Wrota Gryfina
kultura i historia
 
Strona główna » Gryfińskie legendy » Małe Gryfino I *
Małe Gryfino I *


Bardzo rozległe były onegdaj starożytne cmentarzyska na polach między Wysoką a Żelisławcem.
Nigdzie nie widziało się kamiennych pogańskich grobowców w takiej ilości i w takiej postaci, jak na "Młyńskim Polu" pod Żelisławcem.
Miejsce to znajduje się na prawo od drogi Gryfino - Stargard, przebiegającej tu z Żelisławca do Nowej Glinnej, i jest oddzielone od niej wąską łąką. (Dzisiejszej drogi z Kartna do Glinnej jeszcze wtedy nie było).
Wzdłuż łąki stoją w grupach po cztery, pięć sztuk, rozciągnięte na przestrzeni około tysiąca kroków, prehistoryczne kurhany.
Przy wielu z nich zobaczyć jeszcze można rzędy dużych głazów, którymi były obstawione, w większości jednak kamienie obrośnięte są warstwą trawy i zielska. Niektóre z nich ledwo wystają ponad powierzchnię ziemi, inne znowu wznoszą się na wysokość siedmiu, ośmiu stóp.
Rząd kurhanów niknie w posadzonym tu niegdyś świerkowym lesie, a potem ciągnie się jeszcze przez pokryte licznymi głazami pastwisko. Tędy właśnie wije się droga z Kartna do Glinnej.
W okolicy tych pól grobowych zachowały się dwa grodziska. Na polach Glinnej "Wielki Gród", a na polach Żelisławca "Mały Gród". Jezioro, nad którym leży "Mały Gród" nazywa się "de Fuule Griep", to znaczy: "Gnuśny Gryf".
Pastwisko zaś, które znajduje się na Młyńskim Polu i zawiera w sobie tak wiele pozostałości prehistorycznych grobowców, nazywane jest "Małym Gryfinem".
Z nim związana jest ludowa opowieść o istniejącym tu przed wiekami mieście, które z powodu niegodziwości jego mieszkańców i ich księżniczki zostało zatopione w bagnach.
Opowiada się, że fatum wiszące nad miastem sprowokowała pewna księżniczka, która jako ostatnia miała w nim swoją siedzibę. Pewnego razu zachciało się jej przejść przez bagna położone w pobliżu "Grobów Olbrzymów" (kurhanów) i w swej zuchwałości kazała piekarzowi z miasteczka wyłożyć drogę ze świeżo upieczonych bułek.
Gdy tylko księżna wstąpiła na "bułczaną drogę", ta się załamała i pogrążyła w moczarach.
Taki sam los spotkał za karę również samo miasto i tylko kamienie okrywające "Groby Olbrzymów" pozostały ponad powierzchnią ziemi.Prof. Dr A. Haas, w:"Buchheidesagen", Verlag Leon Sauniers, Stettin 1924.
Tłum: Marian Anklewicz 


© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl