Rewaloryzacja Parku

 

Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz zagospodarowanie terenu Górki Miłości
i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja

 

Ponad milion złotych - 1 155 803,25 - dofinansowania pozyskała Gmina Gryfino na rewitalizację Parku Miejskiego w Gryfinie i zagospodarowanie terenu Górki Miłości oraz terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja. Projekt został uznany za jeden z najlepszych w całej Polsce - 2 miejsce na 101 wniosków z terenu całej Polski, które zostały złożone w ramach konkursu. Wniosek otrzymał 66 punktów na 67 możliwych do otrzymania i znalazł się wśród 7 projektów, które ostatecznie otrzymały dofinansowanie.

W ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostanie odnowiona zieleń w Parku Miejskim w Gryfinie. Powstaną nowe trawniki, polana rekreacyjna i klomby kwiatowe, posadzone zostaną także nowe drzewa i krzewy. Wyremontowana zostanie także część ścieżek.

Jednak największa rewolucja czeka teren Górki Miłości, gdzie zostaną wykonane prace pielęgnacyjne polegające na wycince samosiejek i roślin inwazyjnych oraz powstanie całkiem nowy szlak spacerowy. Będzie on miał swój początek na wzgórzu przy ulicy Armii Krajowej, gdzie powstanie plac zakochanych z pergolą i miejscem odpoczynku, a koniec na punkcie widokowym, skąd rozpościera się widok na Międzyodrze. Na trasie szlaku zlokalizowany będzie również plac spotkań z altaną  i ławeczkami, gdzie będzie można odpocząć w trakcie spaceru. Na terenie Górki Miłości zostaną również odnowione częściowo trawniki i powstanie łąka naturalistyczna. Wzdłuż ścieżek zostaną zamontowane ławeczki i kosze na śmieci.

W ramach projektu teren rekreacyjny zyskają również mieszkańcy ulicy Opolskiej i okolic, ponieważ zagospodarowany zostanie obszar pomiędzy ulicą Opolską a Kołłątaja. Powstanie tu polana rekreacyjna z ławeczkami i łąki kwietne. Powstaną także ścieżki i zostaną nasadzone nowe drzewa i krzewy.

Koszt wszystkich prac, które zostaną wykonane na trzech ww. terenach to 1 488 861,55, z czego 1 155 803,25 (77% wartości projektu) zostanie pokryte z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

MAPA PARK -  "Planowana rewaloryzacja Parku Miejskiego"

Planowane zagospodarowanie terenu Górki Miłości - Plac Zakochanych z pergolą i miejscem odpoczynku

Planowane zagospodarowanie terenu Górki Miłości - Plac spotkań z altaną i ławeczkami

Planowane zagospodarowanie terenu Górki Miłości - Punkt widokowy

MAPA OPOLSKA - "Planowane zagospodarowanie terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja"


 
Pobierz Adobe Acrobat Reader Pobierz Real Player

    wstecz . do góry . strona główna . mapa serwisu . archiwum wiadomości                         Wersja XML tej strony

© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja | Uwagi i sugestie
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl