Strona Główna
Tytuł:Zachodniopomorska Karta Rodziny

ZACHODNIOPOMORSKA KARTA RODZINY:

Informujemy, że na terenie naszej gminy podjęte zostały działania, których celem jest realizacja dwóch zadań:

1) Zachodniopomorskiej Karty Rodziny

2) Zachodniopomorskiej Karty Seniora.

 

Wsparciem  Zachodniopomorskiej Karty Rodziny objęte będą rodziny z minimum dwojgiem dzieci natomiast o Zachodniopomorską Kartę Seniora mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 60 lat.

Program Kart stanowi innowacyjny instrument zwiększający aktywność społeczną, który w realny sposób wpłynie na poprawę sytuacji rodzin i seniorów.

 

JAK OTRZYMAĆ KARTĘ:

Przyznanie Kart następuje na podstawie wniosku złożonego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w Biurze Obsługi Interesantów.

Karty wydawane będą nieodpłatnie.

 

* Zachodniopomorska Karta Rodziny przysługuje:

- małżonkom prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci
w wieku do 18 roku życia lub 26 roku w przypadku kontynuowania nauki (bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności),

- rodzinie zastępczej,

- rodzinnym domom dziecka;

Dodatkowe informacje dostępne są w Regulaminie wydawania i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny.

 

Regulamin - Regulamin wydawania i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny,

Wniosek – Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny.

Obsługę realizacji zadania powierzono:

Referatowi Spraw Społecznych

ul. Parkowa 3,

74-100 Gryfino,

pok. nr 213,

tel. 91 416 20 11 wew. 473.           

Do zapoznania się z katalogiem ulg i zniżek zapraszamy tutaj bądź na stronę www.rodzina.wzp.pl

 


 
Pobierz Adobe Acrobat Reader Pobierz Real Player

    wstecz . do góry . strona główna . mapa serwisu . archiwum wiadomości                         Wersja XML tej strony

© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja | Uwagi i sugestie
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl