Śmieci po nowemu

Z dniem 1 lipca 2013 roku weszła w życie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwana „podatkiem śmieciowym”. Rada Miejska w Gryfinie Uchwałą Nr LIII/518/18 z dnia 2 listopada 2018 r. ustaliła stawki roczne w wysokościach:

1. Stawka opłaty od mieszkańca w przypadku braku segregacji odpadów komunalnych wynosi
    - 216 zł, czyli 18 zł miesięcznie od mieszkańca

2. Stawka opłaty od mieszkańca przy segregacji odpadów komunalnych wynosi
    - 192 zł, czyli 16 zł miesięcznie od mieszkańca.

Uchwałą Nr XXVIII/230/12 z dnia 29 listopada 2012 roku Rada Miejska w Gryfinie ustaliła, iż termin zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadać będzie do 27 dnia każdego miesiąca. Mieszkańcy mogą płacić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie a także na rachunek bankowy

93 1240 3927 1111 0010 4959 4860

Mieszkańcy bloków oraz kamienic, których zarządcą są spółdzielnie, GTBS Sp. z o.o., Wspólnoty Mieszkaniowe lub inni zarządcy i administratorzy płacić będą tak jak dotychczas na rachunek tych podmiotów w ramach czynszu za mieszkanie.

Każdy właściciel budynku mieszkalnego zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższa deklaracja wraz z załącznikami jest dostępna na stronach BIP Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz w Biurze Obsługi Interesanta w urzędzie. Mieszkańcy bloków składają oświadczenia przekazane im przez spółdzielnie, GTBS Sp. z o.o., wspólnoty mieszkaniowe w siedzibach swoich zarządców w terminach przez nich wskazanych.

Na nieruchomościach niezamieszkałych opłata za odpady komunalne winna być płacona od liczby pojemników opróżnianych na danej nieruchomości, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Gryfino. Wysokość stawek za pojemniki są ustalone w Uchwale Nr LIII/518/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

 

Jak segregować śmieci?

» INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE

PUNKTY ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE GMINY GRYFINO

» PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Wykaz aptek z terenu gminy Gryfino, do których można bezpłatnie oddać  opakowania po lekach i przeterminowane leki pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Harmonogram odbioru odpadów-rok 2020

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - LIPIEC 2020

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - CZERWIEC 2020

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - MAJ 2020

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - KWIECIEŃ 2020 

HARMONOGRAM ODBIORÓW ODPADÓW KOMUNALNYCH- MARZEC 2020

HARMONOGRAM ODBIORÓW ODPADÓW KOMUNALNYCH- LUTY 2020

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- STYCZEŃ 2020

 

 

Harmonogram odbioru odpadów-rok 2019

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- GRUDZIEŃ 2019

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- LISTOPAD 2019

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - PAŹDZIERNIK 2019

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - WRZESIEŃ 2019

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - SIERPIEŃ 2019

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - LIPIEC 2019

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - CZERWIEC 2019

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - MAJ 2019

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - KWIECIEŃ 2019

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - MARZEC 2019

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - LUTY 2019

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - STYCZEŃ 2019

 

Harmonogram odbioru odpadów-rok 2018

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - GRUDZIEŃ 2018

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - LISTOPAD 2018

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - PAŹDZIERNIK 2018

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - WRZESIEŃ 2018

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - SIERPIEŃ 2018

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - LIPIEC 2018

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - CZERWIEC 2018

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - MAJ 2018

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - KWIECIEŃ 2018

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - MARZEC 2018

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - LUTY 2018

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - STYCZEŃ 2018

 

Harmonogram odbioru odpadów-rok 2017

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - GRUDZIEŃ 2017

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - LISTOPAD 2017

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - PAŹDZIERNIK 2017

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - WRZESIEŃ 2017

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - SIERPIEŃ 2017

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - LIPIEC 2017

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - CZERWIEC 2017

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - MAJ 2017

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - KWIECIEŃ 2017

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - MARZEC 2017

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - LUTY 2017

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - STYCZEŃ 2017

 

Harmonogram odbioru odpadów-rok 2016

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - GRUDZIEŃ 2016

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - LISTOPAD 2016

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - PAŹDZIERNIK 2016

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH-WRZESIEŃ 2016

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH-SIERPIEŃ 2016

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH-LIPIEC 2016

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- czerwiec 2016 r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- maj 2016 r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- kwiecień 2016 r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- marzec 2016 r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- luty 2016 r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- styczeń 2016 r.


Harmonogramy odbioru odpadów - rok 2015

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- grudzień 2015 r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- listopad 2015 r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- październik 2015 r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- wrzesień 2015 r. 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- sierpień 2015 r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- lipiec 2015 r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- czerwiec 2015 r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- maj 2015 r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- kwiecień 2015 r.

» HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - marzec 2015 r.

 » HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - luty 2015 r.

» HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - styczeń 2015 r.

  

  Harmonogramy odbioru odpadów - rok 2014

» HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - styczeń 2014 r.

» HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - luty 2014 r.

» HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - marzec 2014 r.

» HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - kwiecień 2014 r.

» HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - maj 2014 r.

» HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - czerwiec 2014 r.

» HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - lipiec 2014 r.

» HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNLANYCH - sierpień 2014 r.

» HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - wrzesień 2014 r.

» HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - październik 2014 r. 

» HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - listopad 2014 r. 

» HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - grudzień 2014 r.

 

Harmonogramy odbioru odpadów - rok 2013

 » HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - lipiec 2013 r.

» HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - sierpień 2013 r.

» HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - wrzesień 2013 r.

» HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - październik 2013 r.

» HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - listopad 2013 r.

» HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - grudzień 2013 r.
 


 
Pobierz Adobe Acrobat Reader Pobierz Real Player

    wstecz . do góry . strona główna . mapa serwisu . archiwum wiadomości                         Wersja XML tej strony

© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja | Uwagi i sugestie
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl