Strategia Rozwoju Gminy Gryfino


Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino serdecznie zaprasza do konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami miasta i gminy Gryfino, badania opinii mieszkańców poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie www.gryfino.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej z możliwością przesłania uwag za pośrednictwem formularza pocztą e-mail lub złożenia osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16, a także składanie pisemnych opinii z wykorzystaniem ankiet konsultacyjnych, które będą dostępne w jednostkach organizacyjnych gminy.

Konsultacje rozpoczną się w dniu 17 sierpnia 2018 r., a ich zakończą 14 września 2018 r. Spotkania konsultacyjne odbędą się w dniach: 4 i 11 września 2018 r. godz. 18.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w sali nr 25 (I piętro).
Uwagi i opinie dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r. będzie można zgłaszać podczas spotkań w formie ustnej do protokołu lub w formie pisemnej, za pośrednictwem formularza konsultacyjnego, dostępnego poniżej i w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: burmistrz@gryfino.pl.

Badanie opinii publicznej będzie prowadzone również poprzez przyjmowanie pisemnych opinii z wykorzystaniem ankiet konsultacyjnych, dostępnych w niżej wymienionych punktach:

 • w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16,
 • w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, pok. 11 (parter),
 • w Bibliotece Publicznej w Gryfinie, ul. Kościelna 24,
 • w Bibliotece Publicznej w Gryfinie – filia Górny Taras, ul. Krasińskiego 87 a,
 • w Bibliotece Publicznej w Gryfinie – filia Naukowa ul. Niepodległości 20,
 • w Bibliotece Publicznej w Gryfinie – filia Chwarstnica ul. Gryfińska 19,
 • w Bibliotece Publicznej w Gryfinie – filia Gardno, ul. Niepodległości 1,
 • w Bibliotece Publicznej w Gryfinie – filia Pniewo, ul. Gryfińska 16,
 • w Bibliotece Publicznej w Gryfinie – filia Wełtyń, ul. Niepodległości 18,
 • w Bibliotece Publicznej w Gryfinie – filia Żabnica, ul. Długa 18,
 • w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie, ul. Nadodrzańska 1,
 • w Gryfińskim Dom Kultury w Gryfinie, ul. Szczecińska 16,
 • w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 8A,
 • w Dziennym Domu Senior+ w Gryfinie, ul. Wodnika 1,
 • w Świetlicy Wiejskiej Dziupla w Borzymiu, Borzym 32
 • w Świetlicy Wiejskiej Pod Dębami w Dołgich, Dołgie 12/1
 • w Świetlicy Wiejskiej w Bartkowie, Bartkowo 15
 • w Świetlicy Wiejskiej w Chwarstnicy, ul. Gryfińska 6,
 • w Świetlicy Wiejskiej w Czepinie, ul. Gryfińska 46,
 • w Świetlicy Wiejskiej w Drzeninie, Drzenin, ul. 1 Maja 3E,
 • w Świetlicy Wiejskiej w Krajniku, Krajnik 8,
 • w Świetlicy Wiejskiej w Krzypnicy, Krzypnica 14,
 • w Świetlicy Wiejskiej w Mielenku, Mielenko Gryfińskie 36,
 • w Świetlicy Wiejskiej w Nowym Czarnowie, Nowe Czarnowo 62/1,
 • w Świetlicy Wiejskiej w Sobiemyślu, Sobiemyśl 9B,
 • w Świetlicy Wiejskiej w Sobieradzu, Sobieradz 60,
 • w Świetlicy Wiejskiej w Starych Brynkach, Stare Brynki 12/1,
 • w Świetlicy Wiejskiej w Wełtyniu, Wełtyń, ul. Niepodległości 18,
 • w Świetlicy Wiejskiej w Wirowie, ul. Okrężna 11B,
 • w Świetlicy Wiejskiej Zagroda w Daleszewie, Gryfińska 84.

Wypełnione ankiety konsultacyjne można składać bezpośrednio u osób udostępniających ankiety w ww. wymienionych miejscach.


 
Pobierz Adobe Acrobat Reader Pobierz Real Player

    wstecz . do góry . strona główna . mapa serwisu . archiwum wiadomości                         Wersja XML tej strony

© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja | Uwagi i sugestie
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl