Baza danych

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY GRYFINO:

 Klub Sportowy Rybak Wełtyń

 1. Pełna nazwa organizacji: Klub Sportowy Rybak Wełtyń
 2. Adres siedziby: Wełtyń, ul. Bolesława Chrobrego 1, 74-120 Gryfino
 3. Adres do korespondencji: Wełtyń, ul. Bolesława Chrobrego 1, 74-120 Gryfino
 4. Dane kontaktowe:

Tel.: 603 415 209

Adres internetowy: www.ksrybak.pl

Adres e-mail: biuro@ksrybak.pl

 1. Status prawny organizacji: Stowarzyszenie Rejestrowane
 2. Status pożytku publicznego: Tak
 3. Numer KRS: Nie dotyczy
 4. Data rejestracji: 20 czerwca 2014 r.
 5. Zasięg działania: Województwo
 6. Aktualny skład władz organizacji:

Zenon Romanowicz- Prezes Zarządu

Artur Szachniewicz- Wiceprezes Zarządu

Szymon Radawiec- Członek Zarządu

Michał Żuchowski- Członek Zarządu

Daniel Romanowicz- Skarbnik

 1. Strefy działania:

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

- ochrona i promocja zdrowia,

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 Uczniowski Klub Pływacki "Marlin"

 1. Pełna nazwa organizacji: Uczniowski Klub Pływacki „Marlin”
 2. Adres siedziby: ul. 11 Listopada 91, 74-100 Gryfino
 3. Adres do korespondencji: ul. Wodnika 1, 74-100 Gryfino
 4. Dane kontaktowe:

Tel.: 504 353 637

Adres internetowy: www.marlin-gryfino.pl

Adres e-mail: ukpmarlin@vp.pl

 1. Status prawny organizacji: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
 2. Status pożytku publicznego:
 3. Numer KRS:
 4. Data rejestracji:
 5. Zasięg działania: Kraj
 6. Aktualny skład władz organizacji:

Zbigniew Starosta- Prezes

Robert Sendyk- Wiceprezes

Dariusz Roszkowski- Sekretarz

Małgorzata Wodzyńska- Członek

 1. Strefy działania:

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

- ochrona i promocja zdrowia,

- wypoczynek dzieci i młodzieży.

 Stowarzyszenie Amazonek "Ewa" w Gryfinie

 1. Pełna nazwa organizacji: Stowarzyszenie Amazonek „Ewa” w Gryfinie
 2. Adres siedziby: ul. Kościuszki 17, 74-100 Gryfino
 3. Adres do korespondencji: ul. Kościuszki 17, 74-100 Gryfino
 4. Dane kontaktowe:

Tel.: 504 189 263, 513 164 777

Adres e-mail: ewa1.olejarz@wp.pl

 1. Status prawny organizacji: Stowarzyszenie Rejestrowane
 2. Status pożytku publicznego: Nie
 3. Numer KRS: 0000329978
 4. Data rejestracji: 21 maja 2009 r.
 5. Zasięg działania: Powiat
 6. Aktualny skład władz organizacji:

Ewa Olejarz- Prezes

Elżbieta Smirnow- Zastępca Prezesa

Maria Koszyńska- Skarbnik

Danuta Juchniewicz- Sekretarz

 1. Strefy działania:

- ochrona i promocja zdrowia,

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Koło Gospodyń Wiejskich „EUROPEJKI” Daleszewo 

 1. Pełna nazwa organizacji: Koło Gospodyń Wiejskich „EUROPEJKI” Daleszewo
 2. Adres siedziby: Daleszewo, ul. Gryfińska 84, GOK „Zagroda”, 74-100 Gryfino
 3. Adres do korespondencji: Daleszewo, ul. Gryfińska 95, 74-100 Gryfino
 4. Dane kontaktowe:

Tel.: 697 994 505

 1. Status prawny organizacji: Nieformalne
 2. Status pożytku publicznego:
 3. Numer KRS:
 4. Data rejestracji:
 5. Zasięg działania: Województwo
 6. Aktualny skład władz organizacji:

Zofia Błaszczyk- Przewodnicząca

Władysława Lach- Zastępca

Joanna Janicka- Komisja

Barbara Janicka- Komisja

 1. Strefy działania:

- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

- działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 p.1-32 ustawy,

- działalność na rzecz integracji europejskiej ora rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

 

Zachodniopomorski Związek Sybiraków- Oddział w Gryfinie

 1. Pełna nazwa organizacji: Zachodniopomorski Związek Sybiraków- Oddział

w Gryfinie

 1. Adres siedziby: ul. Sprzymierzonych 1, 74-100 Gryfino
 2. Adres do korespondencji: ul. Sprzymierzonych 1, 74-100 Gryfino
 3. Dane kontaktowe:

Tel.: 91 852 16 44

 1. Status prawny organizacji: Stowarzyszenie Rejestrowane
 2. Status pożytku publicznego:
 3. Numer KRS: 0000090632
 4. Data rejestracji:
 5. Zasięg działania: Gmina, Województwo
 6. Aktualny skład władz organizacji:

Antoni Rak

Edward Żaba

Salomea Szyłak

Franciszek Mikołajko

Jerzy Romaniuk

 1. Strefy działania:

- podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

- pomoc Polonii i Polakom za granicą,

- działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.

 

Ludowy Klub Sportowy Piast

 1. Pełna nazwa organizacji: Ludowy Klub Sportowy Piast
 2. Adres siedziby: ul. 1 Maja 31, 74-100 Gryfino
 3. Adres do korespondencji: ul. 1 Maja 31, 74-100 Gryfino, skr. poczt. 111
 4. Dane kontaktowe:

Tel.: 506 159 260

Adres e-mail: elkamarek@o2.pl

 1. Status prawny organizacji: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
 2. Status pożytku publicznego: Nie posiada
 3. Numer KRS: syg. akt. EK.414/SKF/17
 4. Data rejestracji: 24 kwietnia 2005 r.
 5. Zasięg działania: Gmina
 6. Aktualny skład władz organizacji:

Marek Kozicki- Prezes

Mirosław Węgierski- Wiceprezes

Andrzej Chrzanowski- Sekretarz

Barbara Lefeld-Jankowska- Skarbnik

 1. Strefy działania:

- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

- ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

 

Stowarzyszenie Seniorów "Radość"

 1. Pełna nazwa organizacji: Stowarzyszenie Seniorów „Radość”
 2. Adres siedziby: Daleszewo, ul. Gryfińska 84, 74-100 Gryfino
 3. Adres do korespondencji: Radziszewo, ul. Ogrodowa 25, 74-100 Gryfino
 4. Dane kontaktowe:

Tel.: 505 598 643

Adres e-mail: L.KAZIMIERA0303@gmail.com

 1. Status prawny organizacji: Stowarzyszenie Rejestrowane
 2. Status pożytku publicznego: Tak
 3. Numer KRS: 0000219070
 4. Data rejestracji: 12 października 2004 r.
 5. Zasięg działania: Gmina
 6. Aktualny skład władz organizacji:

Kazimiera Leśniewska- Przewodnicząca

Anastazja Janecka- Zastępca

Grażyna Reizer- Skarbnik

 1. Strefy działania:

- działalność charytatywna,

- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

- działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 p.1-32 ustawy.

 

Koło Gospodyń Wiejskich "Ale Babki" w Wełtyniu

 1. Pełna nazwa organizacji: Koło Gospodyń Wiejskich „Ale Babki” w Wełtyniu
 2. Adres siedziby: Wełtyń, ul. Niepodległości 18, 74-100 Gryfino
 3. Adres do korespondencji: Wełtyń, ul. Niepodległości 18, 74-100 Gryfino
 4. Dane kontaktowe:

Tel.: 508 418 127

 1. Status prawny organizacji: Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji

Rolniczych

 1. Status pożytku publicznego: Nie posiada
 2. Numer KRS: 000056125
 3. Data rejestracji: 9 czerwca 2011 r.
 4. Zasięg działania: Województwo
 5. Aktualny skład władz organizacji:

Regina Serafin- Przewodnicząca

Aneta Żygadło- Sekretarz

Maria Kotowska- Skarbnik

 1. Strefy działania:

- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Narodzenia N.M.P. 

