony, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców i najemcy  
2016/09/09   Wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gryfino, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu  
2016/09/08   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II  
2016/09/07   Wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gryfino, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców  
2016/08/29   Wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, rejon ul. Niepodległości, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod usługi zdrowia (12 UZ)  
2016/08/29   Wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
2016/08/24   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 38/2 o powierzchni 0,0285 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica  
2016/08/09   Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony (3 lata), w drodze konkursu ofert na stawkę czynszu, pod warunkiem, że przedmiotem dzierżawy będą wszystkie działki – obszar Natura 2000, UE 19 „Wodniczkowe Łąki”  
2016/08/05   Wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gryfino, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców  
2016/08/04   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – na podstawie decyzji o warunkach zabudowy  
2016/07/29   Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do najmu, w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony, na rzecz dotychczasowego najemcy  
2016/07/29   Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony  
2016/07/29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino (ul. Opolska), przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (G2-51.MW.3)  
2016/07/29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino (ul. Mazowiecka), przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (G2-51.MW.4)  
2016/07/27   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwsze rokowania po trzecim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym   
2016/07/27   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Śląskiej, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (G2-51.MN.7)  
2016/07/20   Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej  
2016/07/19   Wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – rejon ul. Jana Pawła II, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę usługową z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności  
2016/07/11   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący zabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczona numerem działki 38/2, położoną w obrębie ewidencyjnym Żabnica, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  
2016/06/03   Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do dzierżawy i najmu, na czas oznaczony, w drodze bezprzetargowej  
2016/06/03   Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do dzierżawy i najmu, na czas oznaczony, w drodze bezprzetargowej  
2016/05/23   Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do dzierżawy, na czas oznaczony, w drodze bezprzetargowej  
2016/05/19   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej obecnych użytkowników wieczystych.   
2016/05/19   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II  
2016/05/09   WYKAZY lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.  
2016/05/06   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do najmu, w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony.  
2016/05/06   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do najmu, na czas oznaczony, w drodze przetargowej  
2016/05/06   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Gryfino, o powierzchni użytkowej 25 m2 położonego w Gryfinie, przy ulicy Szczecińskiej nr 2, na okres do 3 lat.  
2016/05/05   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwsze rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino  
2016/05/05   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino  
2016/04/29   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Śląskiej, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (G2-51.MN.7)  
2016/04/29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gryfino, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu  
2016/04/29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gryfino, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu  
2016/04/15   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr Pniewo  
2016/04/12   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony.  
2016/04/08   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym   
2016/04/01   Burmistrz Miaasta i Gminy Gryfino ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za dzierżawę terenu pod: - stanowisko z urządzeniami dmuchanymi, - handel drobnymi produktami spożywczymi i artykułami okazjonalnymi,- stanowiska gastronomiczne wraz ze sprzedażą napojów alkoholowych – piwa, w dniach od 1 do 3 maja 2016 r., podczas imprezy plenerowej „Dni Gryfina”, na gryfińskim nabrzeżu.  
2016/04/01   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym Steklno, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  
2016/03/22   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony.  
2016/03/16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Kujawskiej i Bol. Limanowskiego, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (G2-51.MN.7)  
2016/03/16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą oraz pod zabudowę wielorodzinną z usługami wbudowanymi w parterze.  
2016/03/16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – rejon ul. Śląskiej, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (G2-51.MN.7).  
2016/03/16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Mazowieckiej i Opolskiej, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.  
2016/03/09   Burmistr Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 47,10 m2, składającego się z pięciu pomieszczeń, znajdującego się w budynku mieszkalnym, jednokondygnacyjnym, murowanym z dachem jednospadowym płaskim krytym papą, przy ul. Zielnej nr 6A w Gryfinie, pomieszczeń przynależnych znajdujących się poza budynkiem mieszkalnym, tj. trzech budynków gospodarczych o łącznej powierzchni 31,80 m2 oraz nieruchomości gruntowej, na której znajdują się przedmiotowe budynki, oznaczonej numerem działki 11/1 o ogólnej powierzchni 0,1076 ha w udziale 263/1000 części.  
2016/03/08   Burmistr Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Gryfino, o powierzchni użytkowej 25 m2 położonego w Gryfinie, przy ulicy Szczecińskiej nr 2, na okres do 3 lat.  
2016/02/19   Wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gryfino, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.  
2016/02/05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, przy ul. 1 Maja 16, podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz obejmujący nieruchomość oznaczoną nr działki 473  
2016/02/01   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gryfino, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu  
2016/02/01   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gryfino, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu  
2016/01/15   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr Pniewo  
2016/01/15   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 47,10 m2, przy ul. Zielnej nr 6A w Gryfinie  
2016/01/12   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do najmu, na czas oznaczony, w drodze przetargowej.  
2016/01/08   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza prztarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Kujawskiej i Bol. Limanowskiego, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (G2-51.MN.7)   
2015/12/15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębach ewidencyjnych Krajnik i Pniewo, pod strefę rozwoju funkcji techniczno-produkcyjnej (1P):  
2015/12/11   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy i najmu, w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj., od dnia 10 grudnia 2015 r. do dnia 31.12.2015 r. włącznie.  
2015/12/03   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości: wykaz gminnych nieruchomości gruntowych, na których zlokalizowane są oczyszczalnia ścieków i przepompownie ścieków wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej służącej do realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej, związanych z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do 3 lat, w ramach kontynuacji dotychczasowej umowy.  
2015/11/26   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości: wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Zielnej nr 6A/1, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2015/11/25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Gryfino, przeznaczonego do najmu w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony.  
2015/11/06   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości: wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gryfino, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.  
2015/11/05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ul. Jana Kochanowskiego, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
2015/11/02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący udział w nieruchomości gruntowej stanowiącej współwłasność Gminy Gryfino, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela.  
2015/10/19   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym Pniewo, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod przemysł, składy i usługi.  
2015/10/15   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwsze rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – zgodnie z decyzjami o warunkach zabudowy  
2015/10/14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w obrębach ewidencyjnych Krajnik i Pniewo, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod strefę rozwoju funkcji techniczno-produkcyjnej   
2015/09/29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Kujawskiej i Bol. Limanowskiego, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (G2-51.MN.7)  
2015/09/28   Ogłoszenie - wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do najmu na czas oznaczony, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego najemcy.  
2015/09/22   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Gryfino, o powierzchni użytkowej 227,45 m2 położonego w Gryfinie przy ulicy Słowiańskiej 1, na okres 10 lat.  
2015/09/17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino odwołuje, wyznaczony na dzień 8 października 2015 r. przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego  
2015/09/17   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza drugie rokowania po czwartym przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Śląskiej, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
2015/09/17   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza drugie rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino , pod zabudowę usługową z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności (4 U/MN) ul. Jana Pawła II  
2015/09/15   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwsze rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, oznaczonej numerem działki 163/10 o powierzchni 0,5482 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino.  
2015/09/10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do najmu na czas oznaczony, w drodze bezprzetargowej.   
2015/09/09   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO OGŁASZA pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Gryfino, o powierzchni użytkowej 11,50 m2 położonego w Gryfinie przy ulicy Bolesława Chrobrego 17a, na okres do 3 lat.  
2015/08/28   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych do działek stanowiących przedmiot zbycia.  
2015/08/10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Gryfino, o powierzchni użytkowej 21,68 m 2 położonego w Gryfinie przy ulicy Bolesława Chrobrego nr 5, na okres do 3 lat.  
2015/08/04   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – rejon ul. Jana Kochanowskiego, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  
2015/07/30   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - zgodnie z decyzjami o warunkach zabudowy  
2015/07/30   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - zgodnie z decyzjami o warunkach zabudowy  
2015/07/23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Gryfino, o powierzchni użytkowej 227,45 m2 położonego w Gryfinie przy ulicy Słowiańskiej 1, na okres 10 lat.  
2015/07/22   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do najmu na czas oznaczony, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego najemcy.  
2015/07/21   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2015/07/08   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębach ewidencyjnych Krajnik i Pniewo:  
2015/07/08   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy i najmu na czas oznaczony, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych najemców i dzierżawców w ramach kontynuacji umów.  
2015/07/02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do najmu na czas oznaczony, w drodze przetargowej.  
2015/07/01   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 47,10 m2, składającego się z pięciu pomieszczeń, w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, murowanym, z dachem jednospadowym płaskim krytym papą, przy ul. Zielnej 6A w Gryfinie, pomieszczeń przynależnych znajdujących się poza budynkiem mieszkalnym, tj, trzech budynków gospodarczych o łącznej powierzchni 31,80 m2 oraz nieruchomości gruntowej, na której znajdują się przedmiotowe budynki, oznaczonej numerem działki 11/1 o ogólnej powierzchni 0,1076 ha w udziale 29/100 części  
2015/07/01   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino,   
2015/07/01   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, ołożonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Podlaskiej, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (G2 51.MN.5)  
2015/06/30   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza rokowania po czwartym przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Śląskiej, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (G2 51.MN.7)   
2015/06/16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do najmu na czas oznaczony, w drodze przetargowej.  
2015/06/23   Gmina Gryfino - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 20 lat, zespołu domków hotelowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie położonych na nieruchomości zabudowanej, przy ul. Sportowej 3, oznaczonej nr działki 3/4 w obrębie ewidencyjnym 5 m. Gryfino   
2015/06/10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 163/10 o powierzchni 0,5482 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino.  
2015/06/10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do najmu, w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony.  
2015/05/29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 9/2015 obejmujący nieruchomości, stanowiące własność Gminy Gryfino, przeznaczone do dzierżawy i najmu, w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony.  
2015/04/23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 16, wywieszony został, na okres 21 dni, wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, oznaczone numerami działek: 442/1,450/4, przeznaczone do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz PKP S.A  
2015/04/23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy i najmu, w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony.   
2015/04/02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - zgodnie z decyzjami o warunkach zabudowy  
2015/03/27   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do najmu na czas oznaczony, w drodze pisemnego konkursu ofert na stawkę czynszu,   
2015/03/24   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w obrębach ewidencyjnych Krajnik i Pniewo, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod strefę rozwoju funkcji techniczno-produkcyjnej   
2015/03/24   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy i najmu, w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony.  
2015/03/17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący część wydzielonej niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 m. Gryfino, przeznaczoną do dzierżawy na okres 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2015/03/17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący zabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym 5 m. Gryfino, przeznaczoną do dzierżawy na okres 20 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2015/03/17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 47,10 m2, składającego się z pięciu pomieszczeń, znajdującego się w budynku mieszkalnym, jednokondygnacyjnym,  
2015/03/16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony.   
2015/03/09   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony.  
2015/03/03   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 163/10 o powierzchni 0,5482 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino.  
2015/02/12   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym Steklno, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  
2015/02/12   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Śląskiej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (G2 51.MN.7)  
2015/02/12   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino (rejon ul. Hugo Kołłątaja i Mazurskiej), przeznaczonych pod zabudowę usługową biurową, gastronomii, handlu, kultury, rzemiosła, ochrony zdrowia (G2-51.U.2)  
2015/02/03   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Pniewo   
2015/01/28   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 47,10 m2, składającego się z pięciu pomieszczeń, znajdującego się w budynku mieszkalnym, jednokondygnacyjnym, murowanym z dachem jednospadowym płaskim krytym papą, przy ul. Zielnej 6A w Gryfinie, pomieszczeń przynależnych znajdujących się poza budynkiem mieszkalnym, tj. trzech budynków gospodarczych o łącznej powierzchni 31,80 m2 oraz nieruchomości gruntowej, na której znajdują się przedmiotowe budynki, oznaczonej numerem działki 11/1 o ogólnej powierzchni 0,1076 ha w udziale 29/100 części.  
2015/01/15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący zabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2015/01/15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ul. A. Fredry i Jana Pawła II   
2015/01/15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Podlaskiej, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (G2-51.MN.5)  
2015/01/13   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony, w trybie bezprzetargowym,   
2015/01/13   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do najmu na czas oznaczony, w drodze pisemnego konkursu ofert na stawkę czynszu,   
2014/12/17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Zielnej 6A/1, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2014/12/12   Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy i najmu, w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony.  
2014/12/10   Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony.   
2014/12/03   Wykaz nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy  
2014/11/21   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gryfino, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.  
2014/11/21   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gryfino, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.  
2014/11/10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ul. A. Fredry i Jana Pawła II   
2014/11/10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Podlaskiej i Śląskiej  
2014/10/23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino (rejon ul. Hugo Kołłątaja i Mazurskiej), przeznaczonych pod zabudowę usługową biurową, gastronomii, handlu, kultury, rzemiosła, ochrony zdrowia (G2-51.U.2)  
2014/10/23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino (rejon ul. Niepodległości i Parkowej), przeznaczonej pod zabudowę usług handlu i gastronomii (G3-55.U.28)   
2014/10/16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr Pniewo,  
2014/10/16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II  
2014/10/02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Mazowieckiej, Śląskiej i Limanowskiego  
2014/09/26   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 163/10 o powierzchni 0,5482 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino.  
2014/09/25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży obejmujący nieruchomość oznaczoną nr działki 58/2, położoną w obrębie ewidencyjnym Borzym.  
2014/09/15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na jednorazową opłatę odstępnego na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gryfino.  
2014/08/28   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod strefę rozwoju zabudowy usługowej (1 U)  
2014/08/28   Burmistrz Mista i Gminy Gryfino podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym Pniewo, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod przemysł, składy i usługi  
2014/08/22   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony.  
2014/08/14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony.   
2014/08/04   Burmistrz Miasta i Gminy podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – rejon ul. Podlaskiej i Śląskiej, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową.  
2014/08/04   Burmistrz Miasta i Gminy podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – rejon ul. A. Fredry i Jana Pawła II, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oraz pod zabudowę usługową z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności .  
2014/08/04   Burmistrz Miasta i Gminy podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Hugo Kołłątaja, Mazowieckiej i Opolskiej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę usługową biurową, gastronomii, handlu, kultury, rzemiosła, ochrony zdrowia (G2-51.U.2).  
2014/08/04   Burmistrz Miasta i Gminy podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, rejon ul. Niepodległości i Parkowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę usługową handlu i gastronomii (G3-55.U.28).  
2014/07/31   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 5 lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na opłatę odstępnego, z przeznaczeniem na postawienie garażu blaszanego.  
2014/07/21   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfi no podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy i najmu w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony.  
2014/07/15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Sobieradzu nr 12  
2014/07/09   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 163/10 o powierzchni 0,5482 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino.  
2014/07/01   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Starych Brynkach nr 26  
2014/06/23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębach ewidencyjnych Krajnik i Pniewo:  
2014/06/18   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nr 7/2014 obejmujący nieruchomości gminne, przeznaczone do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony.  
2014/06/17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 13/22 o powierzchni 0,0897 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Brynki.  
2014/05/20   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową (niemieszkalną), położoną w m. Sobieradz 12/2, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na adaptację na lokal mieszkalny.  
2014/05/16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w m. Stare Brynki 26/2, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2014/05/09   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Mazowieckiej, Śląskiej i Limanowskiego   
2014/05/07   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 13/22 o powierzchni 0,0897 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Brynki.  
2014/04/30   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykazy: nr 4/2014 obejmujący nieruchomości gminne, przeznaczone do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony na rzecz dotychczasowych dzierżawców w ramach kontynuacji umów, nr 5/2014 obejmujący nieruchomość przeznaczoną do najmu w drodze bezprzetragowej na czas oznaczony oraz nr 6/2014 obejmujący nieruchomości gminne, przeznaczone do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony.   
2014/04/17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 163/10 o powierzchni 0,5482 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino.  
2014/04/17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gryfino, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.  
2014/04/10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 16, wywieszony został, na okres 21 dni, wykaz obejmujący nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Gryfino, oznaczoną numerem działki 18/10 położoną w obrębie ewidencyjnym Żabnica, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (dz.nr 18/4), na której zlokalizowany jest kościół.  
2014/04/02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący zabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym 5 m. Gryfino, przeznaczoną do dzierżawy na okres 20 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2014/03/27   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w obrębach ewidencyjnych Krajnik i Pniewo, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod strefę rozwoju funkcji techniczno-produkcyjnej   
2014/03/20   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący zabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Stare Brynki, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2014/03/11   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Mazowieckiej, Śląskiej i Limanowskiego  
2014/03/05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący zabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2014/03/05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że podany został do publicznej wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do najmu i dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony.  
2014/02/24   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz nr 2/2014, obejmujący nieruchomości gminne, przeznaczone do najmu i dzierżawy w drodze bezprzetargowej.  
2014/02/07   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 19/1 o powierzchni 0,0053 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Gardno – ul. Krótka nr 3a, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym o powierzchni użytkowej 39,79 m2.  
2014/02/05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Podlaskiej i Śląskiej  
2014/01/31   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Sobieradzu nr 12.  
2014/01/23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 195/1 o powierzchni 0,0540 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, zabudowanej budynkiem gospodarczym dla rolnictwa( stodoła) o powierzchni zabudowy 183,0 m2 i powierzchni użytkowej 163,5 m2.  
2014/01/17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz nr 1/2014, obejmujący nieruchomość gminną, przeznaczoną do najmu w drodze bezprzetargowej.  
2014/01/16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – rejon ul. Mazowieckiej, Śląskiej i Limanowskiego, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz pod zabudowę usługową biurową, gastronomii, handlu, kultury, rzemiosła, ochrony zdrowia.  
2014/01/10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia.   
2013/12/19   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący zabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną numerem działki 19/1, położoną w obrębie ewidencyjnym Gardno, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.  
2013/12/13   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gryfino, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz jego najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.  
2013/12/05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz nr 13/2013, obejmujący nieruchomość gminną, przeznaczoną do najmu w drodze bezprzetargowej.  
2013/12/04   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący zabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2013/11/15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino (rejon ul. Energetyków, T. Kościuszki, 1 Maja i Nadodrzańskiej), przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (21.MW/ch).  
2013/11/08   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 16, wywieszony został, na okres 21 dni, wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe będące własnością Gminy Gryfino przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, pod stacje transformatorowe.  
2013/11/05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy i najmu w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony.   
2013/11/05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.  
2013/10/18   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Podlaskiej, Mazowieckiej i Śląskiej   
2013/10/17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do najmu w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert na stawkę czynszu.   
2013/10/17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy i najmu w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od daty ogłoszenia, tj. od dnia 15.10.2013 r. do dnia 05.11.2013 r. włącznie.  
2013/10/10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomość wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy i najmu w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony  
2013/10/10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu  
2013/10/08   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ul. W. Reymonta, A. Fredry i Jana Pawła II  
2013/09/18   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Sobieradzu nr 12  
2013/09/09   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy i najmu w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony  
2013/09/04   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykazu obejmującego nieruchomość oznaczoną nr działki 194/1, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, rejon ul. Energetyków, T. Kościuszki, 1 Maja i Nadodrzańskiej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2013/08/28   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej widomości wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gryfino, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.  
2013/08/09   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – ul. A. Asnyka.  
2013/08/01   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy i najmu w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert na stawkę czynszu.   
2013/07/25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ul. W. Reymonta, A. Fredry i Jana Pawła II  
2013/07/18   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Mazowieckiej, Śląskiej i Limanowskiego, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (G2-51.MN.7)  
2013/07/17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz okalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gryfino, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.  
2013/07/16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 13/22 o powierzchni 0,0897 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Brynki, zabudowanej budynkiem byłej kotłowni ze zbiornikiem podziemnym, o powierzchni użytkowej 162,20 m2.  
2013/07/05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy i najmu w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert na stawkę czynszu.   
2013/07/04   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Podlaskiej, Mazowieckiej i Śląskiej   
2013/06/21   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Sobieradzu nr 12  
2013/06/17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości: wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.   
2013/06/14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino (rejon ul. Energetyków i Piastów), przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (23.MW/ch).   
2013/06/10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony.  
2013/05/31   Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 m. Gryfino, składającej się z działek o numerach: 163/5 o pow. 1,5962 ha, 163/6 o pow. 0,1320 ha i 163/9 o pow. 0,1505 ha.  
2013/05/24   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 13/22 o powierzchni 0,0897 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Brynki, zabudowanej budynkiem byłej kotłowni ze zbiornikiem podziemnym, o powierzchni użytkowej 162,20 m2.  
2013/05/15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy.   
2013/05/10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy i najmu w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony  
2013/05/10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości oznaczone nr działek: 330/1, 334/1, 335 i 334/2, 280, 281, 349, 368 i 367/5, położone w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2013/05/09   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ul. W. Reymonta, A. Fredry i Jana Pawła II   
2013/05/02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową (niemieszkalną), położoną w Sobieradzu 12/2, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, z przeznaczeniem na adaptację na lokal mieszkalny.  
2013/04/30   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.  
2013/04/24   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Mazowieckiej, Śląskiej i Limanowskiego  
2013/04/19   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na jednorazową opłatę odstępnego na najem i dzierżawę nieruchomości, stanowiących własność Gminy Gryfino.  
2013/04/16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 m. Gryfino, składającej się z działek o numerach: 163/5 o pow. 1,5962 ha, 163/6 o pow. 0,1320 ha i 163/9 o pow. 0,1505 ha.   
2013/04/09   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący zabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Stare Brynki, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2013/04/05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, ul. Energetyków, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (23.MW/ch).   
2013/03/27   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, ul. A. Asnyka  
2013/03/06   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ul. W. Reymonta, A. Fredry i Jana Pawła II   
2013/02/19   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gryfino, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz jego najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.  
2013/02/19   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gryfino, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.  
2013/02/19   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gryfino, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.  
2013/02/15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony   
2013/02/15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych, przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na jednorazową opłatę odstępnego.   
2013/02/12   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino (rejon ul. Hugo Kołłątaja, Mazowieckiej i Opolskiej), przeznaczonej pod zabudowę usługową biurową, gastronomii, handlu, kultury, rzemiosła, ochrony zdrowia (G2-51.U.2)  
2013/02/08   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości oznaczone nr działek 555 i 554, położone w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, ul. A. Asnyka, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2013/02/01   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino (rejon ul. Niepodległości i Parkowej), przeznaczonej pod zabudowę usług handlu i gastronomii (G3-55.U.28)  
2013/02/01   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 16, podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe będące własnością Gminy Gryfino  
2013/01/29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 m. Gryfino, składającej się z działek o numerach: 163/5 o pow. 1,5962 ha, 163/6 o pow. 0,1320 ha i 163/9 o pow. 0,1505 ha. Łączna powierzchnia działek wynosi 1,8787 ha.  
2013/01/22   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Mazowieckiej, Śląskiej i Limanowskiego.  
2013/01/22   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gryfino, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.  
2013/01/22   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gryfino, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.  
2013/01/22   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gryfino, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.  
2013/01/17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz obejmujący nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2013/01/14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym  
2012/12/20   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Gryfino, zabudowaną budynkiem i urządzeniami infrastruktury technicznej, służącej do realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej związanych z dostawą wody - dz.nr 44/5 o pow. 0,1032 ha, obręb ewidencyjny Włodkowice, przeznaczoną do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do 3 lat.  
2012/12/20   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu.  
2012/12/13   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący zabudowaną nieruchomość gruntową, składającą się z trzech działek (163/5,163/6 i 163/9), położoną w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2012/12/07   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino (rejon ul. Energetyków, T. Kościuszki, 1 Maja i Nadodrzańskiej), przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (21.MW/ch).   
2012/11/22   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Flisaczej 41/6, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemcy.  
2012/11/07   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 53/4 o powierzchni 0,0420 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym.   
2012/10/18   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino (rejon ul. Hugo Kołłątaja, Mazowieckiej i Opolskiej), przeznaczonej pod zabudowę usługową biurową, gastronomii, handlu, kultury, rzemiosła, ochrony zdrowia (G2-51.U.2)   
2012/10/16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Bol. Chrobrego 8/3, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemców.  
2012/10/16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. ul. 1 Maja 19/15, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemców.  
2012/10/02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Sobiemyślu 15A/3, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemców.   
2012/09/27   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i najmu w trybie bezprzetargowym  
2012/09/24   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do bublicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do najmu i dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat na rzecz dotychczasowych użytkowników   
2012/09/14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Borzym, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.  
2012/08/30   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Chlebowo, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia.  
2012/08/29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, przy ul. 1 Maja 16, podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz obejmujący nieruchomość oznaczoną nr działki 473, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Hugo Kołłątaja, Mazowieckiej i Opolskiej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2012/08/29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino (rejon ul. Niepodległości i Parkowej), przeznaczonej pod zabudowę usług handlu i gastronomii (G3-55.U.28)   
2012/08/29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino (rejon ul. Energetyków, T. Kościuszki, 1 Maja i Nadodrzańskiej), przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (21.MW/ch))   
2012/08/22   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na jednorazową opłatę odstępnego za najem lokali użytkowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, z przeznaczeniem na cele komercyjne.  
2012/08/02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Mazowieckiej, Śląskiej i Limanowskiego  
2012/08/01   Burmistrz Masta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości – lokali użytkowych, przeznaczonych do oddania w najem na okres 3 lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na opłatę odstępnego, z przeznaczeniem na cele komercyjne.  
2012/07/25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – ul. A. Asnyka.  
2012/07/24   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym  
2012/07/16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 1/3, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemcy.   
2012/07/11   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 24 o powierzchni 0,3181 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino – ul. 9 Maja nr 5, zabudowanej budynkiem biurowym, parterowym z poddaszem, podpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 603,42 m2 ( w tym : powierzchnia piwnic- 233,36 m2, powierzchnia parteru - 226,11m2, powierzchnia poddasza - 143,95 m2) oraz budynkiem garażowym, przeznaczonej na cele usługowe.  
2012/07/06   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i najmu w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat  
2012/06/29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino (rejon ul. Niepodległości i Parkowej), przeznaczonej pod zabudowę usług handlu i gastronomii (G3-55.U.28)   
2012/06/25   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV i 0,4 kV, budowie węzłów kablowych i złącz kablowych, budowie dwóch kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, wymianie słupa linii napowietrznej 0,4 kV, demontażu linii napowietrznych 15 kV i 0,4 kV wraz z przyłączami napowietrznymi 0,4 kV, realizowanej na działkach nr: 14/1, 14/2, 62/4, 62/6, 62/5, 86, 55, 56/9, 56/10, 56/11, 13, 56/4, 12/1, 12/2, 56/1, 56/39, 59, 58/5, 57, 58/6, 58/4, 6, 52/187, 1 w obrębie Gardno.   
2012/06/25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz obejmujący nieruchomość oznaczoną nr działki 194/1, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, rejon ul. Energetyków, T. Kościuszki, 1 Maja i Nadodrzańskiej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  
2012/06/21   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Niepodległości 10/9, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemców.  
2012/06/21   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. A. Asnyka 11/5, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemców.  
2012/06/21   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Bol. Chrobrego 8/13, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemców.  
2012/05/31   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący zabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino – ul. 9 Maja nr 5, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2012/05/31   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. T. Kościuszki 11/7, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemcy.  
2012/05/17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Niepodległości 35/2, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemcy.  
2012/05/17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Niepodległości 2/11, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemcy.  
2012/05/15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Mazowieckiej, Śląskiej i Limanowskiego  
2012/05/10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość oznaczoną nr działki 259/2, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, rejon ul. Niepodległości i Parkowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.   
2012/04/25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i najmu w trybie bezprzetargowym   
2012/04/20   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ul. W. Reymonta, A. Fredry, Cz. Miłosza i Jana Pawła II  
2012/04/20   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – ul. A. Asnyka.   
2012/04/04   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Podlaskiej, Mazowieckiej i Śląskiej  
2012/03/30   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 47,10 m2, składającego się z pięciu pomieszczeń, znajdującego się w budynku przy ul. Zielnej 6A w Gryfinie, pomieszczeń przynależnych znajdujących się poza budynkiem mieszkalnym, tj. trzech budynków gospodarczych o łącznej powierzchni 31,80 m2 oraz nieruchomości gruntowej, na której znajdują się przedmiotowe budynki, oznaczonej numerem działki 11/1 o ogólnej powierzchni 0,1076 ha w udziale 29/100 części.  
2012/03/29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.  
2012/03/27   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino (ul. Mazowiecka i Opolska), przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (dz. nr 466/8 - G2-51.MW.3, dz. nr 466/6 – G2-51.MW.4)   
2012/03/22   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Chlebowie 16/A, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy.  
2012/03/09   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 6 miesięcy   
2012/03/06   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Gardnie przy ul. Krótkiej 3a.  
2012/03/06   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino   
2012/03/06   Burmistrz miasta i Gminy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i najmu w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat  
2012/02/09   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 47,10 m2, składającego się z pięciu pomieszczeń, znajdującego się w budynku przy ul. Zielnej 6A w Gryfinie  
2012/02/07   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy, w nieograniczonym pisemnym konkursie ofert.  
2012/02/02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ul. W. Reymonta, A. Fredry, Cz. Miłosza i Jana Pawła II   
2012/01/25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i najmu, w nieograniczonym pisemnym konkursie ofert.  
2012/01/25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych do działek stanowiących przedmiot zbycia.  
2012/01/19   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – ul. A. Asnyka.  
2012/01/18   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Podlaskiej, Mazowieckiej i Śląskiej   
2012/01/17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Gardnie przy ul. Krótkiej 3a.  
2012/01/10   Gmina Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu  
2012/01/05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Mazowieckiej, Śląskiej i Limanowskiego  
2012/01/02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu.  
2011/12/20   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino (ul. Mazowiecka i Opolska), przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (dz. nr 466/8 - G2-51.MW.3, dz. nr 466/6 – G2-51.MW.4)  
2011/12/15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 47,10 m2, składającego się z pięciu pomieszczeń, znajdującego się w budynku przy ul. Zielnej 6A w Gryfinie, pomieszczeń przynależnych znajdujących się poza budynkiem mieszkalnym, tj. trzech budynków gospodarczych o łącznej powierzchni 31,80 m2 oraz nieruchomości gruntowej, na której znajdują się przedmiotowe budynki, oznaczonej numerem działki 11/1 o ogólnej powierzchni 0,1076 ha w udziale 29/100 części.  
2011/11/29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni użytkowej 127,87 m2 w budynku wielolokalowym z lokalami użytkowymi przy ul. 1 Maja 22a w Gryfinie wraz z udziałem 42/1000 części w urządzeniach i częściach wspólnych budynku oraz oddanie w użytkowanie wieczyste w udziale 42/1000 części działki gruntu nr 276 o ogólnej powierzchni 1040 m2, na której znajduje się przedmiotowy budynek.   
2011/11/25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Gardnie przy ul. Krótkiej 3a.  
2011/11/17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, ul. Asnyka, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2011/11/04   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej widomości wykaz obejmujący lokal mieszkalny nr 1 w budynku przy ul. Zielnej 6A w Gryfinie, przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2011/11/02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – rejon ul. Śląskiej, Mazowieckiej, i Limanowskiego, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.   
2011/10/26   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino ul. Rybacka, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (2MNj)  
2011/10/20   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ul. W. Reymonta, A. Fredry, Cz. Miłosza i Jana Pawła II  
2011/10/20   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych do działek stanowiących przedmiot zbycia.   
2011/10/13   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Z. Krasińskiego 85/10, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemców.   
2011/10/13   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 27/4, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemcy.   
2011/10/13   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 27/1, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemcy.   
2011/10/13   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul.1 Maja 22a/1, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2011/10/13   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Mazowieckiej, Śląskiej i Limanowskiego.  
2011/10/11   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfina, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej obecnych użytkowników wieczystych.  
2011/10/06   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Podlaskiej, Mazowieckiej i Śląskiej  
2011/09/28   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie przy ul. 9 Maja nr 5, przeznaczonej na cele usługowe.  
2011/09/20   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący zabudowaną nieruchomości gruntową, położoną w Gardnie przy ul. Krótkiej nr 3a, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2011/09/19   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 16/4 , przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemcy.  
2011/09/19   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Bol.Chrobrego 8/5, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemców.   
2011/09/19   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Sobiemyślu 8a, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy.   
2011/09/02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz obejmujący nieruchomości oznaczone nr działek 40 i 141, położone w obrębie ewidencyjnym Żórawki, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych nr działek 38,39,142 oraz 143, 42/1, 41/1 i 41/2.   
2011/08/31   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino (ul. Opolska), przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (G2-51.MW.3)  
2011/08/26   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino (ul. Mazowiecka), przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (G2-51.MW.4)  
2011/08/23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący zabudowaną nieruchomości gruntową, położoną w Gryfinie przy ul. 9 Maja nr 5, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  
2011/08/11   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – rejon ul. Śląskiej, Mazowieckiej, i Limanowskiego, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.   
2011/08/04   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ul. W. Reymonta, A. Fredry, Cz. Miłosza i Jana Pawła II   
2011/08/03   Burmistrz Miasta i Gminy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wyznaczonych do dzierżawy.  
2011/07/26   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino ul. Rybacka , pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (2MNj)  
2011/07/14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Podlaskiej, Mazowieckiej i Śląskiej  
2011/07/06   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz gruntów gminnych przeznaczonych do dzierżawy.  
2011/06/30   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości: wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Mazowieckiej i Opolskiej, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.  
2011/06/21   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 7/2, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemcy.  
2011/06/21   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Bol.Chrobrego 10/14, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemców.  
2011/06/21   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Bol.Chrobrego 12/3, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemcy.  
2011/06/21   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Bol.Chrobrego 26/10, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemców.  
2011/06/21   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Adama Asnyka 11/10, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemców.  
2011/06/21   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – rejon ul. Reymonta, Fredry, Miłosza i Jana Pawła II, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.   
2011/06/16   Burmistrz Miasta i Gminy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wyznaczonych do dzierżawy i najmu.  
2011/05/30   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych   
2011/05/24   Burmistrz Miasta i Gminy podaje do publicznej wiadomości wykaz gruntów gminnych przeznaczonych do dzierżawy, w nieograniczonym pisemnym konkursie ofert.  
2011/05/18   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości oznaczone nr działek 367/16, 348, 349, 365 i 367/4, 364 i 367/6, 372 i 367/12, 373 i 367/13, 374 i 367/14, 375 i 367/15 oraz 368 i 367/5, położone w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.   
2011/05/10   Burmistrz Miasta i Gminy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wyznaczonych do dzierżawy  
2011/05/04   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz gruntów gminnych przeznaczonych do dzierżawy, w nieograniczonym pisemnym konkursie ofert.   
2011/05/04   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz wyznaczonych miejsc w m. Gryfino, z przeznaczeniem pod stoliki gastronomiczne.   
2011/04/28   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia.  
2011/04/19   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino – rejon ul. Bol. Chrobrego, Słowiańskiej i Targowej, przeznaczonej pod usługi komercyjne (9.UC/ch)   
2011/04/08   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni użytkowej 14,30 m2 oraz piwnicy nr 5 o powierzchni 5,70 m2 w budynku przy ul. Łużyckiej nr 3 w Gryfinie   
2011/04/01   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Bartkowo, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – decyzja nr 53/10 o warunkach zabudowy  
2011/03/16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości: wykaz gruntu gminnego przeznaczonego do dzierżawy na czas oznaczony do lat trzech, w ograniczonym konkursie ofert, dla mieszkańców budynku mieszkalnego, położonego w Gryfinie, przy ul. Fabrycznej nr 24.  
2011/03/10   Burmistrz Miasta i Gminy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy  
2011/03/04   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Zielnej 6A, przeznaczonej na cele mieszkaniowe.  
2011/03/01   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Adama Asnyka 9/9, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemcy.  
2011/02/23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 17 w m. Stare Brynki  
2011/02/22   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino - rejon ul. A. Asnyka i Jana Pawła II.  
2011/02/08   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych  
2011/02/07   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – ul. A. Asnyka.  
2011/01/31   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Łużyckiej nr 3/4, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemców.  
2011/01/31   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Łużyckiej nr 3/2, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemców.  
2011/01/31   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Łużyckiej nr 3/3, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemców.  
2011/01/31   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Łużyckiej nr 3/1, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemców.  
2011/01/31   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący lokal mieszkalny nr 5 w budynku przy ul. Łużyckiej nr 3 w Gryfinie, przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2011/01/31   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. 11-go Listopada 58/5, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemcy.  
2011/01/31   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino ul. Rybacka , pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (2MNj)  
2011/01/27   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino – ul. Fabryczna  
2011/01/14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową oznaczoną nr działki 250/5 o powierzchni 0,0585 ha, przeznaczoną do sprzedaży   
2010/12/15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Zielnej 6A, przeznaczonej na cele mieszkaniowe.   
2010/12/15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 17 w Starych Brynkach, przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.   
2010/12/14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz gruntów gminnych przeznaczonych do dzierżawy, w nieograniczonym pisemnym konkursie ofert.  
2010/12/14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Bol. Chrobrego 8/11, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemcy.   
2010/12/14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 20/11, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemcy.   
2010/12/14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Niepodległości 37/10, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemców.   
2010/12/14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Niepodległości 29/6, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemców.   
2010/12/14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. M. Konopnickiej 25/6, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemców.   
2010/12/14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 18/1, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemców.   
2010/12/01   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino - ul. Rybacka, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  
2010/11/23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 61/9, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemcy.   
2010/11/23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. 1 Maja 12/13, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemcy.   
2010/11/23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Mieszka I-go 27/11, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemców.   
2010/11/12   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz gruntów gminnych przeznaczonych do dzierżawy, w nieograniczonym pisemnym konkursie ofert  
2010/11/05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Gryfino, zabudowane budynkami stacji transformatorowych, oznaczone numerami działek 705 i 564, położone w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 4, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ENEA Operator Spółki z o.o. w Poznaniu.   
2010/11/02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Bartkowo, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2010/10/28   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino – rejon ul. Bol. Chrobrego, Słowiańskiej i Targowej, przeznaczonej pod usługi komercyjne oraz odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino – rejon ul. Bol. Chrobrego, Słowiańskiej i Targowej, oznaczonej nr działki 285, przeznaczonej pod usługi komercyjne, z powodu zmiany warunków przetargu.  
2010/10/15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, podaje do publicznej wiadomości wykaz gminnej nieruchomości lokalowej, położonej w Gardnie przy ul. Niepodległości 2, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnych najemców.  
2010/10/15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym, z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe jednorodzinne z towarzyszeniem usług.   
2010/10/13   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Bol. Chrobrego nr 33, przeznaczonej na usługi komercyjne  
2010/10/13   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino – rejon ul. Bol. Chrobrego, Słowiańskiej i Targowej.  
2010/10/11   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Zielnej 6A, przeznaczonej na cele mieszkaniowe.  
2010/10/06   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości: wykaz gruntów gminnych przeznaczonych do dzierżawy, w nieograniczonym pisemnym konkursie ofert.  
2010/10/05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych   
2010/10/05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – rejon ul. A. Asnyka i Jana Pawła II.  
2010/09/28   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na jednorazową opłatę odstępnego za dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – pod budowę dwóch pawilonów handlowych.   
2010/09/28   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych do działek stanowiących przedmiot zbycia  
2010/09/16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – ul. A. Asnyka.  
2010/09/16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino – ul. Fabryczna  
2010/08/20   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o przekazaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej, przeznaczonej do przetargu ustnego nieograniczonego na opłatę odstępnego, za dzierżawę na okres 20 lat, części działki nr 163, o pow. ok. 432 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 m. Gryfino  
2010/08/19   OGŁOSZENIE o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino – rejon ul. Słowiańskiej, Targowej i Bol. Chrobrego  
2010/08/13   OGŁOSZENIE o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położoną w obrębie ewidencyjnym Borzym  
2010/08/13   OGŁOSZENIE o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położoną w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino - ul. Bol. Chrobrego nr 33  
2010/07/21   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. 9 Maja nr 5 przeznaczonej na cele usługowe.   
2010/07/16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ul. A. Asnyka, W. Reymonta i Jana Pawła II  
2010/07/14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz obejmujący nieruchomości oznaczone nr działek 297/7 i 297/5, położone w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, rejon ul. Fabrycznej, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.   
2010/07/08   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości oznaczone nr działek 555, 554 i 552, położone w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ul. A. Asnyka i Jana Pawła II, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.   
2010/06/29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Mazowieckiej i Śląskiej,pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (G2-51.MN.7)  
2010/06/29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Podlaskiej, Mazowieckiej i B. Limanowskiego,pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (G2-51.MN.5)  
2010/06/24   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Włodkowice, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia.  
2010/06/14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości gruntowe, oznaczone numerami działek 196 i 235, położone w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 2), przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ENEA Operator Spółki z o.o. w Poznaniu,   
2010/06/04   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, przy ul. 1 Maja 16, wywieszony został wykaz obejmujący nieruchomości oznaczone nr działek: 558, 572, 571, 570, 559, 568, 578, 593, 592, 603, 604, 602, 591, 590, 605, 606, 566, 607, 608, 609, 613 i 610, położone w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino,   
2010/05/18   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości: wykaz obejmujący nieruchomości oznaczone nr działek: 342, 341, 340, 347, 356, 357, 289, 290, 291, 292, 293, 306, 308, 309, 328, 327, 326, 325, 324, 266, 267, 268, 269, 285, 286, 287, 264, 263, 262 i 261, położone w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Mazowieckiej, Śląskiej i Podlaskiej, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  
2010/05/14   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjny Żabnica, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.  
2010/05/07   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. 9 Maja nr 5 przeznaczonej na cele usługowe.   
2010/05/04   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  
2010/04/21   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy/najmu w nieograniczonym pisemnym konkursie ofert.  
2010/03/31   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. 9 Maja nr 5, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2010/03/16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  
2010/03/08   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, podaje do publicznej wiadomości wykaz gminnej nieruchomości lokalowej, położonej w Gardnie przy ul. Niepodległości 47/2, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnych najemców.  
2010/03/01   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino, przeznaczonej pod budowę zespołu garaży murowanych dla samochodów osobowych wraz z dojazdem, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.  
2010/02/26   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, podaje do publicznej wiadomości wykaz gminnej nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Bol. Chrobrego 28/4, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy.  
2010/02/26   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, podaje do publicznej wiadomości wykaz gminnej nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Niepodległości 35/13, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnych najemców.  
2010/02/26   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, podaje do publicznej wiadomości wykaz gminnej nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Niepodległości 19/2, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy.  
2010/02/12   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, podaje do publicznej wiadomości wykaz gminnej nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Flisaczej 41/7, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnych najemców.  
2010/02/12   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, podaje do publicznej wiadomości wykaz gminnej nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Flisaczej 39/3, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnych najemców.  
2010/02/12   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, podaje do publicznej wiadomości wykaz gminnej nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Mieszka I-go 27/3, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnych najemców.  
2010/02/11   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych  
2010/01/26   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  
2010/01/14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfina, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej obecnego użytkownika wieczystego.  
2010/01/11   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2010/01/05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy/najmu w nieograniczonym pisemnym konkursie ofert.  
2009/11/13   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy w nieograniczonym pisemnym konkursie ofert.  
2009/10/28   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na opłatę odstępnego, za najem na okres 2 lat lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Gryfino, z przeznaczeniem na cele komercyjne.  
2009/10/23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – zgodnie z decyzjami o warunkach zabudowy.  
2009/10/13   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w Gryfinie przy ul. Łącznej (obręb ewidencyjny nr 1), stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ENEA Operator Spółki z o.o. w Poznaniu.  
2009/10/08   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych  
2009/10/06   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na okres 2 lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na opłatę odstępnego, z przeznaczeniem na cele komercyjne.  
2009/09/17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaję do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i najmu, w nieograniczonym pisemnym konkursie ofert.  
2009/09/04   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza II przetarg ustny, nieograniczony na opłatę odstępnego, za najem na okres 10 lat, wolnej powierzchni na terenie Centrum Wodnego ,,Laguna”.  
2009/08/04   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Steklno, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  
2009/07/29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - decyzje o warunkach zabudowy.  
2009/07/14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, rejon ul. Wodnika, pod zabudowę usługową, w planie miejscowym oznaczonej symbolem – G5-52/17.U  
2009/07/01   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino unieważnia pierwszy przetarg ustny nieograniczony na opłatę odstępnego  
2009/07/01   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na opłatę odstępnego, za najem na okres 10 lat, wolnej powierzchni na terenie Centrum Wodnego ,,Laguna”.  
2009/06/29   Gmina Gryfino podaje do publicznej wiadomości: wykaz gruntów gminnych przeznaczonych do dzierżawy, na okres do końca bieżącego roku, w nieograniczonym pisemnym konkursie ofert.  
2009/06/29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Krzypnica, przeznaczonej pod zabudowę siedliskową oraz uprawy rolne, sadownicze i ogrodnicze.  
2009/06/16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żabnica, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  
2009/06/16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wirów, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  
2009/05/18   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz powierzchni przeznaczonych do dzierżawy, na okres do końca roku 2009.  
2009/05/06   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Krzypnica, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę siedliskową oraz uprawy rolne, sadownicze i ogrodnicze.  
2009/05/06   Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazu wolnych powierzchni znajdujących się w budynku Centrum Wodnego „Laguna”  
2009/04/30   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjny nr 5 miasta Gryfino, rejon ul. Wodnika, pod zabudowę usługową, w planie miejscowym oznaczonej symbolem – G5-52/17.U  
2009/04/29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na opłatę odstępnego, za najem na okres 10 lat lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Gryfino, z przeznaczeniem na cele handlowe.  
2009/04/17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy.  
2009/04/10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych  
2009/04/09   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfina, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej obecnego użytkownika wieczystego.  
2009/04/01   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem działki 118/12 , położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na cele działalności sakralnej.  
2009/03/31   Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie informuje o w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  
2009/03/27   Ogłoszenie o wywieszeniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat.  
2009/03/25   Ogłoszenie o sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr dz. 41/1.  
2009/03/25   Ogłoszenie o sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr dz. 118/5.  
2009/03/25   Ogłoszenie o sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr dz. 201/6.  
2009/03/19   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, przy ul. 1 Maja nr 16, wywieszony został, do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy.  
2009/03/16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, rejon ul. Wodnika, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę usługową.  
2009/03/06   Burmistrz Miasta i Gminy gryfino ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego, położonego w Gardnie przy ul. Niepodległości nr 7,9,11 – klatka nr 7, z przeznaczeniem na urządzenie kotłowni obsługującej budynek 7,9,11.  
2009/02/20   Gmina Gryfino informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na opłatę odstępnego, z przeznaczeniem na cele handlowe na okres 10 lat.  
2009/02/18   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Czepino  
2009/02/16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wywieszeniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy, w drodze bezprzetargowej i przetargowej, na okres 10 lat, z przeznaczeniem na cele komercyjne.  
2009/02/03   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfno ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych  
2009/01/30   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębach ewidencyjnych Krajnik i Pniewo.  
2009/01/29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż trzech nieruchomości gruntowych  
2009/01/15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej, położonej w Gardnie – ul. Niepodległości nr 7, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2009/01/06   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w Gryfinie przy ul. Pomorskiej (obręb ewidencyjny nr 2), stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej obecnego użytkownika wieczystego.  
2008/12/16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 14, przeznaczonej na cele mieszkaniowe.  
2008/12/09   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, przy ul. 1 Maja nr 16, wywieszony został, do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne i nierolne.  
2008/11/28   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, przy ul. 1 Maja nr 16, wywieszony został, do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na okres 10 lat, na cele komercyjne, z możliwością zawarcia na teren towarzyszący, umów dzierżawy na cel parkingowy.  
2008/11/20   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość oznaczoną nr działki 205/5, położoną w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, ul. Niepodległości, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniowo-usługową w zabudowie jednorodzinnej.  
2008/11/20   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość oznaczoną nr działki 250/6, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, ul. Flisacza, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z możliwością lokalizacji nieuciążliwej funkcji usługowej.  
2008/11/17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino, ul. Sportowa, przeznaczonej pod zabudowę usługową.  
2008/11/10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Położonej w obrębie ewidencyjnym Czepino, ul. Gryfińska, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – decyzja o warunkach zabudowy.  
2008/11/06   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 14, przeznaczonej na cele mieszkaniowe.  
2008/10/23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość oznaczoną nr działek 18/9 i 18/10, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod obsługę komunikacji – zespoły garaży murowanych.  
2008/10/23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość oznaczoną nr działek 459/15 i 461/1, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, ul. Pomorska, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr dz. 464.  
2008/10/23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość oznaczoną nr działki 436/6, położoną w obrębie ewidencyjnym Czepino, ul. Topolowa, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  
2008/10/23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość oznaczoną nr działki 335/3, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, ul. Armii Krajowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod obsługę komunikacji - parking.  
2008/10/07   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, ul. Sportowa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę usługową.  
2008/09/26   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 14, przeznaczonej na cele mieszkaniowe.  
2008/09/25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, przy ul. 1 Maja nr 16, wywieszony został, do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu.  
2008/09/11   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem działki 30/2.  
2008/09/03   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: położonej w obrębie ewidencyjnym Czepino, ul. Gryfińska, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki przeznaczonej pod zabudowę usługową.  
2008/08/28   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Chwarstnica, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  
2008/08/14   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na opłatę odstępnego, za najem na okres 10 lat lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Gryfino, z przeznaczeniem na cele komercyjne.  
2008/08/14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, przy ul. 1 Maja nr 16, wywieszony został, do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne i nierolne.  
2008/08/11   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16, wywieszony został wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino – ul. Grunwaldzka nr 14/1, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2008/07/29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w Gryfinie przy ul. Garbarskiej (obręb ewidencyjny nr 3), stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej obecnego użytkownika wieczystego.  
2008/07/29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, przy ul. 1 Maja nr 16, wywieszone zostało ogłoszenie do publicznej wiadomości na okres 21 dni, o przetargu ustnym nieograniczonym na opłatę odstępnego za najem lokalu użytkowego.  
2008/07/25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że zmianie ulega treść ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych numerami działek 40/1, 46/1 (obręb ewidencyjny Krajnik) i 156/7 (obręb ewidencyjny Pniewo),  
2008/07/16   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych położonych w obrębach ewidencyjnych Krajnik i Pniewo.  
2008/07/15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość oznaczoną nr działki 213/7, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, ul. Flisacza-Łączna, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr dz. 213/5.  
2008/07/15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość oznaczoną nr działki 213/8, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, ul. Flisacza-Łączna, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr dz. 298.  
2008/07/04   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie geodezyjnym Wełtyń, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej obecnego użytkownika wieczystego.  
2008/07/04   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie geodezyjnym nr 3 m. Gryfina, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej obecnego użytkownika wieczystego.  
2008/07/04   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie geodezyjnym nr 5 m. Gryfina, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej obecnego użytkownika wieczystego.  
2008/07/04   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie geodezyjnym nr 5 m. Gryfina, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej obecnego użytkownika wieczystego.  
2008/07/04   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie geodezyjnym nr 5 m. Gryfina, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej obecnego użytkownika wieczystego.  
2008/06/27   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, przy ul. 1 Maja 16, wywieszony został wykaz obejmujący nieruchomość oznaczoną nr działki 29, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, ul. Targowa, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr dz. 28.  
2008/06/27   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, przy ul. 1 Maja 16, wywieszony został wykaz obejmujący nieruchomość oznaczoną nr działki 11/3 położoną w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę usługową.  
2008/06/23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej nr 78, przeznaczonej na cele mieszkaniowe.  
2008/06/11   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie wywieszony został, do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne i nierolne.  
2008/06/10   Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w obrębach ewidencyjnych Krajnik i Pniewo, zgodnie z uchwałą Nr XXVI/249/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2008 r. przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2008/06/03   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza przetarg ustny nieograniczony na opłatę odstępnego, za najem na okres 10 lat lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Gryfino, z przeznaczeniem na cele komercyjne.  
2008/05/23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Czepino, ul. Gryfińska, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  
2008/05/23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, ul. Rybacka i Fabryczna.  
2008/05/14   Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej nr 78, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2008/05/08   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości oznaczone nr działek 61/2 i 61/3, położone w obrębie 5 miasta Gryfino, ul. Łużycka, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych nr dz.59 i 60  
2008/05/08   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolne  
2008/04/25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino, ul. Targowa, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr dz.25.  
2008/04/21   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 miasta Gryfino, ul. 9 Maja, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  
2008/04/21   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO informuje o obiektach użytkowych po byłym Sanatorium w Nowym Czarnowie, położonych na działce nr 257/24, przeznaczonych do oddania w najem na okres 10 lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, z przeznaczeniem na cele komercyjne, z możliwością zawarcia bez przetargu na okres 10 lat umów dzierżawy gruntu stanowiącego część działki nr 257/24, z przeznaczeniem na cele parkingowe.  
2008/04/02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Żabnica, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  
2008/03/07   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Chwarstnica, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  
2008/02/25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 miasta Gryfina, ul. 9 Maja, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  
2008/02/13   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą.  
2008/02/01   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Steklno, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej obecnego użytkownika wieczystego.  
2008/01/31   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Pniewo, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą wraz z udziałem do 1/3 części w działce stanowiącej dojazd.  
2008/01/31   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.  
2007/12/21   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Chwarstnica, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  
2007/12/17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Żabnica, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  
2007/11/30   Burmistrz Miasta i Gminy w Gryfinie ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.  
2007/11/30   Burmistrz Miasta i Gminy w Gryfinie ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.  
2007/11/12   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza II przetarg ustny, nieograniczony na opłatę odstępnego, za najem na okres 10 lat lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Gryfino, z przeznaczeniem na prowadzenie usług hotelarskich, administracji publicznej, służby zdrowia, handlu, gastronomii, oświaty, kultury, rekreacji i sportu.  
2007/11/12   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej wymienionych zabudowanych nieruchomości gminnych, położonych w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej.  
2007/11/07   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  
2007/11/07   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  
2007/08/28   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 1 miasta Gryfino, ul. Fabryczna.  
2007/08/23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Chwarstnica, ul. Okrężna, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  
2007/08/21   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz zabudowanych nieruchomości użytkowych, położonych w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, na cele usługowe, administracji biurowych, gastronomii, handlu, kultury, rzemiosła, ochrony zdrowia, obsługi komunikacji – warsztaty i myjnie samochodowe.  
2007/07/17   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 4 miasta Gryfino, ul. Altyleryjska oraz w obrębie Żabnica  
2007/05/11   Burmistrz Miasta i Gminy w Gryfinie ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
2007/05/11   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 miasta Gryfino, ul. Artyleryjska, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z zielenią izolacyjną.  
2007/05/04   Burmistrz Miasta i Gminy w Gryfinie ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste.  
2007/05/04   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Żabnica, ul. Długa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na cele rolne.  
2007/04/27   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 1 miasta Gryfino, ul. Fabryczna.  
2007/03/30   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Daleszewo, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzin.  
2007/03/23   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 miasta Gryfino, ul. Czechosłowacka,  
2007/02/20   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 2 miasta Gryfino, przeznaczonych pod zabudowę  
2007/01/29   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 2 miasta Gryfino, ul. Pomorska, pod zabudowę produkcyjną  
2007/01/15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 2 miasta Gryfina, ul. Pomorska przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego  
2007/01/15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Daleszewo,  
2007/01/10   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych.  
2007/01/10   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej