Informacja na temat zmiany konta bankowego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

 

Uprzejmie informuję, iż z dniem 1 stycznia 2007 roku wszelkie wpłaty z tytułu podatków i opłat wnoszonych na rzecz Gminy Gryfino należy uiszczać na nowe konto bankowe:

 

Bank PEKAO S.A. O/Gryfino
61124038551111001012416308