 1. Pełna nazwa organizacji: Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Narodzenia N.M.P.
 2. Adres siedziby: ul. Kościelna 31, 74-100 Gryfino
 3. Adres do korespondencji: ul. Słowiańska 5/8, 74-100 Gryfino
 4. Dane kontaktowe:

Tel.: 509 239 195

Adres e-mail: hala44@poczta.onet.pl

 1. Status prawny organizacji: Kościelna
 2. Status pożytku publicznego: Tak
 3. Numer KRS:
 4. Data rejestracji:
 5. Zasięg działania: Gmina
 6. Aktualny skład władz organizacji:

Ks. proboszcz Stanisław Helak- Przewodniczący

Halina Szczepańska- Przełożony

Krystyna Młyńska- Zastępca przełożonego

Krystyna Stawiarska- Skarbnik

 1. Strefy działania:

- pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

- działalność charytatywna,

- działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

 

Gminny Klub Sportowy "Błękit Pniewo"

 1. Pełna nazwa organizacji: Gminny Klub Sportowy „Błękit Pniewo”
 2. Adres siedziby: Żórawki, ul. Jaśminowa 17, 74-100 Gryfino
 3. Adres do korespondencji: Żórawki, ul. Jaśminowa 17, 74-100 Gryfino
 4. Dane kontaktowe:

Tel.: 609 838 510

Adres internetowy: www.blekitpniewo.pl

Adres e-mail: klub@blekitpniewo.pl

 1. Status prawny organizacji: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
 2. Status pożytku publicznego: Nie posiada
 3. Numer KRS: 37
 4. Data rejestracji: 5 maja 2010 r.
 5. Zasięg działania: Gmina, Powiat, Województwo
 6. Aktualny skład władz organizacji:

Kazimierz Koczan- Prezes

Kazimierz Kędziora- Wiceprezes

 1. Strefy działania:

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

- wypoczynek dzieci i młodzieży.

 

Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski- Koło w Gryfinie

 1. Pełna nazwa organizacji: Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski

Koło w Gryfinie

 1. Adres siedziby: ul. Sprzymierzonych 1, 74-100 Gryfino
 2. Adres do korespondencji: ul. Sprzymierzonych 1, 74-100 Gryfino
 3. Dane kontaktowe:

Tel.: 505 599 906

 1. Status prawny organizacji: Stowarzyszenie Rejestrowane
 2. Status pożytku publicznego: Tak
 3. Numer KRS: 0000029381
 4. Data rejestracji: 2004 r.
 5. Zasięg działania: Gmina, Powiat
 6. Aktualny skład władz organizacji:

Aneta Kurdzielewicz- Prezes

Mieczysław Komorowski- Wiceprezes

Zofia Rudyńska- Sekretarz

Zofia Głuszko- Członek Zarządu

Jan Jurczyszyn- Skarbnik

 1. Strefy działania:

- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców

 1. Pełna nazwa organizacji: Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców
 2. Adres siedziby: ul. Szczecińska 19-19A, 74-100 Gryfino
 3. Adres do korespondencji: ul. Szczecińska 19-19A, 74-100 Gryfino
 4. Dane kontaktowe:

Tel.: 91 416 25 17

Fax.: 91 416 25 17

Adres internetowy: www.cechgryfino.pl

Adres e-mail: cechgryfino@poczta.onet.pl

 1. Status prawny organizacji: Stowarzyszenie Rejestrowane
 2. Status pożytku publicznego: Nie posiada
 3. Numer KRS: 0000100184
 4. Data rejestracji: 8 września 1946 r.
 5. Zasięg działania: Województwo
 6. Aktualny skład władz organizacji:

Krzysztof Motyka- Starszy Cechu

Tadeusz Mockało- Podstarszy Cechu

Mariusz Tamborowski- Podstarszy Cechu

Jacek Ziemski- Skarbnik

Mariola Trawińska- Sekretarz

Monika Olechnowska- Członek

Grzegorz Staruk- Członek

 1. Strefy działania:

- działalność wspomagająca rozwój gospodarzy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

- nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie

 1. Pełna nazwa organizacji: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie
 2. Adres siedziby: ul. Szczecińska 33 74-120 Gryfino
 3. Adres do korespondencji: ul. Szczecińska 33, 74-120 Gryfino
 4. Dane kontaktowe:

Tel.: 91 415 20 14, 607 942 092

Fax.: 91 415 20 14

Adres internetowy: www.psouugryfino.org.pl

Adres e-mail: zk.gryfino@psouu.org.pl

 1. Status prawny organizacji: Stowarzyszenie Rejestrowane
 2. Status pożytku publicznego: Tak
 3. Numer KRS: 0000347182
 4. Data rejestracji: 23 maja 1993 r.
 5. Zasięg działania: Powiat
 6. Aktualny skład władz organizacji:

Elżbieta Wiśniewska- Przewodnicząca

Wanda Kmieciak- Zastępca Przewodniczącej

Wioleta Tkaczyk- Skarbnik

Jadwiga Telszewska- Sekretarz

Łucja Skiba- Członek

 1. Strefy działania:

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

- wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 

Międzyszkolny Klub Sportowy "Hermes"

 1. Pełna nazwa organizacji: Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes”
 2. Adres siedziby: ul. Iwaszkiewicza 70, 74-101 Gryfino
 3. Adres do korespondencji: ul. Iwaszkiewicza 70, 74-101 Gryfino
 4. Dane kontaktowe:

Tel.: 91 415 16 58

Fax.: 91 4145 16 58

Adres internetowy: www.mks-hermes.pl

Adres e-mail: hermes.gryfino@kki.pl

 1. Status prawny organizacji: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
 2. Status pożytku publicznego: Nie posiada
 3. Numer KRS: 0000236140
 4. Data rejestracji:
 5. Zasięg działania: Gmina
 6. Aktualny skład władz organizacji:

Jan Nowysz- Prezes

Eugeniusz Kuduk- Wiceprezes

Jan Podleśny- Wiceprezes

Maria Mela- Sekretarz

Piotr Filip- Członek Zarządu

Marek Konecki- Członek Zarządu

Jacek Stefański- Członek zarządu

Edyta Rybacka- Członek Zarządu

Andrzej Urbański- Członek Zarządu

 1. Strefy działania

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

 

Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich Koło w Gryfinie

 1. Pełna nazwa organizacji: Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich Koło w

Gryfinie

 1. Adres siedziby: ul. Krasińskiego 82, 74-101 Gryfino
 2. Adres do korespondencji: ul. Konopnickiej 6/6, 74-101 Gryfino
 3. Dane kontaktowe:

Tel.: 516 266 816, 91 416 33 13

Adres e-mail: franek11125@wp.pl

 1. Status prawny organizacji: Organizacja Kościelna
 2. Status pożytku publicznego: Nie posiada
 3. Numer KRS: Rozporządzenie Ministra Urzędu Rady Ministra
 4. Data rejestracji: 31 października 1995 r. (Dz.U. z dnia 14.11.1995 r.)
 5. Zasięg działania: Gmina, Powiat
 6. Aktualny skład władz organizacji:

 Franciszek Święcichowski- Prezes

Ludwika Lizurej- zastępca Prezesa

Urszula Smolarek- Skarbnik- Sekretarz

Czesława Romanowicz- Koordynator ds. teologii

 1. Strefy działania:

- działalność charytatywna,

- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- turystyka i krajoznawstwo,

- promocja i organizacja wolontariatu.

 

Ludowy Klub Sportowy "Grot" Gardno 

 1. Pełna nazwa organizacji: Ludowy Klub Sportowy „Grot” Gardno
 2. Adres siedziby: Gardno, ul. Niepodległości 51, 74-100 Gryfino
 3. Adres do korespondencji: Gardno, ul. Pyrzycka 5, 74-100 Gryfino
 4. Dane kontaktowe:

Tel.: 500 099 454

Adres Internetowy: www.grot.gardno.pl

Adres e-mail: sebgardno@wp.pl

 1. Status prawny organizacji: Stowarzyszenie Zwykłe
 2. Status pożytku publicznego: Nie posiada
 3. Numer KRS:
 4. Data rejestracji: 2004 r.
 5. Zasięg działania: Kraj
 6. Aktualny skład władz organizacji:

Sebastian Dudek- Przewodniczący

Tomasz Namieciński- Skarbnik

Artur Szefer- Członek Zarządu

Marcin Łój- Członek Zarządu

Andrzej Kupnicki- Członek Zarządu

 1. Strefy działania:

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

- ochrona i promocja zdrowia.

 Stowarzyszenie Sobiemyśl Plus Grupa Działania

 1. Pełna nazwa organizacji: Stowarzyszenie Sobiemyśl Plus Grupa Działania
 2. Adres siedziby: Sobiemyśl 6, 74-100 Gryfino
 3. Adres do korespondencji: Sobiemyśl 6, 74-100 Gryfino
 4. Dane kontaktowe:

Tel.: 608 363 689

Adres Internetowy: Stowarzyszenie Sobiemyśl Plus Grupa Działania

 1. Status prawny organizacji: Stowarzyszenie Rejestrowane
 2. Status pożytku publicznego: Nie posiada
 3. Numer KRS: 0000507834
 4. Data rejestracji: 30 kwietnia 2014 r.
 5. Zasięg działania: Kraj
 6. Aktualny skład władz organizacji:

Małgorzata Wisińska- Prezes

Agnieszka Sikora- Wiceprezes

Klaudia Szaruga- Skarbnik

 1. Strefy działania:

- wypoczynek dzieci i młodzieży,

- działalność charytatywna,

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

 

Stowarzyszenie "Jestem i Pomagam"

 1. Pełna nazwa organizacji: Stowarzyszenie „Jestem i Pomagam”
 2. Adres siedziby: ul. Sprzymierzonych 1, 74-100 Gryfino
 3. Adres do korespondencji: ul. Sprzymierzonych 1, 74-100 Gryfino
 4. Dane kontaktowe:

Tel.: 662 606 718

Adres Internetowy: www.jestemipomagam.pl

 1. Status prawny organizacji: Stowarzyszenie Rejestrowane
 2. Status pożytku publicznego: Nie posiada
 3. Numer KRS: 0000431230
 4. Data rejestracji: 28 sierpnia 2012 r.
 5. Zasięg działania: Gmina
 6. Aktualny skład władz organizacji:

Ewa Chludzińska-Lewczuk- Prezes

Joanna Kida- Wiceprezes

Agnieszka Kowalczyk- Wiceprezes

Adam Pabich- Skarbnik

 1. Strefy działania:

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

- ochrona i promocja zdrowia.

 

Klub Sportowy Kamikaze Gryfino

 1. Pełna nazwa organizacji:
 2. Adres siedziby: ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino
 3. Adres do korespondencji: ul. Łużycka 30/3, 74-100 Gryfino
 4. Dane kontaktowe:

Tel.: 605 230 140

Adres e-mail: kamiakzepolska@wp.pl

 1. Status prawny organizacji: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
 2. Status pożytku publicznego: Nie posiada
 3. Numer KRS:
 4. Data rejestracji:
 5. Zasięg działania: Powiat
 6. Aktualny skład władz organizacji:

Tomasz Grąbczewski- Prezes

Darek Olszewski- Wiceprezes

Małgorzata Bogacz-Boś- Skarbnik

Iwona Kiełczewska- Sekretarz

 1. Strefy działania:

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 

 Gryfiński Klub Sportowy Delf

 1. Pełna nazwa organizacji: Gryfiński Klub Sportowy Delf
 2. Adres siedziby: ul. Łużycka 38, 74-100 Gryfino
 3. Adres do korespondencji: ul. Łużycka 38, 74-100 Gryfino
 4. Dane kontaktowe:

Tel.: 509 949 777

Adres Internetowy: www.delf.pl

Adres e-mail: delf@delf.pl

 1. Status prawny organizacji: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
 2. Status pożytku publicznego: Nie posiada
 3. Numer KRS: 0000014967
 4. Data rejestracji: 28.12.2000 r.
 5. Zasięg działania: Województwo
 6. Aktualny skład władz organizacji:

Monika Sanecka- Prezes

Mariusz Podolak- Wiceprezes ds. organizacyjnych

Karol Pietraszuk- Wiceprezes ds. sportowych

 1. Strefy działania:

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

- ochrona i promocja zdrowia,

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku

 1. Pełna nazwa organizacji: Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku
 2. Adres siedziby: ul. Sprzymierzonych 1, 74-100 Gryfino
 3. Adres do korespondencji: ul. 11 Listopada 8, 74-101 Gryfino, skr. poczt. 56
 4. Dane kontaktowe:

Tel.: 531 263 974, 665 551 950

Adres Internetowy: www.http://gryfino-gutw.pl

Adres e-mail: biuro@gryfino-gutw.pl

 1. Status prawny organizacji: Stowarzyszenie rejestrowane
 2. Status pożytku publicznego: Nie posiada
 3. Numer KRS: 0000360141
 4. Data rejestracji: 15.07.2010 r.
 5. Zasięg działania: Kraj
 6. Aktualny skład władz organizacji:

Krystyna Knop- Prezes

Urszula Maria Kwietniewska-Łacny- Wiceprezes

Halina Stępień-Matuszak- Skarbnik

Teresa Głowacka- Sekretarz

Czesława Tuszyńska- Członek Zarządu

 1. Strefy działania:

- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


 
Pobierz Adobe Acrobat Reader Pobierz Real Player

    wstecz . do góry . strona główna . mapa serwisu . archiwum wiadomości                         Wersja XML tej strony

© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja | Uwagi i sugestie
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl